Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќавчальний елемент 2.2. «ародженн€ журнал≥стики в крањнах јз≥њ, јфрики та Ћатинськоњ јмерики
Ћекц≥€. «ародженн€ журнал≥стики в крањнах јз≥њ, јфрики та Ћатинськоњ јмерики

¬иданн€ дл€ колон≥затор≥в

—в≥тськ≥ виданн€ дл€ кор≥нного населенн€

–ел≥г≥йна (м≥с≥онерська) преса дл€ кор≥нного населенн€

ѕерш≥ патр≥отичн≥ виданн€

Ќац≥ональна преса в колон≥€х ≥ нап≥вколон≥€х

 

ѕ≥сл€ в≥дкритт€ Ќового —в≥ту багато крањн ≥ територ≥й земноњ кул≥ стали об'Їктами колон≥альних захоплень. ” б≥льшост≥ крањн Ћатин≠ськоњ јмерики, јз≥њ й јфрики журнал≥стика виникла в умовах коло≠н≥ального пануванн€ Ївропейських метропол≥й. Ќа в≥дм≥ну в≥д ™вропи, де зародженн€ пер≥одичного друку з'€вилос€ законом≥рним насл≥дком визр≥ванн€ комплексу внутр≥шн≥х соц≥альних, економ≥ч≠них, технолог≥чних передумов ≥ умов, у колон≥€х ≥ нап≥вколон≥€х перш≥ пер≥одичн≥ виданн€ з'€вилис€ п≥д впливом зовн≥шнього чинника Ц колон≥альноњ експанс≥њ Ївропейських держав. ÷е наклало специф≥чний в≥дбиток на зовн≥шн≥сть журнал≥стики в колон≥€х ≥ залежних крањнах (нап≥вколон≥€х).

«ародженн€ пер≥одичного друку в колон≥альних волод≥нн€х в≥д≠бувалос€ в р≥зн≥ ≥сторичн≥ терм≥ни. ¬ ≥спанських колон≥€х Ќового —в≥ту перш≥ газети з'€вилис€ у XVIII ст. ” британськ≥й ≤нд≥њ, на ÷ейлон≥, а також у ѕ≥вденн≥й та частково «ах≥дн≥й јфриц≥ Ц на меж≥ XVIII-’1’ ст. ” —х≥дн≥й ≥ ÷ентральн≥й јфриц≥, де колон≥альна експанс≥€ в≥дбувалас€ в п≥зн≥ший ≥сторичний пер≥од, по€ва перших пер≥одичних видань (британських, н≥мецьких, французьких) в≥дно≠ситьс€ до останньоњ третини XIX ст. ” португальських волод≥нн€х в јфриц≥ друк, що зародивс€ в 1860-≥ рр., розвивавс€ украй по≠в≥льними темпами.

¬иникненн€ ≥ розвиток преси багато в чому визначалос€ харак≠тером ≥ ступенем ≥нтенсивност≥ д≥€льност≥ метропол≥й у заморських волод≥нн€х, особливост€ми њх колон≥альноњ пол≥тики. Ќа еволюц≥ю друку впливали також в≥дм≥нност≥ в р≥вн≥ соц≥ального й еконо≠м≥чного розвитку колон≥й, в ступен≥ зр≥лост≥ нац≥ональноњ само≠св≥домост≥ њх кор≥нного населенн€. ѕроте схож≥сть економ≥чних, пол≥тичних ≥ соц≥альних насл≥дк≥в колон≥альноњ пол≥тики Ївропей≠ських метропол≥й створювала об'Їктивну основу дл€ про€ву схожих рис ≥ в процесах розвитку пер≥одики в колон≥€х ≥ нап≥вколон≥€х, в €к≥й би географ≥чн≥й точц≥ св≥ту вони не знаходилис€.

≈кспанс≥€ Ївропейських держав супроводжувалас€ перенесенн€м у колон≥њ та нап≥вколон≥њ б≥льш передових на той час сусп≥льних в≥дносин та ≥нститут≥в (до останн≥х в≥дноситьс€ ≥ журнал≥стика). ѕ≥зн≥ше ц€ ж експанс≥€ поб≥чно спри€ла визр≥ванню в коло≠н≥альному сусп≥льств≥ сил, що моб≥л≥зували кор≥нне населенн€ на боротьбу за нац≥ональну незалежн≥сть. «агальною специф≥чною ри≠сою розвитку журнал≥стики в крањнах јз≥њ, јфрики та Ћатинськоњ јмерики до дос€гненн€ ними незалежност≥ була на€вн≥сть двох протилежних загон≥в преси: з одного боку Ц виданн€, що виступали на сторон≥ метропол≥й та њх пол≥тики ( колон≥альна преса ), з ≥ншого Ц друк, що в≥дображав у т≥й чи ≥нш≥й форм≥ ≥нтереси та стремл≥нн€ кор≥нного населенн€, його зр≥ючу нац≥ональну самосв≥дом≥сть.

—творен≥ колон≥заторами пер≥одичн≥ виданн€ диференц≥ювалис€ залежно в≥д аудитор≥њ, тематичноњ належност≥ та впливу на коло≠н≥альне сусп≥льство, виокремлювались у три основн≥ групи:

Ц виданн€ дл€ колон≥затор≥в;

Ц св≥тськ≥ виданн€ дл€ кор≥нного населенн€;

Ц рел≥г≥йна (м≥с≥онерська) преса дл€ кор≥нного населенн€.

¬иданн€ дл€ колон≥затор≥в

ѕерш≥ пер≥одичн≥ виданн€, що з'€вилис€ в колон≥альних крањнах ≥ нап≥вколон≥€х, були створен≥ Ївропейц€ми, а тому д≥€ли в русл≥ ко≠лон≥альноњ пол≥тики метропол≥њ. ƒрукувалис€ вони мовами метро≠пол≥й, а тому переважну б≥льш≥сть читач≥в цих видань складали вер≠х≥вка колон≥ального чиновництва ≥ комерц≥йних верств, дещо п≥з≠н≥ше Ц осв≥чен≥ представники м≥сцевоњ ел≥ти. ќсновне призначенн€ преси дл€ колон≥затор≥в пол€гало в ≥нформуванн≥ Ївропейц≥в про под≥њ в метропол≥њ, про д≥њ колон≥альноњ адм≥н≥страц≥њ. ѕод≥бн≥ ви≠данн€ допомагали вих≥дц€м з метропол≥й п≥дтримувати контакти з р≥дною дл€ них культурою, долати ностальг≥чн≥ настроњ. ѕубл≥кац≥њ в прес≥ дл€ колон≥затор≥в були витриман≥ в дус≥ Ївропоцентризму, на њх стор≥нках пропагувалис€ ≥дењ расовоњ переваги Ївропейц≥в.

ѕерш≥ газети, що з'€вилис€ в XVIII ст. в ≥спанських колон≥альних волод≥нн€х у Ќовому —в≥т≥, повн≥стю в≥дпов≥дали цим ознакам. «а≠снована в 1722 р. у ћех≥ко щом≥с€чна ЂLa Gaceta de Mexico у Noticias de Nueva Espanaї, гватемальська ЂLa Gaceta de Goatemalaї (1729-1731), що видавалас€ в ѕеру з 1743 р., ЂLa Gaceta de Limaї та ≥нш≥ газети цього пер≥оду були сум≥шшю опубл≥кованих указ≥в, розпор€джень колон≥альних правител≥в ≥ передруку з мадридських видань, завд€ки чому ≥спанц≥ отримували (правда, з великим за≠п≥зненн€м) в≥ст≥ з батьк≥вщини. „астка новин про житт€ ≥спанських колон≥й була м≥н≥мальною. Ѕезграмотне кор≥нне населенн€ Ц ≥нд≥ан≠ц≥, що в б≥льшост≥ своњй не волод≥ли мовою своњх колон≥затор≥в, Ц було позбавлене можливост≥ використовувати газети €к джерела ≥нформац≥њ.

ƒо групи видань дл€ колон≥затор≥в належить ≥ франкомовний ЂLe Courrier d'Egypteї (Ђ ур'Їр ™гиптуї), €кий де€к≥ арабськ≥ ≥сторики журнал≥стики помилково ≥менують першою Їгипетською газетою. Ќасправд≥ ж це виданн€, €ке виходило за вказ≥вкою Ќаполеона з 1798 р. ≥ призначалос€ вин€тково дл€ француз≥в Ц в основному солдат≥в та оф≥цер≥в наполеон≥вськоњ арм≥њ, не зробило пом≥тного впливу н≥ на населенн€ ™гипту, н≥ на розвиток власне Їгипетськоњ преси, що виникла в XIX ст.

≤сторико-культурне значенн€ видань, створених Ївропейц€ми в колон≥€х, пол€гало переважно в тому, що завд€ки њм кор≥нне на≠селенн€ отримало первинне у€вленн€ про ≥нститут журнал≥стики, про призначенн€ ≥ потенц≥ал пер≥одичного друку.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 530 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

1373 - | 1214 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.