Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«разок картки контролю знань. 1. ƒо складу нафти вход€ть сполуки: 2-метилпентан, толуен
1. ƒо складу нафти вход€ть сполуки: 2-метилпентан, толуен. Ќапиш≥ть њх структурн≥ формули. ¬каж≥ть, до €кого типу вони в≥днос€тьс€ та њх х≥м≥чн≥ властивост≥.

2. Ќапиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й взаЇмод≥њ:

а) 2-бутену; б) етину; в) толуену з KMnO4. ћожлив≥ вар≥анти взаЇмод≥њ орган≥чних речовин з Ag2O, HNO3, H2SO4, H2.

 

’≤ƒ –ќЅќ“»

22.1 ќдержанн€ метану та вивченн€ його властивостей

–≥вн≥ обТЇми натр≥й етаноату ≥ натронного вапна (сум≥ш≥ кальц≥й та натр≥й г≥дроксид≥в) роз≥тр≥ть у сух≥й ступц≥, перенес≥ть у суху проб≥рку з газовив≥дною трубкою (сум≥ш≥ повинно бути приблизно 1/3 проб≥рки). ѕроб≥рку закр≥п≥ть в штатив≥ з незначним нахилом ≥ нагр≥йте над полумТ€м газового пальника. —початку нагр≥вайте всю проб≥рку, а пот≥м сильно нагр≥йте сум≥ш.

ќпуст≥ть газовив≥дну трубку в проб≥рку, €ка м≥стить 2 мл бромноњ води, а пот≥м у проб≥рку, €ка м≥стить 2 мл розчину кал≥й перманганату.

«апиш≥ть спостереженн€.

Ќе припин€ючи нагр≥ванн€ сум≥ш≥, п≥дпал≥ть газ, €кий вид≥л€Їтьс€. ¬≥дзначте кол≥р полумТ€. Ќапиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й одержанн€ й гор≥нн€ метану.

 

22.2 ќдержанн€ етину (ацетилену) ≥ вивченн€ його властивостей

Ќалийте в одну проб≥рку 2 мл води, в другу Ц розчину кал≥й перманганату, в третю Ц бромноњ води. ” проб≥рку з водою опуст≥ть грудочку кальц≥й карб≥ду ≥ закрийте корком з газовив≥дною трубкою.

ќпуст≥ть газовив≥дну трубку в проб≥рку з розчином кал≥й перманганату, пот≥м у проб≥рку з бромною водою. «апиш≥ть спостереженн€.

ѕ≥дпал≥ть газ, €кий вид≥л€Їтьс€, зверн≥ть увагу на кол≥р полумТ€.

«апиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й одержанн€ етину та його взаЇмод≥њ з Br2 i KMnO4.

 

22.3 ќкисненн€ етанолу до етаналю

Ќалийте в проб≥рку 1 мл розчину кал≥й дихромату,
0,5 мл сульфатноњ кислоти ≥ 5 крапель етанолу. ўо спостер≥гаЇтьс€? «верн≥ть увагу на характерний запах етаналю. Ќапиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥њ.

 

22.4 –еакц≥€ Дср≥бногоФ дзеркала на альдег≥ди

¬ чисту проб≥рку, вимиту 10%-им розчином лугу, налийте 3 мл ам≥ачного розчину аргентум г≥дроксиду [Ag(NH3)2]OH, 1 мл розчину метаналю й обережно нагр≥йте на полумТњ газового пальника.

«апиш≥ть спостереженн€. Ќапиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥њ.

 

22.5 ќдержанн€ етилетаноату (етилового естеру етановоњ кислоти)

Ќалийте в проб≥рку по 0,5 мл концентрованоњ етановоњ (оцтовоњ) та сульфатноњ кислот ≥ 0,5 мл етанолу. ѕроб≥рку з сум≥шшю нагр≥йте на вод€н≥й бан≥ 2-3 хвилини, п≥сл€ чого вм≥ст проб≥рки вилийте в проб≥рку з розчином натр≥й хлориду (зменшуЇ розчинн≥сть естеру). ўо спостер≥гаЇтьс€? «верн≥ть увагу на запах сум≥ш≥. яку роль в≥д≥граЇ H2SO4(конц.)? Ќапиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥њ.

 

«ј¬ƒјЌЌя ƒЋя —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

«авданн€ ≤

Ќапиш≥ть структурн≥ формули речовин за њх назвами

 

¬ Ќазви речовин
  2,3-диметил-2-пентен, толуен
  метилциклопентан, етилбензен
  2-метил-1-бутен, проп≥лбензен
  циклогексан, 1,4-диметилбензен
  2,3-диметилгексан, 1,2-диетилбензен
  2,2,4-триметилгептан, 1,1-диетилциклопентан
  1,2-диметилбензен, метилциклобутан
  3-метил-2-пентен, 1,1-диметилциклопропан
  2,2,4-триметилгексан, 1-метил-2-етилбензен
  2,2-диметил-3-пентен, етилтолуен
  3,4-диметил-2-гептен, 1,2-диметилциклопентан
  3-метил-1-пентен, метилбензен
  2,2,4-триметилоктан, 1,1-диметилциклобутан
  2,3-диметил-1-пентен, 1,4-диметилбензен
  3,3,4-триметил-1-гексен, 1-метил-3-етилциклопентан

 

 

«авданн€ ≤≤

Ќапиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й, що лежать в основ≥ схем. ¬каж≥ть умови проведенн€ реакц≥й.

 

¬ —хема
  кальц≥й карб≥д → етин → етаналь → етанова кислота
  метан → етин → бензен → метилбензен
  циклогексан → бензен → хлоробензен ¯ толуен
  етен ← етин → етаналь ¯ бензен
  метан → етин → хлороетен → 1,1-дихлороетан
  метан → етин → етаналь ¯ карбон (≤V) оксид
  бензен → хлоробензен →?-хлорон≥тробензен →?-хлороан≥л≥н
  метан → етин → ц≥аноетен → пропенова кислота
  кальц≥й карб≥д → етин → бензен → етилбензен
  циклогексан → бензен → н≥тробензен →?-бромон≥тробензен
  метан → етин → бензен ¯ карбон (≤V) оксид
  кальц≥й карб≥д → етин → бензен → н≥тробензен
  метан → етин → етаналь → етанова кислота
  бензен → етилбензен →?-бромоетилбензен ¯ карбон (≤V) оксид
  бензен → бромобензен →?-бромон≥тробензен →?-бромоан≥л≥н

 

 

Ћ≥тература

1. √л≥нка ћ.Ћ. «агальна х≥м≥€. -  .; ¬Ў, 1994. - 608с.

2. –ейтер Ћ.√.,—тепаненко ќ.ћ.,Ѕасов ¬.ѕ. “еоретичн≥ розд≥ли загальноњ х≥м≥њ. -  .:  аравела, 2003. - 344с.

3. –оманова Ќ.¬. «агальна та неорган≥чна х≥м≥€. -  .;≤рп≥нь, 1998. - 479с.

4. –оманко ѕ.ƒ., –оманко √.ј., ѕобережний Ћ.я. ћетодичн≥ вказ≥вки дл€ самост≥йноњ роботи з курсу Д’≥м≥€Ф. –озд≥л Дќсновн≥ пон€тт€ та закони х≥м≥њФ. - ≤в-‘р.; ‘акел, 2000. - 46с.

5. “елегус ¬.—., Ѕодак ќ.≤., «аречнюк ќ.—.,  ≥нжибало ¬.¬. ќснови загальноњ х≥м≥њ. - Ћьв≥в: —в≥т, 2000. - 424с.

6. Ћ≥сн€к —.—., –оманко ѕ.ƒ. «агальна х≥м≥€. ’≥м≥чний елемент. ѕер≥одичний закон ≥ пер≥одична система х≥м≥чних елемент≥в.  онспект лекц≥й дл€ студент≥в ≥нженерних спец≥альностей. - ≤в.-‘р.: ≤‘≤Ќ√, 1993. - 25с.

7. ћоргарт –.ћ. ћетодичн≥ вказ≥вки та контрольн≥ завданн€ з курсу загальноњ х≥м≥њ. –озд≥л Д ласи неорган≥чних сполукФ. - ≤в.-‘р.: ≤‘ƒ“”Ќ√, 1995. - 62с.

8. ћоргарт –.ћ. ќсновн≥ пон€тт€ х≥м≥њ. —ол≥.  ислотно-основн≥ взаЇмод≥њ. ћетодичн≥ вказ≥вки дл€ самост≥йноњ п≥дготовки студент≥в. - ≤в.-‘р.: ≤‘≤Ќ√, 1991. - 48с.

9. Ѕутенко ј.ћ., Ѕулав≥н ¬.≤., ярошок “.ѕ. та ≥н. «агальна х≥м≥€. Ц  .:≤«ћЌ, 1997. Ц 392с.

10. Ћ≥сн€к —.—., –оманко ѕ.ƒ., –оманко √.ј. «агальна х≥м≥€. –озд≥л Д омплексн≥ або координац≥йн≥ сполукиФ. Ц
≤в-‘р: ≤‘ƒ“”Ќ√, 1999. Ц 31с.

11. √олуб ј.ћ., —копенко ¬.¬. ќснови координац≥йноњ х≥м≥њ. Ц  .:¬Ў, 1977. Ц 300с.

12. ƒмитриев √.ј.  урс химии. »зд.2. Ц ћ.:¬Ў, 1971. Ц 370с.

13. √линка Ќ.Ћ. «адачи и упражнени€ по общей химии. »зд.24. Ц Ћ.:’ими€, 1994. Ц 264с.

14. Ћ≥сн€к —.—., –оманко ѕ.ƒ. «агальна х≥м≥€. ’≥м≥чний звТ€зок. Ѕудова молекул ≥ кристал≥чних речовин (розд. IV). Ц ≤в.-‘р.: ≤‘≤Ќ√, 1993. Ц 24с.

15. –оманко ѕ.ƒ., –оманко √.ј. «агальна х≥м≥€. ќкисно-в≥дновн≥ реакц≥њ (розд≥л VI). Ц ≤в.-‘р.: ≤‘ƒ“”Ќ√, 1994. Ц 43с.

 

16. –оманко ѕ.ƒ., ѕобережний Ћ.я., –оманко √.ј. «агальна х≥м≥€. ’≥м≥чна к≥нетика та р≥вновага.  атал≥з. Ц ≤в.-‘р.: ‘акел, 2000. Ц 43с.

17. –оманко ѕ.ƒ., ћельник ќ.ƒ., ћельник ћ.¬. «агальна х≥м≥€. –озчини. Ц ≤в.-‘р: ≤‘ƒ“”Ќ√, 1994. Ц 57с.

18. –оманко ѕ.ƒ.  онспект лекц≥й з курсу загальноњ х≥м≥њ. –озд≥л Ц «агальн≥ властивост≥ метал≥в. Ц ≤в.-‘р.: ≤‘ƒ“”Ќ√, 1996. Ц 57с.

19. –оманко ѕ.ƒ.. «агальна х≥м≥€. ќсновн≥ положенн€ електрох≥м≥њ (розд≥л VIII). Ц ≤в.-‘р.: ≤‘≤Ќ√, 1993. Ц 35с.

20.  иреев ¬.ј.  раткий курс физической химии. Ц ћ.: ’ими€, 1970. Ц 638с.

21. —тромберг ј.√. и др. ‘изическа€ хими€. Ц ћ.: ¬Ў, 1989. Ц 495с.

22. ’мельницький –.ј. ‘изическа€ и коллоидна€ хими€. Ц ћ.: ¬Ў, 1988. Ц 400с.

23. ћалахова ј.я. ‘изическа€ и коллоидна€ хими€. Ц ћинск: ¬Ў, 1981. Ц 304с.

24. ”сков ≤.ќ., ™ременко Ѕ.¬., ѕал≥щенко —.—., Ќижник ¬.¬.  олоњдна х≥м≥€ з основами ф≥зичноњ х≥м≥њ високомолекул€рних сполук. Ц  .: ¬Ў, 1995. Ц 142с.

25. јртеменко ј.». ќрганическа€ хими€. Ц ћ.: ¬Ў, 1987. Ц 429с.

26. ѕетров ј.ј. и др. ќрганическа€ хими€. Ц ћ.: ¬Ў. 1965. Ц 600с.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 636 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2071 - | 1808 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.