Лекции.Орг


Поиск:
A) Нерв жүйесінің түрлері.
B) Еріктік сапалар.

C) Өмір салты.

D) Мінез-құлығы.

E) Адамгершілік сапалар.

F) Тері түсі.

G) Сөз және ойлау нышандары.

H) Білім.

 

$$$ 115

1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді:

A) «Өте жақсы» «Жақсы».

B) «Қанағаттанарлық».

C) Суммативті бақылау.

D) «Үздік».

E) «Қанағаттанарлықсыз».

F) Қорытынды бақылау.

G) Ағымдық бақылау.

H) Аралық бақылау.

 

$$$ 116

Қазақстанда «Білім туралы» Заңдары қабылданды:

A) 1993

B) 2001

C) 1995

D) 1992

E) 1999

F) 2007

G) 2008

H) 2010

 

$$$ 117

Аттестациялау(сараптау):

A) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.

B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.

C) Мектепішілік ұйымдастыру әдістері.

D) Маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл.

E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.

F) Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі.

G) Мектеп оқушыларының біліктілігін көтеру тәсілі.

H) Педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі.

 

$$$ 118

Платонның көзқарасындағы тәрбие мақсаты:

A) Ақыл-ойды тәрбиелеу.

B) Жауынгерлікке тәрбиелеу.

C) Ұлтшылдыққа тәрбиелеу.

D) Руханилықты тәрбиелеу.

E) Толеранттылықты тәрбиелеу.

F) Сабырлылыққа тәрбиелеу.

G) Сұлулыққа тәрбиелеу.

H) Еріктілікті тәрбиелеу.

 

$$$ 119

Оқушылардың бос уақыты туралы ақпараттар алу үшін қолданылатын әдістер:

A) Бақылау.

B) Контент-талдау.

C) Әңгімелесу.

D) Сауалнама.

E) Экспертті бағалау әдісі.

F) Анализ.

G) Абстракция

H) Синтез.

 

$$$ 120

Инновациялық мектептегі педагогикалық процестің ерекшеліктері

A) Жас ерекшеліктерін есепке алу.

B) Құнды оқу құрал-жабдықтары.

C) Тәрбиенің гуманды сипаты.

D) Жоғарғы категориясы бар мұғалімдер.

E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері

F) Оқушыларды конкурспен қабылдау.

G) Оқытудың жекелік формасы.

H) Оқыту мен тәрбие процесін технологияландыру.

 

$$$ 121

«Білім беру» ұйымының мазмұндық аспектілері: білім беру -

A) Tәрбие.

B) Құндылық.

C) Жүйе.

D) Дамыту.

E) Өмірге дайындық.

F) Процесс және нәтиже.

G) Әлеуметтендіру.

H) Оқыту.

 

$$$ 122

Педагогикалық процестің ұйымдастырушылық формалары

A) Жеке.

B) Технология.

C) Көрнекілік.

D) Тұсіндіру.

E) Принциптер.

F) Ұжымдық.

G) Жаттығу.

H) Топтық.

 

$$$ 123

Білім берудің өнімін тұтынушылар:

A) Қоғам.

B) Ата-ана.

C) Жеке адам.

D) Мемлекет.

E) Мектеп.

F) Отбасы.

G) Мұғалім.

H) Білім жүйесі.

 

$$$ 124

Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»:

A) Сауаттылық және білімділік.

B) Оқыту және тәрбиелеу.

C) Кәсіби құзыреттілік.

D) Тану және зерттеу.

E) Факт.

F) Зерттеу және игеру.

G) Түсіну.

H) Мәдениет және менталитет.

 

$$$ 125

Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады: білім беру - құндылық

A) Жүйелік.

B) Педагогикалық.

C) Тәрбиелік.

D) Тұлғалық.

E) Дамытушылық.

F) Оқытушылық.

G) Қоғамдық.

H) Мемлекеттік.

 

$$$ 126

Білім беру философиясы мәртебесін анықтаудайы көзқарастар:

A) Білім беру философиясы йылыми білімдердің пәнаралық саласы.

B) Философия саласы.

C) Білім берудің әдіснамалық мәселелерін зерттейді.

D) Қолданбалы философия.

E) Педагогика саласы.

F) Білім беру философиясы жеке йылыми сала емес.

G) Йылыми педагогика.

H) Әдіснамалық оқулар.

 

$$$ 127

Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:

A) Дидактикалық және әдістемелік.

B) Құндылық.

C) Жүйелік.

D) Ұйымдастырушылық.

E) Процессуалдық және нәтижелік.

F) Ғылымилық.

G) Әдістеме және әдіснама.

H) Сипаттаушылық.

 

$$$ 128

Білім беру философиясының функциялары:

A) Анықтаушылық.

B) Сипаттаушылық және түсіндірушілік.

C) Теориялық және практикалық.

D) Қолданбалық.

E) Түрлендірушілік.

F) Диагностикалық.

G) Зерттеушілік.

H) Болжамдық.

 

$$$ 129

Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:

A) Заңдар.

B) Гипотезалар.

C) Теориялар.

D) Заңдылықтар.

E) Принциптер.

F) Әдістер.

G) Терминдер.

H) Ұйымдар.

 

$$$ 130

Білім берушілік іс-әрекет субъектілері:

A) Ата-ана.

B) Отбасы және мектеп.

C) Оқушы.

D) Мұйалім.

E) Қоғам

F) Білім беру мекемелеріғ

G) Білім беру жүйесі.

H) Ғалым және басқарушы.

 

$$$ 131

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары

A) Білім беруді реттеу.

B) Азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз ету.

C) Оқыту әдістерін таңдау.

D) Білім беру кеңістігін сақтау.

E) Білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру.

F) Педагогикалық технологияларды іріктеу.

G) Ұйымдастыру формаларын іріктеу.

H) Білім беру мекемелерін жетілдіру.

 

$$$ 132

Этномәдени білім беру сатылары

A) Жанұя.

B) Орта.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 801 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

616 - | 546 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.