Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–оботи з неповнол≥тн≥ми правопорушниками
ћета ≥ндив≥дуально-проф≥лактичного впливу Ц формуванн€ у п≥дл≥тка переконаност≥ в тому, що необх≥дно неухильно виконувати вимоги норм морал≥ ≥ права (реал≥зовуЇтьс€ м≥с€ц≥ й роки).

«авданн€ ≥ндив≥дуальноњ проф≥лактики:

- своЇчасне ви€вленн€ ос≥б з соц≥ально в≥дхиленою повед≥нкою ≥ схильних до скоЇнн€ злочину, а також батьк≥в та ≥нших ос≥б, €к≥ негативно впливають на них;

- вивченн€ в≥кових ≥ психолог≥чних особливостей особистост≥ правопорушника з метою недопущенн€ конфл≥кту молодоњ людини з сусп≥льством, усуненн€ причин ≥ умов, що спри€ють йому;

- розробка програми ≥ндив≥дуально-проф≥лактичного впливу на правопорушника ≥ оточуюче його середовище з урахуванн€м на€вних форм ≥ метод≥в, результативност≥ њх застосуванн€;

- орган≥зац≥€ взаЇмод≥њ та наступност≥ у виховно-проф≥лактичн≥й робот≥ вс≥х субТЇкт≥в соц≥ально-педагог≥чноњ д≥€льност≥, щоденного ≥ безперервного контролю за способом житт€ п≥дл≥тк≥в з дев≥антною повед≥нкою, реагуванн€ на УзривиФ ≥ заохоченн€ позитивних зрушень.

ќсновн≥ завданн€ передбачають в≥дновленн€ ≥ розвиток нормальних позитивних ≥нтерес≥в неповнол≥тнього, нормального сп≥лкуванн€, почутт€ соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ й дисципл≥ни.

ƒл€ дос€гненн€ завдань перевихованн€ неповнол≥тнього застосовуютьс€ методи та прийоми виховного й контролюючого впливу на особист≥сть, що враховують, €к≥ €кост≥ потр≥бно прищепити п≥дл≥тку, €к≥ негативн≥ риси усунути.

ƒл€ цього важливо скласти психолог≥чний, соц≥альний, моральний портрет даноњ дитини з метою ви€вленн€ насамперед позитивних момент≥в у способ≥ житт€ даного п≥дл≥тка, њх ст≥йкост≥, а також його потреб, ≥нтерес≥в, схильностей.

¬ивчаЇтьс€: минулий досв≥д дитини; конкретн≥ крим≥ногенн≥ фактори середовища; готовн≥сть дитини до сприйманн€ виховного впливу; в≥дношенн€ до сусп≥льно корисних ц≥нностей.

Ќеобх≥дно звертати увагу: на можливост≥ с≥мТњ у перевихованн≥ й виправленн≥ повед≥нки неповнол≥тнього; роль с≥мТњ (€кщо позитивна Ц продовжувати вплив, негативна - усунути).

ƒал≥ прогнозуЇтьс€ можливий результат роботи з неповнол≥тн≥м, ви€вл€ютьс€ труднощ≥, тривал≥сть роботи.  ритер≥Їм дл€ соц≥ально-педагог≥чного прогнозу служить в≥дношенн€ дитини, €ка скоњла злочин, до прац≥, навчанн€, с≥мТњ, товариш≥в, участь у сусп≥льн≥й ≥ культурно-виховн≥й робот≥.

¬иб≥р метод≥в ≥ндив≥дуально-проф≥лактичного впливу в≥дбуваЇтьс€ на основ≥ врахуванн€ пров≥дноњ сфери д≥€льност≥ дитини. јктивно використовуютьс€ методи стимулюванн€ ≥ гальмуванн€ (вони багатш≥, н≥ж заохоченн€ та покаранн€).

ћетодичн≥ прийоми стимулюванн€: схваленн€, похвала, дов≥ра, оц≥нка, заохоченн€, под€ка, нагорода тощо.

«аохочувати потр≥бно лише т≥ д≥њ ≥ вчинки д≥тей, €к≥ вимагали в≥д них вол≥ ≥ працелюбност≥, а не т≥, €к≥ вони виконували без особливих затрат сил ≥ часу.

ѕрийоми методу гальмуванн€: зауваженн€, попередженн€, тобто п≥двищен≥ вимоги до правопорушника. ¬они м≥ст€ть особливу форму сусп≥льних вимог до повед≥нки дитини: одночасно з засудженн€м неправильного даЇтьс€ порада, €к робити дал≥, а також попередженн€ на майбутнЇ.

ћетоди гальмуванн€ покликан≥ допомогти дитин≥ усв≥домити своњ недол≥ки, зрозум≥ти њх нетерпим≥сть, усунути ц≥ недол≥ки саморегул€ц≥Їю повед≥нки.

ѕ≥сл€ вибору метод≥в ≥ прийом≥в визначаютьс€ засоби ≥ндив≥дуально-проф≥лактичного впливу, зор≥Їнтован≥ саме на т≥ трудов≥ й навчальн≥ колективи, соц≥альн≥ ланки, групи та державн≥ орган≥зац≥њ, €к≥ в змоз≥ найкраще вплинути на дитину. «асоби повинн≥ в≥дпов≥дати мет≥ ≥ враховувати особливост≥ особистост≥, а також найб≥льш вразлив≥ пер≥оди часопроведенн€. ¬они м≥ст€ть комплекс заход≥в, а не лише словесне морал≥заторство.

ѕроф≥лактичн≥ засоби: нав≥юванн€, по€сненн€, бес≥да чи громадський вплив. ѓх використанн€ повинно визначатис€ життЇвими обставинами. ≈фективний зас≥б Ц вплив на емоц≥йно-вольову сферу. ÷≥леспр€мований вплив повинен викликати рух думок ≥ почутт≥в, спри€ти п≥знанню д≥йсност≥ через конкретн≥ образи, моральн≥ ≥деали.

‘орми роботи покликан≥ л≥кв≥дувати негативно впливаюч≥ фактори ≥ утвердити спри€тливу дл€ перевихованн€ систему м≥жособист≥сних в≥дносин. ¬икористовують р≥зноман≥тн≥ засоби: залученн€ до читанн€, мистецтва, введенн€ у неформальну групу з позитивною спр€мован≥стю, викор≥ненн€ звички до зап≥знень, пропуск≥в тощо. ¬ажливо, щоб неповнол≥тн≥й в≥дчув зац≥кавлен≥сть до себе, а не в≥д≥рван≥сть, байдуж≥сть.

ѕ≥сл€ визначенн€ необх≥дного ≥нструментар≥ю наступаЇ етап реал≥зац≥њ проф≥лактичних програм соц≥ального оздоровленн€ особистост≥, до €кого висуваютьс€ так≥ вимоги:

- зм≥стовн≥сть, спр€мован≥сть, безперервн≥сть процесу перевихованн€;

- усв≥домленн€ перспективност≥ у перевихованн≥;

- урахуванн€, з одного боку, вимог сусп≥льства до неповнол≥тнього, а з ≥ншого-≥ндив≥дуальних особливостей ≥ загальних закон≥в розвитку особистост≥ п≥дл≥тка;

- п≥дтримка та розвиток внутр≥шн≥х, часто зовн≥ не пом≥тних, сусп≥льно корисних ≥нтерес≥в ≥ зд≥бностей дитини;

- в≥дсутн≥сть навТ€зливост≥ у перевихованн≥;

- терп≥нн€ ≥ витривал≥сть;

- активн≥сть самого п≥дл≥тка.

ѕри проведенн≥ й у зм≥ст≥ проф≥лактичних заход≥в враховують: характеристику особистост≥ правопорушника; ран≥ше вжит≥ зусилл€ дл€ перевихованн€, њх результати; сформовану громадську думку; ступ≥нь готовност≥ колективу до виконанн€ виховних функц≥й; на€вн≥сть досв≥ду проф≥лактичноњ роботи у ос≥б, €к≥ займаютьс€ даними контингентом, р≥вень њх ≥нтелекту, авторитетн≥сть суджень ≥ оц≥нок дл€ оточуючих.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1467 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1712 - | 1492 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.