Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤≤. ¬изначенн€ часу п≥дходу забрудненого пов≥тр€ до об`Їкту
„ас п≥дходу хмари небезпечноњ х≥м≥чноњ речовини до заданого об`Їкту залежить в≥д швидкост≥ њњ перенесенн€ пов≥тр€ним потоком ≥ визначаЇтьс€ за формулою: tп = X/V, де tп Ц час п≥дходу хмари до обТЇкту, год.; X Ц в≥дстань в≥д джерела забрудненн€ до об`Їкту, км; V Ц швидк≥сть переносу переднього фронту забрудненого пов≥тр€ в залежност≥ в≥д швидкост≥ в≥тру (табл. 2.4.3), км/год.

“аблиц€ 2.4.6

ћожлив≥ втрати людей у зон≥ х≥м≥чного забрудненн€, %

 

«абезпечен≥сть засобами захисту Ќа в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ ¬ буд≥вл€х або в прост≥ших укритт€х
Ѕез протигаз≥в 90-100  
” протигазах 1-2 10-15 до 1 10-15
” прост≥ших засобах захисту   30-45

 

ѕрим≥тка: структура уражених за ступенем т€жкост≥ розпод≥л€Їтьс€ так:

Ј уражених легкого ступен€ Ц до 25%;

Ј уражених середньоњ т€жкост≥ Ц до 40%;

Ј уражених з≥ смертельними насл≥дками Ц до 35%.

 

“аблиц€ 2.4.7

Ќаближена оц≥нка ступеню вертикальноњ ст≥йкост≥ пов≥тр€

 

Ўвидк≥сть в≥тру, м/с ƒень Ќ≥ч
€сно нап≥в€сно хмарно €сно нап≥в€сно хмарно
0,5  ќЌ¬≈ ÷≤я (‘)   ≤Ќ¬≈–—≤я (ј)  
0,6 - 2,0

 
2,1- 4,0

    ≤«ќ“≈–ћ≤я (ƒ)     ≤«ќ“≈–ћ≤я (ƒ)
б≥льше 4,0    

 

ѕрим≥тка: ≥нверс≥€ Ц такий стан приземного шару пов≥тр€, при €кому температура поверхн≥ ірунту менша за температуру пов≥тр€ на висот≥ 2 м. в≥д поверхн≥, при цьому пов≥тр€н≥ маси н≥бито притул€ютьс€ до поверхн≥ земл≥;

≥зотерм≥€ Ц такий стан приземного шару пов≥тр€, при €кому температура поверхн≥ ірунту дор≥внюЇ температур≥ пов≥тр€ на висот≥ 2 м. в≥д поверхн≥, при цьому перем≥щенн€ пов≥тр€них мас у вертикальн≥й площин≥ зд≥йснюЇтьс€ п≥д впливом турбулентноњ дифуз≥њ;

конвекц≥€ Ц такий стан приземного шару пов≥тр€, при €кому температура поверхн≥ ірунту б≥льша за температурою пов≥тр€ на висот≥ 2 м. в≥д поверхн≥, при цьому пов≥тр€н≥ маси п≥дн≥маютьс€ у гору за рахунок јрх≥медових сил.

ѕриклад виконанн€ оперативного прогнозуванн€.

Ќа х≥м≥чно небезпечному об`Їкт≥, €кий знаходитьс€ на в≥дстан≥ 9 км в≥д населеного пункту, розташована Їмн≥сть ≥з 100 тонами хлору. Ќавколо Їмностей побудовано обвалуванн€ висотою 2,3 метра.

Ќаселений пункт маЇ глибину 5 км ≥ ширину 4 км. ѕлоща населеного пункту Ц 18 кв. км, в ньому проживаЇ 12 тис. ос≥б.

ћетеоумови: дл€ оперативного прогнозуванн€ приймаютьс€ т≥льки так≥ метеоролог≥чн≥ умови Ц ≥нверс≥€, швидк≥сть в≥тру на висот≥ 1 м Ц 1 м/с, температура пов≥тр€ +200—. Ќапр€м в≥тру не враховуЇтьс€, а поширенн€ хмари забрудненого пов≥тр€ приймаЇтьс€ у кол≥ 3600.

«д≥йснити довгострокове (оперативне) прогнозуванн€ х≥м≥чноњ обстановки.

ѕор€док прогнозуванн€.

ѕри оперативному прогнозуванн€ розрахунки виконуютьс€ дл€ максимального обс€гу одиничноњ Їмност≥. √либина поширенн€ хмари забрудненого пов≥тр€ дл€ 100 т хлору становить 82,2 км (табл. 6 додаток 2.4.2).

¬ звТ€зку з тим, що Їмн≥сть обвалована, у табл. 2.4.2 знаход€ть коеф≥ц≥Їнт зменшенн€ глибини дл€ висоти обвалуванн€ у 2,3 м, €кий дор≥внюЇ 2,4, тод≥

= 82,2/2,4 = 34,25 км.

Ўирина зони прогнозованого х≥м≥чного забрудненн€ буде:

Ў пзхз = 0,3Ј34,250,6 = 2,5 км.

ѕлоща зони прогнозованого х≥м≥чного забрудненн€, що проходить через населений пункт, складе: 2,5Ј5 = 12,5 кв. км.

ƒол€ площ≥ населеного пункту, €ка опин€Їтьс€ у прогнозован≥й зон≥ х≥м≥чного забрудненн€, становить: 12,5Ј100/18= 70%.

 ≥льк≥сть людей, що проживають у населеному пункт≥ ≥ опин€ютьс€ у прогнозован≥й зон≥ х≥м≥чного забрудненн€, буде: 12 000Ј70/100 = 8 400 ос≥б. ¬с≥ вони вважаютьс€ ураженими. –озпод≥л уражених за ступенем т€жкост≥ такий:

Ј уражених легкого ступен€ Ц до 8 400Ј0,25 = 2 100 ос≥б;

Ј уражених середньоњ т€жкост≥ Ц до 8 400Ј0,4 = 3 360 ос≥б;

Ј уражених з≥ смертельними насл≥дками Ц до 8 400Ј0,35 = 2 940 ос≥б.

’мара забрудненого пов≥тр€ опинитьс€ у населеному пункт≥ (при швидкост≥ в≥тру 1 м/с Ц5 км/год.) через 9/5 = 1,8 год.

ѕри оперативному прогнозуванн≥ j = 3600. “од≥:

Sзмхз=8,72Ј10-3Ј34,252Ј360=3682,48 кв. км.

ѕлоща прогнозованоњ зони х≥м≥чного забрудненн€ буде становити:

Sпзхз = 0,081Ј34,252Ј40,2=125,38 кв. км.

ѕрим≥тки:

Ј €кщо об`Їкт знаходитьс€ у населеному пункт≥ ≥ площа прогнозованоњ зони х≥м≥чного забрудненн€ не виходить за його меж≥, то ус≥ дан≥ щодо втрати людей визначаютьс€ т≥льки в межах прогнозованоњ зони х≥м≥чного забрудненн€;

Ј при на€вност≥ на територ≥њ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥ б≥льше одного х≥м≥чно небезпечного обТЇкту, загальна площа зони забрудненн€ оц≥нюЇтьс€ п≥сл€ нанесенн€ на карту (схему) ус≥х зон. якщо вони перекриваютьс€, загальна площа забрудненн€ приймаЇтьс€ ≥нтегрованою по ≥зол≥н≥€х окремих зон ≥ т≥льки п≥сл€ цього виконуютьс€ подальш≥ розрахунки щодо к≥лькост≥ втрат людей;

Ј п≥сл€ виконанн€ розрахунк≥в зд≥йснюЇтьс€ присвоЇнн€ ступен€ х≥м≥чноњ небезпеки кожному об`Їкту, та адм≥н≥стративно-територ≥альн≥й одиниц≥ (табл. 15 додаток 2.4.2).

ѕриклади виконанн€ авар≥йного прогнозуванн€.

ѕриклад 1. Ќа х≥м≥чно небезпечному обТЇкт≥, €кий знаходитьс€ поза населеного пункту, в≥дбувс€ викид хлору в к≥лькост≥ 100 т. ¬илив на поверхню Дв≥льнийФ.

ƒодатков≥ дан≥: за допомогою карти (схеми) м≥сцевост≥ визначають, що на в≥дстан≥ 2 км в≥д джерела небезпеки знаходитьс€ л≥совий масив глибиною 3 км; на в≥дстан≥ 6 км Ц розташований населений пункт, €кий маЇ ширину 5 ≥ глибину 4 км. ¬ ньому проживаЇ 12 тис. ос≥б.

ѕлоща населеного пункту складаЇ 18 кв. км.

ћетеоумови: температура пов≥тр€ + 250—, ≥зотерм≥€, в≥тер 1 м/с, напр€м Ц п≥вн≥чно-сх≥дний.

¬иконати авар≥йне прогнозуванн€ х≥м≥чноњ обстановки.

ѕор€док прогнозуванн€.

« урахуванн€м л≥сового масиву розрахунок глибини поширенн€ забрудненого пов≥тр€ виконуЇтьс€ так:

Ј 2 км забруднене пов≥тр€ розповсюджуЇтьс€ без перешкод;

Ј коеф≥ц≥Їнт зменшенн€ глибини поширенн€ з урахуванн€м л≥сового масиву становить 1,7 (табл. 2.4.4);

Ј глибина, на €ку зменшуЇтьс€ зона х≥м≥чного забрудненн€ завд€ки впливу 3 км л≥су, буде: √ = 3 кмЈ1,7 = 5,1 км;

Ј в≥дстань, на €ку зменшуЇтьс€ глибина поширенн€ хмари забрудненого пов≥тр€ завд€ки впливу 4 км населеного пункту складе (табл. 2.4.4):

√ = 4 кмЈ3 = 12 км.

“аким чином, загальна глибина поширенн€ хмари забрудненого пов≥тр€ становитиме: 82,2Ц5,1Ц12 = 65,1 км.

ѕриклад 1. ¬насл≥док авар≥њ на х≥м≥чно небезпечному обТЇкт≥ у довк≥лл€ викинуто 10 т. хлору. Ўвидк≥сть в≥тру Ц 2 м/с, ≥нверс≥€. “емпература пов≥тр€ +200—. Ќапр€м в≥тру 600 (п≥вденно-сх≥дний). «д≥йснити авар≥йне прогнозуванн€.

ѕор€док прогнозуванн€.

« урахуванн€м того, що при швидкост≥ в≥тру 2 м/с j = 900 (табл. 2.4.1), а глибина поширенн€ хмари хлору Ц 11,3 км (табл. 6 додаток 2.4.2), визначають:

1) площу зони можливого х≥м≥чного забрудненн€:

Sзмхз = 8,72Ј10-3Ј11,32 Ј 90 = 100,21 кв. км;

2) площу прогнозованоњ зони х≥м≥чного забрудненн€:

Sпрог.= 0,081Ј11,32Ј 40,2 = 13,648 кв. км.

3) терм≥н д≥њ джерела забрудненн€ становить 1,12 години

(табл. 14 додаток 2.4.2).

4) ширину прогнозованоњ зони х≥м≥чного забрудненн€:

Ўп зхз = 0,3Ј11,30,6 = 1,29 км.


ƒ≈–∆ј¬Ќ»… ¬»ў»… Ќј¬„јЋ№Ќ»… «ј Ћјƒ

 »ѓ¬—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ≈ ќЌќћ≤„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

≥мен≥ ¬јƒ»ћј √≈“№ћјЌј

 афедра рег≥ональноњ економ≥ки

 

« ¬ ≤ “

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 507 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2131 - | 1896 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.