Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ на формуванн€ та перев≥рку вих≥дного р≥вн€ знань та ум≥нь. 1. ѕроанал≥зуйте основн≥ причини виникненн€ украњнського козацтва
1. ѕроанал≥зуйте основн≥ причини виникненн€ украњнського козацтва.

2. ƒайте оц≥нку в≥домих вам концепц≥й походженн€ козацтва.

3.  ого ви знаЇте ≥з перших козацьких ватажк≥в?

4. ѕо€сн≥ть висл≥в ћ. остомарова:ФЕ коли виникла «апор≥зька —≥ч Ц дух козацтва розливс€ по вс≥й ”крањн≥Ф.

5. ќпиш≥ть устр≥й та органи управл≥нн€ «апорозькоњ —≥ч≥. „ому, на ¬ашу думку, њњ називають "козацькою христи€нською республ≥кою"?

6. ” чому пол€гала р≥зниц€ м≥ж реЇстровим козацтвом ≥ низовим козацтвом.

7. ¬изначте м≥сце ≥ роль козацько-сел€нських повстань к. XVI- поч.. XVII ст. у розгортанн≥ нац≥онально-визвольноњ боротьби.

8. ¬изначте основн≥ напр€ми зовн≥шньоњ пол≥тики «апор≥зькоњ —≥ч≥

9. ¬изначте роль козацтва у в≥дс≥ч≥ турецько-татарськ≥й агрес≥њ.

10. ќхарактеризуйте державотворчу м≥с≥ю украњнського козацтва.

“≈—“»

 

1. Ќа €кий р≥к припадаЇ згадка про козак≥в у лист≥ великого кн€з€ литовського до  римського хана:

а) середина ’V ст.;

б) 1492 р.;

в) 1490 р.

 

2. ƒе зародилось козацтво:

а) на дн≥провських порогах;

б) на ¬олин≥;

в) на п≥вдн≥  ињвщини та Ѕрацлавщини.

 

3. ѕерел≥ч≥ть етн≥чн≥ верс≥њ походженн€ козацтва:

а) хозарська; б) чорно-клобуцька;

в) черкаська; г) татарська;

д) автохтонна; е) болох≥вська;

Ї) бродницька; ж) уходницька;

з) захисна; и) соц≥альна.

 

4. ѕрот€гом ’V-’V≤ ст. терм≥н ДкозацтвоФ ф≥ксуЇ:

а) соц≥альний статус;

б) спос≥б житт€, р≥д зан€ть.

 

5. –еЇстрове козацтво утворилос€ внасл≥док виданн€ ун≥версалу корол€ —иг≥змунда ≤≤ јвгуста:

а) у 1594 р.;

б) у 1572 р.;

в) у 1591 р.

 

6. ѕерша писемна згадка польського ≥сторика ћартина Ѕельського про «апор≥зьку —≥ч на о. ’ортиц≥ припадаЇ на:

а) 1551 р.;

б) 1572 р.;

в) 1591 р.

 

7. ќсоблив≥стю козацькоњ форми державност≥ були:

а) етн≥чна основа;

б) морально-психолог≥чна спор≥днен≥сть;

в) сила державноњ влади.

 

8. Ќазв≥ть ватажка козацько-сел€нського повстанн€ 1630 р.:

а)  . осинський; б) —.Ќаливайко;

в) ћ.∆майло; г) “.‘едорович;

д) ≤.—улима; е) ѕ.Ѕут;

Ї) ƒ.√ун€; ж) я.ќстр€ниц€.

 

9. ¬изначте умови двох угод:

1.  урук≥вськоњ Ц 1625 р. та

2. Дќрдинац≥њ ¬≥йська «апор≥зького реЇстровогоФ 1638 р.:

 

а) - скасуванн€ козацького самовр€дуванн€;

1. обмеженн€ к≥лькост≥ реЇстровц≥в до 6 тис.;

1. обмеженн€ права козак≥в селитис€ поза трьома староствами: „еркаським, „игиринським та  орсунським;

2. обраний гетьман зам≥нюЇтьс€ ур€дом на польського ком≥сара;

3. нереЇстров≥ козаки переход€ть до стану посполитих;

б) - повстанц≥ амн≥стован≥;

1. козацький реЇстр зростаЇ з 3 до 6 тис.;

2. щор≥чна плата реЇстровц€м зб≥льшувалась до 60-ти тис. злотих;

3. козакам заборон€лос€ втручатис€ у рел≥г≥йн≥ справи в украњнських земл€х;

4. козакам заборон€лос€ зд≥йснювати морськ≥ походи та мати в≥дносини з

5. ≥ноземними державами.

10. ќсновними завданн€ми реЇстрових козак≥в були:

а) в≥йна з турками;

б) охорона кордон≥в та контроль за нереЇстровими козаками;

в) усуненн€ рел≥г≥йного та нац≥онального гн≥ту;

г) розв'€занн€ соц≥ально-економ≥чних проблем.

 

“ема 6. ‘ормуванн€ украњнськоњ державност≥ в ход≥ визвольноњ в≥йни

(сер. ’Vѕ ст.)

1. Ќац≥онально-визвольна в≥йна украњнського народу 1648-1657 рр.: причини, характер, руш≥йн≥ сили, основн≥ битви, пер≥одизац≥€.

2. ”творенн€ козацько-гетьманськоњ держави в ”крањн≥.

3. ћ≥жнародна пол≥тика Ѕ.’мельницького. ѕосиленн€ звТ€зк≥в ”крањни з –ос≥Їю. ѕере€славська рада та њњ пол≥тичн≥ насл≥дки.

–еферати:

1. Ѕогдан ’мельницький Ц видатний пол≥тичний ≥ державний д≥€ч ”крањни.

2. Ѕойов≥ соратники Ѕ.’мельницького (ƒанило Ќечай, ≤ван Ѕогун, ћаксим  ривон≥с)

ћета зан€тт€.

«агальна: –озгл€нути под≥њ нац≥онально-визвольноњ в≥йни п≥д проводом Ѕ.’мельницького, проанал≥зувати насл≥дки под≥й, використовуючи терм≥ни Уповстанн€Ф, Ув≥йнаФ, Уреволюц≥€Ф. «вернути увагу на роль особи Ѕ.’мельницького у визвольних змаганн€х середини ’”≤≤ ст., акцентуючи увагу на його пол≥тичних погл€дах. ќхарактеризувати умови та насл≥дки п≥дписанн€ Ѕ.’мельницьким м≥жнародних договор≥в, в тому числ≥ Ѕерезневих статей 1954 р.

 онкретна:

а) знати Ц хронолог≥чн≥ рамки даного ≥сторичного пер≥оду, найважлив≥ш≥ ≥сторичн≥ под≥њ, причини, х≥д та насл≥дки нац≥онально-визвольноњ в≥йни 1648-1657 рр., утворенн€ украњнськоњ козацько-гетьманськоњ держави в ход≥ в≥йни;

Ѕ) вм≥ти

визначати чинники загостренн€ соц≥ально-економ≥чного ≥ пол≥тичного становища на украњнських земл€х у середин≥ ’”≤≤ст.;

анал≥зувати причини, особливост≥ та характер в≥йни украњнського народу проти ѕольщ≥;

виокремлювати основн≥ пер≥оди нац≥онально-визвольноњ в≥йни;

розр≥зн€ти повстанн€, нац≥онально-визвольну в≥йну та нац≥ональну революц≥ю;

пор≥внювати в≥йськово-стратег≥чне мистецтво козацького в≥йська ≥ польськоњ арм≥њ;

характеризувати сусп≥льно-пол≥тичн≥ ≥ економ≥чн≥ засади козацько-гетьманськоњ держави сер.’”≤≤ ст.;

обірунтовувати потреби зовн≥шньопол≥тичних д≥й Ѕ.’мельницького;

давати оц≥нки под≥€м нац≥онально-визвольноњ в≥йни, зокрема «бор≥вськ≥й угод≥ 1649р., ”крањнсько-ћосковськ≥й угод≥ 1654 р.;

п≥дготувати допов≥дь чи реферат про под≥њ того часу на територ≥њ р≥дного краю.

ќсновн≥ пон€тт€: нац≥онально-визвольна в≥йна, нац≥ональна революц≥€, полк, полковник, полкова в≥йсково-адм≥н≥стративна система, генеральна старшина, ун≥версал, «бор≥вська угода, Ѕ≥лоцерк≥вський догов≥р, «емський собор, ѕере€славська рада, Ѕерезнев≥ статт≥, протекторат.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 409 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2035 - | 1918 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.