Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥€ вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в
ќптим≥зац≥€ вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в пол€гаЇ у визначенн≥ м≥н≥мальноњ вантажоп≥дйомност≥ цих засоб≥в, достатньоњ дл€ перевезень пошти в установлен≥ јдм≥н≥страц≥Їю звТ€зку нормативн≥ строки њњ пересиланн€ м≥ж обТЇктами поштового звТ€зку.

ћ≥н≥мальна вантажоп≥дйомн≥сть транспортних засоб≥в дл€ перевезень пошти в мереж≥ поштового звТ€зку дов≥льноњ структури, що м≥стить n вузл≥в, визначаЇтьс€ наступними даними:

- матрицею м≥жвузлових поток≥в L (P, S), елемент (P, S) €коњ (P = 1Е n, S = 1Е n, PS) дор≥внюЇ значенню потоку, що пр€муЇ в≥д вузла P до вузла S;

- таблицею маршрут≥в Mk (k = 1Е m), в €к≥й зазначен≥ вс≥ маршрути, що використовуютьс€ дл€ перевезень пошти з перел≥ком ус≥х вузл≥в, через €к≥ кожний з цих маршрут≥в проходить;

- матрицею план≥в пр€муванн€ пошти N (P, S), елемент (P, S) €коњ зазначаЇ поштовий маршрут Mk, €ким в≥дправл€Їтьс€ пошта з вузла P до вузла S, та вузол R, в €кому ц€ пошта здаЇтьс€.

” загальному випадку пересиланн€ пошти м≥ж вузлами PS зд≥йснюЇтьс€ l маршрутами через l - 1 транзитних вузл≥в, тому пот≥к (P, S) завантажуЇ вс≥ д≥л€нки вс≥х маршрут≥в, через €к≥ в≥н пр€муЇ.

ќск≥льки завантажен≥сть транспортних засоб≥в на р≥зних д≥л€нках поштових маршрут≥в Ї р≥зною, необх≥дна вантажоп≥дйомн≥сть цих засоб≥в визначаЇтьс€ максимальним завантаженн€м, €ке ≥снуЇ на одн≥й з д≥л€нок кожного з зазначених маршрут≥в.

¬иход€чи з цього, необх≥дно знайти вс≥ потоки, що пр€мують по кожн≥й д≥л€нц≥ кожного маршруту, п≥дсумувати ц≥ потоки та обрати максимальн≥ значенн€ зазначених сум по кожному з цих маршрут≥в. ѕри цьому максимальн≥ завантаженост≥ на пр€мому (непарному) ≥ зворотному (парному) маршрутах визначають один транспортний зас≥б.

јлгоритм визначенн€ вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в наведено на рис. 4.18.

јлгоритм м≥стить 22 блоки.

 

ѕочаток

1. ”веденн€ значенн€ к≥лькост≥ вузл≥в n

2. ”веденн€ матриц≥

м≥жвузлових поток≥в M (P,S)

3. ”веденн€ таблиц≥ маршрут≥в Mk

4. ”веденн€ матриц≥ план≥в

пр€муванн€ пошти N (P,S)

 

5. P = 0

       
   

 


6. P = P + 1, S = 0

7. P = n + 1 “ак


Ќ≥

8. S = S + 1


“ак 9. S = P

 

Ќ≥

“ак 10. S = n + 1

 

Ќ≥

11. V = P

       
   


12. ¬изначенн€ з матриц≥ N (P,S) маршруту Mk,

€ким пр€муЇ пошта з V в S

13. ¬изначенн€ значенн€ R з матриц≥ N (P,S)

       
   


14. ¬изначенн€ значенн€ W з таблиц≥ Mk


15. «анесенн€ значень P, S, (P, S)

в масив д≥л€нки V, W маршруту Mk

16. V = W


Ќ≥

17. V = R


“ак

Ќ≥ “ак

18. V = S

 


 


19. ѕ≥дсумовуванн€ значень поток≥в (P, S),

що пр€мують через д≥л€нки V, W маршрут≥в Mk


20. ¬изначенн€ максимальних сум поток≥в (P, S),

що пр€мують через д≥л€нки V, W маршрут≥в Mk


21. ¬иведенн€ значень P, S,(P, S), що

пр€мують через д≥л€нки V, W маршрут≥в Mk

 

 

22. ¬иведенн€ максимальних сум поток≥в

(P, S), що пр€мують через д≥л€нки V, W

маршрут≥в Mk

 

 ≥нець

 

–исунок 4.18. јлгоритм визначенн€ вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в

” блоках 1 Ц 4 зд≥йснюЇтьс€ уведенн€ вих≥дних даних:

- числа вузл≥в мереж≥ n;

- матриц≥ м≥жвузлових поток≥в M (P, S);

- таблиц≥ маршрут≥в Mk;

- матриц≥ план≥в пр€муванн€ пошти N (P, S).

” блоках 5 Ц 10 зд≥йснюЇтьс€ формуванн€ чергових значень номер≥в вузл≥в P, S, за €кого зазначен≥ зм≥нн≥ приймають значенн€ P = 1Е n, S = 1Е n, PS, тобто в≥д 1, 2 до n, n - 1. ѕри формуванн≥ наступного (не≥снуючого) значенн€ P = n + 1 зд≥йснюЇтьс€ перех≥д в≥д блоку 7 до блоку 19.

” блоц≥ 11 зм≥нн≥й V надаЇтьс€ значенн€ P.

” блоках 12, 13 з матриц≥ N (P, S) визначаЇтьс€ маршрут Mk, €ким пр€муЇ пошта з V в S ≥ номер транзитного вузла R, в €кому ц€ пошта здаЇтьс€.

” блоц≥ 14 з перел≥ку вузл≥в маршруту Mk визначаЇтьс€ номер вузла W, наступного п≥сл€ вузла V.

” блоц≥ 15 номери вузл≥в P, S ≥ значенн€ потоку (P, S) занос€тьс€ в масив д≥л€нки V, W маршруту Mk.

” блоц≥ 16 зм≥нн≥й V надаЇтьс€ значенн€ W.

” блоц≥ 17 перев≥р€Їтьс€ виконанн€ умови V = R, тобто перев≥р€Їтьс€, чи пройдений маршрут Mk до вузла здаванн€ пошти R. якщо УЌ≥Ф Ц повторне виконанн€ блок≥в 14, 15, 16 з черговими значенн€ми зм≥нних VW, €кщо У“акФ Ц перех≥д до блоку 18.

” блоц≥ 18 перев≥р€Їтьс€ виконанн€ умови V = S, тобто перев≥р€Їтьс€, чи пройден≥ вс≥ маршрути Mk, що зТЇднують вузли PS. якщо УЌ≥Ф Ц повторне виконанн€ блок≥в 12, 13, 14, 15, 16 з черговим маршрутом Mk, черговим вузлом здаванн€ пошти R ≥ черговими значенн€ми зм≥нних VW, €кщо У“акФ Ц поверненн€ до блоку 8 ≥ формуванн€ нових значень PS.

” блоках 19, 20 зд≥йснюЇтьс€ п≥дсумовуванн€ значень поток≥в (P, S), що пр€мують через вс≥ д≥л€нки V, W ус≥х маршрут≥в Mk, ≥ визначенн€ максимальних значень цих сум.

” блоках 21, 22 зд≥йснюЇтьс€ виведенн€ значень P, S, (P, S), що пр€мують через вс≥ д≥л€нки V, W ус≥х маршрут≥в Mk, й ус≥х максимальних сум поток≥в (P, S), що пр€мують цими маршрутами.

«наченн€ м≥жвузлових поток≥в визначаютьс€ в пер≥оди њх обстеженн€ (€к правило, окремо по кожному з вид≥в пошти по кожному з дн≥в обстеженн€).

јнал≥з проведених обстежень св≥дчить про багаторазов≥ зм≥ни величин поштових поток≥в по дн€х тижн€, м≥с€ц€х, пер≥одах.

ѕри цьому спостер≥гаЇтьс€ зростанн€ поштових поток≥в в≥д початку тижн€ до його середини ≥ пад≥нн€ поштових поток≥в в≥д середини тижн€ до його зак≥нченн€.

—уттЇв≥ зм≥ни величин поштових поток≥в по дн€х тижн€ потребують в≥дпов≥дних зм≥н вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в дл€ перевезень пошти.

«начн≥ перспективи багаторазових зм≥н вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в в≥дкриваЇ використанн€ дл€ перевезень пошти автомоб≥л≥в з причепами.

–озгл€немо зазначен≥ зм≥ни на приклади рег≥онального маршруту, що зТЇднуЇ рег≥ональний вузол –¬ з двома окружними вузлами ќ¬-1 ≥ ќ¬-2.

Ќа рис. 4.19 наведено ор≥Їнтовний граф≥к зм≥н величин поштових поток≥в на прот€з≥ тижн€ (в≥дносн≥ одиниц≥).

 

             
     
       
       
         
           
             

 

 


Ќд ѕн ¬т —р „т ѕт —б

 

–исунок 4.19. ќр≥Їнтовний граф≥к зм≥н величин поштових поток≥в на прот€з≥ тижн€

 

” табл. 4.25 наведено значенн€ вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в на маршрут≥ –¬ Ц ќ¬-1 Ц ќ¬-2 по дн€х тижн€, €к≥ в≥дпов≥дають граф≥ку зм≥н величин поштових поток≥в по цих дн€х.

 

“аблиц€ 4.25. «наченн€ вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в по дн€х тижн€

ƒн≥ тижн€ “ранспортн≥ засоби  ≥льк≥сть контейнер≥в
«агальна –¬ Ц ќ¬-1 –¬ Ц ќ¬-2
ѕонед≥лок 1 автомоб≥ль з причепом      
¬≥второк 1 автомоб≥ль з причепом, 1 автомоб≥ль без причепу      
—ереда 2 автомоб≥л≥ з причепами      
„етвер 2 автомоб≥л≥ з причепами      
ѕТ€тниц€ 1 автомоб≥ль без причепу, 1 автомоб≥ль з причепом      
—убота 1 автомоб≥ль з причепом      
Ќед≥л€ 1 автомоб≥ль без причепу      
” середньому за день 1,57 автомоб≥л€ з 1,14 причепа 48,86 24,43 24,43
”сього за тиждень 11 автомоб≥л≥в з 8 причепами      

 

як випливаЇ з табл. 4.25, за рахунок вар≥ац≥њ вантажоп≥дйомностей автомоб≥л≥в з причепами дос€гаЇтьс€ певна економ≥€ транспортних засоб≥в (11 автомоб≥л≥в з 8 причепами за тиждень зам≥сть 14 автомоб≥л≥в з 14 причепами при визначенн≥ вантажоп≥дйомностей транспортних засоб≥в за њх максимальними значенн€ми).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 408 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2170 - | 1986 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.042 с.