Лекции.Орг


Поиск:
Адамгершілік тәрбиесі: Жалпыадами құндылықтарды игеруге бейімдейді
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:Педагогикалық үрдістің мақсатқа бағыттылғы қоғамның мақсатын көрсетеді *Оқу орынының педогогикалық үрдісі қоғамның - әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады* Педагогикалық үрдіс екі жақты үрдіс болып табылады.

... – сезімдік қабылдаудың, теоретикалық ойлау және практикалық әрекетінің бірлігі: * Танымдық әрекет

«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама: онтогенетикалық даму өнімі*психикалық қасиеттер*филогенетикалық даму өнімі

«Адамның ұрығында болашақ жеке тұлғаның барлық қсиеттері бар, ол даму олардың тек сандық жағынан артуын ғана білдіреді» деген ұстанымдағы XVI ғасырда пайда болған ағымды көрсетіңіз: Преформизм*Адамды ұрпақтан ұрпаққа сол қалпында берілуін толығымен анықтайды*Жеке тұлғаның қасиеттері мен келешегін анықтайтын«Гендердің жинағы емесе батареясы»

«Балдырған» сатынысына мүше бола алады: 4-сынып оқушылары*2-сынып оқушылары*3-сынып оқушылары

«Болашақ» оқушылар ұйымының сатылы бөлімдері:«Балбұлақ»*«Жасыл ел»*«Талапкер»*

«Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, әрбір оқушыны есте ұста» дидактикалық ережесіне қатысты принцип: Балалардың жасерекшеліктеріне байланысты ескеру*Балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру*Қызығушылығы

«Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері:білім беру - * құндылық*жүйе *процесс және нәтиже

«Дидактика» терминін алғаш еңгізген: *В.Ратке

«Жеке тұлға» ұғымы: биологиялық және әлеуметтік қасіеттерді біріктіреді;индивидттің әлеуметтік маңызды сапалар жүйесі

«Жеке тұлға» ұғымы: Қоғамдық мәні бар адам. Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді біріктіреді.

«Жеке тұлға» ұғымы: әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі*болмысқа, адамдарға, өзіне, еңбекке, жалпы қоғамға қатысты функциялырының болуы;

«Жеке тұлға» ұғымының мәні: Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді*Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі*Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс-әрекеттің субьектісі

«Маманның жеке кәсіби мәртебесінің жағымсыз деңгейі» сипатталады: Кәсіби қызметтің нәтижесінің төмендігімен; Өзінің қабілетіне және кәсібіне деген ынтаның жоқытығы

«Оқушылардың қоғамдық (әлеуметтік) белсенділігі»: Өз бастамасы бойынша қоғамдық міндеті бар сынып оқушыларының пайызы*Міндетті орындауда есеп беретін оқушылар пайызы*оғамдық міндеті бар сынып оқушыларының пайызы

«Оқушылардың үлгерімі» сипаттамасының көрсеткіштері: Үлгерім сапасының пайызы*Оқушының сынып ұжымындағы мәртебесі*Орта тоқсандық балл

«Оқыту принципі» – бұл: дидактикалық процесті ұйымдастыру*нормативті талаптар*жетекші идеялар

«Параллелді ықпал ету» принципшің мәні: Ықпал ету*Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге белсенділері аркылы ықпал етуі*Тәрбиешінің ұжым мүшелері, белсенділері аркылы ықпал етуі.

«Педагогика адам дамуы мен қалыптасуының мән-мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған үрдіс сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін айқындайды» деген анықтама ұсынған педагогтарды атаңыз: Бабаев С*Крившенко Л.П*Вайдорф-Сысоева М.Е.биев Ж..

«Педагогикалық процестің» компоненттері: Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру*Дамыту, білім беру, іс-әрекет*Үйрету, білім мазмұны, құралдар

«Педагогикалық ұжымның жағдайы» сипаттамасының көрсеткіштері: Оқушының отбасымен жұмыс істеуге дайындық*Мұғалімнің өздігінен білім алу жұмысы*Педагогикалық процесті диагностикалауға дайындық

«Процесс» ұғымының мағынасы. Жылжу*үдеріс*алға басу

«Процесс» ұғымының мағынасы-: Алға қарай жылжыту*Іс-әрекет үдерісі*Жылжу

«Салауатты өмір сүру салтына» негіз болатын идеялар: жан тазалығы;дене үйлесімділігі;ақыл-ойдың айқындылығы;

«Салауатты өмір сүру салтына» негіз болатын үш идея: Жан тазалығы * Дене үйлесімдігі * Ақыл-ойдың айқындылығы

«Тұлга» ұғымының мәні ашуда қолданылатын ұғым: индивид

«Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасы: адам* индивид* даралық

«Форма» терминінің мәні: Тәрбиеленушілердің ұжымдық және жеке дара іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесі*Тәрбие процесінің сырттай көрінісі*Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс – шаралардың жиынтығы*

«Форма» терминінің мәні :*Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін*Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын*Тәрбиешінің іс-әрекетінің көрінісін

«Іс-әрекет тек қана менікі, менің жүрегімде тууы тиіс» деген педагог Ушинский К.Д.

»Болашақ» оқушылар ұйымының сатылы бөлімдері: «Балбұлақ»*«Жасыл ел»*«Талапкер»*

12 ғасырдағы «Князь Владимир Монохматың балаларды үйретуі» педагогикалық трактатының негізгі идеялары: Адамдарға көмек және қайырымдылық құрметті болу*Үлкендерге, құрастарға, жасөспірімдерге сылы болу, сауаттылыққа ынталылықпен жету*Өз Отанын сүю және қорғау*

1934 жылы Қазақстанда, барлық Совет үкіметіндегі секілді... қызметі енгізілді *Баланың денсаулығына қамқоршы*Баланың қабілетін дамытуға қамқоршы* Сынып жетекшісі.

1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді: «Өте жақсы», «Жақсы»*«Қанағаттанарлық» *«Жаман», «Өте жаман»

19-ң аяғында Англияда пайда болған оқыту жүйесі :*Белл-ланкестерлік

Aқпараттық дамытушылық әдістердің ерекшелігі :Cтуденттердің мәселесін шешуі.Жалпылау.Aлгоритм.

Aқпараттық дамытушылық әдістердің ерекшелігі: Cтуденттердің мәселесін

Aлгоритм деп: Әрекет техникасын көрсету. Практикалық тапсырманың орындалуы. Эксперименттеді ұйымдастыру.

Aлғашқы білім деңгейін игеруге бағытталған зерттеу әдісі: Бағалы сауалнама.Cауалнама.Cеминар.

Caбақтан тыс іс-әрекетге езара эрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі: кеш*ертеңгілік

Cабақта әртүрлі әдістерді қолдану мынаны қарастырады: Cтуденттердің оқу материяладрын өз бетімен оқуы.Cтуденттің өзіндік жұмысын дамыту.Шығармашылық қабілетті дамыту.

Cауал қою көмегімен ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған мәселенің ізденушілік әдісі :Мәселелік лекция.Әңгіме түрі.Әңгіме.

Cауалнама кезінде оқушылардың белсенділігін жоғарлататын әдістерді көрсет: Cауалдар.Диктант.Эссе.

Cеминарда бағдарламалық сұрау кезінде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы :топтық.дәстүрлі.дербес.

Cеминарда бағдарламалық сұрау кезінде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы: фронтальды.дәстүрлі.дербес.

Cтуденттерді шығармашылық қабілеттерін дамытатын оқыту әдісі: Aқпараттық- дамытушылық.Дамытушылық.Жазбаша.

Cтуденттердің белсенділігін көп қажет ететін оқыту әдісі :Aқпараттық лекция.Aбстракциялау.Cауалнама.

Cтуденттердің біліміне бақылау жасау талабы: Білімнің ғылымилылығы.Бағаның шынайы қойылуы.Бағаның дұрыс қойылуы.

Cтуденттердің өзіндік зерттеуі негізіндегі мәселені оқыту әдісі: Зерттеушілік әдіс.Бақылау.Эксперимент.

Hақты оқу пәнінің білімінің талабын анықтайтын нормативті құжат: Біліктендіру сипаттамасы.Типтік бағдарлама.Біліктілікті жоғарылатуды растайтын сертификат.

Mұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты: Тұлғаның кәсібилік деңгейін жоғарлату*Педагог қызметкерлерінің әлеуметтік сауатгылыгын қамтамсыз ету

XХ ғасырдың басында қарқынды дамыған ес теориялары: биохимиялық

XІХ ғасырда адам психиканың қыр-сырын табиғи тұрғыдан іздестірген орыстың революцияшыл демократары: А.И.Герцен, В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский

А. Д. Дистерверг тәрбиенің мақсатың «өз әрекетті қызмет»...... деген: жақсылыққа * әсемділікке * ақиқатқа

А.С. Макаренко болашақ жүйесін үш топқа бөлген: жақын*орта*алыс

А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері :жариялық, жауапты, бағыныштық*перспективті бірізділік*жұптық іс-әрекет.

А.С.Макаренко ұжым дамуына қатысты қарастырған кезеңдер саны: *Үш

А.С.Макаренко, қалыптасқан ұжымның ерекше белгілеріне, назар аударған: Еңбек тәрбиесін дамыту*Ұжымда өзіндік қадірін сезіні*Жағымсыз мінез-құлықтарды ынталандыру*

А.С.Макаренконың белгілеген ұжым сатылары: Бірінші саты-ұжымның құрылуы.*Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі.*Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі.

А.Я. Коменскийдің кейбір педагогикалық принциптері: Түсіну*

Абай шығармашылығындағы жастар тәрбиесі туралы философиялық идеялар қай еңбегінде айтылған :«қара сөздері»

Абақ: қазіргі еспетерді еске түсіретін есептеу құралы.

Авторлары: Я.А. Коменский «Ұлы дидактика»*Я.А. Коменский «Ана мектебі»*Н. Құлжанова «Мектептен бұрынғы тәрбие»

Ағартушыларының еңбектері: Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин; А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, Х.Досмұхамедов; ә.Бөкейханов, І.Жансүгіров

Ағымдық бақылау – бұл: Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау, Жаңа сабақты меңгергендігін бақылау,Оқу материалдарын меңгергендігін жүйелі бақылау

Адам белсенділігі: Адамның кабілеттіліктерін дамыту жағдай;Адамның жетістіктерге қол жеткізу жағдай;Адамның қажетті және міндетті жағдай:

Адам бойындағы қасиеттердiң құрылысы?сезiм ;сенiм;мiнез-құлық дағдысы

Адам дамуы: Туа біткен және бойға сіңген қасиеттер

Адам дамуына әсер етуші факторлар :Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие

Адам дамуындағы тұқым қуалаудың ролі: Ата-анадан балаға берілген белгілі қасиеттер және ерекшеліктер; ортамен кіріктірілу;

Адам дамуының үрдістері: Дене*психикалық,*әлеуметтік

Адам дамуының үш кезеңі: Мектеп жасына дейінгі, мектеп жасы, кемелденген есейген кезең

Адам еркі мынадай сапарлармен сипатталады: ерік күші, табандылық

Адам жан дүниесіндегі рухани қажеттіліктер туындайды: Өмірге, сұлулыққа іңкәрлік және тұрмыс қуанышынан

Адам мұраты: Адам баласының жоғарғы мұрат-мақсаттары * Өмірге ұмтылушылығы * Талаптанушылығы

Адам тұлға ретіндегі дамуы оның өмірлік жолының контексі деген кім: С.Рубинштейн

Адам ұғымын анықтаушы сипаттамалар:* тіршілік иесі өкілі*филогенетикалық даму өкілі*онтогенетикалық даму өкілі

Адамгершілік мінез-құлық пен іскерліктерін қалыптастыру *Қоғамға қатысты сана-сезімді қалыптастыру.адамгершілік орта, мектептегі дәстүрлер

Адамгершілік тәрбие – бұл балаларда қалыптастыру: логикалық ойлауды * ақыл-ой әрекеттерді * жалпыадамзаттық құндылықтарды

Адамгершілік тәрбие - бұл балаларда қалыптастыру: ақыл-ой әрекеттерді*жалпы адамзаттық құндылықтарды*логикалық ойлауды

Адамгершілік тәрбие - тәрбиеленушінің қарым-қатынасын қалыптастырушы жүйесі :адамдарға*қоғамға*өзіне*отанға*еңбекке

Адамгершілік тәрбие міндеттері :*моральдік ережелерді меңгеру*адамгершілік жүріс – тұрыс іскерліктерін қалыптастыру*адамгершілік сана қалыптастыру

Адамгершілік тәрбие міндеттері :адамгершілік сезімдерді дамыту*адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді* сезімдер мен сенімдерді

Адамгершілік тәрбие міндеттері: адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді, сезімдер мен сенімдерді қалыптастыру*қабылданған этикалық нормаларға және дәстүрлерге сәйкесті мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру*адамгершілік сезімдерді дамыту

Адамгершілік тәрбие төмендегідей жолдармен іске асырылады :ұжымдық өмірде адамгершілік тәрбиені,*тәжірибелерді қалыптастыру*әдет-дағдыларды тәрбиелеу және адамгершілік сезімдеді қалыптастыру

Адамгершілік тәрбиенің әдістемелік жүйесі өзара әрекет пен өзара әсер етуді көрсетеді: адамгершілік орта*мектептегі дәстүрлер

Адамгершілік тәрбиенің міндеттері- бұл :Өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі тәрбиелеу*Адамгершілік мінез-құлық пен іскерліктерін қалыптастыру*Қоғамға қатысты сана-сезімді қалыптастыру.

Адамгершілік тәрбиесі – бұл: *Моральдік қасиеттер, адамгершілік мінез сипаттары, жүріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі

Адамгершілік тәрбиесі - бұл: Жеке тұлғаның мінез - құлықтарының, әдеттері мен дағдысының,

Адамгершілік тәрбиесі – бұл:моральды сапаларды, мінездің адамгершілік белгілерін, мінез-құлықтың дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі

Адамгершілік тәрбиесі: Жалпыадами құндылықтарды игеруге бейімдейді

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1456 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

580 - | 533 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.