Лекции.Орг


Поиск:
Мінімальний обсяг знань з курсу фізіологія людини для студентів 2 курсу факультету фізичного виховання
(1 заліковий кредит)

 

ПИТАННЯ.

1. Фізіологія людини як наука: визначення, значення для професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культур.

2. Методи фізіометрії і комплексні методики визначення і оцінки фізичного здоров’я людини.

3. Значення і методика визначення біологічного віку людини. Поняття про сенситивний період.

4. Форми і типи м’язового скорочення.

5. Поняття про латентний період.

6. Значення і методика визначення складу м’язової тканини.

7. Види і причини м’язової втоми.

8. Поняття про коефіцієнт корисної дії м’язів.

9. Значення і етапи проведення тесту PWC170 методом велоергометрії.

10. Поняття про робочу гіпертрофію м’яза.

11. Поняття про функціональну систему А.К.Анохіна.

12. Поняття про кінестетичну чутливість і методи її визначення.

 

КОРОТКІ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ.

Фізіологія людини як наука: визначення, значення для професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.

Фізіологія - наука, що вивчає функції організму та його складових частин: клітин, тканин, органів та систем органів, механізми їхньої дії, а також закономірності взаємодії організму з навколишнім середовищем.

Значення навчального предмету «Фізіологія людини» для професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.

1. Знання основних закономірностей роботи тканин, органів і цілого організму дозволяють науково вірно оцінити вплив фізичних вправ на людину і на цій основі в значній мірі впливати на ріст і розвиток дітей, виховувати їх фізично загартованими.

2. Знання вікової фізіології та фізіології фізичних вправ дозволяють організувати раціональну систему тренувань і удосконалювати методику занять по фізичному вихованню.

3. Знання фізіологічних проб надає можливість оцінити ефективність педагогічного впливу на фізичний розвиток учнів.

4. Знання фізіологічних характеристик (ЧСС, АТ, ЖЄЛ та ін.) дозволить оцінити стан здоров’я людини.

5. Знання фізіологічних механізмів пам’яті, уваги, свідомості, роботи серця, дихання тощо сприятиме підвищенню авторитету серед учнів, вчителів-предметників і батьків.

6. Знання фізіології допоможуть проводити кваліфіковану консультацію серед населення по питаннях вибору найбільш корисних для кожної людини рухових режимів і форм занять фізичними вправами, роз’яснити основні правила самоконтролю для людей які займаються спортом.

7. Уміння визначати морфо-функціональні особливості організму надасть можливість вчителю фізичної культури здійснювати початковий відбір дітей у спортивні секції, де вони зможуть реалізувати всі свої приховані резерви.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 713 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1405 - | 1249 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.