Лекции.Орг


Поиск:
F) Мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі.
G) Оқыту принциптері.

H) Оқыту әдістері.

 

$$$ 151

Педагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді

A) Ұйымдастырушылық жаәынан

B) Бірдей әдістер қолдану

C) Мазмұндық жаәынан

D) Оқудың бірізділігі

E) Жүйелілігі

F) Оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі

G) Ұйымдастыру қиындыәы

H) Мазмұнның күрделігі

 

$$$ 152

Педагогикалық процестің компоненттері арасындайы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша)

A) Педагогикалық процесте оң қасиеттерге сүйену.

B) Ұжымда тәрбиелеу және оқыту.

C) Педагогикалық процесте тұлйаның дамуы.

D) Ізгілік бағыттылығы.

E) Педагогикалық процестің өмірмен байланысы.

F) Педагогикалық процесте ынталандыру.

G) Педагогикалық процестің шарттылығы.

H) Өмірмен байланыс.

 

$$$ 153

Педагогикалық принциптер

A) Ұстанымдар.

B) Байланыстар.

C) Талаптар.

D) Заңдар.

E) Ережелер

F) Заңдылықтар.

G) Негізгі ұйымдар.

H) Ұйымдастыру жолдары.

 

$$$ 154

Эстетикалық тәрбие міндеттері

A) Еңбек қабілеттілігін арттыру

B) Эстетикалық мәдениет тәрбиелеу

C) Ой қабілеттерін дамыту

D) Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту

E) Ағзаны шынықтыру

F) Эстетикалық білімдер беру

G) Мемлекетке сыйластық қалыптастыру

H) Ғылыми дүниетаным қалыптастыру

 

$$$ 155

Педагогикалық үдерістің компоненттері

А) Заңдылық, принцип.

В) Мақсат, міндет, нәтиже.

С) Категория, ұғым.

D) Оқыту, тәрбиелеу.

E) Сынып, мектеп.

 

$$$ 156

Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері

A) Толық,басқарушылық.

B) Жеткіліксіз.

C) Бастапқы, тактикалық, оперативті.

D) Дидактикалық, тәрбиелік.

E) Білімдік.

 

$$$ 157

Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер

А) Саналылық және белсенділік.

В) Ғылымилық, ұжымдық.

С) Үздіксіздік.

D) Ақпараттық және негізділік.

Е) Жүйелілік.

 

$$$ 158

Жоспарлау дегеніміз

А) Жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау.

В) Орындаушыларға хабарлау.

С) Рефлекция жасау.

D) Жаңа мақсат қою.

Е) Міндеттерді іске асыруды ұйымдастыру.

 

$$$ 159

Жеке тұлғаға бағыталған білім берудің ғылым – теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар:

A) Ы. Алтынсарин.

B) Л.В. Занков.

C) Е.В. Бондаревская.

D) В.В. Давыдов.

E) Р.Г. Лемберг.

 

$$$ 160

Тұлғаға бағытталған оқытуда:

А) Тәрбие бағыттылықтың басым болуы.

В) Қоғам мүддесі бағыттылығының басым болуы.
С) Даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы.

D) Қоғам мүддесі бағыттылығының басым болуы.

Е) Ұжымдылық басты мақсатқа бағыттылығының басым болуы.

 

$$$ 161

Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері

A) Аналогия

B) Озық тәжірибені зерттеу

C) Талдау

D) Синтез

E) Түсіндіру

 

$$$ 162

Тәрбиенің ерекшеліктері

А) Дискреттілік.

В) Ұзақтығы және үздіксіздігі.

С) Бір мерзімділігі.

D) Тұрақтылығы.

E) Белсенділігі.

 

$$$ 163

Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді

А) Еңбек.

В) Адамгершілік.

С) Отбасылық.

D) Эстетикалық.

E) Экономикалық.

 

$$$ 164

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

А) Түсіндіру.

В) Мадақтау.

С) Жарыс.

D) Талап.

Е) Жазалау.

 

$$$ 165

Мұғалімнің теориялық және практикалық даярлық бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формалары

А) Озық тәжірибе мектебі.

В) Проблемалық практикумдар.

С) Ғылыми педагогикалық-конференциялар.

D) Педагогикалық оқулар.

Е) Педагогикалық кеңес.

 

$$$ 166

Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері:

A) Оқушылардың тәрбие деңгейінің жоғарлауы.

B) Оқушылардың тәрбие әдістерін меңгеруі.

C) Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы.

D) Оқушылардың оқыту әдістерін меңгеруі.

E) Оқушылардың ғылымға деген белсенділігі.

 

$$$ 167

Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары:

A) Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады.

B) Педагогикалық үдерістің нәтижесі практиканың дамуына тәуелді болады.

C) Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады.

D) Педагогикалық үдеріс бір жақты үдеріс болып табылады.

E) Педагогикалық үдерісте мектеп басшылығы шешуші рөл атқарады.

 

$$$ 168

Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары

А) Жас мұғалім мектебі.

В) Ғылыми-педагогикалық конференциялар.

С) Проблемалық практикумдар.

D) Педагогикалық кеңес.

E) Проблемалық семинарлар.

 

$$$ 169

Мұғалімдердің әдістемелік жұмыста нығайтылатын қабілеттері

А) Дидактикалық жәнедамытушылық мәдениет.

В) Коммуникативтік және қарым-қатынас мәдениеті.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 685 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

574 - | 584 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.