Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕухлини та ≥нфекц≥йн≥ гранульоми верхн≥х дихальних шл€х≥в
≤. ¬≥дшукайте повну та правильну в≥дпов≥дь на запитанн€.

 

1. ѕерерахуйте основн≥ сучасн≥ теор≥њ виникненн€ зло€к≥сних
пухлин

ј) канцерогенна, в≥русна, поламки ≥мун≥тету

Ѕ) канцерогенна, в≥русна, травматична, ≥муногенна

¬) канцерогенна, нейрогенна, в≥русна, поламки ≥мун≥тету.

 

2. як≥ пухлини в≥днос€тьс€ до високодиференц≥йованих
добро€к≥сних?

ј) ф≥брома, остеома, хондрома, л≥пома, л≥мфоеп≥тел≥ома, м≥ома, м'€ка пап≥лома, анг≥ома.

Ѕ) ф≥брома, остеома, хондрома, анг≥оф≥брома, анг≥ома, л≥пома, тверда пап≥лома.

¬) ф≥брома, остеома, л≥пома, енхондрома, цил≥ндрома, м'€ка пап≥лома.

 

3. як≥ пухлини в≥днос€тьс€ до межових?

ј) енхондрома, юнацька ф≥брома носоглотки, л≥мфоеп≥тел≥ома

Ѕ) хондрома, л≥пома, остеома, тверда пап≥лома, гломусна пухлина.

¬) енхондрома, юнацька анг≥оф≥брома, цил≥ндрома, екстрамедул€рна плазмоцитома.

 

4. як≥ пухлини в≥днос€тьс€ до низькодиференц≥йованих?
а) л≥мфоеп≥тел≥ома, перех≥днокл≥тинний рак, ретикулоцитома
Ѕ) орогов≥ваючий рак, анг≥осаркома, меланобластома

¬) неорогов≥ваючий рак, меланобластома, нейроестез≥областома.

 

5. „им характеризуютьс€ низькодиференц≥йован≥ пухлини?
ј) пов≥льним ростом, ранн≥м множинним метастазуванн€м у в≥ддален≥ органи, рад≥очутлив≥стю, схильн≥стю до утворенн€ виразок

Ѕ) швидким ростом, схильн≥стю до генерал≥зац≥њ, ранн≥м метастазуванн€м, рад≥очутлив≥стю.

¬) швидким ≥нф≥льтруючим ростом, схильн≥стю до розпаду, п≥зн≥м метастазуванн€м, рад≥очутлив≥стю.

 

6. який ранн≥й симптом зло€к≥сних пухлин носоглотки?
ј) носов≥ кровотеч≥

Ѕ) дом≥шки кров≥ в вид≥ленн€х з носа, закладен≥сть носа

¬) закладен≥сть вуха

 

7. як≥ ранн≥ симптоми зло€к≥сних пухлин середнього в≥дд≥лу гортан≥

ј) захрипл≥сть

Ѕ) утрудненн€ диханн€

¬) порушенн€ рухомост≥ голосових складок

 

8. як≥ методи застосовуютьс€ дл€ д≥агностики зло€к≥сних пухлин
Ћќ– орган≥в?

ј) ендоскоп≥чн≥, ≥мунолог≥чн≥

Ѕ) ендоскоп≥чн≥, г≥столог≥чн≥, м≥кроскоп≥чн≥, рентгенолог≥чн≥

¬) ф≥з≥кальн≥, рентгенолог≥чн≥

 

9. як≥ ранн≥ симптоми раку гортан≥ вестибул€рноњ локал≥зац≥њ?
ј) затрудненн€ диханн€

Ѕ) кровохарканн€

¬) затрудненн€ ковтанн€, парестез≥њ, кашель, захрипл≥сть.

 

10.3 €кими захворюванн€ми найчаст≥ше доводитьс€ диференц≥ювати

пухлини середнього вуха?

ј) гн≥йним середн≥м отитом

Ѕ) отосклерозом

¬) нейросенсорною приглухуват≥стю

√) вродженими вадами розвитку зовн≥шнього та середнього вуха

ƒ) зовн≥шн≥м отитом.

 

11.„им зумовлений зло€к≥сний переб≥г юнацькоњ ф≥броми

носоглотки?

ј) схильн≥сть до кровотеч проростанн€м пухлини в порожнину черепа, крилоп≥днеб≥нну €мку

Ѕ) проростанн€м пухлини в порожнину черепа, крилопод≥бну €мку

¬) ураженн€м переважно молодих, здорових людей

√) частим утворенн€м виразки, деколи - метастазуванн€м в рег≥онарн≥ л≥мфовузли

 

12.як≥ операц≥њ в≥днос€тьс€ до часткових резекц≥й гортан≥?

ј) хордектом≥€, фронтолатеральна резекц≥€, горизонтальна резекц≥€, гем≥ларингектом≥€

Ѕ) гем≥ларингектом≥€, фронтолатеральна резекц≥€, горизонтальна резекц≥€, операц≥€  райл€

¬) фронтолатеральна резекц≥€, горизонтальна резекц≥€, гем≥ларингектом≥€, ларингектом≥€.

 

1 3. яка локал≥зац≥€ зло€к≥сних пухлин гортан≥ найб≥льш неспри€тлива прогностично ј) п≥дскладкова

Ѕ) вестубул€рна

¬) област≥ голосових складок

 

14.яка форма сиф≥л≥су найчаст≥ше розвиваЇтьс€ у л≥кар€, медсестри

при зараженн≥ п≥д час операц≥њ чи ман≥пул€ц≥њ (укол, пор≥з)

ј) вторинний сиф≥л≥с

Ѕ) первинний сиф≥л≥с на м≥сц≥ пошкодженн€

¬) твердий шанкер та рег≥онарний склераден≥т.

 

 

15.який орган найчаст≥ше вражаЇ туберкульозний вовчак верхн≥х

дихальних шл€х≥в?

ј) глотку

Ѕ) н≥с

¬) гортань

 

16.¬ €кому в≥дд≥л≥ гортан≥ найчаст≥ше локал≥зуютьс€ склеромн≥

≥нф≥льтрати?

ј) в вестибул€рному в≥дд≥л≥

Ѕ) в п≥дскладковому в≥дд≥л≥

¬) на голосових складках

 

17.ўо Ї збудником прокази?

ј) капсульна бактер≥€ јбел€-Ћевенберга

Ѕ) паличка ‘р≥длендера

¬) клебс≥Їла ¬олковича-‘р≥ша

√) м≥кобактер≥€ √ансена

 

18.ѕро €ке перенесене захвлрюванн€ св≥дчать з≥ркопод≥бн≥ рубц≥ на м'€кому, твердому п≥днеб≥нн≥, задн≥й ст≥нц≥ глотки, в гортан≥?

ј) третинний сиф≥л≥с

Ѕ) вторинний сиф≥л≥с

¬) туберкульоз

√)склерому

 

19. „им характеризуютьс€ туберкульозн≥ виразки на слизов≥й

оболонц≥ ротовоњ порожнини, глотки та гортан≥?

ј)мають зубчаст≥ крањ та бл≥до-рожеве забарвленн€, дно виразки вкрито мл€вими гранул€ц≥€ми

Ѕ) мають темно-червоне забарвленн€, р≥вний край, гладке, н≥би пол≥роване дно

¬) мають м≥дно-червоне, н≥би пол≥роване дно, р≥вн≥ крањ, валикопод≥бн≥ ≥нф≥льтрати навколо.

 

20.яка особлив≥сть склеромного ≥нф≥льтрату Ї найважлив≥шою дл€ диференц≥йноњ д≥агностики?

ј) локал≥зац≥€ в верхн≥х дихальних шл€хах

Ѕ) на€вн≥сть кл≥тин ћ≥кул≥ча

¬) в≥дсутн≥сть розпаду

√) на€вн≥сть г≥ал≥нових шар≥в –усел€. 


ЋјЅ≤–»Ќ“»“»

¬ивчить матер≥ал та дайте в≥дпов≥д≥ на так≥ запитанн€ у письмовому вигл€д≥.

4 48-50]

 

є п/п запитанн€ —амост≥йна робота студента «ауваженн€ викладача
1. ѕерел≥к причини виникненн€ лаб≥ринтиту 1.   2.   3.    
2. як≥ види вид≥л€ють основн≥ форми лаб≥ринтит≥в 1.   2.   3.    
3. як≥ основн≥ симптоми у пац≥Їнта з обмеженими лаб≥ринтом 1.   2.   3.   4.    
4. як≥ методи обстеженн€ та л≥куванн€ при лаб≥ринтитом 1.   2.   3.   4.   5.    
5. ¬ чому пол€гаЇ в≥дм≥нн≥сть гн≥йного лаб≥ринтиту в≥д серезного 1.   2.   3.   4.   5.   6.  
6. як≥ симптоми характерн≥ дл€ дифузного лаб≥ринтиту 1.   2.   3.    
7. ƒо €ких ускладнень призводить лаб≥ринтит 1.   2.   3.    

 

 

ƒайте в≥дпов≥д≥ на завданн€:

є п/п «авданн€, задач≥ в≥дпов≥д≥ ѕрим≥тка викладача
  1.     ’ворий скаржитьс€ на пер≥одичн≥ запамороченн€, гн≥йн≥ вид≥ленн€ з правого вуха. ѕ≥сл€ натискуванн€ на козелок правого вуха у нього ви€вивс€ н≥стагм у цей б≥к.   «авданн€: а) поставте попередний д≥агноз     б) ¬каж≥ть назву ц≥Їњ проби     в) ѕо€сн≥ть про що вона св≥дчить      
  2.   ’ворий на хрон≥чний правоб≥чний еп≥тимоп≥тимпан≥м скаржитьс€ на запамороченн€, в≥дхиленн€ вл≥во п≥д час ходьби. ” поз≥ –омб ерга падаЇ вл≥во. ѕ≥д час огл€ду ви€влено горизонтальний др≥бно розмашистий н≥стагм при погл€д≥ вправо.   «авданн€: поставити попередн≥й д≥агноз.      

ќ“ќ√≈ЌЌ≤ ¬Ќ”“–≤ЎЌ№ќ„≈–≈ѕЌ≤ ”— ЋјƒЌ≈ЌЌя

≤ ќ“ќ√≈ЌЌ»… —≈ѕ—»—

 

¬ивчить матер≥ал Ћ4 ст 51-57

¬≥дшукайте повну та правильну в≥дпов≥дь на запитанн€.

 

ўо сл≥д в≥днести до загально≥нфекц≥йних симптом≥в внутр≥шньочерепних ускладнень?

а) температурна реакц≥€, лейкоцитоз, п≥двищенн€ Ўќ≈

б) температурна реакц≥€, риг≥дн≥сть потиличних мТ€з≥в

в) температурна реакц≥€, бактер≥ем≥€

 

ўо сл≥д в≥днести до загальномозкових симптом≥в внутр≥шньочерепних ускладнень?

а) мен≥нгеальн≥ знаки

б) г≥пертензивний синдром

в) дислокац≥йний синдром

 

ўо сл≥д в≥днести до мен≥нгеальних знак≥в?

а) симптоми  ерн≥га та Ѕрудзинського

б) симптоми Ѕаб≥нського та –оссол≥мо

в) симптом √ордона-

 

як≥ сучасн≥ та найб≥льш ≥нформативн≥ методи досл≥дженн€ при абсцесах мозку ¬ам в≥дом≥?

а) д≥афаноскоп≥€ та контрастна рентгенограф≥€

б) компТютерна та магн≥тно-резонансна томограф≥€

в) електроенцефалограф≥€ та н≥стагмограф≥€

 

як≥ зм≥ни у л≥квор≥ в≥дбуваютьс€ при мен≥нг≥т≥?

а) п≥двищенн€ к≥лькост≥ цукру та хлорид≥в

б) п≥двищенн€ к≥лькост≥ протењн≥в та зменшенн€ лейкоцит≥в

в) п≥двищенн€ тиску, к≥лькост≥ лейкоцит≥в та протењн≥в

 

3 чого складаЇтьс€ г≥пертензивний синдром при внутр≥шньо≠черепних ускладненн€х?

а) мен≥нгеальн≥ знаки, гем≥парези

б) головн≥ бол≥, блювота, брадикард≥€, заст≥йн≥ €вища на оч≠ному дн≥

в) блювота, н≥стагм, порушенн€ ходи

 

¬каж≥ть кл≥н≥чн≥ стад≥њ абсцесу мозку:

а) початкова, латентна, €вна, терм≥нальна

б) початкова, мен≥нгеальна, загальномозкова

в) загальномозкова, мен≥нгеальна, терм≥нальна

 

як≥ найб≥льш ефективн≥ засоби дез≥нтоксикац≥њ при внутр≥шньочерепних ускладненн€х?

а) гемосорбц≥€, ентеросорбц≥€, внутр≥шньовенне введенн€ гемодезу

б) гемосорбц≥€ та внутр≥шньовенне введенн€ магн≥ю сульфату

в) внутр≥шньовенне введенн€ гемодезу, в≥там≥н≥в та антиб≥о тик≥в

 

як≥ л≥ки добре використовувати при внутр≥шньочерепних ускладненн€х з метою дег≥дратац≥њ?

а) глюкоза 5 % та гемодез

б) глюкоза 40 % та фуросем≥д

в) глюкоза 20.%/ та реопол≥глюк≥н

 

« €ких груп симптом≥в складаЇтьс€ кл≥н≥ка отогенних внутр≥шньочерепних ускладнень?

а) загально≥нфекц≥йн≥

б) загальномозков≥

в) мен≥нгеальн≥1

г) вогнищев≥

д) лаб≥ринтн≥

 

¬каж≥ть кл≥н≥чн≥ стад≥њ абсцесу мозку:

а) мен≥нгеальна

б) початкова

в) латентна

г) €вна

д) терм≥нальна

 

 

як≥ симптоми сл≥д в≥днести до загальномозкових при отогенних внутр≥шньочерепних ускладненн€х?

а) головний б≥ль

б) Ђмозковаї блювота

в) п≥двищенн€ тиску л≥квору

г) брадикард≥€

д) гем≥парези

е) атакс≥€

 

як≥ д≥агностичн≥ методи використовуютьс€ при внутр≥шньочерепних ускладненн€х?

а) спинномозкова пункц≥€

б) ехограф≥€ мозку

в) компТютерна томограф≥€ черепа

г) обзорна рентгенограф≥€ черепа

 

як≥ д≥агностичн≥ методи використовуютьс€ при отогенному сепсис≥?

а) почасова термометр≥€

б) пос≥в кров≥ на стерильн≥сть

в) загальний анал≥з кров≥

г) ехограф≥€ мозку

 

 

ўо можна в≥днести до метод≥в дез≥нтоксикац≥њ при отогенних внутр≥шньочерепних ускладненн€х?

а) гемосорбц≥€

б) ентеросорбц≥€

в) внутр≥шньовенне введенн€ гемодезу

г) 40,% глюкоза

 

як≥ м≥кроорган≥зми найчаст≥ше викликають внутр≥шньочерепн≥ ускладненн€?

а) стрептококи

б) стаф≥лококи

в) крипто коки


 


Ќегн≥йн≥ захворюванн€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 748 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2075 - | 1816 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.029 с.