Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодичн≥ вказ≥вки щодо самоп≥дготовки студент≥в
 ривор≥зький медичний коледж

заснований на сп≥льн≥й власност≥ територ≥альних громад с≥л,

—елищ ≥ м≥ст ƒн≥пропетровськоњ област≥

ћј“≈–≤јЋ»

ƒЋя —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“≤¬

« ћ≈ƒ—≈—“–»Ќ—“¬ј ¬ ќ“ќ–»ЌќЋј–»Ќ√ќЋќ√≤ѓ

(—ѕ≈÷≤јЋ№Ќ≤—“№ Ђ—естринська справаї)

—“”ƒ≈Ќ“ј( ») ___________________________________________

¬≤ƒƒ≤Ћ≈ЌЌя______________________________________________

√–”ѕ»____________________________________________________

¬» Ћјƒј„____________ ј√ƒјЌ÷≈¬ј ќ. ћ._________________

 

 онтрольн≥ питанн€

1. як≥ основн≥ шл€хи передаванн€ ≥нфекц≥њ в≥д пац≥Їнт≥в медичному персоналу?

2. як≥ причини зумовлюють значне поширенн€ внутр≥шньо л≥карн€них ≥нфекц≥й?

3. як правильно застосовувати захисний од€г?

4. Ќазв≥ть три р≥вн≥ обробленн€ рук.

5. як проводитьс€ соц≥альний р≥вень обробленн€ рук?

6. як проводитьс€ г≥г≥Їн≥чний р≥вень знезараженн€ рук?

7. як збирати ≥ доставл€ти на пральню використану пост≥льну ≥ нат≥льну б≥лизну?

8. якого сан≥тарно - г≥г≥Їн≥чного та протиеп≥дем≥чного режиму сл≥д дотримуватис€ п≥д час уз€тт€ кров≥ на анал≥з?

9. як≥ основн≥ правила захисту медичних прац≥вник≥в в≥д ≥нфекц≥њ?

10. —характеризуйте в≥русний гепатит ј.

11. —характеризуйте в≥русний гепатит ¬.

12. —характеризуйте в≥русний гепатит —.

13. Ќазв≥ть проф≥лактичн≥ методи запоб≥ганн€ профес≥йним зараженн€м в≥русними гепатитами ¬ ≥ —.

14. —характеризуйте —Ќ≤ƒ.

15. Ќазв≥ть чинники, що впливають на передаванн€ збудник≥в ≥нфекц≥й через кров.

16. яких застережних заход≥в потр≥бно дотримуватись п≥д час роботи з дез≥нфекц≥йними препаратами?

17. яку першу допомогу потр≥бно надати в раз≥ випадкових отруЇнь дез≥нфекц≥йними препаратами?

 

 


 

“естов≥ завданн€

¬ивчить матер≥ал ≥ вибер≥ть правильн≥ в≥дпов≥д≥

 

1. Ўк≥длив≥ речовини можуть проникати в орган≥зм людини через:

а) шк≥ру

б) слизов≥ оболонки

в) травний тракт

г) дихальн≥ шл€хи

д) сечовид≥льн≥ шл€хи

 

2. —туп≥нь отруЇнн€ орган≥зму людини залежить в≥д:

а) класу токсичност≥ речовин

б) к≥лькост≥ речовин, що попала в орган≥зм

в) часу д≥њ токсичност≥ речовини

г) способу проникненн€ токсичноњ речовини

д) ≥ндив≥дуальних особливостей орган≥зму

 

3. Ќайчаст≥шим про€вом поб≥чноњ д≥њ х≥м≥чних препарат≥в серед медичних прац≥вник≥в Ї:

а) запамороченн€

б) головний б≥ль

в) задишка

г) викидн≥

д) профес≥йний дерматит

 

4. ƒо проф≥лактичних заход≥в щодо впливу токсичних речовин на орган≥зм людини медичних прац≥вник≥в належать:

а) захисний од€г

б) вентил€ц≥€

в) догл€д за шк≥рою

г) контроль за станом здоровТ€

д) повна ≥нформац≥€ про токсичн≥ речовини, з €кими маЇ справу медичний прац≥вник

 

5. ѕ≥д час розведенн€ цитотоксичного препарату, антиб≥отик≥в ≥нТЇкц≥йну голку потр≥бно вводити у флакон на глибину:

а) 2,5 см

б) 2 см

в) 1,5 см

г) 1 см

д) 2 Ц 3 мм

 

6. “иповим про€вом д≥њ антиб≥отик≥в Ї скарги на:

а) ст≥йкий сверб≥ж шк≥ри

б) головний б≥ль

в) п≥двищену втомлюван≥сть

г) б≥ль ≥ сух≥сть у горл≥

д) р≥зь в очах

 

7. „отиришаров≥ марлев≥ повТ€зки, що закривають рот ≥ н≥с, потр≥бно зм≥нювати через кожн≥:

а) 2 год

б) 3 год

в) 4 год

г) 5 год

д) 6 год

 

8. ѕрибиранн€ асептичних в≥дд≥лень, палат зд≥йснюють:

а) щодн€ вранц≥

б) щодн€ ввечер≥

в) через день

г) дв≥ч≥ на день

д) трич≥ на день

 

9. —еред медичних прац≥вник≥в превалюють так≥ захворюванн€:

а) г≥пертон≥чна хвороба

б) алерг≥йн≥ захворюванн€

в) хвороби опорно Ц рухового апарату

г) хвороби шлунково Ц кишкового тракту

д) хвороби сечовид≥льноњ системи

 

10. —оц≥альний р≥вень митт€ рук передбачаЇ:

а) митт€ рук ≥з подальшим використанн€м антисептичних засоб≥в

б) митт€ не дуже забруднених рук з милом ≥ водою

в) спец≥альна методика обробленн€ рук

г) обробленн€ рук за допомогою 96% етилового спирту

д) обробленн€ рук за допомогою 3% розчину пероксиду водню

 

11. ќсновн≥ правила захисту медичних прац≥вник≥в в≥д ≥нфекц≥њ:

а) ≥нформац≥€ про конкретн≥ джерела ≥нфекц≥њ

б) чисте ≥ ретельне митт€ рук

в) використанн€ ≥ндив≥дуальних заход≥в захисту

г) накладанн€ водонепроникних повТ€зок на пор≥зи ≥ садна

д) уникненн€ прокол≥в, пор≥з≥в рукавичок ≥ рук

 

12.  ≥льк≥сть захисних марлевих масок на одного медичного прац≥вника прот€гом доби маЇ складати:

а) 2 штуки

б) 3 штуки

в) 4 штуки

г) 5 штук

д) 6 штук

 

13. ” вс≥х п≥дрозд≥лах л≥кувально Ц проф≥лактичних заклад≥в зг≥дно з нормативним Ќаказом є 120 ћќ« ”крањни потр≥бно мати:

а) наб≥р медикамент≥в дл€ наданн€ нев≥дкладноњ допомоги при загрозливих дл€ житт€ стан≥в

б) запас предмет≥в ≥ндив≥дуального захисту в≥д кровТ€них ≥нфекц≥й

в) аптечку дл€ наданн€ терм≥новоњ медичноњ допомоги медичним прац≥вникам у раз≥ пораненн€ або попаданн€ б≥оматер≥алу на шк≥ру чи слизов≥ оболонки

г) наб≥р антисептичних засоб≥в

д) наб≥р перевТ€зного матер≥алу


 

“естов≥ завданн€

¬ибер≥ть правильн≥ в≥дпов≥д≥

 

1. ѕри вз€тт≥ кров≥ з вени медичний прац≥вник з метою захисту використовуЇ:

а) маску

б) стерильн≥ гумов≥ рукавички

в) чистий пол≥етиленовий фартух

г) захист≥ окул€ри

д) пересувну захисну ширму

 

2. «будник гепатиту ¬ руйнуЇтьс€:

а) у процес≥ кипТ€т≥нн€ у дистильован≥й вод≥ прот€гом60 хв

б) п≥д час автоклавуванн€ при тиску пари 2 атм ≥ температур≥ 132∞C експозиц≥€ 20 хв

в) у сухо жаров≥й шаф≥ при температур≥ 180∞C, експозиц≥€ 20 хв

г) п≥д час автоклавуванн€ при тиску пари 1,1 атм ≥ температур≥ 120∞C експозиц≥€ 20 хв

д) п≥д час кварцуванн€ поверхонь через 60 хв

 

3. ¬≥рус гепатиту ¬ проникаЇ в орган≥зм людини

а) парентеральним шл€хом

б) через дихальн≥ шл€хи

в) через брудн≥ руки

г) у раз≥ пораненн€ шк≥ри

д) через слизов≥ оболонки

 

4. ≤муноглобул≥нова проф≥лактика п≥сл€ ймов≥рного зараженн€ в≥русним гепатитом ¬ застосовуЇтьс€ не п≥зн≥ше н≥ж через:

а) 12 год

б) 24 год

в) 2 Ц 3 доби

г) 4 доби

д) 5 д≥б

 

5. Ќадзвичайно небезпечною ≥ на сьогодн≥ невил≥ковною ≥нфекц≥йною хворобою Ї:

а) сиф≥л≥с

б) туберкульоз

в) —Ќ≤ƒ

г) в≥русний гепатит ј

д) гоноре€

 

6. ќдним ≥з найефективн≥ших заход≥в зниженн€ ризику зараженн€ кровТ€ними ≥нфекц≥€ми Ї застосуванн€:

а) халат≥в

б) гумових рукавичок

в) захисних масок

г) захисних окул€р≥в

д) пол≥етиленових фартух≥в

 

7. ≈фективним засобом зменшенн€ р≥вн€ захворюванн€ ≥ смертност≥ в≥д гепатиту ¬ Ї:

а) вакцина проти гепатиту ¬

б) протиправцева сироватка

в) нативна плазма

г) б≥лков≥ г≥дрол≥зати

д) антиб≥отики

 

8. ”н≥версальн≥ заходи щодо запоб≥ганн€ зараженн€ в≥русним гепатитом ¬ через кров Ї також д≥Ївими щодо:

а) сперми

б) п≥хвових вид≥лень

в) слини

г) амн≥отичноњ р≥дини

д) спинномозковоњ р≥дини


ћетодичн≥ вказ≥вки щодо самоп≥дготовки студент≥в

ѕухлини носа та приносових пазух

¬ивч≥ть матер≥ал ≥ дайте в≥дпов≥д≥ в письмовому вигл€д≥ на так≥ запитанн€:

[≥нформац≥йний блок є2 Ћ4 201-203]

 

є «апитанн€ —амост≥йна робота ѕрим≥тка
  ѕерел≥чте види добро€к≥сних пухлин носа та приносових пазух    
  ƒе част≥ше розташовуЇтьс€ пап≥лома носа?    
  ѕерел≥чте основн≥ проблеми пац≥Їнта з пап≥ломою носа:      
  як називаютьс€ судинн≥ пухлини?    
  ¬ €кому м≥сц≥,порожнини носа,част≥ше розвиваютьс€ судинн≥ пухлини?    
  ќсновн≥ скарги пац≥Їнта з судинною пухлиною:    
  ¬ лобових пазухах част≥ше розвиваЇтьс€Е      
  ѕродовж≥ть реченн€: ѕухлина може бути причиною таких скаргЕ..    
  ћетоди д≥агностики та л≥куванн€ добро€к≥сних пухлин носа та приносових пазух:      
         

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1038 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2047 - | 1864 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.