Лекции.Орг


Поиск:
Зіндік жұмыстың кезеңдері:Ізденушілік.Іс-әрекеттік.Бақылаушылық.
З құрамына микропрактиканы қосатын сабақ:Лекция.Коллоквиум.Лабороториялық сабақ.

З әрекетінің субъектілік себебін, объектілік мақсаты ретінде қабылдап, пайымдаған кезден.

Өз кезегінде оларды мынадай белгілері бойынша жинақтап қорытуға болады :Ауызша,көрнекі, тәжірибелік (оқу материалын баяндау көзі бойынша).Өсімпаздық түсіндірмелі- бейнелі,ізденістік,зерттеушілік, мәселелік және т.б.(оқу-танымдық қызметтің сипаты бойынша).Индукциялық және дедукциялық (оқу материалын баяндау және түйсіну қисыны бойынша)Білімдерді, қабілеттер мен дағдыларды меңгеру нәтижелерін ауызша,жазбаша тексерулер және өзіндік тексерулер.Білімдерді, қабілеттер мен дағдыларды меңгеру, ынтаның, жауапкершілік сезімінің, міндеттемелекрдің, мүдделердің қалыптасуын көтермелеу.

Өз құрамына микропрактиканы қосатын сабақ: Лекция.Коллоквиум.Лабороториялық сабақ.

Өзiнiң iс-әрекетiн жоспарлау және реттеу: Ұйымдасқан

Зара әрекетте түсетін негізгі, тәрбие құралдарының сипаты:әлеуметтік*рухани.*материалдық.

Өзара әрекеттесуде әр ұжым мүшесі паралелды ықпалдын әсерінде болады: ұжымдың, активтін, мұғалімнің

Өзара әрекеттесуде әр ұжым мүшесі паралелды ықпалдын әсерінде болады: мұғалімнің*ұжымдың*активтін

Өзгелерге өзін-өзі тәрбиелеу мәдениеттін игеруге көмектесу үшін мұғалім жүйелі түрде: Өзін-өзі тану қажет;Өзін-өзі дамытуы қажет

Өздiгiнен жетiлу үшiн өз-өзiне тапсырма беру :Өзiн-өзi мiндеттеу

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары: *А.Құнанбаев *Ы.Алтынсарин *М.Жұмабаев

Өздерінің еңбектерінде оқушыларды шығармашылықты дамытуға,ойларын жүйелерін шақырған Қазақстан ағартушылары мен педагогтары:М.Жұмабаев

Өздерінің еңбектерінде оқушыларды шығармашылықты дамытуға,ойларын жүйелерін шақырған Қазақстан ағартушылары мен педагогтары :М.Жұмабаев*

Өздігінен білім алу дегеніміз: Өздігінен оқып білім алу,Өздігінен ізденіп білім алу,Өздігінен іздену арқылы дүниетанымды кеңейту,өзінің тұлғалық ресурстарын іске асыруы

З-өзiне бағытталған тұлғаның типi:Интровертивтi

Өзін – өзі тәрбиелеу тәсілдері :өзін – өзі бағалау*өзін – өзі бақылау*өзін – өзі түзету

өзін өзі танудың мазмұнында із қалдыратын қатынастар: өзін өзі қабылдау деңгейі; өзімен сәйкестену немесе сәйкестенбеу сезімі

Өзін -өзі тәрбиелеу процесіне тікелей қамтылмайды: басқалардың даму сапасының деңгейін анықтау, тәрбие құралдарының мәнін түсіну

Өзін- өзі тәрбиелеудің маңызы неде? өзін- өзі тәрбиелеу- адамның саналы түрде, белгілі бір мақсаты көздеп, өзінің бойын қалыптастыруы

Өзінiң “Мен” бейнесiне арнаған тіл: Эгоцентрикалық

Өзіндік жұмыс мына жағдайда аса тиімді :жұптық немесе онда 3 адам қатысқан жағдайда

Өзіндік жұмыс ықпал етпейді :дене мәдениеті дағдыларын жетілдіруге

зіндік жұмыстың кезеңдері:Ізденушілік.Іс-әрекеттік.Бақылаушылық.

Өзіндік жұмыстың мақсаты:Өзіндік шығармашылық еңбекке дағдыландыру.; Кәсіби мәселелерді шешуде инновациялық технологияларды қолдану.;Өзінің білімін үздіксіз жетілдіру.

Өзіндік жұмыстың теориялық және эксперименттік түрлерін жіктеу негізге алады: Ғылыми таным әдістері. Үлгілеу әдісі.Жобалау әдісі.

Өзіне жасалған қысқа, нақ нұсқау :*Өзіне бұйрық беру

Өзіне-өзі бұйыру дегеніміз ... Адамның өзіне-өзі берген үздік-үздік үкімі..

Өзіне-өзі қызмет ету бөлiмiндегі жұмыс түрлері: Жамау;Түйме қадау;Ілгекпен тоқу

Өзін-өзі бағалау болу мүмкін: Кемiтiлген,адекваттық,Тым көтерiлген

Өзін-өзі бақылау әрекетке қызмет етеді: Қоршаған ортаға сабырлы әсер ету, олардың кемшіліктерін, әлсіздіктерін және қателерін төзімді қабылдау, толеранты болу

Өзін-өзі бақылау әрекетке қызмет етеді: Қоршаған ортаға сабырлы әсер ету

Өзін-өзі басқару деп нені айтамыз. Тұжырымды басқару,Өздері сайлап алған мүшелері арқылы басқару,Өздері сайлап алған орган мүшелері арқылы жүзеге асырылатын тұжырымды басқару калай аталады

Өзін-өзі дамыту: Өз өмірінің нағыз субъектісі болуға түбегейлі қабілеті

Өзін-өзі міндеттеу- нақты әрекет жоспарын, нақты сапалар жиынтығын және қалыптастыру дәрежесін қабылдау, бұл өзімен жұмыс жасау жоспары

Өзін-өзі тану пәнін жүргізетін педагогтың тілдік қарым-қатынас ерекшелігі: Ашық, бейнелі сөйлеуі; Сөйлеу мәдениетін меңгеруі; Айтыс өнерінің нормаларын сақтауы

Өзін-өзі тану пәнінен сабақ беретін педагогтың бойынан өзара бірлікте көрінуі тиіс сапалар: Көзқарас ізгіліктігі мен дүниетаным кеңдігі; Кәсіби шеберлік; Адамдармен қарым-қатынастың жоғары мәдениетті

Өзін-өзі танудың мәні: Өзін-өзі дамытудың, жүзеге асырудың жалғыз жолы

Өзін-өзі тәрбиелеу – мақсат бағдарлы, саналы, жүйелі, дербес адамның әрекеті, тұлғаны қалыптастыруға бағытталған: Өз тағдырын өзi шешу * өзін-өзі дамыту*Өз дегенiн iске асыру

Өзін-өзі тәрбиелеу - мақсат бағдарлы, саналы, жүйелі, дербес адамның әрекеті, тұлғаны қалыптастыруға бағытталған:Өз дегенiн iске асыру (Самореализация),өзін-өзі дамыту, Өз тағдырын өзi шешу

Өзін-өзі тәрбиелеу әдістері: өзін-өзі иландыру, өзін-өзі көтермелеу, өзін-өзі жазалау, өзін-өзі жұбату,өзін-өзі сынау, өзін-өзі бекіту, өзін-өзі марапаттау, өзін-өзі бұйыру, өзін-өзі бақылау жасау, өзін-өзі бағалау.

Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі: Өзін басқа адамның орнына қою

Өзін-өзі тәрбиелеу –бұл* Өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін-өзі дамытуға, өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті*Адамның өз тұлғасын қалыптастыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті* Өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс-әрекеті

Өзін-өзі тәрбиелеу- бұл: адамның жеке тұлғасы алдына қойған мақсаттарға,идеал сенімдерге сәйкес өзгертуге бағытталған саналы іс -әрекеті

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1396 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

605 - | 569 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.