Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до оформленн€ курсового проекту з менеджменту
ќформленн€ текстовоњ частини

ћова курсового проекту з менеджменту Ц державна, стиль Ц науковий, ч≥ткий, без орфограф≥чних ≥ синтаксичних помилок, посл≥довн≥сть Ц лог≥чна.

 урсовий проект з менеджменту маЇ бути надрукований на одн≥й сторонц≥ б≥лого паперу формату ј4 через 1,5 м≥жр€дков≥ ≥нтервали, шрифт Ц Times New Roman є 14.

“екст проекту розм≥щуЇтьс€ на аркуш≥ з дотриманн€м таких розм≥р≥в пол€: зверху, знизу, зл≥ва Ц не менше 20 мм, справа Ц не менше 10 мм. “екст викладаЇтьс€ у безособов≥й форм≥, наприклад ЂЕ передбачаЇтьс€Еї, ЂЕзапропонованоЕї, ЂЕвисв≥тленоЕї.

«аголовки структурних частин курсового проекту з менеджменту Ђ«ћ≤—“ї, Ђ¬—“”ѕї, Ђ–ќ«ƒ≤Ћї тощо пишутьс€ або друкуютьс€ великими л≥терами симетрично до тексту нап≥вжирним шрифтом. «аголовки п≥дрозд≥л≥в пишутьс€ або друкуютьс€ маленькими л≥терами (кр≥м першоњ) з абзацного в≥дступу.  рапка в к≥нц≥ заголовка не ставитьс€.

якщо заголовок складаЇтьс€ з двох або б≥льше речень, њх розд≥л€ють крапкою. ѕеренесенн€ сл≥в у заголовку не допускаЇтьс€.

¬≥дстань м≥ж заголовком (за вин€тком заголовка пункту) ≥ подальшим чи попередн≥м текстом маЇ бути не менш н≥ж два р€дки.

¬≥дстань м≥ж основами р€дк≥в заголовка, а також м≥ж двома заголовками приймають такою €к у текст≥.

Ќумерац≥€

Ќумерац≥ю стор≥нок, розд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в, пункт≥в, п≥дпункт≥в, рисунк≥в, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака є.

Ќумерац≥€ стор≥нок повинна бути наскр≥зною, включаючи список л≥тератури. ƒодатки до загального обс€гу не вход€ть.

“итульна стор≥нка курсового проекту вважаЇтьс€ першим аркушем, але номер стор≥нки на н≥й не проставл€ють. Ќаступн≥ стор≥нки нумеруютьс€ у правому верхньому кут≥.

ѕ≥дрозд≥ли повинн≥ мати пор€дкову нумерац≥ю в межах кожного розд≥лу. Ќомер п≥дрозд≥лу складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера п≥дрозд≥лу, в≥докремлених крапкою, наприклад 1.1, 1.2, 1.3 тощо.

≤люстрац≥њ

ƒопускаЇтьс€ розм≥щенн€ ≥люстрац≥й:

- на окремих аркушах;

- дек≥лька рисунк≥в на одному аркуш≥;

- безпосередньо в текст≥, €кщо рисунки невелик≥.

≤люстрац≥њ (схеми, граф≥ки) позначають Ђ–ис.ї ≥ нумерують в межах кожного розд≥лу роботи Ц двома цифрами (номером розд≥лу ≥ пор€дковим номером рисунка), в≥докремлених крапкою симетрично до тексту. Ќаприклад, Ђ–ис. 2.7 Ц —труктура виробництва борошна в ”крањн≥ї, де 2 Ц номер розд≥лу; 7 Ц номер ≥люстрац≥њ в цьому розд≥л≥. (рис.3.1)

–ис. 2.7 Ц —труктура виробництва борошна в ”крањн≥

–ис. 3.1 Ц ѕриклад оформленн€ ≥люстрац≥й

 

≤люстрац≥њ необх≥дно подавати безпосередньо п≥сл€ тексту, де вони згадуютьс€, або на наступн≥й стор≥нц≥. Ќа вс≥ рисунки в текст≥ посилаютьс€ так: Ђ... €к видно з рис. 1.1ї, Ђ... €к показано на рис. 1.1ї, Ђ... (рис. 1.1)ї. ” повторних посиланн€х на ≥люстрац≥њ треба вживати скорочене слово Ђдивисьї. Ќаприклад, Ђдив. рис. 1.1ї.

“аблиц≥

÷ифровий матер≥ал, €к правило, навод€ть у вигл€д≥ таблиць. —иметрично тексту пишуть Ђ“аблиц€ї ≥з зазначенн€м номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера таблиц≥, в≥докремлених крапкою: наприклад, Ђ“аблиц€ 3.2ї (друга таблиц€ третього розд≥лу); дал≥ п≥сл€ тире даЇтьс€ назва таблиц≥ симетрично до тексту. Ќазву таблиц≥ друкують нап≥вжирним шрифтом.

Ќа вс≥ таблиц≥ в текст≥ посилаютьс€ так само €к ≥ на рисунки. “аблицю розм≥щують п≥д текстом, у €кому на нењ посилаютьс€.

якщо таблицю неможливо розташувати на одн≥й стор≥нц≥, њњ продовжують на наступн≥й. ѕри цьому л≥н≥ю, що обмежуЇ першу частину таблиц≥ не провод€ть, а над другою пишуть Ђѕродовженн€ табл. 3.2ї. ѕри перенесенн≥ допускаЇтьс€ њњ заголовок зам≥нювати номерами колонок.

” таблиц€х сл≥д обовТ€зково зазначати одиницю вим≥ру. ќдиниц≥ вим≥ру мають наводитис€ в≥дпов≥дно до стандарт≥в. якщо вс≥ одиниц≥ вим≥ру Ї однаковими дл€ вс≥х показник≥в таблиц≥, вони навод€тьс€ у заголовку. „ислов≥ величини у таблиц≥ повинн≥ мати однакову к≥льк≥сть дес€ткових знак≥в. «аголовки колонок таблиць починаютьс€ з великоњ л≥тери.

‘ормули

‘ормули в курсовому проект≥ розташовують безпосередньо п≥сл€ тексту, де вони згадуютьс€, посередин≥ нового р€дка.

ѕо€сненн€ значень символ≥в й числових коеф≥ц≥Їнт≥в сл≥д наводити п≥д формулою в т≥й посл≥довност≥, в €к≥й вони записан≥ у формул≥. «наченн€ кожного символу та числового коеф≥ц≥Їнта сл≥д подавати з нового р€дка. ѕерший р€док по€сненн€ починають з≥ слова УдеФ без двокрапки.

ѕри виконанн≥ розрахунк≥в сл≥д наводити формулу з п≥дставленими в нењ числовими значенн€ми й к≥нцевий результат з одиниц€ми вим≥ру без пром≥жних викладок.

ѕри велик≥й к≥лькост≥ однотипних обчислень допускаЇтьс€ наводити т≥льки розрахункову формулу ≥ таблицю результат≥в з посиланн€м на нењ в текст≥.

‘ормули нумеруютьс€ в межах розд≥лу по€снювальноњ записки. Ќомер формули складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера формули, в≥докремлених крапкою. Ќомер формули записують у круглих дужках на р≥вн≥ формули справа, наприклад (3.1). Ќа формулу посилаютьс€ так: ЂЕ у формул≥ (3.1) Еї.

ѕриклад. –ентабельн≥сть окремих вид≥в продукц≥њ характеризуЇтьс€ ступенем ефективност≥ поточних витрат та визначаЇтьс€ за формулою

, (3.1)

де ѕ Ц прибуток в≥д виробництва -њ продукц≥њ, грн;

Ц виробнича соб≥варт≥сть -њ продукц≥њ, грн.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 453 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2122 - | 1893 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.