Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒосл≥д 1 ќдержанн€ сульфур (≤V) оксиду
¬иконанн€ досл≥ду

 

¬ колбу внести небагато кристал≥чного натр≥й сульф≥ту, в крапельну л≥йку налити концентрованоњ сульфатноњ кислоти, в≥дкрити кран крапельноњ л≥йки ≥ по крапл€м додавати сульфатну кислоту в колбу.

Ќаписати р≥вн€нн€ реакц≥њ, €ка в≥дбуваЇтьс€.

___________________________________________________________________________

 

як т≥льки почне вид≥л€тис€ газ, перейти до проведенн€ наступного досл≥ду

 

 

ƒосл≥д 2 –озчиненн€ сульфур (≤V) оксид у вод≥

¬иконанн€ досл≥ду

 олбу, що м≥стить SO2, прикрити скл€ною пластинкою, перевернути в кристал≥затор з водою, до €коњ попередньо додали лакмус, ≥ прибрати пластинку. ¬ода буде поступово п≥дн≥матис€ ≥ кол≥р њњ буде зм≥нюватис€.

—класти р≥вн€нн€ х≥м≥чноњ реакц≥й, €ка супроводжуЇ розчиненн€ SO2 у вод≥ ≥ р≥вн€нн€ ступ≥нчатоњ дисоц≥ац≥њ H2SO3:

____________

 

„ому водний розчин H2SO3 маЇ р≥зкий запах SO2?

___________________________________________________________________________

ќпиш≥ть властивост≥ SO2, H2SO3.

________________

ƒосл≥д 3 ќкисно-в≥дновн≥ властивост≥ сульфур (≤V) оксиду

 

¬иконанн€ досл≥ду

ѕропустити SO2 кр≥зь розчини: а) H2S; б) KMnO4

ѕри пропусканн≥ SO2↑ кр≥зь розчин H2S спостер≥гаЇтьс€ каламуть розчину,тому що в результат≥ утворюЇтьс€ осад с≥рки.

—класти р≥вн€нн€ в≥дпов≥дних окисно-в≥дновних реакц≥й, визначити окисник ≥ в≥дновник:

 

H2S + SO2 →_____________________________________________

________

 

ѕри проведенн≥ другоњ реакц≥њ спостер≥гаЇтьс€ знебарвленн€ розчину:

—класти р≥вн€нн€ електронного балансу, визначити окисник ≥ в≥дновник, процеси окисненн€ ≥ в≥дновленн€:

 

SO2 + KMnO4 + H2O → ___________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

ѕ»“јЌЌя “ј «ј¬ƒјЌЌя

1 —класти граф≥чн≥ формули сульфур (≤V)оксиду, сульф≥тноњ кислоти, натр≥й сульф≥ту.

2 —класти р≥вн€нн€ реакц≥й:

2.1 одержанн€ SO2 в лабораторних умовах;

2.2 розчиненн€ SO2 у вод≥;

2.3 ступ≥нчастоњ дисоц≥ац≥њ Ќ2SO3.

3 ѕо€снити, чому SO2 та сульф≥ти в окисно Цв≥дновних реакц≥€х ви€вл€ють окисно Ц в≥дновну двоњст≥сть. як≥ властивост≥ б≥льш характерн≥ дл€ цих сполук? —класти р≥вн€нн€ взаЇмод≥њ натр≥й сульф≥ту з кал≥й перманганатом та з кал≥й б≥хроматом.

4 як≥ сол≥ утворюютьс€ в результат≥ взаЇмод≥њ Ќ2SO3 та NaOH та скласти њх емп≥ричн≥ та граф≥чн≥ формули?

5 —класти р≥вн€нн€ г≥дрол≥зу натр≥й сульф≥ту у молекул€рн≥й т≥ йонн≥й форм≥, визначити реакц≥ю середовища.

 


Ћабораторна робота є 5

“ема: Ђ¬»¬„≈ЌЌя ¬Ћј—“»¬ќ—“≈… —”Ћ№‘ј“Ќќѓ  »—Ћќ“»

—”Ћ№‘ј“≤¬ї

ћета роботи: вивчити властивост≥ сульфатноњ кислоти.

ѕрибори та реактиви: проб≥рки, х≥м≥чн≥ скл€нки, лабораторний термометр, кон≥чна колба, м≥рний цил≥ндр, цукор, ф≥льтрувальний пап≥р, Zn(мет), Cu(мет), Ba(NO3)2, H—l.

 

ƒосл≥д 1 “епловий ефект розчиненн€.

¬иконанн€ досл≥ду

Ќалити ½ частину обТЇму проб≥рки сульфатноњ кислоти ≥ термометром зам≥р€ти њњ температуру. ¬ другу проб≥рку влити у воду 3мл H2SO4(конц.), обережно перем≥шати термометром ≥ заф≥ксувати температуру.

«робити висновок стосовно теплового ефекту розчиненн€.

_________________

 

ќхарактеризувати ф≥зичн≥ властивост≥ H2SO4.

___________________________________________________________________________

 

ѕо€сн≥ть, чому при приготуванн≥ розчин≥в сульфатноњ кислоти потр≥бно вливати кислоту (концентровану) у воду, а не навпаки?

___________________________________________________________________________

 

 

ƒосл≥д 2 ¬заЇмод≥€ H2SO4 концентрованоњ з орган≥чними речовинами

¬иконанн€ досл≥ду

—кл€ною паличкою, змоченою H2SO4 (концентрованою), намалювати на папер≥ малюнок. ѕап≥р прогр≥ти (держати високо над полумТ€м пальника).„ерез де€кий час спостер≥гати почорн≥нн€ паперу внасл≥док того, що вода випаровуЇтьс€, а сульфатна кислота обвуглюЇ пап≥р в м≥сц€х, замочених нею. ѕо€снити спостереженн€.

_________________

ƒосл≥д 3 ќкисн≥ властивост≥ H2SO4.

¬иконанн€ досл≥ду

а) на шматочок Zn(мет) под≥€ти H2SO4 (розбавленою) та H2SO4(к);

б) Ќа м≥дн≥ ошурки под≥€ти H2SO4 розбавленою та концентрованою.

—класти в≥дпов≥дн≥ р≥вн€нн€ реакц≥њ:

 

а) Zn + H2SO4(р) → _______________________________________

_______________________________________________________________________

Zn + H2SO4(к) → ________________________________________

____

_________________________________________________________________

б) Cu + H2SO4к → ________________________________________

_______________________________________________________________________

Cu + H2SO4р → _________________________________________

______________________________________________________________________

 

ѕо€снити, чому сульфатна кислота ви€вл€Ї окисн≥ властивост≥?

„им окиснюЇ концентрована H2SO4 ≥ розбавлена H2SO4?

_________________

 

як≥ продукти в≥дновленн€ H2SO4 можуть утворюватись у результат≥ реакц≥й окисненн€ Ц в≥дновленн€?

S2- ↔S+6 S0

S+4

 

ѕри взаЇмод≥њ H2SO4 та Zn вм≥ст проб≥рки обережно нагр≥ти. —початку вид≥л€Їтьс€ Sќ2, пот≥м розчин стаЇ каламутним (вид≥л€Їтьс€ S↓) п≥сл€ чого в≥дчуваЇтьс€ запах H2S↑. —класти в≥дпов≥дн≥ окисно-в≥дновн≥ реакц≥њ:

 

Zn + H2SO4 → Sќ2 + ___________________________________________

______________________________________________________________________

Zn + H2SO4р → S↓ + ____________________________________________

______________________________________________________________________

Zn + H2SO4р → H2S↑ + ________________________________________

__________________________________

 

 

ƒосл≥д 4 як≥сна реакц≥€ на SO42-

¬иконанн€ досл≥ду

” дв≥ проб≥рки налити розчин H2SO4 (або њњ с≥ль) та розчин натр≥й сульф≥ту Na2SO3 ѕрилити до кожноњ з них розчин Ba(NO3)2. —постер≥гати випад≥нн€ осад≥в у обох проб≥рках.

ƒо утворених осад≥в прилити розчин H—l. Ѕар≥й сульф≥т розчин€Їтьс€ у H—l. «робити висновки на основ≥ спостережень. ¬≥дпов≥дь супроводжувати р≥вн€нн€ми реакц≥й у молекул€рн≥й та йон≥й формах:

 

H2SO4 + Ba(NO3)2 → ______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → ______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → _____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

BaSO4 + H—l → __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

BaSO4 + H—l → __________________________________________

_________________________________________________________________

_____

ѕ»“јЌЌя “ј «ј¬ƒјЌЌя

1 —класти граф≥чну формулу H2SO4.

2 —класти р≥вн€нн€ ступ≥нчастоњ дисоц≥ац≥њ сульфатноњ кислоти у розведених розчинах.

3 ќхарактеризувати силу сульфатноњ кислоти.

4 «а рахунок €ких йон≥в концентрована сульфатна кислота ви€вл€Ї властивост≥ сильного окисника?

5 «а рахунок €ких йон≥в розведена сульфатна кислота ви€вл€Ї властивост≥ сильного окисника?

6 —класти формули можливих солей, €к≥ утворюЇ сульфатна кислота та натр≥й г≥дроксид.

7 ѕо йонному р≥вн€нню реакц≥њ Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ скласти три р≥вн€нн€ в молекул€рному вигл€д≥.

8 «ак≥нчити р≥вн€нн€ реакц≥й, п≥д≥брати коеф≥ц≥Їнти:

H2SO4 + —аќ →

H2SO4 + Fe(OH)3

H2SO4(к) + Ag →

H2SO4(к) + Fe →

H2SO4(к) + C → CO2 + SO2 + H2O

H2SO4(к) + HI → I2 + H2S + H2O

 

9 «д≥йснити перетворенн€:

S

H2S → S → SO2 → SO3 → H2SO4 →H2S

SO2

 

Ћабораторна робота є 6

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 757 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2103 - | 1839 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.