Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Остаточне вироблення та узгодження текстів мирних договорів було здійснено на Паризькій мирній конференції 19 липня – 15 жовтня 1946 року.Під час роботи конференції виявилося два підходи до мирного врегулювання у Європі. СРСР виступав за те, щоб забезпечити повну незалежність переможеним країнам, і водночас намагався посилити свій вплив на них. США та Велика Британія відстоювала позиції, спрямовані на те, щоб не допустити поширення у цих країнах «радянської моделі» соціалізму.

10 лютого 1947 р. мирні договори з Італією, Фінляндією, Угорщиною та Румунією було підписано. Мирні договори зафіксували територіальні зміни. Трієст було перетворено на вільну територію. За італо-югославською угодою (1954 р.) це місто і область перейшли до Італії. До Югославії відійшла східна частина Юлійської Країни. Греція одержала Додеканезькі острови. Італія втратила всі свої колонії та зобов’язалася зберігати суверенітет і незалежність Албанії та Ефіопії.

Фінляндія передала СРСР область Петсамо і військово-морську базу Поркала-Удд. Болгарія відновлювалася в кордонах на вересень 1940 р. Північна Трансильванія зі складу Угорщини переходила до Румунії. Закарпатську Україну включено до складу СРСР. Кордон між Румунією та СРСР проходив по лінії, зафіксованій румунсько - радянською угодою від 28 червня 1940 р.

З кінця ХІХ – початку ХХ ст. передові держави світу перебували на індустріальній стадії розвитку. Новою стадією суспільного розвитку, що настає за індустріальним суспільством, стало постіндустріальне суспільство.

У 60-70-ті рр. ХХ ст. висунуто теорію нового суспільства американським соціологом Д.Беллом, директором Гудзонівського інституту Г.Каном, економістом і соціологом Р.Тіболдом. Згідно з цією теорією, у постіндустріальному суспільстві головними сферами діяльності є інформатика і сфера обслуговування. У 80-ті роки концепцію постіндустріаліального суспільства було розвинуто в теорії «інформаційного суспільства» (Л.Масуда, Дж.Нейстіт), в якій реально зростає значення виробництва, розподілу та використання інформації. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства є наслідком науково-технічного прогресу людства. Характерною рисою постіндустіального розвитку світу стали інтегральні процеси.

Характерною ознакою другої половини ХХ ст. став крах колоніалізму. Серед чинників, що сприяли цьому процесові, слід виокремити: послаблення в роки війни Великої Британії, Франції, Нідерландів та Бельгії, нищівну поразку Японії; розвиток національної економіки, зростання кількості та організованості національної буржуазії, її прагнення посісти панівне положення у своїх країнах, зростання ролі інтелігенції та робітничого класу; створення нових політичних партій та патріотичних організацій, формування національних збройних сил та ін.

Процес деколонізації можна умовно розділити на три етапи. Перший (1945 р.- сер. 50-х рр.), коли незалежність дістали найбільші країни Азії. Другий етап (сер.50-х – сер.60-х рр.) став періодом визволення значної частини Африканського континенту. Третій етап (1975-1990 рр.) практично завершив крах колоніалізму. Припинили існування Французька, Британська, Португальська імперії, на їхніх руїнах виникли нові незалежні держави. У червні 1989 р. з виведенням військ ПАР з Намібіїдістала незалежність остання з колоній.

Наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. людство зазнало кардинальних, доленосних змін. Нове політичне керівництво СРСР на чолі з М.С.Горбачовим зрозуміло марність спроб протистояння Заходу на шляху замкненого, заідеологізованого, мілітаризованого суспільства, в якому планово - центральна економіка й командно-адміністративна система повністю вичерпали себе. Демократичні і антитоталітарні революції у Східній Європі 1989-1990 рр. призвели до краху комуністичних режимів. Після розпаду СРСР у грудні 1991 р. у світі склалася принципово нова геополітична ситуація. На карті з’явилися нові, незалежні держави – колишні республіки СРСР, після розпаду в 1991 р. СФРЮ –Хорватія, Словенія, Македонія, Боснія й Герцеговина. Утворилася Югославська Федерація у складі Сербії й Чорногорії. 1 січня 1993 р. припинила існування Чехословаччина, розпавшись на дві держави – Чехію й Словаччину. Ліквідовано біполярність світу – розподіл його на два протилежні воєнно-політичні блоки. 1 липня 1991 р. припинив існування Варшавський Договір. Відбулася суттєва трансформація НАТО. Лондонська нарада глав держав НАТО 5-6 липня 1990 р. ухвалила декларацію про зміну своєї воєнної доктрини: країни НАТО зобов’язалися не нападати на інші країни, а ядерна зброя оголошувалася “зброєю екстремальної ситуації”.

Свого місця в новому світі, що зазнав змін, наполегливо шукає суверенна й незалежна Україна, яка прагне будувати відносини з іншими країнами, керуючись нормами міжнародного права, взаємної довіри, добросусідства та співробітництва у всіх галузях.

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 191 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Ocirc; Вимоги до підбору текстів
 2. АНАЛІЗ ДОГОВОРІВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
 3. Аналогічні вправи на понад фразовому рівні (на рівні текстів, які включають засвоєнні ГЯ).
 4. Африканський банк розвитку (АфБР) створено в 1964 році, а функціонує з 1966 року.
 5. Була начальником головного управління Держкомзему у Рівненській області до 25 вересня 2015 року, депутат Рівненської міської ради до 25 жовтня 2015.
 6. вересня і 01 жовтня виліт - вартість 580 USD
 7. Вивчення відмінювання іменника слід пов'язати з виробленням уміння розрізняти відмінки.
 8. Вироблення інноваційних рішень
 9. За допомогою якої нотаріальної дій нотаріус може зробити таке повідомлення? Який акт він має оформити на підтвердження, що таке повідомлення ним здійснено?
 10. Запропонуйте тему науково-практичної конференції з літератури. Обґрунтуйте програму її підготовки і проведення
 11. Запропонуйте тему науково-практичної конференції з мови. Обґрунтуйте програму її підготовки і проведення
 12. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 р. за N 918/9517


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.