Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни. ≤нструктивно-методичн≥ матер≥али
≤нструктивно-методичн≥ матер≥али

ƒо Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

≤стор≥€ психолог≥њ

Ќапр€м п≥дготовки 6.030102 ѕсихолог≥€

 


≤нструктивно-методичн≥ матер≥али Ђ≤стор≥€ психолог≥њї дл€ студент≥в напр€му п≥дготовки 6.030102 ѕсихолог≥€.

 

 

–ќ«–ќЅЌ» :

кандидат психолог≥чних наук, доцент кафедри соц≥альноњ та практичноњ психолог≥њ ћаз€р ќ.¬.

 

 

Ќавчальна програма затверджена на зас≥данн≥ кафедри соц≥альноњ та практичноњ психолог≥њ

У04Ф червн€ 2015 року, протокол є 10

«ав. кафедрою _______________ проф. ≤.√. Ѕатраченко

 

 

—хвалено методичною ком≥с≥Їю соц≥ально-психолог≥чного факультету

У05Ф червн€ 2015 року, протокол є 5

√олова _____________________ проф. Ћ. ѕ. ∆уравльова

 

Ó ќ.¬. ћаз€р, 2015 р≥к

ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни

 

ѕрограму дисципл≥ни У≤стор≥€ психолог≥њФ складено в≥дпов≥дно до м≥сц€ та значенн€ дисципл≥ни за структурно-лог≥чною схемою, передбаченою осв≥тньо-профес≥йною програмою бакалавра з напр€му п≥дготовки 6.030102 Уѕсихолог≥€Ф. ¬она охоплюЇ вс≥ зм≥стовн≥ модул≥, визначен≥ дл€ м≥н≥мальноњ к≥лькост≥ годин, передбачених стандартом.

ѕредметом вивченн€ У≤стор≥њ психолог≥њФ Ї ≥стор≥€ розвитку психолог≥чних знань; сучасн≥ психолог≥чн≥ знанн€ в контекст≥ њх ≥сторичного становленн€; перспективи та тенденц≥й розвитку сучасноњ психолог≥њ.

ћ≥ждисципл≥нарн≥ зв'€зки: курс повТ€заний з такими дисципл≥нами, €к У«агальна психолог≥€Ф, У¬≥кова психолог≥€Ф, Уѕедагог≥чна психолог≥€Ф, У—оц≥альна психолог≥€Ф, У≈кспериментальна психолог≥€Ф та Уƒиференц≥йна психолог≥€Ф.

ћетою навчальноњ дисципл≥ни Ђ≤стор≥€ психолог≥€ї Ї узагальненн€ та систематизац≥€ психолог≥чних знань студент≥в в контекст≥ њх ≥сторичного становленн€, зТ€суванн€ перспектив та тенденц≥й розвитку сучасноњ психолог≥њ.

«авданн€ курсу:

І узагальнити та систематизувати знанн€ студент≥в з ≥стор≥њ розвитку психолог≥чних знань;

І показати р≥зн≥ п≥дходи до пер≥одизац≥њ ≥стор≥њ психолог≥њ;

І п≥двищити р≥вень теоретичних знань студент≥в на основ≥ ознайомленн€ з першоджерелами та ≤нтернет-ресурсами;

І залучити студент≥в до самост≥йноњ роботи з компТютером шл€хом впровадженн€ в навчальний процес авторських електронних хрестомат≥й з ≥стор≥њ психолог≥њ.

ѕров≥дн≥ положенн€, покладен≥ в основу курсу. ¬ основу курсу покладен≥ базов≥ принципи ≥сторико-психолог≥чного анал≥зу: принцип ≥сторизму та принцип детерм≥н≥зму. ¬ структуру курсу закладено категор≥ально-детерм≥н≥стичний п≥дх≥д до пер≥одизац≥њ ≥стор≥њ психолог≥њ ћ.√. ярошевського, ј.¬. ѕетровського та вчинковий п≥дх≥д ¬.ј. –оменц€.

ѕрофес≥йна спр€мован≥сть курсу. —пециф≥ка науковоњ та практичноњ роботи психолога передбачаЇ необх≥дн≥сть знанн€ ≥сторичного поступу р≥зних психолог≥чних теор≥й. ÷≥ знанн€ необх≥дно €к дл€ розум≥нн€ виток≥в р≥зноман≥тних психолог≥чних концепц≥й, так ≥ дл€ розум≥нн€ тенденц≥й њх розвитку.

ќсобливе значенн€ дл€ становленн€ бакалавра мають так≥ теми: Уѕсихолог≥чн≥ знанн€ в межах вченн€ про душуФ, Уѕсихолог≥чн≥ ≥дењ украњнських ф≥лософ≥вФ, Уѕерш≥ програми психолог≥њ €к самост≥йноњ наукиФ, Ф–озвиток галузей психолог≥њ в к≥нц≥ 19 Ц початку 20 стол≥тт€Ф, У–озвиток дит€чоњ та педагог≥чноњ психолог≥њ в к≥нц≥ 19 Ц початку 20 стол≥тт€Ф, У риза в психолог≥њ (10 Ц 30-т≥ роки 20 ст.)Ф, Уѕер≥одизац≥њ ≥стор≥њ психолог≥њ. ≤сторико-психолог≥чн≥ досл≥дженн€Ф, Уѕсихолог≥€ в –ос≥њ та ”крањн≥ в пострад€нський пер≥одФ, У—тан та тенденц≥њ розвитку психолог≥њФ.

ƒл€ продуктивноњ навчальноњ та самост≥йноњ роботи студентам пропонуЇтьс€ таке:

І ознайомленн€ з основними пон€тт€ми теми,

І веденн€ б≥ограф≥чного словника,

І конспектуванн€ першоджерел з наступним њх обговоренн€м,

І ≥нформац≥йн≥ пов≥домленн€ про нов≥ публ≥кац≥њ в пер≥одичних виданн€х з ≥стор≥њ психолог≥њ,

І написанн€ та обговоренн€ реферат≥в €к за наперед заданими темами, так ≥ за самост≥йно обраними,

І участь у розширенн≥ електронноњ хрестомат≥њ з ≥стор≥њ психолог≥њ

ќсновн≥ завданн€ курсу.

ѕо завершенню вивченн€ курсу студенти повинн≥ знати:

І принципи ≥сторико-психолог≥чних досл≥джень та поширен≥ помилки (презентизм та антикваризм);

І основн≥ п≥дходи до пер≥одизац≥њ ≥стор≥њ психолог≥њ та сам≥ ц≥ пер≥одизац≥њ;

І руш≥йн≥ сили ≥сторичного розвитку психолог≥чних ≥дей;

І методи ≥стор≥њ психолог≥њ та джерела ≥сторико-психолог≥чноњ ≥нформац≥њ;

І ≥стор≥ю розвитку психолог≥њ в межах ф≥лософ≥њ (психолог≥чн≥ знанн€ в межах вченн€ про душу, психолог≥€ 17 ст., асоц≥ативна та емп≥рична психолог≥њ 18 ст., доекспериментальний пер≥од в розвитку психолог≥њ 19 ст., психолог≥чн≥ ≥дењ украњнських ф≥лософ≥в);

І ≥стор≥ю розвитку психолог≥њ €к самост≥йноњ науки (перш≥ програми психолог≥њ €к самост≥йноњ науки, психолог≥€ народ≥в, галуз≥ психолог≥њ в к≥н. 19 Ц поч. 20 ст., дит€ча та педагог≥чна психолог≥€ в к≥н. 19 Ц поч. 20 ст., перша криза в психолог≥њ, друга криза в психолог≥њ, психолог≥€ в п≥сл€кризовий пер≥од, розвиток психолог≥њ в рад€нський пер≥од)

І особливост≥ розвитку психолог≥њ на сучасному етап≥ (психолог≥€ в –ос≥њ та ”крањн≥ в пострад€нський пер≥од, стан та тенденц≥њ розвитку психолог≥њ)

—туденти повинн≥ вм≥ти: (осв≥тньо-профс≥йна програма, додаток Ѕ та р≥шенн€ методолог≥чного сем≥нару кафедри (ѕротокол є3 в≥д31.01.2013 р.))

І робити висновки про джерела психолог≥чних погл€д≥в на основ≥ анал≥зу соц≥ально-економ≥чноњ ситуац≥њ, в €ких вони виникли;

І послуговуватис€ при анал≥з≥ ≥сторико-психолог≥чних €вищ основними принципами ≥сторичного анал≥зу;

І зд≥йснювати пор≥вн€льний анал≥з психолог≥чних погл€д≥в р≥зних вчених, а також р≥зних часових пер≥од≥в;

І вивчати соц≥ально-психолог≥чний стан сусп≥льства, психолог≥чн≥ особливост≥ р≥зних соц≥альних груп та обТЇднань;

І зд≥йснювати документальний, фактограф≥чний та семантичний пошук ≥нформац≥њ, узагальнювати соц≥ально-психолог≥чну ≥нформац≥ю, формулювати висновки та пропозиц≥њ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 321 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2018 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.