Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥€ затримки в≥дправлень пошти ≥ вантаж≥в з вузл≥в мереж≥ поштового звТ€зку
Ќа практиц≥ зм≥ни вантажоп≥дйомностей транспортних засоб≥в не завжди повною м≥рою в≥дпов≥дають зм≥нам величин поштових поток≥в, внасл≥док чого можлив≥ випадки затримок в≥дправлень пошти ≥ вантаж≥в з вузл≥в мереж≥ поштового звТ€зку, обумовлених в≥дсутн≥стю в поштових автомоб≥л€х в≥льних м≥сць дл€ њх перевезень.

« економ≥чноњ точки зору в≥дсутн≥сть затримок в≥дправлень пошти ≥ вантаж≥в з вузла поштового звТ€зку за умов нер≥вном≥рност≥ поштових поток≥в св≥дчить про те, що вантажоп≥дйомн≥сть поштового транспорту перевищуЇ максимальне добове вих≥дне поштове навантаженн€ вузла, тобто про низьку середню ефективн≥сть використанн€ поштового транспорту. —аме така картина мала м≥сце при використанн≥ дл€ перевезень пошти ≥ вантаж≥в поштових вагон≥в, вантажоп≥дйомн≥сть €ких багаторазово перевищувала маси ц≥Їњ пошти ≥ вантаж≥в.

≤ навпаки, на€вн≥сть затримки в≥дправлень пошти ≥ вантаж≥в за умов, що вона не призводить до порушенн€ нормативних строк≥в њх пересиланн€, св≥дчить про високу ефективн≥сть використанн€ поштового транспорту, оск≥льки дл€ перевезень пошти ≥ вантаж≥в використовуютьс€ транспортн≥ засоби меншоњ вантажоп≥дйомност≥.

¬раховуючи, що оптим≥зац≥€ вантажоп≥дйомност≥ транспортних засоб≥в передбачаЇ знаходженн€ м≥н≥мальноњ вантажоп≥дйомност≥, €ка забезпечуЇ перевезенн€ ус≥х вид≥в пошти ≥ вантаж≥в в установлен≥ нормативн≥ строки њх пересиланн€, важливо виключити не будь-€к≥ затримки в≥дправлень пошти ≥ вантаж≥в, а лише т≥ з них, €к≥ призвод€ть до порушенн€ нормативних строк≥в њх пересиланн€.

ƒл€ визначенн€ затримок в≥дправлень пошти ≥ вантаж≥в можна застосувати простий граф≥чний метод. –озгл€немо конкретний приклад.

Ќехай вих≥дне поштове навантаженн€ вузла прот€гом тижн€ зм≥нюЇтьс€ в широких межах ≥ складаЇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в≥дносних одиниць (в.о.). «агальне вих≥дне навантаженн€ вузла за тиждень складе 1 + 2 + Е + 7 = 28 в.о., а середньодобове Ц 28: 7 = 4 в.о.

ќтже, дл€ перевезень пошти ≥ вантаж≥в без затримки потр≥бн≥ транспортн≥ засоби вантажоп≥дйомн≥стю 7 в.о., а з затримкою Ц лише 4 в.о.

¬изначимо величину затримки пошти ≥ вантаж≥в у вузл≥. ƒл€ цього пронумеруЇмо вс≥ в≥дносн≥ одиниц≥ в пор€дку њх надходженн€ ≥ в пор€дку њх в≥дправленн€ та з≥ставимо дн≥ надходженн€ з дн€ми в≥дправленн€.

Ќа рис. 4.20 наведено визначенн€ затримок в≥дправленн€ пошти ≥ вантаж≥в у найб≥льш неспри€тливому (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 в.о.), найб≥льш типовому (1, 3, 5, 7, 6, 4, 2 в.о.) ≥ найб≥льш спри€тливому (7, 1, 6, 2, 5, 3, 4 в.о.) вар≥антах розпод≥лу вих≥дного навантаженн€ по дн€х тижн€.

 

ƒобове навантаженн€ (вар≥ант 1)

   
     
       
         
           
             
             

 


 

Ќд ѕн ¬т —р „т ѕт —б

 

 

ƒобове навантаженн€ (вар≥ант 2)

 

             
     
       
       
         
           
             

 

 


Ќд ѕн ¬т —р „т ѕт —б

 

 

ƒобове навантаженн€ (вар≥ант 3)

     
     
         
         
         
           
             

 

 


Ќд ѕн ¬т —р „т ѕт —б

 

 

ƒобове в≥дправленн€ (ус≥ вар≥анти)

             
             
             
             

 

 

 


Ќд ѕн ¬т —р „т ѕт —б

 

–исунок 4.20. ¬изначенн€ затримок в≥дправленн€ пошти ≥ вантаж≥в

” табл. 4.26 наведен≥ значенн€ затримок в≥дправленн€ кожноњ з в≥дносних одиниць пошти ≥ вантаж≥в в ус≥х вар≥антах розпод≥лу вих≥дного навантаженн€ по дн€х тижн€.

“аблиц€ 4.26. «наченн€ затримок в≥дправленн€ пошти ≥ вантаж≥в

¬≥дносн≥ одиниц≥ «атримка в≥дправленн€, д≥б
Ќомери ”сього
¬ар≥ант 1
1, 2, 3, 4, 8, 28    
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27    
13, 17, 18, 21, 22, 25    
¬ар≥ант 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12    
1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28    
21, 22, 25, 26    
¬ар≥ант 3
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28    
5, 6, 7, 13, 14, 21    

 

як випливаЇ з табл. 4.26, у вар≥ант≥ 1 без затримки в≥дправл€ютьс€ 6 з 28 в.о., з затримкою на одну добу Ц 16 з 28 в.о., з затримкою на дв≥ доби Ц 6 з 28 в.о., середн€ затримка складаЇ (6х0 + 16х1 + 6х2)/28 = 1 добу; у вар≥ант≥ 2 без затримки в≥дправл€ютьс€ 10 з 28 в.о., з затримкою на одну добу Ц 14 з 28 в.о., з затримкою на дв≥ доби Ц 4 з 28 в.о., середн€ затримка складаЇ (10х0 + 14х1 + 4х2)/28 = 0,786 доби; у вар≥ант≥ 3 без затримки в≥дправл€ютьс€ 22 з 28 в.о., з затримкою на одну добу Ц 6 з 28 в.о., середн€ затримка складаЇ (22х0 + 6х1)/28 = 0,214 доби.

“аким чином, затримка в≥дправлень пошти ≥ вантаж≥в з вузла суттЇво залежить €к в≥д нер≥вном≥рност≥ значень вих≥дних добових навантажень, так ≥ в≥д розпод≥лу цих значень по дн€х тижн€.

¬иход€чи з призначенн€ р≥зних вид≥в пошти ≥ вантаж≥в визначен≥ допустим≥ строки затримки њх в≥дправленн€, значенн€ €ких наведен≥ у табл. 4.27.

“аблиц€ 4.27. ƒопустим≥ строки затримки в≥дправленн€ пошти ≥ вантаж≥в

¬ид пошти ≥ вантаж≥в ƒопустим≥ строки затримки в≥дправленн€, д≥б
ѕисьмова кореспонденц≥€  
ѕосилочна пошта  
ўоденн≥ пер≥одичн≥ виданн€  
ўотижнев≥ пер≥одичн≥ виданн€  
ўом≥с€чн≥ пер≥одичн≥ виданн€  
ѕродукц≥€ технолог≥чного забезпеченн€  
“овари дл€ продажу  
¬антаж≥  

 

Ќин≥ сумарна маса письмовоњ кореспонденц≥њ, посилочноњ пошти та щоденних пер≥одичних видань не перевищуЇ 50% маси вс≥Їњ пошти ≥ вантаж≥в, отже може бути гарантована в≥дсутн≥сть затримки в≥дправлень цих вид≥в пошти, а затримка в≥дправлень ≥нших вид≥в пошти ≥ вантаж≥в не перевищуЇ одн≥Їњ доби, що менше в≥дпов≥дних значень табл. 4.27.

“аким чином, схема маг≥стральних перевезень пошти не т≥льки забезпечуЇ перевезенн€ вс≥х вид≥в пошти ≥ вантаж≥в за умов д≥ючих поштових поток≥в, але й маЇ достатн≥ резерви дл€ забезпеченн€ пересиланн€ вс≥х вид≥в пошти ≥ вантаж≥в за умов зростанн€ цих поток≥в.

«≥ зростанн€м м≥жвузлових поштових поток≥в виникаЇ питанн€ про доц≥льн≥сть або недоц≥льн≥сть введенн€ пр€мих поштових маршрут≥в м≥ж в≥дпов≥дними вузлами.

“епер≥шнього часу розрахунок вартост≥ маг≥стральних перевезень пошти в мереж≥ поштового звТ€зку ”ƒѕѕ« Д”крпоштаФ провадитьс€ виход€чи з ≥нтегральних показник≥в вартост≥ перевезень пошти на один км проб≥гу поштових автомоб≥л≥в р≥зних марок незалежно в≥д ступен€ њх фактичного завантаженн€.

“акий спрощений розрахунок, будучи зручним дл€ практичного використанн€, не в≥дбиваЇ фактичних витрат на перевезенн€ пошти, оск≥льки робота, €ку виконуЇ двигун поштового автомоб≥л€, пропорц≥йна сумарн≥й мас≥ власне автомоб≥л€ ≥ вантажу, що ним перевозитьс€.

Ќасл≥дком такого становища Ї те, що впровадженн€ пр€мого поштового маршруту ћј¬ м≥ж вузлами ј¬, зТЇднаними через транзитний вузол поштовими маршрутами ћј—ћ—¬, вважаЇтьс€ економ≥чно недоц≥льним, €кщо ванатажоп≥дйомност≥ ј——¬ поштових автомоб≥л≥в, що зд≥йснюють перевезенн€ по маршрутах ћј—ћ—¬, достатн≥ дл€ перевезенн€ м≥жвузлового потоку ј¬, хоча насправд≥ впровадженн€ пр€мого поштового маршруту ћј¬ може ви€витис€ економ≥чно доц≥льним.

«азначене твердженн€ ≥люструЇтьс€ на рис. 4.21.

–исунок 4.21. ¬изначенн€ вартост≥ перевезенн€ потоку ј¬

Ќа рис. 4.21, а наведено ≥снуючу схему перевезенн€ поток≥в ј——¬, до складу €ких входить пот≥к ј¬. ¬арт≥сть перевезенн€ зазначених поток≥в складаЇтьс€ з вартост≥ SAC перевезенн€ потоку ј— ≥ вартост≥ SC¬ перевезенн€ потоку —¬. ¬арт≥сть перевезенн€ потоку ј¬ окремо не враховуЇтьс€.

—умарна варт≥сть перевезень за рис. 4.21, а складаЇ S 1 = SAC + SC¬.

Ќа рис. 4.21, б наведено схему перевезенн€ поток≥в ј—, —¬ј¬ при упровадженн≥ пр€мого маршруту ћј¬ дл€ перевезенн€ м≥жвузлового потоку ј¬ з визначенн€м сумарноњ вартост≥ перевезень за ≥снуючою методикою, €ка не враховуЇ зменшенн€ поток≥в ј——¬.

—умарна варт≥сть перевезень за рис. 4.21, б складаЇ S 2 = SAC + SC¬ + SA¬.

ќск≥льки S 2 > S 1, впровадженн€ маршруту ћј¬ завжди вважаЇтьс€ недоц≥льним.

Ќа рис. 4.21, в наведено схему перевезенн€ поток≥в ј—, —¬ј¬ при упровадженн≥ пр€мого маршруту ћј¬ дл€ перевезенн€ м≥жвузлового потоку ј¬ з визначенн€м сумарноњ вартост≥ перевезень за методикою, €ка враховуЇ зменшенн€ поток≥в ј——¬.

—умарна варт≥сть перевезень за рис. 4.21, в складаЇ

S 3 = (SAC - D SAC) + (SC¬ - D SC¬) + SA¬ = S 1 + SA¬ Ц (D SAC + D SC¬).

¬ залежност≥ в≥д сп≥вв≥дношенн€ витрат SA¬ ≥ (D SAC + D SC¬) упровадженн€ пр€мого маршруту ћј¬ доц≥льне, €кщо SA¬ ≤ (D SAC + D SC¬), ≥ недоц≥льне, €кщо SA¬ > (D SAC + D SC¬).

ѕри цьому ще не враховане додаткове зниженн€ сумарноњ вартост≥ перевезень пошти за рис. 4.21, в, обумовлене зниженн€м вартост≥ транзитного обробленн€ поток≥в ј——¬ у транзитному вузл≥ — внасл≥док вилученн€ з≥ складу цих поток≥в потоку ј¬.

як св≥дчать попередн≥ розрахунки, доц≥льн≥сть упровадженн€ пр€мого маршруту ћј¬ м≥ж вузлами ј¬ настаЇ значно ран≥ше, н≥ж недостатн€ вантажоп≥дйомн≥сть поштових автомоб≥л≥в на маршрутах ћј—ћ—¬, що зТЇднують ц≥ вузли через транзитний вузол .

“аким чином, можливост≥ зменшенн€ витрат на перевезенн€ пошти, €к ≥ можливост≥ скороченн€ витрат на обробленн€ пошти, скороченн€ прот€жностей поштових маршрут≥в, скороченн€ нормативних строк≥в пересиланн€ поштових в≥дправлень ≥ зменшенн€ ймов≥рностей створенн€ залишк≥в нев≥дправленоњ пошти у транзитних вузлах мереж≥, в д≥юч≥й мереж≥ поштового звТ€зку ”ƒѕѕ« Д”крпоштаФ залишаютьс€ невикористаними.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 431 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2098 - | 1836 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.