Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥ст д≥€льност≥ педагога навчального закладу
—ьогодн≥ звичним дл€ шк≥л ≥ середн≥х спец≥альних навчальних заклад≥в Ї д≥€льн≥сть практичних психолог≥в. «а новим ѕоложенн€м про психолог≥чну службу системи осв≥ти ”крањни в загальноосв≥тн≥ школи, школи-≥нтернати дл€ д≥тей, €к≥ потребують соц≥альноњ допомоги, школи (ѕ“”) соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ дл€ д≥тей, €к≥ потребують особливих умов вихованн€, профес≥йно-техн≥чн≥ училища на вакантн≥ посади практичних психолог≥в зараховуютьс€ соц≥альн≥ педагоги Ц фах≥вц≥ в≥дпов≥дноњ категор≥њ, обТЇктом д≥€льност≥ котрих Ї д≥ти та молодь, що потребують допомоги.

‘ункц≥ональн≥ обовТ€зки педагога окреслен≥ в лист≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти та науки ”крањни в≥д 2 серпн€ 2001 року Дѕро особливост≥ д≥€льност≥ практичних психолог≥в (соц≥альних педагог≥в) загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥вФ [48]. ¬≥дпов≥дно до цього листа перед соц≥альними педагогами ставл€тьс€ так≥ профес≥йн≥ завданн€:

- формуванн€ гуманних стосунк≥в м≥ж вихованц€ми, учн€ми та педагогами;

- охорона та захист прав та ≥нтерес≥в д≥тей;

- вивченн€ особливостей особистост≥ учн€, соц≥альноњ ситуац≥њ його розвитку та умов життЇд≥€льност≥;

- ви€вленн€ ≥нтерес≥в та потреб, проблем ≥ труднощ≥в д≥тей та п≥дл≥тк≥в;

- створенн€ атмосфери психолог≥чного комфорту дл€ учн≥в у навчальн≥й та позанавчальн≥й д≥€льност≥;

- орган≥зац≥€ та координац≥€ р≥зних вид≥в позанавчальноњ д≥€льност≥ д≥тей та п≥дл≥тк≥в;

- робота з обдарованими д≥тьми та д≥тьми з творчими зд≥бност€ми;

- попередженн€ конфл≥кт≥в в учн≥вських колективах;

- допомога старшокласникам у профес≥йному самовизначенн≥;

- ор≥Їнтац≥€ учн€ на здоровий спос≥б житт€;

- проф≥лактика правопорушень серед неповнол≥тн≥х, робота з учн€ми Дгрупи ризикуФ;

- посередницька д≥€льн≥сть м≥ж вихованц€ми та адм≥н≥страц≥Їю, педагогами школи, батьками, р≥зними соц≥альними ≥нститутами;

- взаЇмод≥€ з педагогами, психологом, батьками або оп≥кунами дл€ наданн€ допомоги учн€м;

- попередженн€ суњцидальних спроб неповнол≥тн≥х [48, с.33-34].

ƒо посадових обовТ€зк≥в педагога вход€ть також турбота про д≥тей, €к≥ за певних причин виключен≥ з≥ школи; наданн€ допомоги та п≥дтримки батькам при переведенн≥ дитини в ≥нший навчальний заклад; захист прав д≥тей, що Ї представниками нац≥ональних меншин; ви€вленн€ д≥тей, €к≥ незаконно зайн€т≥ в робот≥ в навчальний час ≥ вир≥шенн€ питанн€ њх осв≥ти; спри€нн€ д≥т€м ≥ батькам у отриманн≥ гарантованих њм п≥льг; орган≥зац≥€ р≥зноман≥тних благод≥йних акц≥й [3]

Ќа початкових стад≥€х утвердженн€ новоњ спец≥альност≥ спостер≥гаЇтьс€ неч≥тке розмежуванн€ компетенц≥й педагога ≥ практичного психолога у навчальному заклад≥. “ому варто розмежувати ≥ конкретизувати повноваженн€ кожного.

ѕрактичний психолог ≥ педагог навчального закладу беруть участь у зд≥йсненн≥ осв≥тньоњ, виховноњ роботи, спр€мованоњ на забезпеченн€ всеб≥чного повноц≥нного розвитку д≥тей ≥ учн≥вськоњ молод≥, збереженн€ њх повноц≥нного псих≥чного здоровТ€.

ќбовТ€зки шк≥льного психолога охоплюють:

- психолого-педагог≥чну д≥агностику готовност≥ дитини до навчанн€ в пер≥од њњ переходу з одн≥Їњ в≥ковоњ групи до ≥ншоњ, допомогу у вибор≥ навчального закладу в≥дпов≥дно до псих≥чного розвитку дитини;

- вивченн€ ≥ д≥агностику ≥ндив≥дуальних особливостей окремих учн≥в, €к≥ представл€ють проблему дл€ вчител€, класу, батьк≥в у питанн€х навчанн€, дисципл≥ни, взаЇмов≥дносин;

- вивченн€ ≥ д≥агностику соц≥ально-психолог≥чноњ атмосфери, соц≥альних проблем всередин≥ окремих груп учн≥в, класу, €к≥ впливають на њх навчанн€ ≥ взаЇмов≥дносини;

- розробку ≥ впровадженн€ розвивальних, корекц≥йних програм навчально-виховноњ д≥€льност≥ з урахуванн€м ≥ндив≥дуальних, статевих, в≥кових особливостей р≥зних категор≥й д≥тей;

- спри€нн€ вибору п≥дл≥тками профес≥й з урахуванн€м њх ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й, зд≥бностей, життЇвих план≥в ≥ можливостей, п≥дготовка учн≥в до св≥домого житт€;

- психолог≥чну експертизу ≥ психолого-педагог≥чну корекц≥ю дев≥антноњ повед≥нки неповнол≥тн≥х;

- вивченн€ ≥ д≥агностику ≥ндив≥дуально-педагог≥чних особливостей ≥ можливостей вчител€ у залежност≥ в≥д його педагог≥чного досв≥ду, спр€мованост≥ ≥ д≥Ївост≥ роботи з окремими групами д≥тей;

- участь у психолого-педагог≥чному консил≥ум≥ при оц≥нц≥ соц≥ально-педагог≥чноњ проблеми ≥ визначенн≥ шл€х≥в њњ подоланн€;

- психолого-педагог≥чне консультуванн€ учител≥в, батьк≥в, учн≥в;

- участь у п≥двищенн≥ психолог≥чноњ компетенц≥њ посадових ос≥б школи, батьк≥в та ≥н.

ќтже, психолог за посадовим призначенн€м виступаЇ в основному д≥агностом. ј використанн€ отриманих ним даних у конкретн≥й робот≥ належить до компетенц≥њ ≥нших спец≥ал≥ст≥в школи (адм≥н≥страц≥њ, вчител≥в, батьк≥в), насамперед Ц педагога.

ѕедагог Ц це спец≥ал≥ст, €кий на основ≥ отриманих у результат≥ д≥агностики даних педагог≥чно грамотно може розробити методику, методичн≥ рекомендац≥њ дл€ њх реал≥зац≥њ в педагог≥чн≥й д≥€льност≥ р≥зних спец≥ал≥ст≥в школи.  р≥м того, в≥н ≥ сам повинен ум≥ти педагог≥чно правильно побудувати виховну, соц≥ально-педагог≥чну роботу з окремими учн€ми, р≥зними групами школ€р≥в, њх батьками, учител€ми.

ѕедагог загальноосв≥тнього навчального закладу реал≥зуЇ д≥агностичну, прогностичну, консультативну, захисну та орган≥заторську функц≥њ [3, с.121].

ќсоблив≥сть д≥агностичноњ функц≥њ педагога пол€гаЇ у тому, що його увага звернена на вивченн€ та оц≥нюванн€ реальних особливостей д≥€льност≥ особистост≥, м≥кроколективу (класу чи референтноњ групи), шк≥льного колективу в ц≥лому, неформальних молод≥жних обТЇднань; спр€мованост≥ впливу м≥кросередовища, особливостей с≥мТњ та с≥мейного вихованн€, позитивних сил в м≥крорайон≥ та джерел негативного впливу на д≥тей та п≥дл≥тк≥в.

 р≥м того, педагог навчального закладу зд≥йснюЇ прогностичну функц≥ю (прогнозуЇ на основ≥ спостережень ≥ досл≥джень посиленн€ негативних чи позитивних стор≥н соц≥альноњ ситуац≥њ, що впливаЇ на розвиток особистост≥ чи групи); консультативну (надаЇ поради, рекомендац≥њ учн€м, батькам, учител€м та ≥ншим особам, €к≥ звертаютьс€ до нього); захисну (покликаний забезпечити дотриманн€ норм охорони та захисту прав д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в, представл€ти њх ≥нтереси у р≥зноман≥тних ≥нстанц≥€х (служб≥ у справах неповнол≥тн≥х, м≥л≥ц≥њ, суд≥ тощо)); орган≥заторську (забезпечуЇ зм≥стовне дозв≥лл€ д≥тей та п≥дл≥тк≥в у школ≥ та соц≥альному середовищ≥, залучаЇ с≥мТю та представник≥в громадськост≥ до соц≥ально-педагог≥чного процесу в навчальному заклад≥) [3, с.121].

Ќа основ≥ цих функц≥й можна визначити зм≥ст д≥€льност≥ педагога в загальноосв≥тн≥х закладах, що охоплюЇ:

- вивченн€ соц≥ально-психолог≥чних особливостей особистост≥ та соц≥ально-педагог≥чного впливу м≥кросередовища на вихованц≥в;

- орган≥зац≥ю соц≥ально-педагог≥чноњ взаЇмод≥њ з особист≥стю, €ка потребуЇ допомоги; наданн€ соц≥ально-психолог≥чноњ допомоги та п≥дтримки особистост≥ в кризових ситуац≥€х;

- корекц≥ю стосунк≥в, способ≥в соц≥альноњ д≥њ;

- подоланн€ особист≥сних, м≥жособистих, внутр≥шньос≥мейних конфл≥кт≥в;

- посередництво м≥ж осв≥тн≥ми установами, трудовими колективами, громадськ≥стю, орган≥зовуЇ њх взаЇмод≥ю з метою створенн€ умов дл€ всеб≥чного розвитку д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в;

- спри€нн€ участ≥ вихованц≥в у науков≥й, техн≥чн≥й, художн≥й творчост≥, спортивн≥й, сусп≥льно-корисн≥й д≥€льност≥, ви€вленню задатк≥в, обдарувань, розкриттю зд≥бностей, талант≥в, дбаЇ про профес≥йне самовизначенн€ та соц≥альну адаптац≥ю учн≥вськоњ молод≥;

- залученн€ до культурно-осв≥тньоњ, проф≥лактично-виховноњ, спортивно-оздоровчоњ, творчоњ роботи р≥зн≥ установи, громадськ≥ орган≥зац≥њ, творч≥ сп≥лки, окремих громад€н [3, с.121-122].

¬иконанн€ соц≥альним педагогом посадових функц≥ональних обовТ€зк≥в, за оц≥нкою досл≥дник≥в, значно може покращити виконанн€ сучасною школою покладених на нењ важливих завдань, адже педагог покликаний надавати квал≥ф≥ковану допомогу ус≥м учасникам навчально-виховного процесу - вчител€м (розробити ≥ндив≥дуальну методику роботи з учнем дл€ його навчанн€ ≥ вихованн€; орган≥зувати соц≥ально-педагог≥чну роботу з класом; спланувати ≥ надати допомогу в розробц≥ методики реал≥зац≥њ взаЇмов≥дносин з окремими батьками; допомогти у погашенн≥ конфл≥кту м≥ж учителем ≥ учнем; учителем, учнем ≥ його батьками; учителем ≥ класом тощо); учн€м (порадами, консультац≥€ми в робот≥ з самовдосконаленн€; €к подолати (попередити в майбутньому) конфл≥ктн≥ ситуац≥њ (в≥дносини) в клас≥, з учителем, з батьками); батькам (консультац≥Їю, порадою, методичною допомогою у налагодженн≥ взаЇмов≥дносин з сином (донькою); дл€ корегуванн€ соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з дитиною; у розвитку (узгодженн≥) в≥дносин з учител€ми в ≥нтересах удосконаленн€ соц≥ально-педагог≥чноњ роботи з дитиною).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 679 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

1618 - | 1439 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.