Лекции.Орг


Поиск:
F) Дидактикалық материализм.
G) Сыныптық-сабақтық жүйе.

H) Дидактикалық формализм.

$$$ 65

Педагогика әдіснамасының денгейлері:

A) Тарихи денгейі.

B) Қоғамдық денгейі.

C) Мемлекетттік денгейі.

D) Философиялық денгейі.

E) Психологиялық денгейі.

F) Жалпы ғылымдық денгейі.

G) Жалпы пәндік денгейі.

H) Нақты ғылымдық денгейі.

 

$$$ 66

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

A) Оқу процесін зерттеу.

B) Құбылыстарды даму барысында зерттеу.

C) Зандылықтарды танып білу.

D) Зерттеу әдістер зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.

E) Зерттеу мазмұнының тақырыпқа сай болуы.

F) Бір құбылысты екіншілерімен байланыстырмай зерттеу.

G) Бір құбылысты екіншілерімен салыстыра зерттеу.

H) Бір құбылысты екіншілермен сайкестендіру.

 

$$$ 67

Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл:

A) Педагогиканың келешегін болжау.

B) Оқу-тәрбие процесін үйымдастыру.

C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.

D) Педагогикалық заңдылықтардың мәнің зерттеу.

E) Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру.

F) Ғылымның денгейін анықтау.

G) Ғылымның мазмұнын анықтау.

H) Ғылыми ізденіс процесі.

 

$$$ 68

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:

A) Мектептің оқу-тәрбие процесін жетілліру әдістері.

B) Белгілі бір пән мазмұның жетілдіру әдістері.

C) Оқу-тәрбие процесін зерттеу әдістері.

D) Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері.

E) Оқушылардың үлгерімін зерттеу әдістері.

F) Теориялық зерттеу әдістері.

G) Физикалық зерттеу әдістері.

H) Математикалық зерттеу әдістері.

 

$$$ 69

Педагогикалық эксперимент міндеттері:

A) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.

B) Педагогикалық заңдылықтардың мәнің зерттеу.

C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.

D) Оқушыға зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.

E) Балалар ұжымына зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.

F) Оқушылардың оқу үлгерімін өлшеу.

G) Педагогикалық ықпалдың нәтижесін өлшеу салыстыру.

H) Педагогикалық процестін нәтижелігін зерттеу.

 

$$$ 70

Педагогикалық эксперимент кезендері:

A) Танысу кезені.

B) Теориялық кезен.

C) Практикалық кезен.

D) Мазмұндық кезен.

E) Әдістемелік кезен.

F) Талдау кезені.

G) Нәтиже алу кезені.

H) Статистикалау кезені.

 

$$$ 71

Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол:

A) Оның білімі.

B) Оның әлеуметтік жағдайы.

C) Оның отбасылық жағдайы.

D) Оның қоғамдағы белсенділігі.

E) Оның мектептегі белсенділігі.

F) Оның шығармашылығы.

G) Оның білігі.

H) Оның даралық қасиеттері.

 

$$$ 72

Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар:

A) И.А.Иванов.

B) М.А.Данилов.

C) К.Д.Ушинский.

D) Ю.К.Бабанский.

E) В.Г.Белинский.

F) А.И.Герцен.

G) Б.Т.Лихачев.

H) С.Т.Петров.

 

$$$ 73

Педагогикалық процестің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:

A) М.А.Данилов.

B) А.И.Герцен.

C) М.Н.Алексеев.

D) Ю.К.Бабанский.

E) К.С.Пономарев.

F) М.Н.Скаткин.

G) С.Д.Конаржевский

H) Д.И.Алферов.

 

$$$ 74

Педагогикалық процеске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:

A) Оқушылардың тәрбие деңгейінің жоғарлауы.

B) Оқушылардың оқу белсенділігі.

C) Оқушылардың еңбекке деген қызығушылығы.

D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.

E) Оқушылардың ғылымға деген белсенділігі.

F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

G) Оқушылардың тәрбие әдістерін меңгеруі.

H) Оқушылардың оқыту әдістерін меңгеруі.

 

$$$ 75

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:

A) Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.

B) Педагогикалық процестің нәтижесі практиканың дамуына тәуелді болады.

C) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.

D) Педагогикалық процесс біржақты процесс болып табылады.

E) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

F) Педагогикалық процесте мектеп басшылығы шешуші роль атқарады.

G) Педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.

H) Педагогикалық процесте қоғамдық ұйымдар шешуші роль атқарады.

 

$$$ 76

Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша)

А) Дидактикалық және ақпараттық.

В) Болжамдық.

С) Тәрбиелік және дамытушылық.

D) Мотивациялық.

E) Ынталандырушылық.

F) Диагностикалық.

G) Баға беру.

Н) Ақпараттық және құндылық.

 

$$$ 77

Дүниетаным функциялары (И.Ф.Харламов бойынша)

А) Ақпараттық.

В) Бағдар беру.

С) Тәрбиелік.

D) Мотивациялық.

E) Ынталандыру.

F) Дидактикалық.

G) Диагностикалық.

H) Ақпараттық және құндылық.

 

$$$ 78

Ғылыми дүниетанымға енетін көзқарастар жүйесі

А) Адамгершілік.

В) Технологиялық.

С) Эстетикалық.

D) Технократиялық.

E) Технологиялық.

F) Тұрмыстық.

G) Діни.

H) Морфологиялық.

 

$$$ 79

Диалектикалық мәнін ашатын ғылыми дүниетаным

А) Ғылымның.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 775 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

742 - | 810 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.