Лекции.Орг


Поиск:
С) Жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениеті.
D) Орындаушылық.

Е) ұйымдастырушылық

 

$$$ 170

Педагогика саласындағы зерттеулер:

A) Педагогиканың келешегін болжау.

B) Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру.

C) Ғылымның мазмұның анықтау.

D) Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру.

E) Ғылымның деңгейін анықтау.

 

$$$ 171

Тәрбиенің құрал жабдықтарына қойылатын талаптар:

A) Педагогиалық талаптарға сай болуы.

B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.

C) Қоғамдық талаптарға сай болуы.

D) Оқушының талаптарына сай болуы.

E) Құқықтық талаптарға сай болуы.

 

$$$ 172

ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:

A) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоға қамқорлығының аясында.

B) Неке мен отбасы,аналық,әкелік және балалық мемелекет қамқорлығының аясында.

C) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты.

D) Балаларды қорғау және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті.

E) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасаға құқылы.

 

$$$ 173

Ұжымды зерттеу әдістері:

А) Әңгіме, сауалнама жүргізу.

В) Гуманистік парадигма.

С) Интервью алу.

D) Бейнежазба арқылы бақылау.

Е) Байқау, тестілеу, шкалалау.

F) Сыртқы пікірге жүгіну.

 

$$$ 174

Сынып жетекшісінің қызметі:

А) Зерттеулер мен бақылау ісіне қатысты тапсырмалар.

В) Шығармашылық жұмыстар.

С) Салыстыруға байланысты тапсырмалар.

D) Әр бағытта сыныптағы оқушылардың әрекетін ұйымдастырады.

Е) Анализдеу және оқу жұмысына байланысты жұмыстары.

 

$$$ 175

Оқу-тәрбие ұстанымдары:

A) Педагог іс-әрекетінің нәтижелілігі

B) Педагог іс-әрекетінің тиімділігі.

C) Ұстаздардың оқушылар ұстанымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарынң үйлесімділігі.

D) Мемлекеттін қоғамның және отбасының оқушыларға қойылатын талаптардың ұйлесімділігі.

E) Әрбір оқушы үшін жеке оқу материалын әзірлеу.

 

$$$ 176

Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеген ғалымдар

A) И.Я. Лернер.

B) М.М Поташкин.

C) Л.В. Занков.

D) Г.А. Цукерман.

E) Д.Б. Эльконин.

 

$$$ 177

Педагогиканың философиялық негіздері

A) Жүйетану

B) Полисубьектілік

C) Мәдинеттанушылық

D) Сенергетика

E) Диалектикалық материализм

 

$$$ 178

Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді

А) Авторитарлық.

В) Қоғамдық.

С) Адамгершілік.

D) Отбасылық.

E) Діни.

 

$$$ 179

Ақыл ой тәрбиесінің міндеттері

A) Ақыл беру.

B) Танымдық белсенділік және қызығушылық дамыту.

C) Моральдық ережелерді меңгерту.

D) Адамгершілік жүріс – тұрыс іскерліктерін қалыптастыру.

E) Қарапайым, құқықтық сауаттылық ашу.

 

$$$ 180

Негізгі іс-әрекет түрлері

А) Әлеуметтік.

В) Еңбек.

С) Материалдық.

D) Рухани.

Е) Табиғат.

 

$$$ 181

Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар

А) Білім мазмұнына қатысты.

В) Тәрие мүмкіндіктерімен байланыстыру.

С) Мемлекет мақсатымен байланыстыру.

D) Тәрбиеленуші сұранысынан тууы.

Е) Тәрбиеші мүмкіндіктерімен байланыстыру.

 

$$$ 182

Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар

А) К.Ж.Кожахметова.

В) С.Қалиев.

С) А.Ф.Каптерев.

D) В.В.Краевский.

E) Т.Парсонс.

{Дұрыс жауабы} = С

 

$$$ 183

Педагогикалық процестің негізгі белгілері

А) Бір деңгейлік әлеуметтік жүйе.

В) Әлеуметтік емес.

С) Көп деңгейлік әлеуметтік жүйе.

D) Үздіксіз.

E) Дискретті.

 

$$$ 184

Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеледі:

A) Қолдану деңгейі.

B) Енгізу деңгейі.

C) Нәтижелік деңгей.

D) Әдістемелік деңгей.

E) Психологиялық деңгей.

 

$$$ 185

Ақпараттық технология:

A) Адам іс-әрекеті арқылы ауызша, жазбашан емесе басқа түрлі тәсілдер мен жеткізілетін қажетті мағұлматтар жиынтығы.

B) Ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістержиынтығы.

C) Нақтықұралдарды, әдістер мен тәсілдерді пайдалану.

D) Нақты мағұлматтар жиынтығы.

E) Кез-келген мәліметтер жиынтығы.

 

$$$ 186

Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер

А) Саналылық және белсенділік.

В) Ғылымилық, ұжымдық.

С) Үздіксіздік.

D) Оңтайлылық және нақтылық.

Е) Жүйелілік.

F) Перспективтік және обьективтік.

G) Ақпараттық және негізділік.

H) Толықтық.

 

$$$ 187

Оқуорындарыинновациялықталаптары

A) Оқу - тәрбие процесінің табиғатқа сәйкестік принципіне.

B) Оқушыларды белгілі кәсіптікке бейімделу.

C) Оқу-тәрбие процесін педагогтың мүмкіндігіне сәйкестендіру.

D) Жеке тұлғаның тек дарынын дамыту.

E) ҚР азаматтары білім алуға құқығына толық ие болу.

F) Жеке тұлғаның білімінің және дарынының дамуына жағдай жасалу.

 

$$$ 188

Даму:

A) Эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын өрлеу процесі.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 553 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

1251 - | 1098 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.