Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодика проведенн€ роботи
Ќј ј“ћќ—‘≈–”

≤Ќ—“–” ÷≤я

до лабораторноњ роботи є1

з курсу Уќснови еколог≥њФ

дл€ студент≥в нех≥м≥чних спец≥альностей

ус≥х форм навчанн€

«атверджено

на зас≥данн≥ кафедри

х≥м≥чноњ ≥нженер≥њ

та промисловоњ еколог≥њ

ѕротокол є 7 в≥д 23.12.2001 р.

 

 

Ћьв≥в Ц 2002

ћ≈“ј –ќЅќ“»

ќзнайомитис€ з насл≥дками антропогенного забрудненн€ атмосфери, найпоширен≥шими забрудниками атмосфери, њх видами та джерелами, масштабами викид≥в ≥ на практиц≥ досл≥дити д≥ю промислових газодимових викид≥в на жив≥ орган≥зми.

 

2.  ќ–ќ“ ≤ “≈ќ–≈“»„Ќ≤ ¬≤ƒќћќ—“≤

јтмосферне пов≥тр€ Ї косною речовиною б≥осфери та середовищем ≥снуванн€ живоњ речовини - рослин, тварин ≥ людей.

—клад атмосферного пов≥тр€ формувавс€ прот€гом м≥льйон≥в рок≥в ≥ в нижн≥й частин≥ атмосфери - тропосфер≥ - складаЇтьс€ з таких основних компонент≥в: азоту (78,09 об. %),кисню (20,94 об. %), ≥нертних газ≥в (0,937 об. %) та оксиду карбону (IV) (0,033 об. %), вод€ноњ пари (0-4 об. %) та р≥зних дом≥шок, що Ї забрудниками атмосфери.

јтмосферний кисень Ї умовою житт€ людей ≥ тварин. «а годину людина споживаЇ приблизно 105 л≥тр≥в кисню, пропускаючи за добу через леген≥ до 12 тис. л≥тр≥в (15 кг) пов≥тр€. Ѕез њж≥ людина може прожити до двох м≥с€ц≥в, без води - тиждень, без пов≥тр€ -к≥лька хвилин.

” результат≥ антропогенноњ д≥€льност≥ в≥дбуваЇтьс€ забрудненн€ атмосфери, що призводить до зм≥ни х≥м≥чного складу атмосферного пов≥тр€.

«абрудненн€ атмосфери - це привнесенн€ у пов≥тр€ сторонн≥х речовин або утворенн€ невластивих дл€ нього речовин та €вищ. ≤ взагал≥, забруднен≥стю атмосфери називають неспри€тлив≥ зм≥ни стану атмосферного пов≥тр€, ц≥лком або частково зумовлен≥ д≥€льн≥стю людини, €к≥ безпосередньо чи опосередковано впливають на розпод≥л енерг≥њ, що надходить, р≥вн≥ рад≥ац≥њ, ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥ атмосфери та умови ≥снуванн€ живих орган≥зм≥в.

«абрудненн€ атмосфери под≥л€ють на природн≥ та антропогенн≥ (що виникають внасл≥док техногенноњ д≥€льност≥ людей).

јнтропогенн≥ забрудненн€ за типом походженн€ под≥л€ютьс€ на: механ≥чн≥, х≥м≥чн≥, ф≥зичн≥ та б≥олог≥чн≥.

Ќайпоширен≥шими забрудниками атмосферного пов≥тр€ Ї: оксид карбону (≤≤) CO або чадний газ; оксиди н≥трогену NOx (N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5); токсичн≥ вуглеводн≥; оксид сульфуру (IV) SO2, або с≥рчистий газ; г≥дроген сульф≥д H2S; карбон дисульф≥д CS2; галогени; важк≥ метали (свинець, кадм≥й, ртуть та ≥н.); промисловий пил та рад≥онукл≥ди.

—еред загальноњ маси забруднювач≥в, €к≥ потрапл€ють до атмосфери, гази становл€ть 90 %, тверд≥ часточки - 10 %.

ќсновними джерелами забрудненн€ атмосфери с: промислов≥ п≥дприЇмства (чорноњ та кольоровоњ металург≥њ, х≥м≥чн≥ та нафтох≥м≥чн≥, цементн≥, п≥дприЇмства буд≥вельних матер≥ал≥в тощо); енергетика (теплов≥ та атомн≥ електричн≥ станц≥њ); автомоб≥льний, ав≥ац≥йний, зал≥зничний та водний транспорт; комунальне й с≥льське господарство та в≥йськово-промисловий комплекс.

јтмосферне пов≥тр€ використовують у промисловост≥ €к реагент дл€ спалюванн€ палива. ўороку в атмосферу, внасл≥док спалюванн€ палива та з ≥нших джерел, потрапл€Ї до 25 млрд. т оксиду карбону (IV) CO2, понад 200 млн. т оксиду карбону (II) CO, близько 200 млн. т оксиду сульфуру (IV) SO2, понад 50 млрд. т р≥зних вуглеводн≥в, 150 млн. т р≥зних аерозол≥в ≥ вид≥л€Їтьс€ 3Ј1014 ћƒж теплоти. ѕ≥д час спалюванн€ 1 т вуг≥лл€ в трубу викидаЇтьс€ до 23 кг попелу, 15 кг оксиду сульфуру (IV) ≥ значна к≥льк≥сть саж≥. “еплов≥ електростанц≥њ щороку викидають 120 млн. т попелу, приблизно 60 млн. т оксиду сульфуру (IV).

≤нтенсивне забрудненн€ атмосфери внасл≥док антропогенноњ д≥€льност≥ призвело до глобальних еколог≥чних криз, пов'€заних з потепл≥нн€м планети (парниковий ефект), по€вою кислотних дощ≥в, утворенн€ смог≥в, руйнуванн€ озонового шару, забрудненн€ рад≥онукл≥дами та зменшенн€ концентрац≥њ кисню.

јтмосфера маЇ властив≥сть самоочищатис€.  онцентрац≥€ забруднень зменшуЇтьс€ при розс≥юванн≥ њх у пов≥тр≥, осадженн≥ твердих частинок п≥д д≥Їю сил т€ж≥нн€, вилученн≥ р≥зних дом≥шок опадами, перетворенн≥ шк≥дливих сполук х≥м≥чним шл€хом у нешк≥длив≥ елементи. Ќаприклад, встановлено, що дощ ≥нтенсивн≥стю 1 мм/год за 45 хв вилучаЇ з пов≥тр€ до 28 %. частинок пилу розм≥ром 10 мкм.

ѕри надходженн≥ в атмосферу величезних к≥лькостей забруднюючих речовин вона не встигаЇ самоочищуватись, тому необх≥дн≥ спец≥альн≥ техн≥чн≥, економ≥чн≥, соц≥альн≥ та ≥нш≥ заходи з охорони атмосфери, що пол€гають насамперед в очищенн≥ газового середовища б≥л€ джерела газодимових викид≥в.

 

3. ќѕ»—јЌЌя ЋјЅќ–ј“ќ–Ќќѓ ”—“јЌќ¬ »

Ћабораторна установка Ї моделлю екосистеми, у €к≥й≥снуЇ проблема забрудненн€ атмосфери промисловими газодимовими викидами. ”становка(див. рисунок) складаЇтьс€ з джерела забрудненн€ ƒ«, колектора K, вентил€тора ¬, Їмностей ™1 ≥ ™2, очисного модул€ OM ≥ регулювального вентил€ Bp.

 

ƒ« ≥м≥туЇ роботу промислового виробництва, у €кому Ї газодимов≥ викиди. ™мност≥ ™1 та ™2моделюють навколишнЇ середовище, причому ™1 моделюЇ навколишнЇ середовище, до €кого потрапл€ють неочищен≥ газодимов≥ викиди, а ™2 - навколишнЇ середовище, до €кого потрапл€ють очищен≥ газодимов≥ викиди. OM €вл€Ї собою установку дл€ очищенн€ газо≠димових викид≥в, що виконуЇ технолог≥чну функц≥ю охорони навколишнього середовища.

–обота установки зд≥йснюЇтьс€ так: газов≥ викиди ≥з шк≥дливими дом≥шками з джерела забрудненн€ ƒ« збираютьс€ в колектор≥ K, зв≥дки вентил€тором ¬ подаютьс€ в Їмн≥сть ™1, всередин≥ €коњ знаходитьс€ де€ка к≥льк≥сть комах. ¬ентилем Bp встановлюють певну витрату газу. ƒал≥ газовий пот≥к подаЇтьс€ на очищенн€ в очисний модуль OM, де очищуЇтьс€ в≥д забрудник≥в ≥ подаЇтьс€ в Їмн≥сть ™2, в €к≥й теж знаход€тьс€ комахи, а пот≥м скидаЇтьс€ в атмосферу.

 

ћ≈“ќƒ» ј ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя –ќЅќ“»

≤. ѕосл≥довн≥сть проведенн€ роботи

1. ѕ≥дготувати лабораторну установку до роботи. ¬ Їмност≥ ™1 ≥ ™2пом≥стити комах р≥зних вид≥в (5-6 шт. в кожну Їмн≥сть).

2.«апустити вентил€тор ¬, натиснувши на кнопку "ѕуск".

3.¬становити певну витрату газу вентилем Bp (комахи не повинн≥ п≥дн≥матись з дна Їмностей ™1,2 потоком газу).

4.”в≥мкнути секундом≥р.

5.—постер≥гати за повед≥нкою комах в Їмност€х ™1 ≥ ™2.

6.«аф≥ксувати ск≥льки екземпл€р≥в комах залишатьс€ живими через 1, 2, 3, 4, 5... хв. в Їмност≥ ™1 ≥ спостер≥гати, що в≥дбуваЇтьс€ в Їмност≥ ™2.

7. ќдержан≥ дан≥ занести в таблицю.

8.«упинити вентил€тор ¬, натиснувши кнопку "—топ".

9.«акрити вентиль Bp.

10. Ќавести пор€док на робочому м≥сц≥.

 

≤≤. «в≥т про виконану роботу повинен складатис€ з:

1.  оротких теоретичних в≥домостей про антропогенне забрудненн€ атмосфери, основних забрудник≥в атмосфери та њх джерел.

2. —хеми лабораторноњ установки.

3. ќписанн€ лабораторноњ установки та њњ роботи.

4. ћетодики проведенн€ роботи.

5. «в≥тноњ таблиц≥.

6. ¬исновк≥в за результатами проведеноњ роботи.

–езультати роботи

є п/п „ас досл≥ду, хв. ¬ид комах  ≥льк≥сть комах на початку досл≥ду, шт.  ≥льк≥сть живих комах п≥сл€ досл≥ду, шт.
1 2 1 2
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

 онтрольн≥ запитаний:

1. ўо називають забрудненн€м атмосфери?

2. як под≥л€ютьс€ забрудненн€ атмосфери?

3. як≥ найпоширен≥ш≥ забрудники атмосферного пов≥тр€ ви знаЇте ≥ €коњ шкоди вони завдають здоров'ю людини?

4. Ќазв≥ть основн≥ джерела забрудненн€ атмосфери.

5. ћасштаби забруднень атмосфери п≥дприЇмствами, €к≥ спалюють р≥зн≥ види палива.

6. як зменшуЇтьс€ концентрац≥€ забруднень в атмосфер≥?

7. ѕо€сн≥ть, в чому пол€гаЇ суть "парникового ефекту".

8. ўо таке кислотн≥ дощ≥? як вони д≥ють на рослини, на людей?

9. ўо Ї причиною утворенн€ смог≥в?

10. як≥ забрудники призвод€ть до руйнуванн€ озонового шару?

11. Ќазв≥ть джерела забрудненн€ атмосфери рад≥онукл≥дами.

 

—ѕ»—ќ  Ћ≤“≈–ј“”–»

1. «апольський A. ., —алюк ј.≤. ќснови еколог≥њ: ѕ≥дручник / «а ред.  .ћ. —итника. - K.: ¬ища шк., 2001.-358 с.

2. Ѕ≥л€вський √.ќ., ‘урдуй –.—. ѕрактикум ≥з загальноњ еколог≥њ: Ќавч. пос≥бник. - K.: Ћиб≥дь,1997.-160с.

3. «лоб≥н ё.ј. ќснови екологи. - K.: ¬ид-во "Ћ≥бра", 1998. - 248 с.

4.  учер€вий ¬.ѕ. ≈колог≥€. -Ћьв≥в: —в≥т, 2000.- 499 с.

5. Wiackowski S. Ekologia ogolna. - Bydgoszcz: W-wo "BRANTA", 1998. - 462 s.

6. ƒержавн≥ сан≥тарн≥ правила охорони атмосферного пов≥тр€ населених м≥сць. ƒ—ѕ-201 -97.

7. «акон ”крањни "ѕро охорону атмосферного пов≥тр€".

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 530 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2211 - | 2145 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.