Лекции.Орг


Поиск:
Педагогика ғылымын тек балалар емес, жалпы адамды тәрбиелеу туралы ғылым деп қарастырған Ресей ғалымы:Сухомлинский
Педагогика ғылымына қойылатын міндеттер: Педагогтарды оқу-тәрбие процесін тану теориясымен қаруландыру, тәрбие заңдылықтарын үйрету

Педагогика ғылымының негізгі категориялары: Оқу, сабақ беру.Білім беру.Педагогикалық үдеріс.

Педагогика ғылымының алдына қойылатын мәселелер: Тәрбиенің заңдылықтарын танып, білу, оқу-тәрбие процесінде педагогтарды білім теориясымен қаруландыру

Педагогика ғылымының атқаратын қызметі. Бала тәрбиесімен айналысады,Бала тәрбиесі заңдылықтарын зерттейді,Бала тәрбиесінің дұрыс жүргізу жолдарын көрсету

Педагогика ғылымының басты міндеттері педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту*білім берудің дамуын болжау*оқыту мен тәрбиенің заңцылықтарын ашу*

Педагогика ғылымының басты міндеттерінің бірі :Оқыту мен тәрбиеніің заңдылықтарын ашу*Білім беру жүйесінінің дамуын болжау*Педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту

Педагогика ғылымының дамуына ықпал еткен жағдай: Тәрбиенің қоғамдық өмірдегі рөлі; Қоғам сұранысы; Қоғам дамуының инерттілігі

Педагогика ғылымының детерминанттарына жатады: Қоғам мақсаттары.Үкімет қаулылары.Президент Жолдаулары.

Педагогика ғылымының зерттеу әдiстерi: сұрақ-жауап,әңгiмелесу;анкеттеу,тест; моделдеу

Педагогика ғылымының зерттеу нысаны: Тұлға дамуымен байланысты педагогикалық құбылыстардың жүйесі;

Педагогика ғылымының зерттеу нысаны: Тұлға дамуымен байланысты педагогикалық құбылыстардың жүйесі*Педагогикалық шынайы құбылыс*Біртұтас педагогикалық үдеріс.

Педагогика ғылымының зерттеу пәні – бұл:* Жеке тұлғаның әлеуметтенуі, білім алуы, тәрбиесі* Жеке тұлға*Жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы

Педагогика ғылымының зерттеу пәні: Педагогикалық процесс

Педагогика ғылымының міндеттері: жеке тұлғаны зерттеу,жеке тұлғаның дамуын зерттеу, тұлғаның рухани дамуын зерттеу

Педагогика ғылымының негізгі категориялары: Тәрбие,Оқыту,Білім беру

Педагогика ғылымының нысаны: Тәрбиелеу*Оқыту*Білім беру

Педагогика ғылымының объектісі :Педагогикалық іс -әрекеттің объективті жүріп жатқан жағдайы*Педагогикалық үдеріс*педагогикалық шынайы құбылыс.

Педагогика ғылымының пайда болу себебі: Қажеттілік,Адамды өмірге дайындау қажеттілігі,Тәрбиелеу қажеттілігінен

Педагогика ғылымының пәні:Білім беру ұйымдарында мақсатты түрде ұйымдастыр ылатын тұтас үдеріс.Арнайы әлеуметтік институттарда мақсатты түрде ұйымдастыр ылатын біртұтас үдеріс.; Оқу, тәрбие үдерісін жүзеге асыратын ұйымдардың тұтас үдерісі

Педагогика ғылымының пәні: тұтас педагогикалық үрдіс,білім беру, адам тәрбиесі

Педагогика ғылымының практика қатысты позициялары :Тексеру.Кеңестік.Белсенділік.

Педагогика ғылымының салалары: Валеология,тәрбие педагогикасы, дидактика,тәрбие теориясы. Мектеп педагогикасы,салыстырмалы педагоика, этнопедагогика.

Педагогика ғылымының салалары: Валеология,тәрбие педагогикасы, дидактика,тәрбие теориясы. Мектеп педагогикасы,салыстырмалы педагоика, этнопедагогика.

Педагогика ғылымының салалары:Мектепке дейінгі педагогика, әскери педагогика, педагогика тарихи*Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, педагогика

Педагогика ғылымының салалары: Мектепке дейінгі педагогика, әскери педагогика, педагогика тарихи;Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, педагогика

Педагогика ғылымының салаларын көрсетіңіз: педагогика тарихы,мектепке дейінгі педагогика, мектепке педагогикасы

Педагогика ғылымының функциялары: Ғылыми-теориялық, технологиялық

Педагогика ғылымының функциялары: Оқыту заңдылықтарын ашу;Тәрбиелеу; Тәрбиелеу заңдылықтарын ашу

Педагогика дамуында екі үлкен кезең анықталған: ғылымға дейінгі кезең және педагогиканың ғылым ретіндегі қалыптасу кезеңі

Педагогика және психологияда тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлардың бірі:биоәлеуметтік*әлеуметтік

Педагогика және психологияда тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлардың бірі :биоәлеуметтік*әлеуметтік*биологиялық*

Педагогика зерттейді: Педагогикалық үдерісте оқу әрекеті дағдысын қалыптастыруды.Педагогикалық үдерістің әдістерін, құралдарын, формаларын;Педагогикалық үдерісте іскерлікті қалыптастыруды.

Педагогика зерттейді: Педагогикалық үрдістің мазмұны мен технологиясын; Педагогикалық үрдістің әдістерін, құралдарын, формаларын; Педагогикалық үрдістің мақсатын

Педагогика кабинеті – ұйымдастыру орталығы: оқу-тәрбие процесінің

Педагогика кабинетіне қойылатын талаптарға жатпайтынды көрсетіңіз :демалыс және көңіл көтеру орталығы

Педагогика курсының құрылымды негізіне біртұтас педагогикалық процесс тұжырымдамасы енгізілген педагогикадан оқу құралының авторы: Коджаспирова Г.М

Педагогика курсының құрылымды негізіне біртұтас педагогикалық процесс тұжырымдамасы енгізілген педагогикадан оқу құралының авторы: Коджаспирова Г.М

Педагогика курсының мазмұнын құрастыру: Педагогтың белсенділігіне тәуелді*Педагогикалық іс-әрекет сипатына тәуелді*Даярлық бағыты мен деңгейіне тәуелді*

Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері :Aбстракциялау.Жекешелендіру.Тарихилық.

Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері: Әдіснамалық.Модульдік.Интеграция.

Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері :Мақсатқа бағыттылық.Бағдарламалық.Aбстракциялау.

Педагогика курсының негiзгi бөлiмдерiн атаңыз: педагогиканың(курс) жалпы негiздерi; тәрбенің негіздері;тәрбиенiң теориялық

Педагогика мазмұны көрсетіледі :Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында.Оқу бағдарламаларында.Педагогикалық білім беруді жетілдіру тұжырымдамасында.

Педагогика мазмұнын қалыптастыру концепциялары: Психологиялық.Философиялық.Aзаматтық.

Педагогика мазмұнын қалыптастыру тұжырымдамалары: Іс-әрекеттік*Тұлғалық-бағдарлық*Гуманистік

Педагогика мазмұнын таңдау критерийлері :Cаяси режим және оның идеологиялық бағытын бөліп көрсету.Aзаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.Білім беру жүйесінің құрылымы мен оны ұйымдастыру принциптері.

Педагогика мазмұнын таңдау критерийлері :Экономиканың типтерін бөліктері арқылы қарастыру.Aзаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.Педагогикалық мазмұнының білім беру мекемелерінің мүмкіндігіне сәйкестігі.

Педагогика мазмұнының атқаратын қызметтері: Aқпараттық.Философиялық.Aзаматтық.

Педагогика методологиясы: Зерттелетін педагогикалық құбылыстың объективті қасиеттерін көрсететін заңдылықтар

Педагогика мына ғылымдармен байланысты: Психологиямен, Философиямен, Физиологиямен

Педагогика оқулығы – бұл: педагогикадан бағдарламаға сәйкес құрылған кітап

Педагогика оқулығына қосымша немесе орнына жүретін оқу басылымы қалай аталады :оқу құралы

Педагогика Пәні бойынша сынақ аяқталды:*«Адам» ұғымын аңықтаушы сипаттама* Тіршілік иесі, өкілі *Моральдік қасиеттер

Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері :джентельменді қалыптастыру, афиналық, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері :спартандық, діни тәрбие, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары: *трамп-жоспар *виньетка-жоспар *Белл-Ланкастер жүйесі

Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формаларыБелл-Ланкастер жүйесі*Трамп-жоспар*Виньетка-жоспар

Педагогика практикасы тарихындағы тәрбие жүйелері ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу*афиналық*джентльменді қалыптастыру

Педагогика практикасындағы оқытуды ұйымдастыру жүйесі Трамп-жоспар*Виньетка-жоспар*Белл-Ланкастер жүйесі

Педагогика саласында балалардың жас және дара ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар: Коменский Х.А.,Джон Локк*Ж.Ж.Руссо, Дистервег А.*Ушинский К.Д.,Толстой Л.Н.

Педагогика саласындағы зерттеулер :*Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу*Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру*Ғылыми ізденіс процесі

Педагогика саласындағы зерттеулер: *білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу *білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу *ғылыми-ізденіс процесі

Педагогика тарихы зерттейді: Тәрбиенің дамуы мен педагогика ілімдерінің дамуын

Педагогика тарихы нені оқытады: педагогикалық ойлардың даму тарихы

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2112 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

561 - | 518 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.