Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕокривн≥ матер≥али на ткан≥й основ≥
“ема 4.4. ќсновн≥ матер≥али дл€ виготовленн€ пал≥турок та њх оздобленн€.

ћета: розгл€нути основн≥ покривн≥ матер≥али, њх особливост≥; пл≥вки дл€ оздобленн€ поверхн≥, види клею та њх д≥€.

ѕлан

ѕокривн≥ матер≥али на ткан≥й основ≥.

  1. ѕокривн≥ матер≥али на паперов≥й основ≥.
  2. ѕокривн≥ матер≥ал на неткан≥й основ≥.
  3. ѕокривн≥ матер≥али без основи. Ўк≥ра.
  4. ѕал≥турна фольга.
  5. ѕл≥вки дл€ оздобленн€ поверхн≥.
  6. ƒ≥€ клею. ¬иди клею.

ќсновне призначенн€ обкладинок ≥ пал≥турок Ч захистити книжков≥ блоки в≥д пошкодженн€. “ому покривн≥ матер≥али повинн≥ мати високу механ≥чну м≥цн≥сть на розрив, надрив, стиранн€; витримувати багаторазов≥ згини; бути достатньо щ≥льними ≥ не всмоктувати глибоко клейов≥ речовини та фарби; добре сприймати друкарськ≥ фарби та тисненн€ фольгою; бути св≥тло- та водост≥йкими; мати гарний привабливий вигл€д ≥ в≥дпов≥дати зм≥сту виробу.

ƒоб≥р в≥дпов≥дного пал≥турного покривного матер≥алу дл€ певного виданн€ Ї складним завданн€м. ѕроте можна керуватис€ основними принципами художнього оформленн€ пал≥турок пол≥граф≥чних вироб≥в. ¬ластивост≥ пал≥турного матер≥алу Ч кол≥р, €скрав≥сть, так само, €к ≥ вс≥ художньо-декоративн≥ елементи пол≥граф≥чних вироб≥в, визначаютьс€ зм≥стом ≥ призначенн€м виданн€. ’удожньо-техн≥чн≥ властивост≥ матер≥ал≥в здеб≥льшого залежать в≥д формату видань. ƒл€ малоформатних видань доц≥льно використовувати пал≥турн≥ покривн≥ матер≥али з др≥бною фактурою та малюнком, з меншою жорстк≥стю ≥ товщиною, н≥ж дл€ книг великого формату.

ѕри виготовленн≥ обкладинок ≥ оправ використовують широкий асортимент покривних матер≥ал≥в на ткан≥й, паперов≥й, ≥ неткан≥й основах з р≥зним покритт€м.

 

ѕокривн≥ матер≥али на ткан≥й основ≥.

“канини утворюютьс€ шл€хом упор€дкованого переплетенн€ ниток (бавовни, шовку, капрону тощо). Ќитки, розташован≥ вздовж тканини, називаютьс€ основою, нитки, розташован≥ поперек тканини, Ч п≥тканн€.

—истема переплетенн€ ниток може бути р≥зною. Ќайпрост≥ше переплетенн€ Ч полотн€не (рис. 1, а), коли кожна нитка п≥тканн€ перекриваЇ нитку основи. ѕри саржевому (рис.1, б) переплетенн≥ поперечна нитка перекриваЇ дв≥ нитки основи ≥ проходить п≥д третьою, при сатиновому (1, в) Ч чотири ≥ б≥льше ниток основи. “ому зовн≥шн≥й вигл€д ≥ фактура тканини залежать в≥д способу переплетенн€, товщини пр€ж≥, а також в≥д щ≥льност≥ переплетенн€ (к≥льк≥сть ниток, що проход€ть на 10 см довжини основи).

«алежно в≥д будови тканини мають р≥зн≥ механ≥чн≥ властивост≥. ”здовж основи тканина м≥цн≥ша й деформуЇтьс€ при намоканн≥ менше, н≥ж поперек. ÷€ властив≥сть ускладнюЇ нанесенн€ клею на тканину при обклеюванн≥ картонних боковинок дл€ виготовленн€ пал≥турки. ќсобливо велика деформац≥€ спостер≥гаЇтьс€ при намоканн≥ бавовн€них тканин.

–ис. 1. —истеми переплетенн€ ниток:

а Ч полотн€не переплетенн€; б Ч саржеве переплетенн€;

в Ч сатинове переплетенн€

 

«деб≥льшого дл€ основи тканих пал≥турних покривних матер≥ал≥в використовують м≥ткаль. ÷е м≥цна тканина простого полотн€ного переплетенн€. ўоб надати необх≥дних властивостей жорсткост≥ й ст≥йкост≥, тканину просочують клейкими та м≥неральними речовинами, тобто апретують. Ќа лицьовий б≥к м'€ких тканин п≥сл€ апретац≥њ додатково нанос€ть шар прозорого (безбарвного) н≥троцелюлозного лаку. ѕри нанесенн≥ на м≥ткаль кольорових орнамент≥в (за допомогою друку) отримують ситець. ¬икористанн€ ситцю зб≥льшуЇ можливост≥ декору при виготовленн≥ ориг≥нальних художн≥х пал≥турок.

ќкр≥м м≥ткалю, що використовуЇтьс€ €к основа дл€ виробництва пал≥турного коленкору й ледерину, в пол≥граф≥њ дл€ пал≥турок використовують дук, рогожку та шифон.

ƒук Ч товста, сильно апретована бавовн€на тканина р≥дкого полотн€ного переплетенн€ типу парусини. ћоже бути зафарбована в р≥зн≥ однотонн≥ кольори. ƒук Ч придатний дл€ виготовленн€ суц≥льнотканинних оправ р≥зних високохудожн≥х видань.

–огожка Ч груба, дуже м≥цна бавовн€на тканина р≥дкого полотн€ного переплетенн€, зафарбована в кольори, близьк≥ до кольору природного волокна. –огожка Ї чудовим декоративним матер≥алом при виготовленн≥ суц≥льнотканинних оправ високохудожн≥х видань.

Ўифон Ч дуже тонка прозора, але м≥цна шовкова тканина масою 1 м2 Ч 21 - 23 г. ¬икористовують њњ €к матер≥ал дл€ приклейки форзаца та €к стержн≥ дл€ вклейок.

 оленкор Ч це бавовн€на тканина полотн€ного переплетенн€, просочена розчином з крохмального клею, м≥нерального наповнювача (каол≥ну), барвника. ƒл€ отриманн€ на лицьовому боц≥ малюнка матер≥ал пропускають через тиснений каландр.  рохмально-каол≥нове покритт€ нанесене на фактуру тканини, надаЇ њй необх≥дноњ щ≥льност≥, кольору, добре задруковуЇтьс€ пал≥турними фарбами при друкуванн≥ та фольгою при гар€чому тисненн≥. ѕроте покритт€ не водост≥йке внасл≥док чого клей просочуЇтьс€ на лицьовий б≥к тканини ≥ зм≥нюЇ зовн≥шн≥й вигл€д пал≥турки. ќкр≥м цього, даний матер≥ал маЇ невелику м≥цн≥сть на згин, що зумовлюЇ розтр≥скуванн€ при багаторазових згинах.

ѕ≥д час роботи з коленкором, при нанесенн≥ на нього клейового розчину його ткана основа деформуЇтьс€, матер≥ал коробитьс€ та скручуЇтьс€. ќкр≥м цього, коленкор швидко забруднюЇтьс€, а при збер≥ганн≥ у вологому прим≥щенн≥ може пл≥сн€в≥ти та загнивати. ”с≥ перел≥чен≥ недол≥ки унеможливлюють виготовленн€ з нього продукц≥њ дл€ тривалого використанн€.

ѕал≥турний матер≥ал з н≥троцелюлозним покритт€м.

Ћедерин (з н≥м. Ц шк≥ра) виготовл€ють на основ≥ бавовн€ноњ тканини (м≥ткаль), €ку просочують крохмально-каол≥новим розчином ≥ на лицьовий б≥к нанос€ть н≥троцелюлозне покритт€. Ќа поверхню матер≥алу можна наносити к≥лька шар≥в ≥з н≥троцелюлозного лаку з п≥гментом, наповнювачем ≥ пластиф≥катором (рициновою ол≥Їю). ўоб отримати пал≥турний матер≥ал з блиском, на нього додатково нанос€ть прозорий шар н≥троцелюлозного лаку та пластиф≥катора. ѕот≥м матер≥ал каландрують, щоб на поверхн≥ створити ст≥йкий малюнок.

«а зовн≥шн≥м вигл€дом ≥ водост≥йк≥стю ледерин нагадуЇ природну шк≥ру. ¬≥н не зм≥нюЇ св≥й зовн≥шн≥й вигл€д ≥ рельЇф тисненн€ при намащуванн≥ клеЇм. …ому властива висока м≥цн≥сть, ст≥йк≥сть на згин, в≥н добре п≥ддаЇтьс€ тисненню, св≥тло- ≥ термост≥йкий. ѕроте ледерин маЇ дещо п≥двищену жорстк≥сть, тому при виготовленн≥ пал≥турок необх≥дно використовувати дуже липкий клей, наприклад к≥стковий.

« часом ледерин стар≥Ї. «меншуЇтьс€ вм≥ст пластиф≥катора (рициновоњ ол≥њ), внасл≥док чого п≥двищуЇтьс€ жорстк≥сть, покритт€ кришитьс€, руйнуЇтьс€, особливо на згинах. ѕри збер≥ганн≥ пор€д книг у ледеринових ≥ в пластмасових пал≥турках може в≥дбуватис€ њх злипанн€.

¬ажливо, що пластиф≥катор дуже спов≥льнюЇ висиханн€ пал≥турних фарб при друкуванн≥ на пал≥турц≥. ѕ≥д час друкуванн€ пал≥турними фарбами або при тисненн≥ пал≥турною фольгою ледерин через надм≥рну пружн≥сть ≥ глибокий рельЇф тисненн€ вимагаЇ застосуванн€ б≥льшого тиску, що ≥нод≥ спричинюЇ видавлюванн€ фарби за меж≥ друкувальних елемент≥в. ≤стотний недол≥к ледерину Ч його висока варт≥сть, що по€снюЇтьс€ використанн€м тканини ≥ дорогих орган≥чних розчинник≥в у процес≥ його виготовленн€. “оксичн≥сть цих розчинник≥в пог≥ршуЇ умови прац≥ ос≥б, зайн€тих виробництвом ледерину.

ƒл€ пол≥пшенн€ властивостей ледерин додатково обробл€ють пол≥ам≥дним лаком, що значно п≥двищуЇ м≥цн≥сть поверхневого шару на стиранн€, згин, злам. Ћедерин краще сприймаЇ тисненн€ фольгою, друкуванн€ пал≥турними фарбами ≥ може використовуватис€ дл€ виготовленн€ пол≥граф≥чноњ продукц≥њ тривалого терм≥ну користуванн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2268 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2026 - | 1889 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.