Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јдаптац≥€ перевезень пошти до надзвичайних ситуац≥й
јдаптац≥€ перевезень пошти до надзвичайних ситуац≥й Ц це спроможн≥сть ц≥Їњ схеми протисто€ти д≥њ сил, €к≥ унеможливлюють зд≥йсненн€ перевезень пошти за встановленими маршрутами.

ƒо надзвичайних ситуац≥й в≥днос€тьс€ природн≥ (повод≥, п≥дтопленн€, ожеледиц≥, сн≥гопади, зсуви) та автогенн≥ (рад≥оактивне забрудненн€, викиди горючих, отруйних та вибухових речовин, авар≥њ, катастрофи) катакл≥зми, навмисн≥ д≥њ (перекритт€ шл€х≥в демонстрантами та страйкар€ми, терористичн≥ акти), реконструкц≥€ ≥ ремонт шл€х≥в тощо.

јдаптац≥€ перевезень пошти до надзвичайних ситуац≥й заснована на створенн≥ достатньоњ к≥лькост≥ альтернативних шл€х≥в перевезенн€ пошти, дублюванн≥ вузл≥в поштового звТ€зку, створенн≥ резерву транспортних засоб≥в дл€ перевезень пошти.

Ќа рис. 4.23 наведено ≥люстрац≥ю зб≥льшенн€ к≥лькост≥ можливих шл€х≥в перевезенн€ пошти м≥ж вузлами мереж≥ поштового звТ€зку при використанн≥ рег≥ональних ≥ окружних маршрут≥в.

¬ 0 ¬ 0 ¬ 0

 

 

¬ 1 ¬ 3 ¬ 5 ¬ 1 ¬ 3 ¬ 5 ¬ 1 ¬ 3 ¬ 5

                               
               

 

 


¬ 2 ¬ 4 ¬ 6 ¬ 2 ¬ 4 ¬ 6 ¬ 2 ¬ 4 ¬ 6


 

а б в

–исунок 4.23. ≤люстрац≥€ зб≥льшенн€ к≥лькост≥ можливих шл€х≥в перевезенн€ пошти

Ќа рис. 4.23, а рег≥ональний вузол ¬ 0 зТЇднаний з окружними вузлами ¬ 1, ¬ 2, ¬ 3, ¬ 4, ¬ 5, ¬ 6 т≥льки рег≥ональними маршрутами ¬ 0 Ц ¬ 1 Ц ¬ 2 Ц ¬ 1 Ц ¬ 0, ¬ 0 Ц ¬ 3 Ц ¬ 4 Ц ¬ 3 Ц ¬ 0, ¬ 0 Ц ¬ 5 Ц ¬ 6 Ц ¬ 5 Ц ¬ 0. ћ≥ж будь-€кою парою вузл≥в ≥снуЇ лише Їдиний шл€х, вилученн€ €кого призводить до втрати звТ€зк≥в м≥ж де€кими вузлами схеми.

Ќа рис. 4.23, б вузли ¬ 1, ¬ 3, ¬ 5 додатково зТЇднан≥ маршрутом ¬ 1 Ц ¬ 3 Ц ¬ 5 Ц ¬ 3 Ц ¬ 1, завд€ки €кому вузли ¬ 1, ¬ 2, ¬ 3, ¬ 4, ¬ 5 ¬ 6 отримують по три можливих шл€хи, що зТЇднують њх з вузлом ¬ 0, а вилученн€ одного або двох з шл€х≥в ¬ 0 Ц ¬ 1, ¬ 1 Ц ¬ 0, ¬ 0 Ц ¬ 3, ¬ 3 Ц ¬ 0, ¬ 0 Ц ¬ 5, ¬ 5 Ц ¬ 0 не призводить до втрати звТ€зк≥в м≥ж вузлами схеми.

Ќа рис. 4.23, в вузли ¬ 2, ¬ 4, ¬ 6 додатково зТЇднан≥ маршрутом ¬ 2 Ц ¬ 4 Ц ¬ 6 Ц ¬ 4 Ц ¬ 2, завд€ки €кому вузол ¬ 3 отримуЇ 7, вузли ¬ 1, ¬ 5 Ц по 8, вузол ¬ 4 Ц 9, вузли ¬ 2, ¬ 6 Ц по 10 можливих шл€х≥в, що зТЇднують њх з вузлом ¬ 0, а вилученн€ одного або двох з шл€х≥в ¬ 0 Ц ¬ 1, ¬ 1 Ц ¬ 0, ¬ 0 Ц ¬ 3, ¬ 3 Ц ¬ 0, ¬ 0 Ц ¬ 5, ¬ 5 Ц ¬ 0 ≥ одного або двох з шл€х≥в ¬ 1 Ц ¬ 2, ¬ 2 Ц ¬ 1, ¬ 3 Ц ¬ 4, ¬ 4 Ц ¬ 3, ¬ 5 Ц ¬ 6, ¬ 6 Ц ¬ 5 не призводить до втрати звТ€зк≥в м≥ж вузлами схеми.

«≥ зб≥льшенн€м к≥лькост≥ звТ€зк≥в м≥ж вузлами схеми к≥льк≥сть можливих шл€х≥в м≥ж ними зростаЇ наст≥льки швидко, що нав≥ть при одночасному вилученн≥ значноњ к≥лькост≥ шл€х≥в звТ€зки м≥ж вузлами схеми продовжують ≥снувати.

ћатематична модель адаптац≥њ перевезень пошти до надзвичайних ситуац≥й грунтуЇтьс€ на анал≥з≥ перетин≥в графа схеми перевезень пошти.

—хема перевезень пошти спроможна зд≥йснювати функц≥њ перевезенн€ пошти м≥ж вузлами поштового звТ€зку, €кщо будь-€ка сукупн≥сть вилучених ребер не м≥стить в соб≥ жодноњ сукупност≥ ребер, що складаЇ будь-€кий перетин графа, ≥ не спроможна зд≥йснювати ц≥ функц≥њ в протилежному випадку.

ƒл€ адаптац≥њ схеми перевезень пошти до надзвичайних ситуац≥й використовуютьс€ €к основн≥, так ≥ додатков≥ поштов≥ маршрути (маршрути надзвичайних ситуац≥й). ѕоштов≥ маршрути надзвичайних ситуац≥й за звичайних умов дл€ перевезень пошти не використовуютьс€, але вони паспортизован≥, створений необх≥дний резерв транспорту ≥ розроблений пор€док њх впровадженн€.

 р≥м того, маршрутами надзвичайних ситуац≥й тупиков≥ вузли зТЇднан≥ з ≥ншими наближеними до них вузлами, завд€ки чому вс≥ вони отримують додатков≥ звТ€зки.

ѕередбачено, що в схем≥ маг≥стральних перевезень пошти, за умов надзвичайних ситуац≥й, вс≥ вузли можуть бути зТЇднан≥ м≥ж собою альтернативними шл€хами минаючи  ињв, завд€ки чому над≥йн≥сть схеми суттЇво зростаЇ.

¬иб≥р тих чи ≥нших альтернативних шл€х≥в провадитьс€ на основ≥ розвТ€занн€ задач≥ пошуку оптимальних шл€х≥в перевезенн€ пошти за умов надзвичайних ситуац≥й.

ќбгрунтовано два методи адаптац≥њ схеми маг≥стральних перевезень пошти до надзвичайних ситуац≥й.

ѕерший метод передбачаЇ в≥дновленн€ ушкоджених основних поштових маршрут≥в за допомогою додаткових поштових маршрут≥в. ѕеревагою методу Ї можлив≥сть ефективного використанн€ транспортних засоб≥в основних поштових маршрут≥в дл€ проходженн€ додаткових поштових маршрут≥в.

ƒругий метод передбачаЇ в≥дновленн€ ушкоджених звТ€зк≥в м≥ж вузлами схеми маг≥стральних перевезень пошти за допомогою неушкоджених частин ушкоджених основних поштових маршрут≥в ≥ додаткових поштових маршрут≥в. ѕеревагою методу Ї можлив≥сть в≥дновленн€ звТ€зк≥в м≥ж вузлами схеми маг≥стральних перевезень пошти за допомогою м≥н≥мальноњ к≥лькост≥ додаткових поштових маршрут≥в.

ѕерший метод доц≥льно застосовувати при ушкоджен≥ незначноњ частини основних поштових маршрут≥в, другий Ц при ушкоджен≥ њх значноњ частини.

—труктурний алгоритм адаптац≥њ перевезень пошти до надзвичайних ситуац≥й наведено на рис. 4.24.

—труктурний алгоритм м≥стить 21 блок.

” блоках 1 Ц 6 виконуЇтьс€ уведенн€ початкових даних. як початков≥ дан≥ виступають:

- перел≥к вершин графа мереж≥;

- перел≥к основних ≥ додаткових ребер графа мереж≥;

- паспорти основних ≥ додаткових ребер графа мереж≥;

- перел≥к ≥снуючих поштових маршрут≥в мереж≥;

- паспорти ≥снуючих поштових маршрут≥в мереж≥;

- перел≥к основних ≥ додаткових ушкоджених ребер графа мереж≥.

” блоц≥ 7 поштов≥ маршрути мереж≥, що м≥ст€ть ушкоджен≥ ребра, зам≥нюютьс€ њх частинами, що створен≥ з неушкоджених ребер.

” блоц≥ 8 ушкоджен≥ ребра вилучаютьс€ з перел≥ку основних ≥ додаткових ребер графа мереж≥.

” блоц≥ 9 виконуЇтьс€ побудовазвТ€зного графа за допомогою неушкоджених поштових маршрут≥в, неушкоджених частин ушкоджених поштових маршрут≥в ≥ додаткових ребер мереж≥.

ѕобудова звТ€зного графа, зг≥дно з першим методом адаптац≥њ, зд≥йснюЇтьс€ шл€хом в≥дновленн€ основних поштових маршрут≥в мереж≥, зг≥дно з другим Ц шл€хом в≥дновленн€ звТ€зк≥в м≥ж вузлами мереж≥.

” блоц≥ 10 виконуЇтьс€ формуванн€ перел≥ку незвТ€зних частин графа мереж≥.

 

 

ѕочаток

       
   


1. ”веденн€ перел≥ку вершин графа мереж≥

 

 

2. ”веденн€ перел≥ку основних ≥ додаткових

ребер графа мереж≥

 

3. ”веденн€ паспорт≥в основних ≥ додаткових

ребер графа мереж≥

4. ”веденн€ перел≥ку ≥снуючих поштових маршрут≥в мереж≥

 


5. ”веденн€ паспорт≥в ≥снуючих поштових маршрут≥в мереж≥


6. ”веденн€ перел≥ку основних ≥ додаткових ушкоджених

ребер графа мереж≥


7. «ам≥на поштових маршрут≥в мереж≥, що м≥ст€ть ушкоджен≥ ребра, частинами поштових

маршрут≥в, створених з њх неушкоджених ребер


8. ¬илученн€ ушкоджених ребер з перел≥ку основних ≥ додаткових ребер графа мереж≥

 

 

9. ѕобудова звТ€зного графа за допомогою неушкоджених поштових маршрут≥в,

неушкоджених частин ушкоджених поштових маршрут≥в ≥ додаткових ребер мереж≥

10. ‘ормуванн€ перел≥ку незвТ€зних частин графа мереж≥

 

11. ‘ормуванн€ додаткових поштових маршрут≥в з неушкоджених частин ушкоджених

поштових маршрут≥в ≥ додаткових ребер графа мереж≥


12. ‘ормуванн€ паспорт≥в додаткових поштових маршрут≥в мереж≥

 


13. ‘ормуванн€ розклад≥в руху додаткових поштових маршрут≥в мереж≥


 

14. ‘ормуванн€ плану пр€муванн€ пошти в мереж≥

 


15. –озрахунок нормативних строк≥в пересиланн€ письмовоњ кореспонденц≥њ в мереж≥


 

 

 

16. ¬иведенн€ перел≥ку незвТ€зних частин мереж≥

17. ¬иведенн€ назв ушкоджених поштових маршрут≥в мереж≥

18. ¬иведенн€ назв ≥ розклад≥в руху додаткових поштових

маршрут≥в мереж≥


19. ¬иведенн€ паспорт≥в додаткових поштових

маршрут≥в мереж≥

20. ¬иведенн€ плану пр€муванн€ пошти в мереж≥

 


21. ¬иведенн€ нормативних строк≥в пересиланн€

письмовоњ кореспонденц≥њ в мереж≥


 ≥нець

 

–исунок 4.24. —труктурний алгоритм адаптац≥њ перевезень пошти до надзвичайних ситуац≥й

” блоц≥ 11 виконуЇтьс€ формуванн€ додаткових поштових маршрут≥в, створених з неушкоджених частин ушкоджених поштових маршрут≥в ≥ додаткових ребер графа мереж≥.

” блоц≥ 12 виконуЇтьс€ формуванн€ паспорт≥в додаткових поштових маршрут≥в мереж≥ з паспорт≥в њх ребер.

” блоц≥ 13 виконуЇтьс€ формуванн€ розклад≥в руху додаткових поштових маршрут≥в мереж≥.

” блоц≥ 14 виконуЇтьс€ формуванн€ плану пр€муванн€ пошти в мереж≥.

” блоц≥ 15 виконуЇтьс€ розрахунок нормативних строк≥в пересиланн€ письмовоњ кореспонденц≥њ в мереж≥.

” блоках 16 Ц 21 виконуЇтьс€ виведенн€ результат≥в роботи алгоритму. як результати роботи алгоритму виступають:

- перел≥к незвТ€зних частин мереж≥,

- назви ушкоджених поштових маршрут≥в мереж≥,

- назви ≥ розклади руху додаткових поштових маршрут≥в мереж≥,

- паспорти додаткових поштових маршрут≥в мереж≥,

- план пр€муванн€ пошти в мереж≥,

- нормативн≥ строки пересиланн€ письмовоњ кореспонденц≥њ в мереж≥.

 

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 405 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2345 - | 2074 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.044 с.