Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤≤≤. ќц≥нка рад≥ац≥йноњ обстановки на обТЇкт≥
« нанесенн€м зон рад≥оактивного зараженн€ на схему (карту) м≥сцевост≥ та визначенн€ параметр≥в пол€ ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ на територ≥њ обТЇкту господарюванн€ завершуЇтьс€ процес ви€вленн€ рад≥ац≥йноњ обстановки. ¬ подальшому вона оц≥нюЇтьс€ шл€хом р≥шенн€ низки завдань, типовими з €ких Ї так≥:

1. ¬изначити, €к≥ насл≥дки перебуванн€ людей на заражен≥й рад≥оактивними речовинами територ≥њ сл≥д оч≥кувати, €кщо не зд≥йснювати заходи рад≥ац≥йного захисту?

ѕриклад постановки завданн€.

„ерез 4 години п≥сл€ зруйнуванн€ €дерного реактору р≥вень рад≥ац≥њ на територ≥њ обТЇкту становив 50 рад/год. ¬изначити величину поглиненоњ дози опром≥нюванн€, €ку отримуЇ рецептор (обТЇкт опром≥нюванн€) у необмежений час.

ѕор€док проведенн€ розрахунк≥в.

ƒоза опром≥ненн€ у необмежений час визначаЇтьс€ за допомогою формули:

D¥ ≈ 5–1;

де D¥ Ц доза опром≥ненн€ до повного розпаду рад≥оактивних речовин, рад;

1 =  t, р≥вень рад≥ац≥њ через годину п≥сл€ авар≥њ, рад/год.;

 t Ц коеф≥ц≥Їнт, значенн€ €кого обираЇтьс€ у табл. 11, 12 (додаток 2.3.4) залежно в≥д часу, що пройшов п≥сл€ авар≥њ;

t Ц р≥вень рад≥ац≥њ на заданий час, рад/год.

ќтже, оск≥льки п≥сл€ зруйнуванн€ €дерного реактору пройде 4 години, коеф≥ц≥Їнт  t = 1,43, в≥дпов≥дно р≥вень рад≥ац≥њ 1 становитиме 1,43Ј50 = 71,5 (рад/год.).

“од≥ поглинена доза опром≥ненн€, €ку отримаЇ рецептор (обТЇкт опром≥ненн€) до повного розпаду рад≥оактивних речовин, буде:

D¥ ≈ 5Ј71,5 = 357,5 рад.

¬исновок: поглинена доза опром≥ненн€, €ку отримаЇ рецептор (обТЇкт опром≥ненн€) до повного розпаду рад≥оактивних речовин Ц 357,5 рад.

 

2. ¬изначити, €ку дозу опром≥нюванн€, а в≥дпов≥дно й ступ≥нь ураженн€, отримають прац≥вники, що д≥ють за певних умов захищеност≥ на заражен≥й рад≥оактивними речовинами м≥сцевост≥.

ѕриклад постановки завданн€. «а умовами завданн€ 1 визначити поглинену дозу опром≥нюванн€, €ку можуть отримати прац≥вники обТЇкту за перш≥ 8 годин, €кщо з початку зараженн€ вони прот€гом 6 годин знаходилис€ у протирад≥ац≥йному укритт≥, а пот≥м 2 години працювали на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥.  оеф≥ц≥Їнт ослабленн€ протирад≥ац≥йного укритт€ обумовлюЇтьс€ конструкц≥Їю його перекритт€. ¬оно виконано з трьох шар≥в: шар бетону Ц 11,4 см; шар цегли Ц 8,1 см ≥ шар ірунту Ц 8,1 см.

ѕор€док проведенн€ розрахунк≥в.

ѕоглинена доза опром≥нюванн€ €ку можуть отримати роб≥тники обТЇкту розраховуЇтьс€ за формулою:

D = Dѕ–” + D¬ћ ,

де Dѕ–”, D¬ћ Ц дози, €к≥ отримують люди у протирад≥ац≥йному укритт≥ та на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ в≥дпов≥дно.

ѕриймають: ѕ–”ср, –¬ћср Ц середн≥й р≥вень рад≥ац≥њ за час перебуванн€ людей в протирад≥ац≥йному укритт≥ Ц tѕ–” ≥ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ Ц t¬ћ;  ќ—Ћ Ц коеф≥ц≥Їнт ослабленн€ ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ протирад≥ац≥йним укритт€м.

–≥вень рад≥ац≥њ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ через годину п≥сл€ авар≥њ на ј≈— становив: 1 = 1,43Ј50 = 71,5 рад/год.

¬изначають р≥вн≥ рад≥ац≥њ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ 4 через 4, 10 через 10 та 12 через 12 годин п≥сл€ авар≥њ на ј≈—:

4 = 50 рад/год Ц див. завданн€ 1.

10 = –1Ј t10 = 71,5Ј0,52= 37,18 рад/год.

12 = –1Ј t12 = 71,5Ј0,48= 34,32 рад/год.

–озраховують ѕ–”ср та ¬ћср:

ѕ–”ср = = (50+37,18)Ј0,5 = 43,59 рад/год.;

¬ћср = = (37,18+34,32)Ј0,5 = 35,75 рад/год.

¬изначають коеф≥ц≥Їнти ослабленн€ ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ перекритт€м протирад≥ац≥йного укритт€  ќ—Ћпру ,€к найтоншого шару матер≥алу, що перешкоджаЇ поширенню гамма-квант≥в у б≥к людей:

 ќ—Ћ пру =  ќ—Ћ бетону Ј  ќ—Ћ цегли Ј  ќ—Ћ ірунту .

 ќ—Ћ = 2/h0,5, тут Ц товщина шару захисного матер≥алу; h0,5 Ц товщина шару половинного ослабленн€ даним матер≥алом гамма-випром≥нюванн€. “од≥, використовуючи дан≥ табл. 14 (додаток 2.3.4), отримуЇмо:

 ќ—Ћ бетону = 4;  ќ—Ћ цегли = 2;  ќ—Ћ ірунту = 2;  ќ—Ћ пру = 16;  ќ—Ћ вм = 1.

ќтримав необх≥дн≥ дан≥, визначають поглинену дозу опром≥нюванн€ прац≥вник≥в обТЇкту:

D = Dѕ–” + D¬ћ = (ѕ–”ср Ј6)/16 + (–¬ћср Ј2)/1 = 43,59Ј6/16 + 35,75Ј2/1 = 16,3 + 71,5 = 87,8 рад.

¬исновок: поглинена доза опром≥ненн€, €ку можуть отримати прац≥вники обТЇкту становить 87,8 рада. ¬трати людей не оч≥куЇтьс€. ћожлив≥ одиничн≥ випадки про€ви симптом≥в первинноњ реакц≥њ орган≥зму на опром≥нюванн€ у легк≥й форм≥.

 

3. ¬изначити тривал≥сть роб≥т за певних умов захищеност≥, €кщо в≥домий р≥вень рад≥ац≥њ в район≥ обТЇкту та максимальна доза, €ку прац≥вники можуть отримати за час роботи.

ѕриклад постановки завданн€. якоњ тривалост≥ повинен бути робочий день у прац≥вник≥в, що виконують обовТ€зки за призначенн€м в оф≥с≥ п≥дприЇмства ( осл = 7) ≥ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥, €кщо роботи почнутьс€ через 4 години п≥сл€ зруйнуванн€ €дерного реактору, а середн≥й р≥вень рад≥ац≥њ на цей час становитиме P = 20 рад/год. ћаксимальна доза, €ку прац≥вники можуть отримати за час роботи у добу Dекв = 7 бер.

ѕор€док проведенн€ розрахунк≥в.

¬ звТ€зку з тим, що опром≥нюванн€ прац≥вник≥в класиф≥куЇтьс€ €к зовн≥шнЇ ≥ зд≥йснюЇтьс€ в≥д джерел, €к≥ викинут≥ ≥з зруйнованого €дерного реактору, тобто бета-частинками та гамма-квантами, то можна вважати, що одиниц≥ вим≥ру максимальноњ дози опром≥нюванн€ та дози, €ка визначаЇтьс€ розрахунками, екв≥валентн≥ за ном≥налами (коеф≥ц≥Їнт €кост≥ випром≥нюванн€ дл€ бета-частинок та гамма-квант≥в дор≥внюЇ одиниц≥).

“од≥, визначають допустиму тривал≥сть роб≥т на п≥дприЇмств≥ − пр, за допомогою формули:

пр = = = 2,45 год.

ƒл€ визначенн€ допустимоњ тривалост≥ роб≥т на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ виконують так≥ розрахунки:

вм = = = 0,35 год.

¬исновок: допустима тривал≥сть роб≥т в оф≥с≥ п≥дприЇмства Ц 2,45 год., на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ Ц 0,35 год.

 

4. ¬изначити, €ку дозу опром≥нюванн€, а в≥дпов≥дно й ступ≥нь ураженн€, отримають прац≥вники, що д≥ють за певним режимом захищеност≥ на заражен≥й рад≥оактивними речовинами м≥сцевост≥.

ѕриклад постановки завданн€. ¬изначити, €ку дозу, а в≥дпов≥дно й ступ≥нь ураженн€, може отримати людина за добу, у р≥к, €кщо потужн≥сть експозиц≥йноњ дози становить 0,011 м–/год., а режим д≥€льност≥ на прот€з≥ доби такий: в≥дпочинок в домашн≥х умовах − 9 год., робота в прим≥щенн≥ адм≥н≥стративних будинк≥в− 8 год., користуванн€ транспортними засобами: автотранспортом Ц 2 год., електропот€гом Ц 1 год., прогул€нка на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ Ц 4 год.

ѕрим≥тка: житлов≥ будинки Ц цегл€н≥ пТ€типоверхов≥, а потужн≥сть експозиц≥йноњ дози − const.

–озвТ€занн€ завданн€.

ƒоза, €ку отримуЇ людина у добу визначаЇтьс€ за допомогою формули: .

якщо припустити, що потужн≥сть дози () на прот€з≥ доби залишаЇтьс€ пост≥йною, а людина перебуваЇ у цей час на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥, в будинках, на транспорт≥ ≥ в ≥нших умовах, то ступ≥нь њњ захищеност≥ можна оц≥нити середньодобовим коеф≥ц≥Їнтом захищеност≥  з, €кий розраховуЇтьс€ за формулою:

 3 =24/ (t + t1 /  1 + t22 +... + tn /  n),

де t − час перебуванн€ людини на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥, год;

t1, t2, t3,... tn Ц час доби, прот€гом €кого людина опром≥нюЇтьс€ в умовах в≥дм≥нних в≥д в≥дкритоњ м≥сцевост≥, год.;

 1,  2, K3,...  n − коеф≥ц≥Їнти ослабленн€ ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ обТЇкт≥в, в €ких перебуватиме людина на прот€з≥ доби (табл. 15 додаток 2.3.4).

“од≥, за умов завданн€ середньодобовий коеф≥ц≥Їнт захищеност≥ буде:

 3 = 24 (2+8 / 6 + 11 / 27 + 2 / 2+ 1 /3) ≈ 4,73;

а отримана людиною за добу доза становитиме:

= м–.

Ќескладно визначити ≥ р≥чну дозу опром≥нюванн€, дл€ чого добову дозу треба помножити на число д≥б у року:

Dр≥чна=Dдоба Ј365=0,056Ј365 = 20,44 м–.

¬исновок: отримана людиною за добу доза становитиме 0,056 м–; р≥чна доза складе 22,44 м–.


ƒ≈–∆ј¬Ќ»… ¬»ў»… Ќј¬„јЋ№Ќ»… «ј Ћјƒ

 »ѓ¬—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ≈ ќЌќћ≤„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

≥мен≥ ¬јƒ»ћј √≈“№ћјЌј

 афедра рег≥ональноњ економ≥ки та туризму

 

« ¬ ≤ “

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 528 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2178 - | 1997 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.