Лекции.Орг


Поиск:
Ашық педагогикалық бағалау түріне жатататындар:жазалау және мадақтау
Ашық сабақ: басқа мұғалімдердің қатысуымен тәжірибелі мұғалімнің өткізетін сабағы

Әдеби – музыкалық қоғам бірлестігіне қатысушылар ұйымдастырады: Әр түрлі спектакльдер қойылымдарды*Түрлі бағыттағы әдеби музыкалық кештерді*

Әдеби көздер негізінде оқыту әдістерінің жіктелуіне кіреді -Көрнекілік әдістер* Көрнекілік көздерін қолданумен практикалық әдістер*Слайдтар қолдану арқылы теориялық әдістер.

Әдіс: Көздеген мақсатқа жетудің бірыңғайланған тәсілдері*Тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі*Қойылған мақсатқа жетудің ретті амалдары.

Әдіс: Қойылған мақсатқа жетудің ретті амалдарды*Саналылық және белсенділікті арттыру*Құбылыстағы қолданбалы әрекетКөздеген мақсатқа жетудің бірыңғайланған тәсілдері*

әдіскерлер мен психологтар: Б.Г. Есипов., В.В. Давыдов.Л.С.Выготский.

Әдіснама бұл- Танымның ғылыми әдістері туралы ілім*Теориялық құрылым мен практикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың тәсілдері мен ұстанымдар жүйесі*Қандайда бір ғылымда қолданылатын әдіс-тәсілдер жиынтығы.

Әдіснама ғылымы дегеніміз: әдістер туралы ілім;күрделі танымдық әдістемелер*іс-әрекетті ұйымдастыру мен құрастырудың негізі мен тәсілдер жүйесі

Әдіснама деңгейлері:* философиялық*жалпы ғылымилық*нақты ғылымилық

Әдіснама: танымға жету мен оны құру тәсілі;білімді дамытудың тәсілдерін іздестіреді*шынайы және практикалық түрде тиімді білімге жетудің әдістері мен жолдарына көңіл бөледі;

Әдіснамалык принциптер жүйесі: Мәдениетшілдік*Тұлғалық-бағдарлык көзқарас*Іс-әрекеттік.

Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері: сенергетика*жүйелілік*мәдениеттанушылық

Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері: синергетикалық *іс-әрекеттік* мәдениеттанушылық

Әдістеме бірлестігі: белгілі бір пән мұғалімдерінің біліктілігін жетілдіруді көздейтін мұғалімдер жұмысын ұйымдастырудың бір түрі

Әдістемелік жұмысты қортындылау формалары :педагогикалық оқулар;жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктердің шығармашылық есептері;ғылыми-педагогикалық қонфаранциялар

Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары: Ғылыми-педагогикалық конференциялар. Педагогикалық оқулар. Жеке мқғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктердің шығармашылық есептері.

Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары:Ғылыми-педагогикалық конференция*Педагогикалық кеңес*

Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі:жеке*топтық*ұжымдық

Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі:жеке*топатық*ұжымдық*

әдістемесін жасағандар: П.П.Блонский., А.С. Макаренко., Н.К. Крупская.

Әдістерді жіктеу ұстанатын принциптер:* жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып қалыптасуы*жеке тұлғаның мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы*жеке тұлғаның қалыптасып келе жатқан қасиеттері

Әдістерді жіктеу: *ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі*мағыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектеседі*теориялық және практикалықты табуға көмектеседі

Әдістерді жіктеу:Теориялықты және практикалықты табуға көмектеседі*Ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі*Күрделіні және қарапайымды табуға көмектеседі

Әдістерді жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар):Жеке тұлғаның мотивтері,тілек-талаптары,ынтасы;Жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамытып,қалыптасуы;Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері

әзірленгендігі; тәрбие мақсатының талаптарына сай келетіндігі; тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез- құлық

Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі: *Ғылыми дүниетаным

Әлемдік дидактиканың дамуына үлес қосқан ғалымдар:* И.Ф.Гербарт;И.Г.Песталоцци;А.Дистервег.

Әлемдік көзқарастың мәні :Адам санасының арнайы – ерекше түрі, қоршаған әлемдегі көзқарасы мен орыны.

Әлеуметгік жұмыстың мәні: адамның адамға гумандық көзқарасының көрінісі.

Әлеуметтану факторлары (A.Б Мудрик бойынша)мемлекет, ел, қоғам, мәдениет микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің түрі, БАҚ

Әлеуметтендіру дегеніміз. Жүйеге бейімделу,Тұлғаның бір жүйеге бейімделу,Тұлғаның әлеуметтік жүйеге бейімделу

Әлеуметтеннуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіндік дамуына кедергі жасайтың негативті ықпалдарының өту процесі ретінде түсіндірілетін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері:* Г.Олпорт *А.Маслоу*К.Роджерс

Әлеуметтену деп адамның әр түрлі әлеуметтік қоғамдарға интеграциялануды түсініледі: қоғам қозғалыстарға;ұйымдарға;топтарға

Әлеуметтену деп адамның әр түрлі әлеуметтік қоғамдарға интеграциялануды түсініледі: қоғам қозғалыстарға*топтарға*ұйымдарға

Әлеуметтену критериялары: әлеуметтік адаптациялау*әлеуметтік автономия * әлеуметтік белсенділік

Әлеуметтену критериялары: әлеуметтік автономия;әлеуметтік белсенділік;әлеуметтік адаптациялау

Әлеуметтену ұғым ретінде келесі ғылымдарда қолданады: Педагогикалық, философиялық, психологиялық

Әлеуметтену ұғым ретінде келесі ғылымдарда қолданады: психологиялық*философиялық*педагогикалық

Әлеуметтену факторлары этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің түрі, БАҚ мемлекет, ел, қоғам, мәдениет микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар

Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы деп танитын ізгілік (гуманистік) психология өкілдері:К.Роджерс*Г. Олпорт

Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашыльіқ қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіңдік дамуына кедергі жасайтын негативті ықпалдарынан өту процесі ретінде түсіндіретін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері А.Маслоу К.Роджерс Г.Олпорт

Леуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашыльіқ қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіңдік дамуына кедергі жасайтын негативті ықпалдарынан өту процесі ретінде түсіндіретін ізгілік (гуманистік) психология өкілдеріА.Маслоу К.Роджерс Г.Олпорт

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым:беймделу*ортамен кіріктіру

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым:беймделу*ортамен кіріктіру *білім алу

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғымдар: Өзін-өзі жаңғырту*Бейімделу*Ортамен кіріктірілуі..

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1245 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

841 - | 659 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.