Який вид фотосхеми розрізняють за способом монтажу?
Лекции.Орг

Поиск:


Який вид фотосхеми розрізняють за способом монтажу?
1) початковими напрямками +

2) межею

3) растровими напрямками

4) рельєфом

256. Камеральний метод визначення планових координат точок місцевості шляхом засічки їх зображень з центрів перекриття знімків – це

1) растрове зображення

2) планова фототріангуляція +

3) інтерполяція знімків

4) спосіб фотомонтажу

257. Один із видів фототріангуляції залежно від отриманих результатів:

1) планова +

2) непланова

3) запланована

4) попередня.

258. Камеральне дешифрування ґрунтується на:

1) вивченні фотографічного зображення в лабораторних умовах з використанням при цьому законів фотографічного зображення +

2) процес автоматизації растрового зображення під час цифрового картографування

3) процес растрово-векторного перетворення горизонтального знімка

4) роботи з визначення геодезичних координат точок місцевості, розпізнаних на аерознімку

259. Прив’язкою аерознімків називаються:

1) роботи з визначення геодезичних координат точок місцевості, розпізнаних на аерознімку +

2) визначення відміток висот точок місцевості шляхом нівелювання нівеліром Н3

3) процес перетворення нахиленого знімка будь-якого масштабу в горизонтальний знімок заданого масштабу

4) процес розпізнавання і фіксування умовними знаками на аерознімках, фотосхемах або фотопланах змісту і розташування елементів місцевості, відомості про які необхідні для складання топографічного плану або вивчення їх в якихось спеціальних цілях

Що називають будь-якою контурною точкою, розпізнаною на знімку і місцевості, координати якої визначені геодезичним способом?

1) опорна точка +

2) опорна засічка

3) опорний рельєф

4) опорний фотоплан

Який із способів геодезичної прив’язки аерознімків неправильний?

1) засічок

2) тріангуляції

3) розходження +

4) полігонометричний

262. Якого дешифрування залежно від призначення не існує:

1) топографічне, гідрологічного

2) маршрутного, шляхового +

3) сільськогосподарського

4) геологічного

Як називається процес розпізнавання і фіксування умовними знаками на аерознімках змісту і розташування елементів місцевості?

1) дешифрування +

2) топологічне знімання

3) цифрове картографування

4) прив’язка аерознімків

264. Із переліченого оберіть елемент, який взагалі фотографічно не зображується:

1) дороги

2) ліси

3) глибини водойм

4) назви населених пунктів+

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Затверджені наказом Головного управління геодезії картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 3 від 24)01)94 р.

2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, та 1:500. Затверджена наказом Головного управління геодезії картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 3 від 24)01)94 р. № 90 від 27.07.99 р.

3. Могильний С.Г., Войтенко С.П. Геодезія, частина перша. Чернігів, Чернігівські обереги, 2002 р.-408 с.

4. Могильний С.Г., Войтенко С.П. Геодезія, частина перша. Донецьк, ДДТУ, 2003 р.- 458 с.

5. Б.І. Новак, Г.О. Порицький, Л.П. Рафальська. Геодезія. Київ, Арістей, 2008 р. -283 с.

6. Землевпорядкування. Навчальний довідник. – Навчально-методичний центр по підготовці молодших спеціалістів. 2007-50с.

7. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії. Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

8. Балакірський В.Б. та ін. Геодезичні роботи при землеустрої.

9. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002) - 163 с.

10. Дорожинський О.Л., Тукай Р. Фотограмметрія. – Львів, Львівська політехніка, 2008.

11. Кочеригін Л.Ю., Фотограмметрія: Конспект лекцій. – НМЦ, 2005. – 138 с.

12. Рудий Р.М. Прикладна фотограмметрія. – Київ,1991

13. Богомолов Л.А. Дешифрованиеаероснимков. – М.: Недра, 1976

14. Лобанов А.Н., Буров М.И., Краснопевцев Б.В. Фотограмметрия. – М.: Недра, 1987

15. Мурашев С.А., Гебгарт Я.И., Кислицын А.С. Аэрофотогеодезия. – М.: Колос, 1968.

16. Инструкция по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов в масштабах 1:10000 и 1:25000 для землеустройства, государственного учета земель и земельного кадастра. – М.: МСГ СРСР, 1978.

17. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. – М.: Колос, 2002)

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 776 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.