Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ з поштових скриньок в обласних центрах
ќдн≥Їю з основних вимог забезпеченн€ норматив≥в €кост≥ пересиланн€ письмовоњ кореспонденц≥њ в ”крањн≥ Ї проведенн€ останнього вийманн€ кореспонденц≥њ з поштових скриньок в обласних центрах наприк≥нц≥ робочого дн€, тобто не ран≥ше 17.00. ѕри цьому, маг≥стральн≥ поштов≥ маршрути в≥дправл€ютьс€ з обласних центр≥в починаючи з 21.00, а проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ з поштових скриньок в обласних центрах (в подальшому Ц маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ) ≥ обробленн€ вийманоњ кореспонденц≥њ повинн≥ виконуватис€ в достатньо стислому ≥нтервал≥ часу 17.00 Ц 21.00.

≤снуюч≥ нормативи часу проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ (1,5 год.) ≥ часу обробленн€ кореспонденц≥њ в обласних вузлах поштового звТ€зку (3 год.) не забезпечують виконанн€ зазначеноњ вимоги. ≤ справа не ст≥льки в тому, що сума наведених норматив≥в (4,5 год.) дещо перевищуЇ потр≥бну величину (4 год.), ск≥льки в тому, що в крупних обласних центрах зд≥йснити проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ у в≥ддалених житлових масивах за 1,5 год. практично неможливо ≥ реально таке проходженн€ потребуЇ значно б≥льшого часу.

∆орстка регламентац≥€ терм≥н≥в проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ та њњ обробленн€ в обласних центрах не т≥льки не спри€Ї прискоренню пересиланн€ письмовоњ кореспонденц≥њ, а й викликаЇ зайв≥ витрати на њх зд≥йсненн€.

Ќаприклад, маг≥стральний автомаршрут «апор≥жж€ Ц  ињв в≥дправл€Їтьс€ з «апор≥жж€ п≥сл€ 02.00, отже пром≥жок часу м≥ж початком вийманн€ кореспонденц≥њ та в≥дправленн€м зазначеного маршруту складаЇ понад 9 год., тобто, пор≥вн€но з найран≥шн≥м в≥дправленн€м маг≥стральних маршрут≥в (21.00) Ї резерв часу понад 5 год. ¬икористанн€ цього резерву дл€ зб≥льшенн€ часу проходженн€ маршрут≥в останнього вийманн€ кореспонденц≥њ та часу њњ обробленн€ дозвол€Ї зменшити к≥льк≥сть маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ ≥ к≥льк≥сть робочих м≥сць з обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ в обласному вузл≥.

« огл€ду на це, очевидно, що забезпеченн€ над≥йного проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ та њњ обробленн€ за 4 год. шл€хом скороченн€ в≥дпов≥дних норматив≥в нереальне. “ому сл≥д запроваджувати ≥нш≥ шл€хи, заснован≥ на б≥льш ефективному використанн≥ часу, що вид≥л€Їтьс€ на проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ та њњ обробленн€ у вузлах поштового звТ€зку.

≤снуюча практика побудови маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ виходить з вир≥внюванн€ тривалост≥ њх проходженн€ ≥ наближенн€ њњ до 1,5 год. јле €кщо тривал≥сть проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ р≥зна, обробленн€ кореспонденц≥њ може починатис€ п≥сл€ поверненн€ першого з них, тобто проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ та њњ обробленн€ можуть частково сум≥щатис€ в час≥, за рахунок чого час, що може бути вид≥лений на проходженн€ в≥ддалених маршрут≥в суттЇво зростаЇ.

ќптим≥зац≥€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ пол€гаЇ в так≥й њх побудов≥, за €коњ, з одного боку, дос€гаЇтьс€ €комога ран≥шн≥й початок ≥ забезпечуЇтьс€ безперервн≥сть обробленн€ кореспонденц≥њ, а з другого Ц зб≥льшуЇтьс€ час, що може бути вид≥лений дл€ проходженн€ цих маршрут≥в.

” кожному маршрут≥ вийманн€ кореспонденц≥њ присутн≥ три складов≥: неробоча частина маршруту в≥д вузла поштового звТ€зку до першоњ поштовоњ скриньки, робоча частина маршруту в≥д першоњ до останньоњ поштовоњ скриньки та неробоча частина маршруту в≥д останньоњ поштовоњ скриньки до вузла поштового звТ€зку.

ќчевидно, що при завчасному виход≥ поштового автомоб≥л€ на маршрут вийманн€ кореспонденц≥њ проходженн€ першоњ частини маршруту може зак≥нчуватис€ о 17.00 незалежно в≥д м≥сц€ розташуванн€ першоњ поштовоњ скриньки на маршрут≥, за рахунок чого може бути зб≥льшений час на проходженн€ його другоњ або третьоњ частини.

ѕри зб≥льшенн≥ часу проходженн€ другоњ частини маршруту вийманн€ кореспонденц≥њ зб≥льшуЇтьс€ к≥льк≥сть поштових скриньок на маршрут≥, завд€ки чому зменшуЇтьс€ загальне число маршрут≥в, а при зб≥льшенн≥ часу проходженн€ третьоњ частини суттЇво п≥двищуЇтьс€ ймов≥рн≥сть своЇчасного проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ у в≥ддалених житлових масивах великих м≥ст.

ќчевидно, що можливе зб≥льшенн€ часу, що вид≥л€Їтьс€ на проходженн€ другоњ та третьоњ частин маршруту вийманн€ кореспонденц≥њ, суттЇво залежить в≥д прот€жност≥ його першоњ частини, тому доц≥льно повн≥стю виключити вийманн€ кореспонденц≥њ з поштових скриньок на д≥л€нц≥ маршруту в≥д вузла поштового звТ€зку до першоњ поштовоњ скриньки, розташованоњ у в≥ддаленому житловому масив≥. ƒл€ цього сл≥д перенести поштов≥ скриньки, розташован≥ на зазначен≥й д≥л€нц≥ маршруту, на протилежн≥ сторони вулиць ≥ зд≥йснювати вийманн€ кореспонденц≥њ з цих скриньок на зворотн≥й частин≥ маршруту.

Ќа рис. 4.15 наведено ≥люстрац≥ю зазначеного перенесенн€ поштових скриньок. Ќа рис. 4.15, а поштов≥ скриньки розташован≥ без урахуванн€ можливост≥ завчасного проходженн€ першоњ частини маршруту, на рис. 4.15, б Ц з урахуванн€м такоњ можливост≥ (¬ѕ« Ц вузол поштового звТ€зку, Ц поштова скринька, Ц маршрут вийманн€ кореспонденц≥њ, Ц частина маршруту вийманн€ кореспонденц≥њ, що проходить завчасно).

 

 

                       
           


¬≥ддалений ¬≥ддалений

житловий житловий

масив масив

               
       

 


¬ѕ« ¬ѕ«

 

а б

–исунок 4.15. ≤люстрац≥€ перенесенн€ поштових скриньок

¬изначимо умови, за €ких забезпечуЇтьс€ безперервне обробленн€ кореспонденц≥њ, вийманоњ з поштових скриньок, в обласному центр≥.

ѕриймемо так≥ позначенн€:

ћ1, ћ2, Е, ћ n Ц маршрути вийманн€ кореспонденц≥њ;

t 1, t 2, Е, tn Ц час поверненн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ у вузол поштового звТ€зку;

q 1, q 2, Е, qn Ц значенн€ к≥лькост≥ кореспонденц≥њ, що надходить з маршрутами вийманн€ кореспонденц≥њ у вузол поштового звТ€зку (одиниць);

Q Ц продуктивн≥сть обробленн€ кореспонденц≥њ у вузл≥ поштового звТ€зку (одиниць за годину);

t г Ц час готовност≥ обробленоњ кореспонденц≥њ до в≥дправленн€ з вузла поштового звТ€зку.

Ќа рис. 4.16 наведено часову д≥аграму обробленн€ кореспонденц≥њ, вийманоњ з поштових скриньок, у вузл≥ поштового звТ€зку.

qi q 2

q 1 q qn

 

α α α

t 1 t 2 t t 3 tn t г ti

–исунок 4.16. ƒ≥аграма обробленн€ кореспонденц≥њ у вузл≥ поштового звТ€зку

Ѕезперервне обробленн€ кореспонденц≥њ, вийманоњ з поштових скриньок, забезпечуЇтьс€ при виконанн≥ вимоги: поверненн€ чергового маршруту вийманн€ кореспонденц≥њ повинно в≥дбуватис€ не п≥зн≥ше зак≥нченн€ обробленн€ кореспонденц≥њ, що над≥йшла з попередн≥м маршрутом.

ќск≥льки кореспонденц≥€ qi, що над≥йшла у вузол поштового звТ€зку з маршрутом ћ i, потребуЇ дл€ свого обробленн€ qi / Q годин, час поверненн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ повинен складати:

t 2t 1 + q 1/ Q,

t 3t 2 + q 2/ Qt 1 + (q 1 + q 2) / Q,

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.

tntn- 1 + qn- 1 / Qt 1 + (q 1 + q 2 + Е + qn- 1) / Q,

t гtn + qn / Qt 1 + (q 1 + q 2 + Е + qn) / Q.

Ќа рис. 4.16 ордината q у поточний момент часу t дор≥внюЇ залишку необробленоњ на цей час кореспонденц≥њ, €кий визначаЇтьс€ значенн€м продуктивност≥ обробленн€ кореспонденц≥њ у вузл≥ поштового звТ€зку

Q = tgα,

де α Ц кут нахилу пр€моњ, що визначаЇ залишки необробленоњ кореспонденц≥њ у вузл≥ поштового звТ€зку.

ѕоверненн€ маршруту M i ран≥ше визначеного часу t зб≥льшуЇ в≥дпов≥дний залишок необробленоњ кореспонденц≥њ у вузл≥ поштового звТ€зку ≥ може бути корисним дл€ компенсац≥њ можливоњ затримки поверненн€ чергових маршрут≥в, однак при пост≥йн≥й продуктивност≥ обробленн€ кореспонденц≥њ Q не впливаЇ на час t г зак≥нченн€ обробленн€ вс≥Їњ кореспонденц≥њ, що над≥йшла у вузол з маршрутами вийманн€ кореспонденц≥њ.

ƒл€ спрощенн€ розрахунк≥в, повТ€заних з забезпеченн€м €комога ран≥шнього початку ≥ безперервност≥ обробленн€ вийманоњ з поштових скриньок кореспонденц≥њ доц≥льно розбити маршрути вийманн€ кореспонденц≥њ на к≥лька груп за м≥рою зб≥льшенн€ њх прот€жностей, наприклад, на маршрути, що зд≥йснюють вийманн€ кореспонденц≥њ в центральн≥й частин≥ м≥ста, в середн≥й частин≥ м≥ста та в його в≥ддалених житлових масивах.

” табл. 4.24 наведен≥ ор≥Їнтовн≥ строки проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ та њњ обробленн€ в обласних центрах.

 

 

“аблиц€ 4.24. ќр≥Їнтовн≥ строки проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ та њњ обробленн€ в обласних центрах

–айони обласного центру „ас вињзду автомоб≥л≥в на маршрути останнього вийманн€ кореспонденц≥њ „ас проведенн€ останнього вийманн€ кореспонденц≥њ „ас поверненн€ автомоб≥л≥в з маршрут≥в останнього вийманн€ кореспонденц≥њ „ас перебуванн€ автомоб≥л≥в на маршрутах останнього вийманн€ кореспонденц≥њ (год.) „ас обробленн€ кореспонденц≥њ, що надходить з маршрутами останнього вийманн€ кореспонденц≥њ
÷ентральна частина 17.00 17.00 Ц 18.00 18.00   18.00 Ц 19.00
—ередн€ частина 16.30 17.00 Ц 18.30 19.00 2,5 19.00 Ц 20.00
¬≥ддален≥ житлов≥ масив≥ 16.00 17.00 Ц 19.00 20.00   20.00 Ц 21.00

 

як випливаЇ з табл. 4.24, на проходженн€ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥њ може бути вид≥лено не 1,5 год., €к за д≥ючими нормативами, а до 4 год., при тому, що обробленн€ вс≥Їњ вийманоњ кореспонденц≥њ займаЇ, €к ≥ за нормативами, 3 год.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2177 - | 2093 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.