Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒидактика й методика початкового навчанн€  .”Ў»Ќ—№ ќ√ќ
 .”шинський був видатним дидактом ≥ педагогом-методистом. —воњ дидактичн≥ погл€ди в≥н виклав, головним чином, у прац€х У  ер≥вництво до викладанн€ р≥дного словаФ, Уѕедагог≥чна подорож по Ўвейцар≥њФ.  .”шинський не лише розробив кардинальн≥ проблеми дидактики, але й реал≥зував основн≥ ≥дењ в своњх п≥дручниках У –≥дне слово Ф та У ƒит€чий св≥т Ф.

ƒидактику в≥н под≥л€в на загальну ≥ спец≥альну. «агальна дидактика включаЇ загальн≥ правила, план навчанн€, а спец≥альна повинна подавати правила викладанн€ окремих наук.

 .”шинський вважав, що дл€ забезпеченн€ оптим≥зац≥њ навчального процесу треба добре знати основн≥ законом≥рност≥ ≥ принципи дидактики, ≥ндив≥дуальн≥ та психолог≥чн≥ особливост≥ розвитку д≥тей, €к≥ в≥н виводив ≥з законом≥рностей процесу п≥знанн€, добре розум≥ючи в≥дм≥нност≥ м≥ж процесом наукового п≥знанн€ ≥ уч≥нн€.

 .”шинський вважав, що навчально-виховний процес повинен виконувати так≥ основн≥ функц≥њ: осв≥тню, виховну, розвиваючу, €к≥ мають реал≥зуватис€ через зм≥ст та методи навчанн€.

¬≥н зробив спробу встановити критер≥њ в≥дбору зм≥сту навчального матер≥алу дл€ школи: в≥дпов≥дн≥сть зм≥сту р≥вню розвитку науки; важлив≥сть ≥ значенн€ дл€ житт€ людини кожного знанн€, що даЇтьс€ в школ≥; врахуванн€ в≥кових особливостей ≥ можливостей д≥тей при побудов≥ навчального курсу; народн≥сть, тобто вивченн€ здобутк≥в народноњ культури в ус≥х навчальних дисципл≥нах.

” навчанн≥ треба передбачати зм≥ст ≥ дозуванн€ навчального матер≥алу, посильн≥сть його дл€ учн≥в, м≥цн≥сть засвоЇнн€ знань, звТ€зок з житт€м, наочн≥сть, емоц≥йн≥сть, виховуюче навчанн€ тощо. ”с≥ ц≥ педагог≥чно-дидактичн≥ принципи навчанн€ детально розробл€ютьс€ в його творах, хоча самого терм≥ну УпринципФ в дидактиц≥ ”шинського ще немаЇ. ¬≥н називаЇ њх €к Унеобх≥дн≥ умови будь-€кого викладанн€Ф.

 .”шинський у своњй педагог≥чн≥й систем≥ багато уваги прид≥л€в уроку. Ќеобх≥дною умовою усп≥шноњ орган≥зац≥њ навчальних зан€ть мають бути зан€тт€ з пост≥йним складом учн≥в, сталим розкладом, з поЇднанн€м фронтальних та ≥ндив≥дуальних форм при умов≥ ведучоњ рол≥ вчител€.

 ожний урок повинен мати ц≥льову установку, бути зак≥нченим ≥ носити виховуючий характер. ¬раховуючи пор≥вн€но швидку стомлюван≥сть д≥тей (особливо молодшого шк≥льного в≥ку),  .”шинський рекомендував застосовувати зм≥ну зан€ть ≥ р≥зноман≥тн≥сть метод≥в.

¬иди навчальних завдань на уроках можуть бути р≥зн≥: пов≥домленн€ нових знань, вправи, повторенн€ пройденого, обл≥к знань, письмов≥ ≥ граф≥чн≥ роботи учн≥в. Ќадаючи великого значенн€ розвитку у д≥тей вм≥нн€ самост≥йно працювати,  .”шинський радив застосовувати самост≥йн≥ роботи з ус≥х предмет≥в.

” дидактичн≥й систем≥  .”шинського особливе м≥сце займають питанн€ початковоњ народноњ школи. ѕраво на вихованн€ педагог розгл€дав €к природне право кожноњ людини. ¬изнаючи головним засобом вихованн€ навчанн€, в≥н зробив висновок, що навчанн€, ≥ особливо навчанн€ в початков≥й народн≥й школ≥, повинно бути загальним. ¬ запровадженн≥ загального обовТ€зкового початкового навчанн€  .”шинський бачив могутн≥й фактор прогресу народу ≥ крањни.

” дискус≥њ про характер загальноосв≥тньоњ школи, що проходила в 60-х роках,  .”шинський був одним з прихильник≥в такоњ школи, €ка забезпечувала б учн≥в р≥зноб≥чними гуман≥тарними ≥ реальними знанн€ми. ѕедагог п≥дкреслював, що однаково важливим Ї €к розвиток розумових сил ≥ зд≥бностей учн≥в, так ≥ оволод≥нн€ ними необх≥дними в житт≥ знанн€ми. ¬≥н стверджував, що у звТ€зку з ≥ндустр≥альним розвитком сусп≥льства виникаЇ необх≥дн≥сть ознайомленн€ д≥тей з науками про природу ≥ людину, оск≥льки вони розвивають вм≥нн€ спостер≥гати житт€, спри€ють лог≥чному мисленню ≥ мають велике практичне значенн€.

ѕ≥клуючись про осв≥ту народних мас,  .”шинський запропонував учбовий курс народноњ школи в склад≥ двох цикл≥в Ц елементарного (пропедевтичного) ≥ власне початкового (систематичного) навчанн€. ѕедагог≥чна доц≥льн≥сть такоњ системи навчанн€ пол€гаЇ в тому, що сел€нськ≥ д≥ти, вступаючи в народну школу без попередньоњ п≥дготовки, не були готов≥ до систематичного навчанн€.  .”шинський був прихильником Їдиноњ системи загальноњ осв≥ти, народна школа виступала першою ланкою в ус≥й систем≥ осв≥ти.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 457 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2307 - | 2152 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.