Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ роботи л≥тн≥х майданчик≥в
 

ќрган≥зац≥€ л≥тн≥х майданчик≥в - справа сезонна, але досить прибуткова. “ому суб'Їкти господарюванн€ вже в зимовий пер≥од часу повинн≥ почати п≥дготовч≥ процедури, що передують в≥дкриттю л≥тн≥х майданчик≥в: визначитис€ ≥з земельною д≥л€нкою та його облаштуванн€м, отримати необх≥дн≥ дозволи ≥ провести узгодженн€, п≥д≥брати персонал. √оловне, д≥€ти строго в рамках чинного законодавства.

ѕри в≥дкритт≥ л≥тнього майданчика з'€вл€Їтьс€ можлив≥сть трохи в≥дступити в≥д загальних правил, зм≥нити традиц≥йний стиль оформленн€ закладу, створити щось незвичайне, щоб здивувати пост≥йних в≥дв≥дувач≥в. Ќа л≥тн≥й терас≥ з оновленим ≥нтер'Їром багато заклад≥в намагаютьс€ в≥д≥йти в≥д традиц≥йного меню, надати гост€м можлив≥сть спробувати ориг≥нальн≥ сезонн≥ страви та напоњ. “аким чином, переваги в≥дкритт€ л≥тнього майданчика очевидн≥: вона приверне до закладу чимало гостей ≥, звичайно, принесе суб'Їкту ресторанного господарства додатковий прибуток. ¬т≥м, сл≥д пам'€тати, що продаж продукц≥њ за межами заклад≥в ресторанного господарства зд≥йснюЇтьс€ у спец≥ально в≥дведених дл€ цього м≥сц€х з дозволу м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, установ державноњ сан≥тарно - еп≥дем≥олог≥чноњ служби та за умови дотриманн€ встановлених дл€ ц≥Їњ продукц≥њ вимог законодавства ”крањни (п. 2.5 ѕравил роботи заклад≥в (п≥дприЇмств) ресторанного господарства, затверджених наказом ћ≥н≥стерства економ≥ки та з питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ”крањни в≥д 24 липн€ 2002 р. є 219).

Ќ≥€ких додаткових документ≥в дл€ розм≥щенн€ столик≥в (облаштуванн€ стац≥онарного л≥тнього майданчика) не потр≥бно, €кщо:

- д≥л€нка належить закладу на прав≥ власност≥ або користуванн€;

- ц≥льове призначенн€ д≥л€нки зг≥дно з документами - зд≥йсненн€ господарськоњ д≥€льност≥.

якщо заклад маЇ на прикмет≥ м≥сце п≥д л≥тн≥й майданчик, але у нього немаЇ н≥ права користуванн€, н≥ права власност≥ на земельну д≥л€нку, необх≥дно отримати окрем≥ документи на в≥дведенн€ земл≥ п≥д такий майданчик. «а нормами статт≥ 125 «емельного кодексу ”крањни в≥д 25 жовтн€ 2001 р. є 2768-III право власност≥ на земельну д≥л€нку, а також право пост≥йного користуванн€ та право оренди земельноњ д≥л€нки виникають з моменту державноњ реЇстрац≥њ цих прав.

«ахистити в≥дв≥дувач≥в в≥д дощу ≥ жарких промен≥в л≥тнього сонц€ можна двома способами: за допомогою звичайних вуличних парасольок або тимчасових нав≥с≥в. ќсновний недол≥к парасольки - його обмежене використанн€, адже сильний дощ або р≥зкий в≥тер змусить гостей перем≥ститис€ всередину прим≥щенн€ або взагал≥ покинути майданчик. ƒо того ж вуличн≥ парасольки п≥дход€ть дл€ демократичних л≥тн≥х кафе або заклад≥в швидкого харчуванн€. ” сол≥дних ресторанах високого ц≥нового р≥вн€ краще звести спец≥альну л≥тню в≥дкриту терасу за принципом малоњ арх≥тектурноњ форми.

ƒЋя ƒќ¬≤ƒ »

ћала арх≥тектурна форма - невелика споруда дл€ зд≥йсненн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ торговельно-побутового призначенн€ площею до 30 м2 ≥ висотою до 4 м, що виконуЇтьс€ з полегшених конструкц≥й ≥ встановлюЇтьс€ тимчасово без улаштуванн€ заглиблених у грунт фундамент≥в.

¬становленн€ пор€дку отриманн€ дозволу та вир≥шенн€ питань про розм≥щенн€ малих арх≥тектурних форм дл€ зд≥йсненн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ належить до компетенц≥њ м≥сцевих рад та њх виконавчих орган≥в. “ак, у  иЇв≥ мала арх≥тектурна форма обмежуЇтьс€ площею 20 м2 (пп. 1.2.1 ѕравил забудови м.  иЇва - додаток до р≥шенн€  ињвськоњ м≥ськоњ ради в≥д 27 с≥чн€ 2005 р. є 11/ 2587), а у „ерн≥вц€х - 30 м2 (глава 1 правил використанн€ та забудови територ≥њ м≥ста „ерн≥вц≥, затверджених р≥шенн€м „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради в≥д 7 липн€ 2005 р. є 763).

“акож сл≥д враховувати, що в≥дпов≥дно до пункту 26 ™диних правил ремонту ≥ утриманн€ автомоб≥льних дор≥г, вулиць, зал≥зничних перењзд≥в, правил користуванн€ ними та охорони, затверджених постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 30 березн€ 1994 р. є 198, дл€ розм≥щенн€ малих арх≥тектурних форм потр≥бно отримати дозволи, €к≥ видаютьс€:

- ” межах червоних л≥н≥й м≥ських вулиць ≥ дор≥г - в≥дпов≥дними виконавчими органами м≥ських рад, а в  иЇв≥ та —евастопол≥ - м≥ськими держадм≥н≥страц≥€ми за погодженн€м з ƒержавто≥нспекц≥Їю, дорожньо-експлуатац≥йними та ≥ншими зац≥кавленими орган≥зац≥€ми;

- ” межах смуг в≥дчуженн€ автомоб≥льних (позам≥ських) дор≥г - в≥дпов≥дними дорожньо-експлуатац≥йними орган≥зац≥€ми за погодженн€м з ƒержавто≥нспекц≥Їю.

ƒЋя ƒќ¬≤ƒ »

„ервон≥ л≥н≥њ - визначен≥ в м≥стобуд≥вн≥й документац≥њ в≥дносно пункт≥в геодезичноњ мереж≥ меж≥ ≥снуючих та запроектованих вулиць, дор≥г, площ, що в≥докремлюють територ≥њ м≥крорайон≥в, квартал≥в та територ≥њ ≥ншого призначенн€.

Ћ≥тн≥ майданчики бувають двох вид≥в:

1) розм≥щен≥ б≥л€ стац≥онарного об'Їкту ресторанного господарства ≥ експлуатован≥ за принципом додаткового зб≥льшенн€ к≥лькост≥ посадочних м≥сць без проведенн€ буд≥вельних роб≥т;

2) стац≥онарн≥ л≥тн≥ майданчики, побудован≥ на в≥льних земельних д≥л€нках з виконанн€м буд≥вельних роб≥т та в≥дведенн€м земельноњ д≥л€нки.

ќрган≥зац≥€ л≥тн≥х майданчик≥в першого виду часто не вимагаЇ додаткових дозв≥льних документ≥в, так €к вони належать до заклад≥в ресторанного господарства. ƒозв≥л знадобитьс€ т≥льки в тому випадку, €кщо л≥тн≥й майданчик так чи ≥накше м≥н€Ї на час зовн≥шн≥й вигл€д прилеглоњ до закладу територ≥њ ≥ перешкоджаЇ в≥льному руху п≥шоход≥в (обладнуЇтьс€ парасол€ми, прикрашаЇтьс€ декоративними кв≥тковими та ≥ншими рослинними насадженн€ми або ≥ншими р≥зноман≥тними елементами, що не демонтуютьс€ на н≥чний час). «а дозволом на орган≥зац≥ю такого л≥тнього майданчика суб'Їкт господарюванн€ повинен звернутис€ до органу м≥сцевого самовр€дуванн€, €кий в≥даЇ питанн€ми благоустрою територ≥њ м≥ста.

якщо ж плануЇтьс€ в≥дкрити л≥тн≥й майданчик, що стоњть окремо в≥д основного закладу ресторанного господарства (б≥л€ жвавих маг≥стралей, вокзал≥в, у м≥сц€х в≥дпочинку громад€н), то необх≥дно погодити њњ розташуванн€ з органами м≥сцевого самовр€дуванн€.

ѕерш н≥ж почати буд≥вництво об'Їкта малоњ арх≥тектурноњ форми, сл≥д оформити в≥дведенн€ земл≥ дл€ його розм≥щенн€, тобто або купити землю, або вз€ти њњ в оренду, оск≥льки такий об'Їкт буде експлуатуватис€ хоча ≥ сезонно, але прот€гом р€ду рок≥в. ѕ≥сл€ оформленн€ документ≥в про в≥дведенн€ земл≥ потр≥бно отримати в органах м≥стобудуванн€ та арх≥тектури дозв≥л на початок буд≥вельних роб≥т, а також проектну документац≥ю, п≥сл€ чого можна починати буд≥вництво стац≥онарноњ л≥тнього майданчика. ѕо завершенн≥ буд≥вельних роб≥т необх≥дно пройти процедуру оформленн€ та прийому в експлуатац≥ю побудованого об'Їкта.

ќб'Їкт приймаЇтьс€ в експлуатац≥ю з дотриманн€м певних законодавчих норм державною техн≥чною ком≥с≥Їю, що складаЇтьс€ з представник≥в замовника (забудовника), проектноњ орган≥зац≥њ (проектувальника), п≥др€дника (за на€вност≥ такого), представника органу м≥стобудуванн€ та арх≥тектури, орган≥в сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби (—≈—), пожежного нагл€ду, м≥сцевого самовр€дуванн€. ¬≥дзначимо, що €кщо л≥тн≥й майданчик розм≥щуЇтьс€ поблизу автомаг≥стралей, до орган≥в дозв≥льноњ системи обов'€зково п≥дключатьс€ —лужба автомоб≥льних дор≥г та ƒј≤. ¬≥дпов≥дно до “ипового положенн€ про експертно-техн≥чного центру ƒержнагл€дохоронпрац≥, затвердженим наказом ƒержнагл€дохоронпрац≥ в≥д 2 листопада 1998 р. є 213, обов'€зковим також Ї дозв≥л на експлуатац≥ю л≥тнього майданчика органу ƒержнагл€дохоронпрац≥ (п≥сл€ узгодженн€ з органами пожежного нагл€ду). —л≥д мати на уваз≥, що дозв≥л орган≥в пожежного нагл€ду видаЇтьс€ безкоштовно, але пожежна експертиза - послуга платна.

¬ивчивши проектну документац≥ю, перев≥ривши в≥дпов≥дн≥сть збудованого об'Їкта проекту та затвердженим техн≥чним умовам, члени техн≥чноњ ком≥с≥њ п≥дписують акт про прийом завершеного буд≥вництвом об'Їкта в експлуатац≥ю. „лени ком≥с≥њ не мають права п≥д час прийому об'Їкта висувати додатков≥ вимоги, кр≥м передбачених техн≥чними умовами та проектною документац≥Їю.

якщо ком≥с≥€ д≥йде висновку, що по даному об'Їкту не завершено буд≥вництво в обс€з≥, передбаченому проектом, або об'Їкт не п≥дготовлений до експлуатац≥њ, вона оформл€Ї в≥дмову в≥д введенн€ такого об'Їкта в експлуатац≥ю. Ѕез отриманн€ висновку ком≥с≥њ про введенн€ об'Їкта в експлуатац≥ю та затвердженн€ його м≥ськвиконкомом (райвиконкомом) не можна оформл€ти ≥нш≥ дозв≥льн≥ документи.

ўоб отримати дозв≥л —≈—, необх≥дно перш за все подбати про дотриманн€ сан≥тарних норм, встановлених розд≥лами 2 ≥ 3 —ан≥тарних правил дл€ роботи п≥дприЇмств громадського харчуванн€, включаючи кондитерськ≥ цехи ≥ п≥дприЇмства, що виробл€ють м'€ке морозиво, затверджених ћ≥н≥стерством охорони здоров'€ —–—– ≥ ћ≥н≥стерством торг≥вл≥ —–—– 19 березн€ 1991 (дал≥ - —ан≥тарн≥ правила), що стосуютьс€ забезпеченн€ л≥тнього майданчика водопостачанн€м, канал≥зац≥Їю та пристроњ см≥ттЇзб≥рника, а також зовн≥шнього вигл€ду л≥тнього майданчика.

як випливаЇ з —ан≥тарних правил, см≥ттЇзб≥рник може бути встановлений виключно на асфальт≥ або на майданчику з цементу чи цегли. ¬одопостачанн€ забезпечуЇтьс€ шл€хом приЇднанн€ до м≥сцевоњ мереж≥ водопроводу або за допомогою пристрою артез≥анськоњ свердловини, шахтного колод€з€ з обов'€зковим проведенн€м внутр≥шнього водопроводу. —кладовою системи водопостачанн€ Ї обладнанн€ л≥тнього майданчика системами канал≥зац≥йних труб дл€ виробничих ст≥чних вод ≥ дл€ туалету. јле €кщо проблему з туалетом вир≥шити досить просто, придбавши переносний б≥отуалет, дл€ €кого не потр≥бно канал≥зац≥йних труб, то без в≥дведенн€ ст≥чних вод н≥€к не об≥йтис€. ќтже, €кщо л≥тн≥й майданчик розташована на територ≥њ, де вже Ї канал≥зац≥€, необх≥дно до нењ п≥дключитис€, отримавши на це в≥дпов≥дний дозв≥л орган≥в м≥ськводоканалу. якщо ж немаЇ такоњ можливост≥ - сл≥д обладнати власну (м≥сцеву) канал≥зац≥ю. ¬с≥ роботи з прокладанн€ канал≥зац≥йних труб повинн≥ бути проведен≥ п≥д час буд≥вництва л≥тнього майданчика з попередн≥ми включенн€м њх в проектну документац≥ю.

ƒл€ оформленн€ висновку посадов≥ особи —≈— провод€ть г≥г≥Їн≥чне обстеженн€ об'Їкта ≥з застосуванн€м необх≥дних досл≥джень. ѕослуги —≈— Ї платними. ¬исновок повинен бути затверджене головним державним сан≥тарним л≥карем району, в €кому розм≥щуЇтьс€ конкретна л≥тн≥й майданчик.

ƒозв≥л на розм≥щенн€ об'Їкта торг≥вл≥.

ƒозв≥л на розм≥щенн€ об'Їкта торг≥вл≥ - обов'€зкова умова зд≥йсненн€ торг≥вл≥ на л≥тньому майданчику (п. 10 ч. 1 ст. 10 «акону ”крањни Ђѕро благоустр≥й населених пункт≥вї в≥д 6 вересн€ 2005 р. є 2807- IV). ќтримують такий дозв≥л в управл≥нн≥ споживчого ринку та агропромислового комплексу органу м≥сцевого самовр€дуванн€, попередньо звернувшись ≥з в≥дпов≥дною за€вою. ќск≥льки положенн€ про пор€док отриманн€ дозволу та розм≥ри збору за розм≥щенн€ об'Їкта торг≥вл≥ затверджуютьс€ м≥сцевими органами, в кожному конкретному рег≥он≥ можуть бути своњ особливост≥.

ƒозв≥л на розм≥щенн€ стац≥онарних л≥тн≥х майданчик≥в, побудованих або обладнаних на в≥дведен≥й земл≥, видаЇтьс€ €к на самост≥йний об'Їкт ≥ т≥льки п≥сл€ узгодженн€ розм≥щенн€ об'Їкта торг≥вл≥ з органами —≈—, ƒержпожнагл€ду та ƒержнагл€дохоронпрац≥. “ому рекомендуЇмо паралельно з оформленн€м дозволу на розм≥щенн€ оформл€ти погодженн€ на розм≥щенн€. ѕослуги з узгодженн€ Ї платними.

” дозвол≥ на розм≥щенн€ об'Їкта торг≥вл≥ обов'€зково вказуЇтьс€ режим роботи л≥тнього майданчика, €кий також повинен бути узгоджений з м≥сцевими органами виконавчоњ влади.

ќск≥льки л≥тн≥й майданчик створюЇтьс€ на певний терм≥н - приблизно з травн€ по жовтень, - п≥дприЇмства зазвичай залучають додаткових тимчасових прац≥вник≥в (сезонними так≥ прац≥вники бути не можуть, адже робота в ресторанному господарств≥ не входить до —писку сезонних роб≥т ≥ сезонних галузей, затверджений постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28 березн€ 1997 є 278).

ќформленн€ трудових в≥дносин з тимчасовими прац≥вниками маЇ р€д особливостей (ст. 7  одексу закон≥в про працю ”крањни в≥д 10 грудн€ 1971 року; дал≥ -  «пѕ), €к≥ в≥дображен≥ в ”каз≥ ѕрезид≥њ ¬ерховноњ –ади —–—– Ђѕро умови прац≥ тимчасових роб≥тник≥в ≥ службовц≥вї в≥д 24 вересн€ 1974 є 311-IX. Ќаприклад, випробувальний терм≥н дл€ тимчасових прац≥вник≥в (прийн€тих строком до двох м≥с€ц≥в) не встановлюЇтьс€.

ƒуже часто дл€ тимчасовоњ роботи на терас≥ з ф≥зичними особами укладають цив≥льно-правов≥ договори.

”клавши з прац≥вником цив≥льно-правовий догов≥р, роботодавець нараховуЇ Їдиний соц≥альний внесок у розм≥р≥ 34,7 % винагороди за таким договором (ч. 5 ст. 8 «акону ”крањни Ђѕро зб≥р та обл≥к Їдиного внеску на загальнообов'€зкове державне соц≥альне страхуванн€ї в≥д 8 липн€ 2010 р. є 2464- VI). Ќа перший погл€д, оформленн€ сп≥вроб≥тника на роботу за цив≥льно-правовим договором здаЇтьс€ значно виг≥дн≥ше, н≥ж за трудовим, проте це не так, ≥ ось чому.

ѕо-перше, цив≥льно-правовий догов≥р може укладатис€ лише дл€ виконанн€ разовоњ роботи (гл. 61 ÷ив≥льного кодексу ”крањни в≥д 16 с≥чн€ 2003 р. є 435- IV). Ќаприклад, в штатному розклад≥ не передбачено кухар, €кий знаЇ €понську кухню, а так≥ страви потр≥бно буде готувати. «а трудовим договором прац≥вник залучаЇтьс€ дл€ виконанн€ роб≥т певноњ специф≥ки з урахуванн€м його вм≥нь ≥ навичок або спец≥альноњ осв≥ти на тривалий терм≥н (глава ≤≤≤  «пѕ). якщо перев≥р€ючим територ≥альних орган≥в ѕенс≥йного фонду вдастьс€ довести, що трудов≥ договори на п≥дприЇмств≥ фактично зам≥нюютьс€ цив≥льно-правовими, у п≥дприЇмства виникнуть додатков≥ витрати щодо донарахуванн€ Їдиного соц≥ального внеску. ≤нспектори з прац≥ при переквал≥ф≥кац≥њ договору вимагатимуть, щоб сп≥вроб≥тников≥ були надан≥ вс≥ гарант≥њ, €к≥ надаютьс€ при укладенн≥ трудового договору.  р≥м того, вони можуть оштрафувати посадових ос≥б компан≥њ та громад€н - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ в≥дпов≥дно до частини першоњ статт≥ 41  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ в≥д 7 грудн€ 1984 є 8073-X (у розм≥р≥ в≥д 15 до 50 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад€н, то Ї 255-850 грн.).

якщо п≥дприЇмство укладаЇ цив≥льно-правовий догов≥р, сп≥вроб≥тник не зобов'€заний п≥дпор€дковуватис€ внутр≥шньому трудовому розпор€дку, дл€ нього не встановлюЇтьс€ режим робочого часу. “ому €кщо у цив≥льно-правовому договор≥ записано, що сп≥вроб≥тник працюЇ з 9:00 до 18:00, то перев≥р€юч≥ можуть розц≥нити цей пункт €к елемент трудового договору.

«а цив≥льно-правовим договором зазвичай передбачаЇтьс€ винагорода за п≥дсумками виконаноњ роботи, €ка повинна бути оформлена документально у вигл€д≥ двосторонн≥х акт≥в. якщо винагорода виплачуЇтьс€ регул€рно у вигл€д≥ ф≥ксованих платеж≥в, це також наводить на думку, що дл€ даного прац≥вника д≥ють норми трудового договору. ј тому претенз≥й посадових ос≥б ƒержнагл€дпрац≥ та територ≥альних держ≥нспекц≥й з прац≥ не уникнути.

який з договор≥в укласти з найманим прац≥вником - заклад повинен вир≥шувати самост≥йно, але при цьому необх≥дно враховувати вс≥ вимоги трудового або цив≥льного законодавства.

ѕатентуванн€

¬раховуючи те що л≥тн≥й майданчик ресторанного господарства належить до виробничо-торговельн≥й сфер≥ д≥€льност≥, дл€ зд≥йсненн€ розрахунк≥в з в≥дв≥дувачами за гот≥вков≥ грошов≥ кошти суб'Їкту господарюванн€ необх≥дно придбати торговий патент (пп. 14.1.246 ст. 14, пп. 267.1.1 ст. 267 ѕодаткового кодексу ”крањна в≥д 2 грудн€ 2010 р. є 2755-VI; дал≥ - ѕ ”). —л≥д мати на уваз≥, що патент придбаваЇтьс€ на кожен окремий пункт продажу товар≥в. ѕри цьому п≥д останн≥м, зокрема, розум≥ютьс€ в≥дкрит≥ л≥тн≥ майданчики (пп. 14.1.211 ст. 14 ѕ ”).

¬≥дкрит≥ л≥тн≥ майданчики мають статус окремого пункту продажу товар≥в, €кщо вони Ї самост≥йними об'Їктами. ўо стосуЇтьс€ л≥тнього майданчика, €ка розташована б≥л€ стац≥онарного кап≥тальноњ споруди ≥ експлуатуЇтьс€ за принципом зб≥льшенн€ посадочних м≥сць, то вона не Ї окремим пунктом продажу товар≥в, а тому купувати на нењ окремий торговий патент не потр≥бно.

ќск≥льки платники Їдиного податку не Ї платниками збору за провадженн€ де€ких вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, то придбавати торговий патент њм не потр≥бно (п. 1 п≥дрозд. 8 розд. ’’ ѕ ”).

ƒ≥€ «акону ”крањни Ђѕро застосуванн€ реЇстратор≥в розрахункових операц≥й у сфер≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€ та послугї в≥д 6 липн€ 1995 р. є 265/95-¬– в редакц≥њ «акону ”крањни в≥д 1 червн€ 2000 р. є 1776- III (дал≥ - «акон є 1776) поширюЇтьс€ на вс≥х суб'Їкт≥в господарюванн€ та њх господарськ≥ одиниц≥, €к≥ зд≥йснюють розрахунков≥ операц≥њ в гот≥вков≥й та / або безгот≥вков≥й форм≥.

ƒЋя ƒќ¬≤ƒ »

√осподарська одиниц€ - стац≥онарний або пересувний об'Їкт, у тому числ≥ транспортний зас≥б, де реал≥зуютьс€ товари чи надаютьс€ послуги та зд≥йснюютьс€ розрахунков≥ операц≥њ.

Ћ≥тн≥й майданчик, розташований безпосередньо б≥л€ буд≥вл≥ закладу, або к≥лька столик≥в, винесених п≥д його ст≥ну, - це всього лише додаткова торгова площа дл€ закладу, €ка не маЇ м≥сц€ проведенн€ розрахунк≥в. ¬≥дпов≥дно, розрахунки з в≥дв≥дувачами в такому випадку можна проводити через реЇстратори розрахункових операц≥й (––ќ), встановлен≥ у прим≥щенн≥ закладу.

якщо ж стац≥онарний л≥тн≥й майданчик Ї окремо розташованим об'Їктом, дл€ проведенн€ розрахунк≥в необх≥дний ––ќ. ¬≥д його застосуванн€ в≥дпов≥дно до пункту 6 статт≥ 9«акона є 1776 зв≥льнен≥ т≥льки приватн≥ п≥дприЇмц≥ - платники Їдиного податку.

¬≥дпов≥дно до статт≥ 15 «акону ”крањни Ђѕро державне регулюванн€ виробництва ≥ об≥гу спирту етилового, конь€чного ≥ плодового, алкогольних напоњв та тютюнових вироб≥вї в≥д 19 грудн€ 1995 є 481/95-BP (дал≥ - «акон є 481) л≥ценз≥€ на право роздр≥бноњ торг≥вл≥ алкогольними напо€ми видаЇтьс€ суб'Їкту господарюванн€ на кожне м≥сце торг≥вл≥. ќтже, виход€чи з абзацу чотирнадц€того статт≥ 1 «акону є 481, заклади ресторанного господарства, €к≥ реал≥зують алкогольн≥ напоњ, зможуть отримати л≥ценз≥ю, €кщо одночасно виконуютьс€ наступн≥ умови:

Х продаж алкогольних напоњв (у тому числ≥ на розлив) виробл€Їтьс€ в одному торговому прим≥щенн≥ (буд≥вл≥) за м≥сцем його фактичного розташуванн€;

Х торгова площа такого прим≥щенн€ не менше 20 м2;

Х в м≥сц≥ продажу встановлен≥ (незалежно в≥д њх к≥лькост≥) ––ќ або знаход€тьс€ книги обл≥ку розрахункових операц≥й ( ќ–ќ), через €к≥ ф≥ксуЇтьс€ виручка в≥д продажу алкогольних напоњв.

якщо алкогольн≥ напоњ продаютьс€ в заклад≥, а споживаютьс€ за столиками на терас≥, то м≥сцем торг≥вл≥ буде саме прим≥щенн€ закладу. ¬≥дпов≥дно, заклад повинен придбати ст≥льки л≥ценз≥й, ск≥льки в його прим≥щенн≥ Ї ––ќ ( ќ–ќ), через €к≥ провод€тьс€ розрахунки за алкогольн≥ напоњ, що реал≥зуютьс€ €к в самому заклад≥, так ≥ на терас≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 825 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2025 - | 1871 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.