Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕередумова виникненн€ сюжетно-рольових
—п≥льних ≥гор д≥тей

Ќа основ≥ знайомих конкретних ≥грових д≥й з предметами оволод≥ти узагальненими способами д≥њ з реальними й у€вними предметами, способами њх перетворенн€, в≥дтворенн€ в≥домих ≥грових д≥й у нових умовах (скочувати кульку не т≥льки з лотка, а й з долон≥, з г≥рки, з≥ столу в кошик тощо) чи здобутт€ нових результат≥в завд€ки в≥домим ≥гровим д≥€м (воз€ть не т≥льки катал≠ку, а й к≥лька кубик≥в на паперов≥й стр≥чц≥ (поњзд), перед кубиком €к Ђтелев≥зоромї садовл€ть л€льку тощо).

ƒобре ор≥Їнтуватис€ в р≥зноман≥тних властивост€х знайомих предмет≥в ≥ використовувати њх дл€ р≥зноман≥тних д≥й (б≥лим клаптиком тканини застел€ти ст≥л, стелити €к простирадло, €скравим закутувати, мов хусточкою; ложкою годувати, пом≥шувати, накладати Ђстравуї тощо).

–озв'€зувати ≥гров≥ завданн€ в ≥грашкових проблемних ситуац≥€х, створених дорослими.

”под≥бнюватис€ дорослому, в≥дображуючи особливост≥ його д≥й, у тому числ≥ профес≥йних, €к≥ д≥ти спостер≥гали чи об'Їктом €ких були в життЇвих ситуац≥€х.

¬≥дображати найпрост≥ш≥ д≥њ ц≥кавих образ≥в Ч зв≥р€т, ≥грашкових, казкових персонаж≥в; пов'€зувати умовн≥сть д≥й з певним образом (зайчик-стрибунець, ведм≥дь клишоногий), з виконуваною роллю.

Ќасл≥дувати позитивне й типове у взаЇминах дорослих ≥ своњх однол≥тк≥в, у сп≥лкуванн≥ з ними та ≥грашковими партнерами (л€лька, ≥грашков≥ зв≥р€та, казков≥ персонаж≥ тощо).

¬ивчати й об≥грувати предмети, користуючись њх реальними властивост€ми ≥ над≥л€ючи умовними рисами (кульку котити, встановл€ти в отвори, частувати нею, мов €блуком).


ќволод≥вати способами д≥њ з у€вними предметами (напоњв ЂчаЇмї, дав Ђл≥киї, Ђцукеркуї).

¬олод≥ти найпрост≥шими модел€ми побутових д≥й, €к≥ зац≥кавили дитину, самост≥йно реал≥зовувати њх, насл≥дуючи дорослих.

ќпанувати способи ≥грового сп≥лкуванн€ з оживлюваними у сп≥лкуванн≥ з дорослими персонажами народних пот≥шок, казок, ≥гор або вт≥лених у сюжетно-образних ≥грашках.

”м≥ло д≥€ти в у€вн≥й ситуац≥њ: розум≥ти поставлен≥ дорослими ≥гров≥ завданн€ виконуванн€м њх у п≥дготовлен≥й дорослими ситуац≥њ. —амост≥йно ставити мету гри, продумувати х≥д гри.

ѕерейти до активноњ зам≥ни добре освоЇних ≥грових д≥й словом (Ђведмедик уже поспавї).

ѕ≥дготовчими ≥гровими д≥€ми самост≥йно створювати умовн≥ ситуац≥њ дл€ гри (Ђзварив кашуї, Ђналив њњ в тар≥лкуї, ЂгодуЇ нею л€лькуї).

ќдержувати в≥д дорослого ≥гров≥ завданн€, оволод≥вши способами њх виконанн€.

‘ормувати стал≥сть ≥гровоњ д≥€льност≥, ум≥нн€ зосередитись на своњй гр≥. ¬и€вл€ти ц≥кав≥сть та увагу до ≥грових д≥й ≥нших д≥тей, гратис€ поруч з ними, не заважати њм ви€вл€ти емоц≥йне сп≥впереживанн€, надавати посильну допомогу.

«ближуватись на основ≥ радост≥ в≥д сп≥льних ≥грових д≥й, усп≥шного виконанн€ ≥грового завданн€, погодженн€ д≥й одне з одним, бажанн€ насл≥дувати гру ≥нших.

” сп≥льних ≥грах розвивати й удосконалювати м≥жособист≥сн≥ взаЇмини. ¬и€вл€ти бажанн€ д≥литис€ ≥грашками, чемно звертатис€ з проханн€м одне до одного, прив≥тно зустр≥чати проханн€ чи побажанн€ ровесник≥в.

ƒидактичн≥ ≥гри

≤гри з предметами. –озбирати й складати призначен≥ дл€ цього р≥зноман≥тн≥ дидактичн≥ й народн≥ ≥грашки. ѕускати дзиіи, заст≥бувати й розст≥бувати іудзики, блискавки, кнопки, гачки, липучку на клаптиках тканини, од€з≥ л€льок та власному. Ќанизувати на шнури к≥льц€, котушки тощо. ¬икористовувати за призначенн€м ≥ дл€ зд≥йсненн€ ≥грових задум≥в в≥зки, кул≥, м'€ч≥, обруч≥, велосипеди тощо.

—поруджувати потр≥бн≥ дл€ гри будови. ¬икористовувати буд≥вельний матер≥ал та р≥зноман≥тн≥ предмети дл€ створенн€


≥грового середовища, €ке допомагаЇ реал≥зувати ≥гров≥ задуми.

”м≥ло д≥€ти з предметами-знар€дд€ми: вкладати й забивати втулки в отвори р≥зноњ форми (кругл≥, трикутн≥, чотирикутн≥), загвинчувати велик≥ пластмасов≥ гвинти на зб≥рних ≥грашках, ловити ≥грашковою вудочкою р≥зн≥ ц≥кав≥ предмети, €к≥ можна зачепити паличкою, гачком, к≥льцем.

«акр≥плювати знанн€ про предмети, њх призначенн€, класиф≥кац≥ю, узагальненн€ предмет≥в за ≥стотними ознаками, встановлювати взаЇмозв'€зки м≥ж предметами, складати ц≥ле з частин.

Ќаст≥льн≥ друкован≥ ≥гри. —творювати ц≥л≥сний образ чи сюжет з розр≥зних картинок, кубик≥в; поЇднувати картинки за певними ознаками зображених на них предмет≥в; добирати к≥лька предметних картинок за зм≥стом сюжетно); складати картинки в певн≥й посл≥довност≥ з метою динам≥чного розвитку взаЇмопов'€заних д≥й.

—ловесн≥ ≥гри. ‘ормувати уважн≥сть, ум≥нн€ вслухатис€ у звуки мови, насл≥дувати звукосполученн€ й слова. «а силою та характерним звучанн€м вп≥знавати й насл≥дувати де€к≥ звуки, крики в≥домих д≥т€м тварин та њхн≥х д≥тей.

јктивно, виразно та емоц≥йно сп≥лкуватис€ в ≥грах-забавах, п≥д час виконанн€ пот≥шок, колисанок, дит€чих п≥сеньок (в≥дпов≥дно до зображених образ≥в). «астосовувати окрем≥ виразн≥ д≥њ в самост≥йн≥й гр≥.

–озв'€зувати ≥грове завданн€, ор≥Їнтуючись на звуков≥, словесн≥ сигнали.

Ќародн≥ ≥гри

ѕродовжувати заохочувати малюк≥в до слуханн€ й емоц≥йного в≥дгуку на так≥ фольклорн≥ твори: Ђќй пасу € бички, бичкиї; Ђ ицю, кицю Ч н€в! “об≥ кашки дам...ї; Ђќй ходила ћарусинонькаї; Ђ¬ийди, вийди, сонечкої; Ђ≤ди, ≥ди дощикуї; Ђ√айку, гайкуї; Ђќй баю, м≥й, байї; Ђќй ти, котик, коточокї; Ђ ачкаї; Ђ вочкаї: –озвивати дит€чу пам'€ть. ѕ≥дтримувати прагненн€ малюк≥в до самост≥йних ≥грових д≥й та д≥алог≥чноњ мови з дорослими та ≥ншими д≥тьми.

—тимулювати п≥знавальну активн≥сть дошк≥льн€т п≥д час експериментуванн€ ≥з знайомими предметами (≥грашки) та новими. «абезпечувати ≥ндив≥дуальний доб≥р ≥грашок (у достатн≥й к≥лькост≥ на кожну дитину) з метою запоб≥ганн€


конфл≥кту та полегшенн€ адаптац≥њ д≥тей при переход≥ з групи раннього в≥ку в молодшу (з с≥м'њ в дошк≥льний заклад).

«аохочувати д≥тей висловлювати своњ враженн€ п≥д час ≥гор з р≥зноман≥тними предметами-зам≥нниками, ≥грашками, що в≥дображають хл≥боробськ≥ знар€дд€, реальними предметами та у€вними (плужки, борони, грабл≥, лопатки, човник).

¬икористовувати музичн≥ народн≥ ≥нструменти: скрипки, дудочки, соп≥лки, вуркала (гудок ≥з дерева), деркач≥, ≥грашки-пищики, глин€н≥ свищики у вигл€д≥ пташечок (голуб, зозулька), коник≥в, баранц≥в тощо дл€ задоволенн€ зростаючих ≥грових запит≥в малюк≥в та дл€ розвитку њхньоњ загальноњ соц≥альноњ активност≥.

–озвивати сприйманн€, наочно-д≥йове ≥ наочно-образне мисленн€ п≥д час ≥ндив≥дуальних д≥й з кубиками, цеглинками, дерев'€ними молоточками, ≥грашковим посудом тощо.

«аохочувати до групових та колективних форм ≥гор, використовуючи одночасно к≥лька ≥грашок: хлопчик, д≥вчинка, ж≥нка, н€н€ з дитиною. (≤грашки можуть бути без облич, виготовлен≥ з клаптик≥в тканини, але з виразними постат€ми й у правдивому украњнському вбранн≥). –озвивати самоусв≥домленн€, саморегул€ц≥ю, стимулювати д≥тей коментувати ≥гров≥ д≥њ простими реченн€ми: Ђя граюсь, € мамаї; Ђ” л€лькиЧнамистої; Ђя заколисую (колишу, колихаю) л€лькуї. ≤гри: Ђ’ованкиї, Ђ√усиї, забави: в≥дшукуванн€ предмет≥в, збиранн€ картопл≥, б≥г з перепонами та до виховател€.

ƒруга молодша група („етвертий р≥к житт€)

јктивно виражати й задовольн€ти ≥гров≥ ≥нтереси, самост≥йно обирати гру, приЇднуватись до задум≥в однол≥тк≥в чи зац≥кавлювати њх власними, за особистим бажанн€м включатис€ в орган≥зован≥ вихователем ≥гри. —тавити певну мету, намагатис€ дос€гти њњ в гр≥, не в≥двол≥катис€, не посп≥шати зм≥нювати поставлен≥ ц≥л≥ п≥д впливом випадкових обставин. ѕридумувати гру в умовах р≥зних ≥грових ситуац≥й, а також добирати ≥грашки, потр≥бн≥ дл€ самост≥йно створеного задуму. Ќа основ≥ формуванн€ доброзичливих взаЇмин привчати мал€т гратис€ невеликими групами (дв≥-три, три-п'€ть ос≥б), погоджувати своњ д≥њ, ви€вл€ти рад≥сть з приводу сп≥льних результат≥в.


ƒодержуватись елементарних правил сп≥льноњ гри.

¬и€вл€ти сп≥вчутт€, сп≥впереживанн€, самост≥йно пропонувати ровесникам допомогу у скрутних ситуац≥€х.

ќб'Їднуватись на основ≥ ≥грового задуму, рольовоњ взаЇмод≥њ, тематичних динам≥чних доб≥рок ≥грашок та особистих уподобань.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 360 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

760 - | 606 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.