Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Ocirc; Для ефективної організації процесу навчання учитель ІМ має  · Своєчасно і швидко реагувати на настрій учнів у класі, на їх поведінки, на спад інтересу до вивчення ІМ.  
  · Втілювати на практиці принцип позитивної психології, який полягає в наступному вислові: «У світі не існує доброго та поганого, є тільки дане і наше відношення до нього». Звідси реакція: «Вчитель не може змінити ситуацію,але він може і зобов'язаний змінити своє ставлення до неї».  
  · Знати, що людський мозок взагалі, а дитячий, зокрема, має періоди активності та неактивності, які обумовлюють ефективність сприйняття інформації і які варіюються в залежності від віку, а саме: від 6 до 9 років – 4-5 хв., від 10 до 14 років – 6-8 хв., від 14 до 18 років – 9-12 хв.,  
  · Реагувати на цей фактор, плануючи та організовуючи урок таким чином,щоб після кожного з періодів активності влаштовувати так звані релакційні паузи (від 30 сек. до 1 хв.).  
  · Знати, що мозок дітей,зокрема у віці до 12-13 років, оперує категоріями образів, яким керує права півкуля що він не сприймає негативних імперативів. У підсвідомості учня формується образ, згідно з яким він виконує дію. Для підсвідомості не існує частки «не», негативний образ не може бути сформований тому імператив «Не роби цього» перетворюється в «Роби це» (це звідси – «дія навпаки»).

 


ô Типи здібностей та їх урахування в процесі навчання

 

Тип Що любить Сфера докладання здібностей За яких умов найкраще відбувається процес навчання
Лінгвістичний (гравець із словами) Читати, писати, розповідати історії Запам'ятовування імен, місць, дат і дрібниць Коли учень цього типу промовляє, чує та бачить.
Логічний / математичний («розпитувач») Експериментувати, з'ясовувати речі. Щось виробляти, працювати з числами, задавати запитання, досліджувати зразки та відносини Математика, обґрунтування, логіка та вирішення проблем. Категоризування, класифікування, робота з абстрактними зразками/відносинами.
Просторовий («візуалізатор») Малювати, будувати, розробляти та створювати речі, мріяти, дивитись малюнки, фільми, грати з машинками. Уява, відчуття змін,пошук виходу з лабіринтів. Відповіді на запитання вікторин, робота з картами, схемами. Візуалізація, мрія, робота з кольорами та зображеннями.
Музичний («меломан») Співати, наспівувати мелодії, слухати музику, грати на інструменті, реагувати на музику. Звуки, ритм, запам'ятовування мелодій, відчуття часу. Ритм, мелодія, музика.
Тілесний / кінестатичний Рухатись навколо, торкатись і розмовляти, використовувати мову тіла. Фізичні види діяльності (спорт, танці, гра на сцені). Доторки, рух, інтеракція з простором, обробка інформації за допомогою тілесних відчуттів.

(продовження таблиці)

Тип Що любить Сфера докладання здібностей За яких умов найкраще відбувається процес навчання
Міжособистісний («соціалізатор») Мати багато друзів, спілкуватись з людьми і приєднуватись до груп Розуміння людей, керування іншими, організація, спілкування. Маніпулювання, урегулювання конфліктів. Порівняння, встановлення відносин, співпраця, інтерв'ю.
Внутрішньо-особистісний Працювати на самоті. Переслідувати власні інтереси Пізнання себе, фокусування на внутрішньому світі, почуттях і мріях, слідування за інстинктами, переслідування інтересів/цілей, оригінальність Праця на самоті, індивідуальні проекти з урахуванням особистих властивостей. власний простір.

ô Критерії для виділення психологічних стилів навчання і їх врахування в процесі методики навчання

 

Критерії для виділення стилів навчання. Стилі навчання Особливості психологічного типу і методики роботи
1. Відповідно до каналів сприймання інформації 1.1. Аудіали Найкраще сприймають інформацію, яку подано у звуковому вигляді (з голосу вчителя, магнітофону).
1.2. Візуали Віддають перевагу інформації, яка сприймається візуально (схеми, малюнки, кіно, і відео, мультфільми).
1.3. Кінестатики Найкраще сприймають інформацію тактильно та у русі (групові форми роботи переписуванням з однокласниками).
2. Відповідно до виду сприйняття, обробки та презентації інформації 2.1. «Емоціонали» Рекомендації вчителю: Нездатні до глибокого аналізу, дещо поверхні, найкраще сприймають образну інформацію,реагують на образні фігури мови (епітети, метафори, порівняння тощо), імпульсивні, на запитання відповідають швидко, не роздумуючи.   · Презентація інформації з використанням емоційних фігур мови, використання яскравих кольорових зображень тощо; · від учнів цього типу не слід чекати глибокого детального аналізу та будь-якого структурування матеріалу, тому найдоцільніше пропонувати їм завдання, які вимагають використання образного мислення (твори, вірші, кольорові асоціації тощо) та дозволяють відтворити почуття і емоції. У груповій роботі ці учні найкращі «генератори ідей».

 

(продовження таблиці)

Критерії для виділення стилів навчання. Стилі навчання Особливості психологічного типу і методики роботи
2. Відповідно до виду сприйняття, обробки та презентації інформації 2.2. «Фактами»     Рекомендації вчителю: Обробляють інформацію дуже повільно але ретельно і якісно, найкраще орієнтуються у фактичному матеріалі, від них не варто чекати моментальної відповіді, іноді вони справляють враження тугодумців.   · презентувати інформацію,приділяючи особливу увагу наявності фактів; · пропонувати учням цього типу завдання, які потребують ретельного самостійного аналізу та оброби,з урахуванням досить великої кількості потрібного для цього часу; через це не дуже наполягати на їх участі у негайній груповій діяльності, найкраще доручати їм збирання необхідної інформації.
2.3. «Класифікатор» Рекомендації вчителю: Схильні до поділу усього на чорне і біле,прямолінійні, їхня сильна риса - логіка, вони люблять і добре вміють «розкладати усе по поличках», найкраще сприймають інформацію у вигляді таблиць, діаграм або схем, де чітко видно логічний зв'язок.   · презентувати інформацію з урахуванням чіткого розподілу на логічні категорії; · пропонувати завдання,які потребують класифікації та категоризації інформації (складання та заповнення таблиць тощо)

 

(продовження таблиці)

Критерії для виділення стилів навчання. Стилі навчання Особливості психологічного типу і методики роботи
2.4. «Змістовники» Здатні одразу сприйняти головну ідею інформації,ігноруючи деталі. Глибокі мислителі, можуть знайти нестандартне рішення проблеми, але будуть над нею працювати лише задля власної вигоди, не реагують на заклики щодо праці задля колективного успіху. Переважно індивідуалісти, їх не можна «заганяти у кут».
Рекомендації вчителю: · подаючи інформацію, не перевантажувати цих учнів не потрібними дрібними деталями; · ставлячи завдання, знаходити потрібні аргументи,щоб особисто зацікавити учнів у виконанні; · формат завдань найкраще відображають структурні схеми (mind-maps), плани,анотації тощо.
2.5. «Цільовики» Рекомендації вчителю: Найефективніше діють у випадках, коли бачать перед собою чітку і привабливу ціль, переважно практичну, відмінні лідери та організатори, втрачають будь-який інтерес до діяльності одразу після досягнення мети (з їхньої точки зору).   · презентуючи інформацію та ставлячи завдання,наголошувати на меті запропонованої діяльності; · розподіляючи учнів на групи, якщо можливо, доручати «цільовикам» лідерські функції, враховуючи їх організаторські здібності; · обов'язково враховувати необхідність постанови нової мети після виконання попереднього завдання.

(продовження таблиці)

Критерії для виділення стилів навчання. Стилі навчання Особливості психологічного типу і методики роботи
3. Відповідно до ставлення до мови 3.1. Раціоналісти Самодостатні за природою, віддають перевагу праці на самоті, уникають груп, незалежні і впевнені у собі.
3.2. Конформісти Віддають перевагу навчанню «про мову», навчанню користуванню мовою. Найкомфортніше почувають себе, коли відчувають залежність від когось, і тому найліпша навчальна атмосфера для них – це не комунікативне заняття, а коли вони роблять те, що їм сказали.
3.3. Конкретики Схожі на конформістів, але їм до вподоби соціальні аспекти навчання і їм подобається навчатись на своєму досвіді. Їм цікаво, як користуватись мовою, і сама мова - як засіб спілкування швидше, ніж мова як система. Дуже люблять ігри та групову роботу.
3.4. Комунікатори Спрямовані на використання мови. Почувають себе комфортно за межами класу. Впевнені та не проти ризикнути там, де інші застерігаються. Набагато більше зацікавлені в соціальному спілкуванні іноземною мовою з іншими, ніж в аналізі системи функціонування мови. Найкраще себе почувають, коли працюють без керівництва вчителя.

 

 


При навчанні ІМ учнів різних ступенів навчання вчитель,який знає стилі навчання відповідно до зазначених вище критеріїв, зможе розпізнати учнів за критерієм їх схильності до певного стилю і організовувати більш ефективно процес навчання.

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.