Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥€ перевезень пошти
4.1. ќптим≥зац≥€ план≥в пр€муванн€ пошти

 лючов≥ положенн€

ѕлан пр€муванн€ пошти Ц основний документ, що регламентуЇ пересиланн€ пошти м≥ж заданим вузлом (вузлом в≥дправленн€) та рештою вузл≥в (вузл≥в призначенн€) мереж≥ поштового звТ€зку.

” план≥ пр€муванн€ пошти з заданого вузла мереж≥ в≥дбиваютьс€:

- пор€дков≥ номери в≥дправок;

- номери кожного з поштових маршрут≥в, за €кими в≥дправл€Їтьс€ пошта;

- час в≥дправленн€ кожного з поштових маршрут≥в;

- перел≥к вузл≥в призначенн€, до €ких пр€муЇ пошта з кожним поштовим маршрутом;

- перел≥к вузл≥в здаванн€ пошти на кожному з поштових маршрут≥в;

- час надходженн€ пошти у кожний з вузл≥в здаванн€ пошти;

- час надходженн€ пошти у кожний з вузл≥в призначенн€;

- нормативн≥ строки пересиланн€ пошти м≥ж вузлом в≥дправленн€ та кожним з вузл≥в призначенн€;

- число транзитних вузл≥в у кожному з шл€х≥в проходженн€ пошти.

ѕлани пр€муванн€ пошти розробл€ютьс€ вищими установами поштового звТ€зку дл€ ус≥х п≥дпор€дкованих њм установ та розсилаютьс€ останн≥м €к кер≥вн≥ документи.

ѕочатковими даними дл€ розробки план≥в пр€муванн€ пошти Ї:

- розклади руху поштового транспорту;

- перел≥к вузл≥в, м≥ж €кими пр€муЇ пошта;

- нормативи часу готовност≥ власноњ пошти до в≥дправленн€ у вузлах мереж≥;

- нормативи часу доставл€нн€ пошти, що над≥йшла, у вузлах мереж≥;

- нормативи часу перевантаженн€ транзитноњ пошти у вузлах мереж≥;

- вузол в≥дправленн€;

- час початку формуванн€ плану пр€муванн€ пошти.

ѕлани пр€муванн€ пошти повинн≥ бути оптимальними за в≥дпов≥дними критер≥€ми.

 ритер≥Їм оптимальност≥ плану пр€муванн€ легкоњ пошти (письмова кореспонденц≥€, поштов≥ перекази, др≥бн≥ пакети, бандерол≥) Ї дос€гненн€ м≥н≥мальних нормативних строк≥в њњ пересиланн€ м≥ж вузлами мереж≥ незалежно в≥д к≥лькост≥ пром≥жних транзитних вузл≥в.

 ритер≥Їм оптимальност≥ плану пр€муванн€ важкоњ пошти (посилки, газетн≥ пачки) Ї дос€гненн€ м≥н≥муму к≥лькост≥ пром≥жних транзитних вузл≥в у шл€хах њњ пересиланн€, що в≥дпов≥даЇ м≥н≥муму трудових витрат, повТ€заних з пересиланн€м ц≥Їњ пошти.

ќск≥льки критер≥њ оптимальност≥ план≥в пр€муванн€ легкоњ та важкоњ пошти не сп≥впадають, плани пр€муванн€ легкоњ та важкоњ пошти також, €к правило, не сп≥впадають, внасл≥док чого розробка цих план≥в провадитьс€ окремо дл€ легкоњ та важкоњ пошти.

ћережа перевезень пошти €вл€Ї собою мережу з≥ зм≥нною структурою, €ка подана розкладами руху поштового транспорту. «вТ€зок м≥ж заданим вузлом в≥дправленн€ та будь-€кими вузлами призначенн€ за допомогою того чи ≥ншого поштового маршруту ≥снуЇ лише у момент в≥дправленн€ поштового транспорту ≥ повторюЇтьс€ при його щоденному курсуванн≥ лише через 24 години.

ќск≥льки м≥н≥мальним ≥нтервалом часу в≥дправленн€ поштового транспорту з будь-€кого вузла Ї одна хвилина, принципово можлив≥ 24 ´ 60 = 1440 стан≥в мереж≥ перевезень, дл€ кожного з €ких може ≥снувати св≥й оптимальн≥й план пр€муванн€ пошти. ƒл€ зменшенн€ витрат часу на розробку план≥в пр€муванн€ пошти добу розбивають на к≥лька ≥нтервал≥в часу (част≥ше за все на 24, 12, 8 або 6 ≥нтервал≥в в≥дпов≥дно по 1, 2, 3 або 4 години), в кожному з €ких розробл€ють по одному плану за станом на час початку ≥нтервалу ≥ з ус≥х одержаних план≥в формують обТЇднаний план пр€муванн€ пошти з заданого вузла в≥дправленн€.

ќбТЇднаний план пр€муванн€ пошти у загальному випадку Ї оптимальним лише на моменти часу початку ≥нтервал≥в, на €к≥ розбиваЇтьс€ доба, але практично з урахуванн€м в≥дносно низькоњ частоти в≥дправок пошти, його можна вважати оптимальним ≥ в ц≥лому.

–озробка план≥в пр€муванн€ пошти провадитьс€, звичайно, один Ц два рази на р≥к ≥ приурочуЇтьс€ до зм≥н у розкладах руху поштового транспорту.

 

ѕоданн€ початкових даних

„асов≥ показники можуть подаватис€ у повн≥й або неповн≥й формах.

ѕовн≥ часов≥ показники мають вигл€д трьох двозначних чисел, розд≥лених крапками, перше з €ких вказуЇ день, друге Ц години, а третЇ - хвилини, наприклад, 01.17.30 означаЇ 17 год. 30 хв. першого дн€.

Ќеповн≥ часов≥ показники мають вигл€д двох двозначних чисел, розд≥лених крапками, перше з €ких вказуЇ години, а друге Ц хвилини, наприклад, 17.30 означаЇ 17 год. 30 хв. (будь-€кого дн€).

–озклади руху поштового транспорту можуть бути подан≥ у посл≥довн≥й або матричн≥й формах.

ѕосл≥довна форма поданн€ розклад≥в €вл€Ї собою таблицю посл≥довних запис≥в, у кожному з €ких зазначен≥ номери пр€мого (непарного) ≥ зворотного (парного) маршрут≥в, номер вузла, через €кий проходить маршрут, неповного часу прибутт€ у ций вузол ≥ неповного часу в≥дправленн€ з цього вузла поштового транспорту на пр€мому та зворотному маршрутах.

” табл. 4.1 наведено приклад посл≥довноњ форми поданн€ розклад≥в руху поштового транспорту.

 

“аблиц€ 4.1. ѕосл≥довна форма поданн€ розклад≥в руху поштового транспорту

Ќомер запису     ѕр€мий маршрут ¬узол «воротний маршрут
номер маршруту прибутт€ в≥дправленн€ номер маршруту прибутт€ в≥дправленн€
  ћ1 - 08.15 ¬2 ћ2 14.25 -
  ћ1 14.55 15.05 ¬3 ћ2 07.40 07.45
  ћ1 00.10 00.15 ¬1 ћ2 22.25 22.35
  ћ1 13.35 13.40 ¬4 ћ2 09.00 09.05
  ћ1 22.30 22.45 ¬6 ћ2 23.55 00.10
  ћ1 07.25 - ¬7 ћ2 - 15.20
  ћ3 - 14.00 ¬1 ћ4 21.50 -
  ћ3 16.20 17.10 ¬3 ћ4 18.45 19.30
  ћ3 19.15 - ¬6 ћ4 - 16.40
  ћ5 - 17.30 ¬2 ћ6 10.30 -
  ћ5 19.20 20.00 ¬3 ћ6 07.55 08.40
  ћ5 22.10 - ¬6 ћ6 - 05.45
  ћ7 - 15.05 ¬6 ћ8 01.25 -
  ћ7 17.50 - ¬5 ћ8 - 22.40
  ћ9 - 23.00 ¬7 ћ10 13.15 -
  ћ9 01.15 02.00 ¬6 ћ10 10.15 11.00
  ћ9 04.35 05.25 ¬8 ћ10 06.55 07.40
  ћ9 07.30 - ¬5 ћ10 - 04.50

 

«азначенн€ номера зворотного маршруту необовТ€зкова, оск≥льки в≥н може бути отриманий шл€хом зб≥льшенн€ на одиницю номера пр€мого маршруту.

ћатрична форма поданн€ розклад≥в €вл€Ї собою квадратну таблицю розм≥ром n ´ n (n Ц число вузл≥в мереж≥), у кожн≥й кл≥тц≥ (i, j) €коњ наведен≥ записи номер≥в ус≥х маршрут≥в, що зТЇднують вузли i та j, неповного часу в≥дправленн€ поштового транспорту з вузла i та повного часу його прибутт€ у вузол j на кожному з цих маршрут≥в.

” табл. 4.2 наведено матричну форму поданн€ розклад≥в руху поштового транспорту, €ка в≥дпов≥даЇ прикладу посл≥довноњ форми, наведеноњ у табл. 4.1.

ѕосл≥довна форма поданн€ розклад≥в руху поштового транспорту потребуЇ значно меншого обТЇму памТ€т≥, н≥ж матрична, оск≥льки ≥нформац≥€ про пр€мий ≥ зворотн≥й поштов≥ маршрути, €к≥ проход€ть через m вузл≥в, у посл≥довн≥й форм≥ подаЇтьс€ в m записах, а в матричн≥й Ц в m (m Ц 1) записах.  р≥м того, потр≥бн≥ ще численн≥ додатков≥ записи про в≥дсутн≥сть маршрут≥в, що зТЇднують вузли i та j.

¬т≥м, посл≥довна форма поданн€ розклад≥в руху поштового транспорту потребуЇ значно б≥льшого часу, що витрачаЇтьс€ на пошук маршрут≥в, €к≥ зТЇднують вузли i та j, н≥ж матрична, оск≥льки повТ€зана з необх≥дн≥стю проведенн€ анал≥зу ус≥х його запис≥в.

 


 

 

“аблиц€ 4.2. ћатрична форма поданн€ розклад≥в руху поштового транспорту

¬узол в≥дправленн€ ¬узол призначенн€
¬1 ¬2 ¬3 ¬4 ¬5 ¬6 ¬7 ¬8
¬1   ћ2, 22.35 - 02.14.25     ћ2, 22.35 - 02.07.40 ћ3, 14.00 - 01.16.20 ћ1, 00.15 - 01.13.35   ћ1, 00.15 - 01.22.30 ћ3, 14.00 - 01.19.15 ћ1, 00.15 - 02.07.25  
¬2 ћ1, 08.15 - 02.00.10   ћ1, 08.15 - 01.14.55 ћ5, 17.30 - 01.19.20   ћ1, 08.15 - 02.13.35   ћ1, 08.15 - 02.22.30 ћ5, 17.30 - 01.22.10 ћ1, 08.15 - 03.07.25  
¬3 ћ1, 15.05 - 02.00.10 ћ4, 19.30 - 01.21.50   ћ2, 07.45 - 01.14.25 ћ6, 08.40 - 01.10.30     ћ1, 15.05 - 02.13.35   ћ1, 15.05 - 02.22.30 ћ3, 17.10 - 01.19.15 ћ5, 20.00 - 01.22.10 ћ1, 15.05 - 03.07.25  
¬4 ћ2, 09.05 - 01.22.25     ћ2, 09.05 - 02.14.25 ћ2, 09.05 - 02.07.40     ћ1, 13.40 - 01.22.30 ћ1, 13.40 - 02.07.25  
¬5           ћ8, 22.40 - 02.01.25 ћ10,04.50-01.10.15   ћ10,04.50-01.13.15 ћ10,04.50-01.06.55
¬6 ћ2, 00.10 - 01.22.25 ћ4, 16.40 - 01.21.50   ћ2, 00.10 - 02.14.25 ћ6, 05.45 - 01.10.30   ћ2, 00.10 - 02.07.40 ћ4, 16.40 - 01.18.45 ћ6, 05.45 - 01.07.55 ћ2, 00.10 - 01.09.00   ћ7, 15.05 - 01.17.50 ћ9, 02.00 - 01.07.30     ћ1, 22.45 - 02.07.25 ћ10,11.00-01.13.15 ћ9, 02.00 - 01.04.35
¬7 ћ2, 15.20 - 02.22.25     ћ2, 15.20 - 03.14.25 ћ2, 15.20 - 03.07.40 ћ2, 15.20 - 02.09.00 ћ9, 23.00 - 02.07.30 ћ2, 15.20 - 01.23.55 ћ9, 23.00 - 02.01.15   ћ9, 23.00 - 02.04.35
¬8         ћ9, 05.25 - 01.07.30     ћ10,07.40-01.10.15   ћ10,07.40-01.13.15  

 


ƒл€ подоланн€ цього недол≥ку посл≥довноњ форми поданн€ розклад≥в руху поштового транспорту вона доповнюЇтьс€ дов≥дковими даними про номери запис≥в, €к≥ в≥днос€тьс€ до кожного з вузл≥в мереж≥.

” табл. 4.3 наведен≥ дов≥дков≥ дан≥ про номери запис≥в, €к≥ в≥дпов≥дають розкладам руху поштових маршрут≥в, наведених у табл. 4.1.

“аблиц€ 4.3. ƒов≥дков≥ дан≥

¬узол Ќомери запис≥в
¬1 3, 7
¬2 1, 10
¬3 2, 8, 11
¬4  
¬5 14, 18
¬6 5, 9, 12, 13, 16
¬7 6, 15
¬8  

 

«авд€ки дов≥дковим даним зам≥сть анал≥зу вс≥х запис≥в провадитьс€ анал≥з лише запис≥в у межах маршрут≥в, €к≥ включають записи, зазначен≥ в табл.3, наприклад, дл€ вузла ¬8 записи 17, 18 (маршрут ћ9) ≥ 17, 16, 15 (маршрут ћ10); дл€ вузла ¬5 Ц записи 14, 13 (маршрут ћ8) ≥ 18, 17, 16, 15 (маршрут ћ10).

ѕерел≥к вузл≥в, м≥ж €кими пр€муЇ пошта, подаЇтьс€ њх нумерац≥Їю, наприклад, ¬1, ¬2, ¬3, ¬4, ¬5, ¬6, ¬7, ¬8.

Ќормативи часу готовност≥ власноњ пошти до в≥дправленн€ у вузлах мереж≥ задаютьс€ у повн≥й форм≥ ≥ мають вид, наведений у табл. 4.4.

 

“аблиц€ 4.4. Ќормативи часу готовност≥

¬узол ¬1 ¬2 ¬3 ¬4 ¬5 ¬6 ¬7 ¬8
„ас готовност≥ 01.21.00 01.21.00 01.22.00 01.21.30 01.21.30 01.23.00 01.21.00 01.21.30

 

Ќормативи часу доставл€нн€ пошти, що над≥йшла, у вузлах мереж≥ задаютьс€ у неповн≥й форм≥ ≥ мають вид, наведений у табл. 4.5.

 

“аблиц€ 4.5. Ќормативи часу доставл€нн€

¬узол ¬1 ¬2 ¬3 ¬4 ¬5 ¬6 ¬7 ¬8
„ас доставл€нн€ 09.00 09.00 08.30 09.00 09.30 08.00 08.30 09.00

 

ѕри надходженн≥ пошти не п≥зн≥ше наведених у табл. 4 норматив≥в вона доставл€Їтьс€ в день надходженн€, у протилежному випадку Ц наступного дн€.

Ќормативи часу перевантаженн€ транзитноњ пошти у вузлах мереж≥ задаютьс€ у неповн≥й форм≥ ≥ мають вид, наведений у табл. 4.6.

 

“аблиц€ 4.6. Ќормативи часу перевантаженн€

¬узол ¬1 ¬2 ¬3 ¬4 ¬5 ¬6 ¬7 ¬8
„ас перевантаженн€ 02.00 02.00 02.00 01.00 01.30 03.00 02.00 01.00

„ас готовност≥ транзитноњ пошти до в≥дправленн€ обчислюЇтьс€ €к сума повного часу прибутт€ ц≥Їњ пошти у даний вузол та неповного часу њњ перевантаженн€ в цьому вузл≥.

¬узол в≥дправленн€ задаЇтьс€ своњм номером, наприклад, ¬2.

„ас початку формуванн€ план≥в пр€муванн€ пошти задаЇтьс€ значенн€ми повних часових показник≥в початку ≥нтервал≥в, на €к≥ розбиваЇтьс€ доба, починаючи з повного часу готовност≥ власноњ пошти вузла до в≥дправленн€.

” табл. 4.7 наведено приклади значень часу початку формуванн€ план≥в пр€муванн€ пошти з вузл≥в мереж≥, час готовност≥ власноњ пошти €ких до в≥дправленн€ поданий у табл. 4, дл€ 6 ≥нтервал≥в по 4 години.

 

“аблиц€ 4.7. «наченн€ часу початку формуванн€ план≥в пр€муванн€ пошти

¬узол „ас початку формуванн€ план≥в
¬1 01.21.00 02.01.00 02.05.00 02.09.00 02.13.00 02.17.00
¬2 01.21.00 02.01.00 02.05.00 02.09.00 02.13.00 02.17.00
¬3 01.22.00 02.02.00 02.06.00 02.10.00 02.14.00 02.18.00
¬4 01.21.30 02.01.30. 02.05.30 02.09.30 02.13.30 02.17.30
¬5 01.21.30 02.01.30. 02.05.30 02.09.30 02.13.30 02.17.30
¬6 01.23.00 02.03.00 02.07.00 02.11.00 02.15.00 02.19.00
¬7 01.21.00 02.01.00 02.05.00 02.09.00 02.13.00 02.17.00
¬8 01.21.30 02.01.30. 02.05.30 02.09.30 02.13.30 02.17.30

Ќа рис. 4.1 наведено два вар≥анти поданн€ схеми перевезенн€ пошти, що в≥дпов≥даЇ зазначеним розкладам руху поштового транспорту (а Ц з позначенн€м номер≥в поштових маршрут≥в на кожному з ребер графа; б Ц з одноразовим позначенн€м номер≥в поштових маршрут≥в на одному з ребер мульт≥графа).

 

 

–исунок 4.1. ѕоданн€ схеми перевезенн€ пошти

јлгоритми розробки план≥в пр€муванн€ пошти

—труктурний алгоритм розробки план≥впр€муванн€ пошти наведений на рис.4.2.

јлгоритм м≥стить назви ≥ пор€док виконанн€ 11 функц≥ональних алгоритм≥в розробки план≥в пр€муванн€ пошти.

‘ункц≥ональний алгоритм 5 сп≥впадаЇ з функц≥ональним алгоритмом 2, але виконуЇтьс€ з в≥дкоригованими у функц≥ональному алгоритм≥ 4 нормативами часу перевантаженн€ важкоњ пошти у вузлах мереж≥.

‘ункц≥ональний алгоритм 7 сп≥впадаЇ з функц≥ональним алгоритмом 3, але виконуЇтьс€ з в≥дкоригованими у функц≥ональному алгоритм≥ 6 часовим рельЇфом важкоњ пошти.

‘ункц≥ональн≥ алгоритми 10 ≥ 11 сп≥впадають, але виконуютьс€ з р≥зними вих≥дними даними.

“аким чином, загальна к≥льк≥сть функц≥ональних алгоритм≥в, що не сп≥впадають, становить 8.

‘ункц≥ональний алгоритм 1 уведенн€ початкових даних наведений на рис. 4.3.

јлгоритм м≥стить 7 функц≥ональних блок≥в, у €ких виконуЇтьс€ уведенн€ в≥дпов≥дних початкових даних.

‘ункц≥ональний алгоритм 2, 5 формуванн€ часового рельЇфу наведений на рис. 4.4.

«г≥дно з цим алгоритмом у вузлах мереж≥ формуютьс€ повн≥ часов≥ показники, €к≥ у сукупност≥ створюють часовий рельЇф, за допомогою €кого у подальшому формуютьс€ шл€хи пересиланн€ пошти м≥ж вузлами мереж≥.

¬ остаточному часовому рельЇф≥ часовий показник вузла в≥дправленн€ дор≥внюЇ повному часу початку формуванн€ плану пр€муванн€ пошти, а часов≥ показники вузл≥в призначенн€ Ц значенн€м повного часу прибутт€ пошти у ц≥ вузли при њњ пересиланн≥ оптимальними шл€хами.

„асовий рельЇф разом з додатковими даними про вузли, в≥д €ких одержан≥ повн≥ часов≥ показники, ≥ маршрути, що ц≥ вузли зТЇднують, занос€тьс€ у таблицю часового рельЇфу.

јлгоритм м≥стить 11 функц≥ональних блок≥в.

” блоц≥ 1 створюЇтьс€ початковий часовий рельЇф.

¬узлу в≥дправленн€ ¬ присвоюЇтьс€ повний часовий показник, €кий дор≥внюЇ повному часу початку формуванн€ плану, = “ 0.

¬узлам призначенн€ ¬ j (j = 1 Е n, j ¹ i) присвоюютьс€ неск≥нченн≥ повн≥ часов≥ показники j = ¥. ¬ алгоритм≥ значенн€ j = ¥ подаютьс€ €к надм≥рн≥ повн≥ часов≥ показники j = 999.99.99.

” блоц≥ 2 в розклад≥ рухупоштового транспорту провадитьс€ пошук чергового маршруту ћ r, €кий включаЇ вузол ¬ €к початковий або пром≥жний вузол.

” блоц≥ 3 перев≥р€Їтьс€, чи знайдено маршрут ћ r. якщо такий маршрут знайдено Ц виконуЇтьс€ перех≥д до блоку 4, €кщо УЌ≥Ф Ц до блоку 8.

” блоц≥ 4 обчислюЇтьс€ повний час пр j прибутт€ ћ r у черговий вузол j з урахуванн€м можливого зб≥льшенн€ показника дн€.

ѕоказник дн€ зб≥льшуЇтьс€ на одиницю у таких випадках:

- неповний час в≥дправленн€ маршруту з вузла ¬ менше неповного часу початку формуванн€ плану пр€муванн€ пошти (зб≥льшенн€ в оч≥куванн≥ в≥дправленн€);

- неповний час прибутт€ маршруту у черговий вузол менше неповного часу в≥дправленн€ цього маршруту з попереднього вузла (зб≥льшенн€ на шл€ху);

- неповний час в≥дправленн€ маршруту з будь-€кого вузла менше неповного часу його прибутт€ у цей вузол (зб≥льшенн€ на зупинц≥);

- неповний час зак≥нченн€ перевантаженн€ пошти у будь-€кому транзитному вузл≥ менше неповного часу прибутт€ маршруту в цей вузол (зб≥льшенн€ при перевантаженн≥).

” блоц≥ 5 повний час прибутт€ пр j пор≥внюЇтьс€ з повним часовим показником j. ѕри пр j < j зд≥йснюЇтьс€ перех≥д до блоку 6, при пр j ³ j Ц до блоку 7.

” блоц≥ 6 повний часовий показник j зам≥нюЇтьс€ повним часовим показником пр j , тобто значенн€ повного часового показника j (значенн€ часового рельЇфу) знижуЇтьс€. ¬одночас у таблиц≥ часового рельЇфу ф≥ксуютьс€ значенн€ ¬ (вузла, в≥д €кого одержано значенн€ j) ≥ ћ r (маршруту, €кий зТЇднуЇ вузли ¬ ≥ ¬ j).

” блоц≥ 7 провадитьс€ перев≥рка, чи ус≥ вузли, €к≥ включен≥ в маршрут ћ r, перев≥рен≥. якщо анал≥з маршруту зак≥нчено Ц зд≥йснюЇтьс€ поверненн€ до блоку 2, €кщо УЌ≥Ф Ц до блоку 4.

” блоц≥ 8 вузлу ¬ присвоюЇтьс€ позначка Фперев≥ренийУ (*) ≥ в≥н виключаЇтьс€ з подальшого розгл€данн€.

” блоц≥ 9 серед ус≥х неперев≥рених вузл≥в знаходитьс€ такий вузол ¬ j, у €кого значенн€ суми повного часового показника часового рельЇфу j ≥ неповного часу перевантаженн€ пер j м≥н≥мальне.

” блоц≥ 10 значенн€ зам≥нюЇтьс€ значенн€м j, тобто перев≥рений вузол ¬ зам≥нюЇтьс€ знайденим вузлом ¬ j, а повний часовий показник 0 Ц знайденою м≥н≥мальною сумою j + пер j .

” блоц≥ 11 перев≥р€Їтьс€ умова зак≥нченн€ формуванн€ часового рельЇфу. якщо одержаний повний часовий показник 0 менше будь-€кого з повних часових показник≥в j,зд≥йснюЇтьс€ поверненн€ до блоку 2 ≥ процес формуванн€ часового рельЇфу повторюЇтьс€, €кщо УЌ≥Ф Ц часовий рельЇф сформований ≥ робота алгоритму зак≥нчуЇтьс€.

‘ункц≥ональний алгоритм 3, 7 формуванн€ шл€х≥в пересиланн€ пошти наведений на рис. 4.5.

јлгоритм забезпечуЇ дл€ кожного з вузл≥в призначенн€ посл≥довний анал≥з сформованих у функц≥ональному алгоритм≥ 2, 5 даних про повн≥ часов≥ показники часового рельЇфу, вузли, в≥д €ких одержан≥ ц≥ показники, ≥ маршрути, €к≥ зТЇднують зазначен≥ вузли.

—ам≥ шл€хи пересиланн€ пошти м≥ж вузлами ¬ ≥ ¬ j можна одержати, €кщо зазначен≥ дан≥ прочитати у пор€дку, зворотному до њх запису.

ƒ≥л€нка памТ€т≥, вид≥лена дл€ формуванн€ шл€х≥в пересиланн€ пошти м≥ж вузлами ¬ ≥ ¬ j, орган≥зуЇтьс€ €к так звана стекова або магазинна памТ€ть ≥ реал≥зуЇ дисципл≥ну обслуговуванн€ LIFO (last in Ц first out), або Фостанн≥м ув≥йшов Ц першим вийшовУ за аналог≥Їю з магазином гвинт≥вки (наб≥й, €кий був закладений у магазин останн≥м, вистр≥люЇ першим).

¬ цьому алгоритм≥ Ц номер вузла в≥дправленн€, j Ц номер вузла призначенн€, k Ц номер транзитного вузла, l Ц номер перев≥рного вузла.

јлгоритм м≥стить 7 функц≥ональних блок≥в.

” блоц≥ 1 ф≥ксуЇтьс€ перев≥рний вузол призначенн€ ¬ l = ¬ j

(j = 1 Е n, j ¹ i) та обнулюЇтьс€ л≥чильник числа транзитних вузл≥в Sk у шл€ху м≥ж вузлами ¬ ≥ ¬ j.

” блоц≥ 2 значенн€ л≥чильника числа транзитних вузл≥в Sk зб≥льшуЇтьс€ на одиницю.

” блоц≥ 3 виконуЇтьс€ зчитуванн€ р€дка l таблиц≥ часового рельЇфу.

” блоц≥ 4 ф≥ксуютьс€ значенн€ повного часового показника l, попередн≥й вузол ¬ k та маршрут ћ r, €кий зТЇднуЇ вузли ¬ k ≥ ¬ l.

” блоц≥ 5 значенн€ l зам≥нюЇтьс€ значенн€м k, тобто вузол ¬ l зам≥нюЇтьс€ вузлом ¬ k.

” блоц≥ 6 пор≥внюютьс€ значенн€ li. ѕри l ¹ i формуванн€ шл€ху м≥ж ¬ i ≥ ¬ l не зак≥нчено ≥ виконуЇтьс€ поверненн€ до блоку 2, при l = i формуванн€ цього шл€ху зак≥нчено ≥ виконуЇтьс€ перех≥д до блоку 7.

” блоц≥ 7 ф≥ксуЇтьс€ к≥льк≥сть транзитних вузл≥в Sk на шл€ху м≥ж вузлами ¬ ≥ ¬ j.

‘ункц≥ональний алгоритм 4 корекц≥њ норматив≥в часу перевантаженн€ важкоњ пошти наведений на рис. 4.6 ≥ м≥стить один функц≥ональний блок, в €кому нормативи неповного часу перевантаженн€ пошти у вузлах мереж≥ доповнюютьс€ до надм≥рних повних норматив≥в шл€хом зб≥льшенн€ перших на 100 дн≥в.

«авд€ки такому зб≥льшенню, €ке св≥домо перевищуЇ повний час пересиланн€ пошти будь-€кими реальними шл€хами, забезпечуЇтьс€ автоматичний виб≥р шл€х≥в з м≥н≥мальною к≥льк≥стю транзитних вузл≥в.

‘ункц≥ональний алгоритм 6 корекц≥њ часового рельЇфу важкоњ пошти наведений на рис. 4.7 ≥ м≥стить один функц≥ональний блок, в €кому надм≥рна трет€ цифра повних часових показник≥в часового рельЇфу обнулюЇтьс€, тобто виконуЇтьс€ поверненн€ до звичайних повних часових показник≥в.

‘ункц≥ональний алгоритм 8 розрахунку нормативних строк≥в пересиланн€ пошти в≥д вузла в≥дправленн€ ¬ до вузла призначенн€ ¬ j

(j = 1 Е n, j ¹ i) наведений на рис. 4.8.

јлгоритм м≥стить 5 функц≥ональних блок≥в.

” блоц≥ 1 формуютьс€ початков≥ значенн€ нормативних строк≥в дл€ легкоњ та важкоњ пошти   лп j = D пр лп j ,   вп j = D пр вп j , тобто значенн€ дн≥в прибутт€ ц≥Їњ пошти у вузол ¬ j.

” блоц≥ 2 неповний час прибутт€ легкоњ пошти у вузол ¬ j пр лп j пор≥внюЇтьс€ з заданим нормативом д j неповного часу доставл€нн€ пошти у вузл≥ ¬ j.

ѕри пр лп j £ д j зд≥йснюЇтьс€ перех≥д до блоку 5, при пр лп j > д j Ц до блоку 3.

” блоц≥ 3 значенн€ нормативного строку пересиланн€ легкоњ пошти зб≥льшуЇтьс€ на одиницю, оск≥льки при пр лп j > д j доставл€нн€ пошти, що прибула у вузол ¬ j, зд≥йснюЇтьс€ наступного дн€ п≥сл€ дн€ прибутт€.

” блоках 4 ≥ 5 дл€ важкоњ пошти зд≥йснюютьс€ операц≥њ, аналог≥чн≥ тим, що зд≥йснюютьс€ у блоках 2 ≥ 3 дл€ легкоњ пошти.

‘ункц≥ональний алгоритм 9 корекц≥њ шл€х≥в пересиланн€ легкоњ пошти наведений на рис. 4.9.

јлгоритм забезпечуЇ зам≥ну знайденого шл€ху пересиланн€ легкоњ пошти в≥д вузла в≥дправленн€ ¬ до вузла призначенн€ ¬ j (j= 1 Е n, j ¹ i) в≥дпов≥дним шл€хом пересиланн€ важкоњ пошти, €кщо прискоренн€, дос€гнуте за рахунок зб≥льшенн€ к≥лькост≥ транзитних вузл≥в на шл€ху пересиланн€ легкоњ пошти не призводить до скороченн€ нормативного строку њњ пересиланн€ м≥ж цими вузлами.

јлгоритм м≥стить два функц≥ональних блоки.

” блоц≥ 1 нормативний строк пересиланн€ легкоњ пошти пор≥внюЇтьс€ з нормативним строком пересиланн€ важкоњ пошти м≥ж вузлами ¬ ≥ ¬ j.

ѕри   лп j <   вп j робота алгоритму зак≥нчуЇтьс€, тобто збер≥гаЇтьс€ одержаний шл€х пересиланн€ легкоњ пошти.

ѕри   лп j =   вп j зд≥йснюЇтьс€ перех≥д до блоку 2.

” блоц≥ 2 шл€х пересиланн€ легкоњ пошти м≥ж вузлами ¬ ≥ ¬ j зам≥нюЇтьс€ в≥дпов≥дним шл€хом пересиланн€ важкоњ пошти, оск≥льки зб≥льшенн€ к≥лькост≥ транзитних вузл≥в не зм≥нюЇ нормативного строку пересиланн€ легкоњ пошти м≥ж цими вузлами.

‘ункц≥ональний алгоритм 10, 11 формуванн€ ≥ друкуванн€ план≥в пр€муванн€ пошти наведений на рис. 4.10.

јлгоритм забезпечуЇ формуванн€ даних у пор€дку њх виводу на друкуванн€.

јлгоритм м≥стить 7 функц≥ональних блок≥в.

” блоц≥ 1 зд≥йснюЇтьс€ формуванн€ повноњ назви документу та його окремих показник≥в.

” блоц≥ 2 виконуЇтьс€ друкуванн€ повноњ назви документу та його окремих показник≥в.

” блоц≥ 3 зд≥йснюЇтьс€ упор€дкуванн€ маршрут≥в, за €кими пр€муЇ пошта, у пор€дку наростанн€ неповного часу њх в≥дправленн€.

” блоц≥ 4 зд≥йснюЇтьс€ упор€дкуванн€ вузл≥в призначенн€, до €ких пр€муЇ пошта з кожним маршрутом, у пор€дку зростанн€ њх номер≥в.

” блоц≥ 5 зд≥йснюЇтьс€ формуванн€ решти показник≥в плану пр€муванн€ пошти дл€ кожного з вузл≥в призначенн€.

” блоц≥ 6 виконуЇтьс€ друкуванн€ ус≥х показник≥в плану пр€муванн€ пошти до чергового вузла призначенн€. ƒл€ наочност≥ плану в кожному черговому р€дку друкуютьс€ лише т≥ показники, €к≥ не повторюють показник≥в, в≥ддрукованих ран≥ше.

” блоц≥ 7 перев≥р€Їтьс€, чи вс≥ показники дл€ ус≥х вузл≥в призначенн€ в≥ддрукован≥. якщо УЌ≥Ф Ц зд≥йснюЇтьс€ поверненн€ до блоку 5, €кщо У“акФ Ц робота алгоритму зак≥нчуЇтьс€.

 

 

ѕочаток


 

1. ”веденн€ початкових даних


2. ‘ормуванн€ часового рельЇфу легкоњ пошти

 

3. ‘ормуванн€ шл€х≥в пересиланн€ легкоњ пошти

 

4.  орекц≥€ норматив≥в часу перевантаженн€

важкоњ пошти у вузлах мереж≥

 

5. ‘ормуванн€ часового рельЇфу важкоњ пошти

 

 

6.  орекц≥€ часового рельЇфу важкоњ пошти

 

7. ‘ормуванн€ шл€х≥в пересиланн€ важкоњ пошти

 

 

8. –озрахунок нормативних строк≥в

пересиланн€ пошти

 

9.  орекц≥€ шл€х≥в пересиланн€ легкоњ пошти

 


10. ‘ормуванн€ ≥ друкуванн€

плану пр€муванн€ легкоњ пошти


 

11. ‘ормуванн€ ≥ друкуванн€

плану пр€муванн€ важкоњ пошти

 


 ≥нець

 

 

–исунок 4.2. —труктурний алгоритм розробки план≥в пр€муванн€ пошти

 

 

ѕочаток

 


 

1. ”веденн€ перел≥ку вузл≥в мереж≥

 

 


 

2. ”веденн€ розклад≥в руху

поштового транспорту

 

 


3. ”веденн€ норматив≥в часу готовност≥

пошти до в≥дправленн€ у вузлах мереж≥

 

 

4. ”веденн€ норматив≥в часу доставл€нн€

пошти в день прибутт€ у вузлах мереж≥

 

 

 

5. ”веденн€ норматив≥в часу перевантаженн€

пошти у вузлах мереж≥

 

 

6. ”веденн€ номера вузла в≥дправленн€

 

 

 

7. ”веденн€ часу початку формуванн€

плану пр€муванн€ пошти

 

 

 ≥нець

 

–исунок 4.3. ‘ункц≥ональний алгоритм 1 уведенн€ початкових даних

 

ѕочаток


1. ѕрисвоЇнн€ вузлу в≥дправленн€ ¬ повного часового показника

= “ 0, присвоЇнн€ вузлам призначенн€ ¬ j (j = 1 Е n, j ¹ i)

надм≥рних повних часових показник≥в j = 999.99.99

 

       
   


2. ѕошук в розклад≥ руху поштового транспорту маршруту ћ r,

в €кий вузол ¬ входить €к початковий або пром≥жний вузол

 

Ќ≥

3. ћаршрут ћ r знайдений

 

“ак

4. ќбчисленн€ повного часу пр j прибутт€ ћ r у черговий вузол ¬ j


Ќ≥

5. пр j < j

 

“ак

6. j = “ пр j . «апис j , ћ r та ¬


 

Ќ≥ “ак

7. ћаршрут ћ r проанал≥зований

 

8. ѕрисвоЇнн€ вузлу ¬ позначки Фперев≥ренийУ (*)

 

9. ѕошук серед неперев≥рених вузл≥в вузла ¬ j,

у €кого j + “ пер j = min


10. ≥ = j, 0 = j + “ пер j

 

Ќ≥

11. 0 ³ j (j = 1 Е n)

“ак

 ≥нець

 

 

–исунок 4.4. ‘ункц≥ональний алгоритм 2, 5 формуванн€ часового рельЇфу

 

ѕочаток


1. l = j (j = 1 ... n, j ¹ i),

Sk = 0

       
   

 

 


2. Sk = Sk + 1

 

       
   

 


3. «читуванн€ р€дка l

таблиц≥ часового рельЇфу

 

 


4. «апис номера маршруту ћ r,

запис номера попереднього вузла ¬ k,

запис часового показника l

 

 

5. l = k

 

 

Ќ≥

6. l = ≥

 


“ак

 

 

7. «апис Sk

 

 


 ≥нець

 

–исунок 4.5. ‘ункц≥ональний алгоритм 3, 7 формуванн€ шл€х≥в

пересиланн€ пошти

 

ѕочаток

 


 

1. «б≥льшенн€ норматив≥в часу перевантаженн€

пошти у вузлах мереж≥ на 100.00.00

 

 

 


 ≥нець

 

–исунок 4.6.‘ункц≥ональний алгоритм 4 корекц≥њ норматив≥в часу

перевантаженн€ важкоњ пошти

 

ѕочаток

 


 

1. ќбнуленн€ старшоњ (третьоњ) цифри D вп j в остаточн≥й

таблиц≥ часового рельЇфу важкоњ пошти

 

 


 ≥нець

 

 

–исунок 4.7. ‘ункц≥ональний алгоритм 6 корекц≥њ часового рельЇфу

важкоњ пошти

 

ѕочаток


 

1. ‘ормуванн€ попередн≥х значень нормативних

строк≥в пересиланн€ пошти в≥д вузла

в≥дправленн€ ¬ до вузла призначенн€ ¬ j

(j = 1 ... n, j ¹ i)

  лп j = D пр лп j ,   вп j = D пр вп j


“ак

2. t лп j £ t д j

 

Ќ≥

3.   лп j =   лп j + 1

 


“ак

4. t вп j £ t д j

 

Ќ≥

5.   вп j =   вп j + 1

 ≥нець

 

–исунок 4.8. ‘ункц≥ональний алгоритм 8 розрахунку нормативних строк≥в

пересиланн€ пошти

 

ѕочаток

 


“ак

1.   лп j <   вп j

 

Ќ≥

2. «ам≥на шл€ху пересиланн€ легкоњ пошти

в≥д вузла в≥дправленн€ ¬ до вузла призначенн€

¬ j (j = 1 ... n, j ¹ i) в≥дпов≥дним шл€хом

пересиланн€ важкоњ пошти

 


 ≥нець

 

 

–исунок 4.9.‘ункц≥ональний алгоритм 9 корекц≥њ шл€х≥в пересиланн€

легкоњ пошти

 

 

ѕочаток

 


1. ‘ормуванн€ повноњ назви документа

та його окремих показник≥в

 


2. ƒрукуванн€ повноњ назви

документа та його окремих

показник≥в


3. ”пор€дкуванн€ маршрут≥в, з €кими

пр€муЇ пошта, у пор€дку зб≥льшенн€

часу в≥дправленн€

 

4. ”пор€дкуванн€ вузл≥в, у €к≥ пр€муЇ

пошта з упор€дкованими маршрутами,

у пор€дку зб≥льшенн€ номер≥в вузл≥в

 

5. ‘ормуванн€ показник≥в плану

пр€муванн€ пошти дл€ чергового

вузла призначенн€

 

6. ƒрукуванн€ неповторних

показник≥в плану пр€муванн€

пошти дл€ чергового вузла

призначенн€

 

Ќ≥ 7. ѕоказники

дл€ вс≥х вузл≥в призначенн€

в≥ддрукован≥

 

“ак

 ≥нець

 

–исунок 4.10. ‘ункц≥ональний алгоритм 10, 11 формуванн€ ≥ друкуванн€

план≥в пр€муванн€ пошти

 

ѕриклад розробки план≥в пр€муванн€ пошти

—труктурний алгоритм план≥в пр€муванн€ пошти (рис.4.2) визначаЇ посл≥довн≥сть функц≥ональних алгоритм≥в.

”веденн€ початкових даних провадитьс€ зг≥дно з функц≥ональним алгоритмом 1 (рис. 4.3).

ѕерел≥к вузл≥в, м≥ж €кими пр€муЇ пошта: ¬1, ¬2, ¬3, ¬4, ¬5, ¬6, ¬7, ¬8.

–озклади руху поштового транспорту наведен≥ в табл. 4.1, табл. 4.3 (посл≥довна форма) або в табл. 4.2 (матрична форма).

Ќормативи часу готовност≥ власноњ пошти до в≥дправленн€ у вузлах мереж≥ наведено в табл. 4.4.

Ќормативи часу доставл€нн€ пошти, що над≥йшла, у вузлах мереж≥ наведен≥ в табл. 4.5.

Ќормативи часу перевантаженн€ транзитноњ пошти у вузлах мереж≥ наведено в табл. 4.6.

¬узол в≥дправленн€: ¬2.

„ас початку формуванн€ плану пр€муванн€ пошти: 02.01.00.

‘ормуванн€ часового рельЇфу легкоњ пошти провадитьс€ зг≥дно з функц≥ональним алгоритмом 2, 5 (рис. 4.4).

ѕосл≥довн≥сть результат≥в, €к≥ одержано на кожному кроц≥ роботи алгоритму, наведено у табл. 4.8Е4.13 (¬ i Ц вузол в≥дправленн€, ¬ j Ц вузол призначенн€, ¬ l Ц будь-€кий вузол, * Ц позначка вузла Фперев≥ренийУ, “ l Ц повний часовий показник часового рельЇфу вузла ¬ l, ¬ k Ц вузол, в≥д €кого одержаний часовий показник “ l, ћ r Ц поштовий маршрут, що зТЇднуЇ вузли ¬ l ≥ ¬ k).

       
 
“аблиц€ 4.8. ‘ормуванн€ часового рельЇфу легкоњ пошти
 
“аблиц€ 4.9. ‘ормуванн€ часового рельЇфу легкоњ пошти

 

 


 рок 0: початковий      рок 1: ¬2, “0 = 02.01.00
¬ l * l ћ r ¬ k ¬ l * l ћ r ¬ k
¬1   999.99.99     ¬1   03.00.10 ћ1 ¬2
¬2   02.01.00     ¬2 * 02.01.00    
¬3   999.99.99     ¬3   02.14.55 ћ1 ¬2
¬4   999.99.99     ¬4   03.13.35 ћ1 ¬2
¬5   999.99.99     ¬5   999.99.99    
¬6   999.99.99     ¬6   02.22.10 ћ5 ¬2
¬7   999.99.99     ¬7   04.07.25 ћ1 ¬2
¬8   999.99.99     ¬8   999.99.99    

 

       
 
“аблиц€ 4.10. ‘ормуванн€ часового рельЇфу легкоњ пошти
 
“аблиц€ 4.11. ‘ормуванн€ часового рельЇфу легкоњ пошти

 

 


 рок 2: ¬3, “0 = 02.16.55      рок 3: ¬6, “0 = 02.22.15
¬ l * l ћ r ¬ k ¬ l * l ћ r ¬ k
¬1   02.21.50 ћ4 ¬3 ¬1   02.21.50 ћ4 ¬3
¬2 * 02.01.00     ¬2 * 02.01.00    
¬3 * 02.14.55 ћ1 ¬2 ¬3 * 02.14.55 ћ1 ¬2
¬4   03.13.35 ћ1 ¬2 ¬4   03.09.00 ћ2 ¬6
¬5   999.99.99     ¬5   03.07.30 ћ9 ¬6
¬6   02.19.15 ћ3 ¬3 ¬6 * 02.19.15 ћ3 ¬3
¬7   04.07.25 ћ1 ¬2 ¬7   03.07.25 ћ1 ¬6
¬8   999.99.99     ¬8   03.04.35 ћ9 ¬6

“аблиц€ 4.13. ‘ормуванн€ часового рельЇфу легкоњ пошти
“аблиц€ 4.12. ‘ормуванн€ часового рельЇфу легкоњ пошти

 

 

 рок 4: ¬1, “0 = 02.23.50      рок 5: ¬8, “0 = 03.05.35
¬ l * l ћ r ¬ k ¬ l * l ћ r ¬ k
¬1 * 02.21.50 ћ4 ¬3 ¬1 * 02.21.50 ћ4 ¬3
¬2 * 02.01.00     ¬2 * 02.01.00    
¬3 * 02.14.55 ћ1 ¬2 ¬3 * 02.14.55 ћ1 ¬2
¬4   03.09.00 ћ2 ¬6 ¬4   03.09.00 ћ2 ¬6
¬5   03.07.30 ћ9 ¬6 ¬5   03.07.30 ћ9 ¬6
¬6 * 02.19.15 ћ3 ¬3 ¬6 * 02.19.15
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 518 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2087 - | 1830 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.455 с.