Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒит€чоњ бездогл€дност≥ й безпритульност≥ в ”крањн≥
ўе з час≥в  ињвськоњ –ус≥ ви€вл€лис€ гуман≥зм, чуйн≥сть, милосерд€ у ставленн≥ народу до д≥тей-сир≥т, д≥тей-Дп≥дкидьк≥вФ, €к≥ залишилис€ без батьк≥в. ƒл€ них створювалис€ спец≥альн≥ притулки, €к≥ називалис€ богод≥льн€ми чи скудельниц€ми. «а д≥тьми догл€дали досв≥дчен≥ бабус≥, а люди допомагали чим могли: њжею, од€гом, саморобними ≥грашками, €к≥ зносили до притулк≥в.

ќсоблива увага з боку держави ≥ сусп≥льства прид≥л€Їтьс€ д≥т€м, €к≥ опинилис€ у кризов≥й ситуац≥њ, ≥ сьогодн≥. јдже акс≥омою Ї те, що наше майбутнЇ визначаЇтьс€ сучасним вихованн€м п≥дростаючого покол≥нн€.

” п≥дсумковому документ≥ спец≥альноњ сес≥њ в ≥нтересах д≥тей √енеральноњ јсамблењ ќќЌ У—в≥т, спри€тливий дл€ д≥тейФ зазначаЇтьс€, що св≥тов≥ л≥дери, держави беруть на себе зобовТ€занн€ Успри€ти ф≥зичному, психолог≥чному, ду≠ховному ≥ культурному розвитку д≥тей €к пр≥оритетному напр€му нац≥ональних ≥ глобальних д≥йФ. ”св≥домленн€ того, що д≥ти Ї повноц≥нними членами соц≥у≠му, права €ких захищен≥ м≥жнародними нормами та нац≥ональними законодав≠ствами б≥льшост≥ крањн св≥ту, спонукаЇ до виробленн€ нових п≥дход≥в до реал≥≠зац≥њ прав д≥тей, розвитку державноњ пол≥тики щодо д≥тей, удосконаленн€ меха≠н≥зму контролю за дотриманн€м чинного законодавства у сфер≥ охорони дитин≠ства.

√оловною метою соц≥альноњ пол≥тики держави стосовно д≥тей, що перебувають у стан≥ брод€жництва, Ї забезпеченн€ њхн≥х прав на г≥дний р≥вень житт€, особисту безпеку, медичну допомогута осв≥ту. ¬ид≥л€ють три головн≥ напр€≠ми реал≥зац≥њ ц≥Їњ пол≥тики:

- наданн€ допомоги дл€ забезпеченн€ спри€тливих умов житт€ дитини в р≥дн≥й с≥м'њ (дл€ поверненн€ дитини в р≥дну с≥м'ю);

- спри€нн€ у набутт≥ дитиною прийомноњ с≥м'њ та контроль за на€вн≥стю у так≥й с≥м'њ оптимальних умов житт€ дитини;

- створенн€ спри€тливих умов перебуванн€ дитини та њњ соц≥ал≥зац≥њ у притулку дл€ неповнол≥тн≥х, ≥нтернат≥, приймальнику-розпод≥льнику, дит€чому будинку, контролю за на€вн≥стю спри€тливих умов у притулках благод≥йних ≥ громадських орган≥зац≥й та ≥нших недержавних установах.

«акон ”крањни Уѕро органи ≥ служби у справах неповнол≥тн≥х та спец≥альн≥ установи дл€ неповнол≥тн≥хФ, виход€чи з  онституц≥њ ”крањни та  онвенц≥њ ќќЌ про права дитини, визначаЇ правов≥ основи д≥€льност≥ орган≥в ≥ служб у справах неповнол≥тн≥х ≥ спец≥альних установ дл€ неповнол≥тн≥х, на €к≥ покладаЇтьс€ зд≥йсненн€ соц≥ального захисту ≥ проф≥лактики правопорушень серед ос≥б, €к≥ не дос€гли в≥с≥мнадц€тир≥чного в≥ку [17].

«акон ”крањни Уѕро соц≥альну роботу з д≥тьми та молоддюФ визначаЇ орган≥зац≥йн≥ ≥ правов≥ засади соц≥альноњ роботи з д≥тьми та молоддю [18].

Ќа сьогодн≥ д≥тьми, €к≥ перебувають у стан≥ брод€жництва, оп≥куютьс€ так≥ уста≠нови й орган≥зац≥њ: управл≥нн€ (в≥дд≥ли) у справах с≥м'њ та молод≥ рег≥ональних ≥ м≥сцевих держав≠них адм≥н≥страц≥й; служби у справах неповнол≥тн≥х; центри соц≥альних служб дл€ молод≥; крим≥нальна м≥л≥ц≥€ у справах неповнол≥тн≥х; притулки дл€ неповнол≥тн≥х; ≥нтернатн≥ заклади; громадськ≥ та благод≥йн≥ орган≥зац≥њ.

”правл≥нн€ у справах с≥м'њ та молод≥зд≥йснюють координац≥ю роботи соц≥≠альних прац≥вник≥в з д≥тьми з неблагополучних с≥мей ≥ узгоджують вир≥шенн€ пи≠тань, що належать до компетенц≥њ р≥зних установ. ¬они провод€ть соц≥альний патро≠наж неблагополучних с≥мей, орган≥зовують рейди (в≥дв≥дуванн€ неблагополучних с≥≠мен з метою проведенн€ проф≥лактичних бес≥д), р≥зноман≥тн≥ заходи (акц≥њ) гуман≥та≠рного характеру.

—лужби у справах неповнол≥тн≥хв≥дпов≥дно до покладених на них функц≥й орган≥зовують розробленн€ ≥ зд≥йсненн€ заход≥в, спр€мованих на запоб≥ганн€ бездогл€дност≥ д≥тей; забезпечують зд≥йсненн€ на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ проф≥лактичних заход≥в щодо ви€вленн€ та усуненн€ причин ≥ умов, €к≥ спри€ють вчиненню неповнол≥тн≥х правопорушень; координують зусилл€ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган м≥сцевого самовр€дуванн€, установ та орган≥зац≥й ус≥х форм власност≥ у вир≥шенн≥ питань соц≥ального захисту неповнол≥тн≥х; зд≥йснюють контроль за умовами утриманн€ ≥ вихованн€ неповнол≥тн≥х у спец≥альних установах, орган≥зац≥Їю виховноњ роботи навчальних закладах; утворюють притулки дл€ неповнол≥тн≥х; беруть участь в утворенн≥ сп≥льно з управл≥нн€м охорони здоров'€ центр≥в медико-соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ неповнол≥тн≥х тощо. ѕрац≥вники служби разом з ≥ншими п≥дрозд≥лами держадм≥н≥страц≥њ крим≥нальною м≥л≥ц≥Їю у справах неповнол≥тн≥х провод€ть рейди по ви€вленню д≥тей брод€г та направл€ють њх до притулк≥в дл€ неповнол≥тн≥х, повертають у с≥м'ю або ≥нтернат. —лужба маЇ право брати участь у розгл€д≥ судами справ щодо неповнол≥тн≥х ≥ захист≥ њхн≥х прав та ≥нтерес≥в.

ѕритулки дл€ неповнол≥тн≥хслужб у справах неповнол≥тн≥х забезпечують умови (соц≥ально-побутов≥, харчуванн€, од€г, наданн€ медичноњ допомоги та ≥нш≥ послуг, почасти вир≥шують питанн€ навчанн€) дл€ тимчасового (до 90 д≥б) перебувань дитини до моменту вир≥шенн€ њњ подальшоњ дол≥.

÷ентри соц≥альних служб дл€ с≥мТњ, д≥тей ≥ молод≥зд≥йснюють соц≥ально-реаб≥л≥тац≥й заходи щодо в≥дновленн€ соц≥альних функц≥й, псих≥чного та ф≥зичного стану д≥тей, €к≥ зазнали жорстокост≥, насильства, потрапили в екстремальн≥ ситуац≥њ. ≤з д≥тьми-брод€гами ———ƒћ практикують в основному ДвуличнуФ (вињзну) соц≥альну роботу. ѕрац≥вники центр≥в зд≥йснюють соц≥альне обслуговуванн€ д≥тей шл€хом наданн€ њм психолог≥чних, соц≥ально-педагог≥чних, юридичних, соц≥ально-медичних, соц≥ально-економ≥чних та ≥нформац≥йних послуг. ¬они встановлюють дов≥рч≥ стосунки з д≥тьми-брод€гами, орган≥зовують масов≥, колективн≥ та групов≥ форми виховноњ роботи вулиц≥, почасти намагаютьс€ вир≥шувати питанн€ навчанн€. ƒ≥т€м пер≥одично надаЇтьс€ харчуванн€, од€г, медична допомога, њх ≥нформують ≥ консультують з р≥зних питань (про права д≥тей, €к попередити насилл€, з проф≥лактики р≥зних захворювань), роздають тематичн≥ буклети. «авданн€ центр≥в ———ƒћ - зд≥йсненн€ соц≥ального супроводу р≥зних категор≥й с≥мей, у т.ч. неблагополучних, прийомних с≥мей шл€хомстворенн€ та забезпеченн€ д≥€льност≥ спец≥ал≥зованих служб [20, с.100].

 рим≥нальна м≥л≥ц≥€ у справах неповнол≥тн≥хзаймаЇтьс€ розкритт€м та проф≥лактикою правопорушень, скоЇних неповнол≥тн≥ми. ѕрац≥вники крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ самост≥йно або сп≥льно з ≥ншими державними службами провод€ть рейди, спр€мован≥ на ви€вленн€ та затриманн€ д≥тей-брод€г. ѕ≥сл€ затриманн€ дитини з'€совуЇтьс€ м≥сце проживанн€ дитини, њњ причетн≥сть до скоЇнн€ правопорушень, причини брод€жництва (обставини, €к≥ змусили дитину п≥ти з дому, ≥нтернату), з нею провод€ть проф≥лактич≠но-виховну бес≥ду. «алежно в≥д того, чи скоював п≥дл≥ток правопорушенн€, ≥ €кщо скоњв, то €ке саме, його повертають у с≥м'ю, ≥нтернат, доставл€ють у притулок дл€ неповнол≥тн≥х або до приймальника-розпод≥льника, направл€ють у колон≥ю дл€ непов≠нол≥тн≥х (за р≥шенн€м суду).

ƒо обов'€зк≥в д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ входить затриманн€ д≥тей-брод€г та њх доставл€нн€ у крим≥нальну м≥л≥ц≥ю у справах неповнол≥тн≥х.

≤нспектори ви€вл€≠ють м≥сц€ скупченн€ д≥тей-брод€г, в≥дв≥дують неблагополучн≥ с≥м'њ, провод€ть проф≥лактично-виховн≥ бес≥ди, €к з д≥тьми, так ≥ з батьками д≥тей, €к≥ жебракують тощо.

«авданн€ ≥нтернатних заклад≥в -створити спри€тлив≥ умови дл€ пост≥йного проживанн€ та соц≥ал≥зац≥њ дитини, €ка або не маЇ с≥м'њ або проживанн€ в с≥м'њ (з родичами) через т≥ чи ≥нш≥ причини неможливе.

Ќаданн€ гуман≥тарноњ допомоги д≥т€м-брод€гам (харчуванн€, од€г, ≥грашки тощо), соц≥альний патронаж кризових с≥мей та ≥н. зд≥йснюють також р≥зноман≥тн≥ громадськ≥ й благод≥йн≥ орган≥зац≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 869 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1435 - | 1310 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.