Який із видів аерофотозйомки зайвий?
Лекции.Орг

Поиск:


Який із видів аерофотозйомки зайвий?
1) багатомаршрутний

2) маршрутний

3)одинарний

4) подвійний +

236. Епюри – це:

1) креслення, на якому фігура зображена методом декількох площин +

2) опорні точки на знімку

3) коефіцієнти координатографа

4) довжина знімка по діагоналі

Величини, які визначають положення знімків у момент фотографування – це

1) елементи орієнтування знімків +

2) елементи формування епюр

3) коефіцієнти масштабування

4) коефіцієнти паралельного орієнтування

Що не входить до елементів орієнтування знімків?

1) елементи внутрішнього орієнтування

2) елементи зовнішнього орієнтування

3) елементи взаємного орієнтування

4) елементи паралельного орієнтування +

239. Відношення нескінченно малого відрізка певним чином орієнтованого на знімку до відповідного відрізку на місцевості – це:

1) масштаб знімка в будь-якій точці +

2) коефіцієнти масштабування

3) елементи формування епюр

4) довжина знімка по діагоналі

Який із наведених масштабів не стосується фотограмметрії?

1) масштаб точки надиру

2) масштаб головної точки

3) масштаб по напрямку головної вертикалі

4) масштаб точки апогею +

241. Що означає (fk) у формулі визначення масштабу головної точки знімка?

1) фокусна віддаль +

2) величина надиру

3) величина зеніту

4) висота фотографування

Що означає (Н) у формулі визначення масштабу горизонтального знімка?

1) фокусна віддаль

2) величина надиру

3) величина зеніту

4) висота фотографування +

243. Що означає (α) у формулі зміщення точок на аерознімку під впливом кута нахилу для планового знімка?

1) фокусна віддаль об’єктива

2) центр проектування

3) кут нахилу знімка +

4) кут відображення проективної осі

244. Робоча площина знімка – це:

1) величина нахилу знімка вздовж напрямку польоту літаючого апарату

2) площина, яку займає перекриття знімків між собою +

3) величина кута повороту знімка

4) площина, яку займає одиночний знімок

245. Процес перетворення нахиленого знімка будь-якого масштабу в горизонтальний заданого масштабу – це:

1) трансформування +

2) спотворення

3) кут нахилу повороту знімка

4) центр проектування

246. Способи трансформування знімків:

1) аналітичний

2) графічний

3) графомеханічний

4) всі відповіді вірні +

247. Вирахування координат точок горизонтального знімка за виміряними координатами нахиленого знімка методом:

1) аналітичним +

2) графічним

3) графомеханічним

4) палетковим

248. Точний оптико-механічний прилад, призначений для фототрансформування планових і перспективних аеронегативів – це

1) фототрансформатор +

2) графічний прилад для аеронегативів

3) прилад, призначений для дешифрування планових аеронегативів

4) точний оптико-механічний прилад, призначений для аерофотознімання місцевості

249. Одномасштабне фотографічне зображення місцевості, побудоване в єдиній системі координат, що відповідає по точності топографічному зніманню даного чи відповідного масштабу – це:

1) фотоплан +

2) топографічний план

3) цифрова карта

4) растрове зображення

250. Процеси, які належать до виготовлення фотопланів

1) підготовка основи

2) підготовка трансформованих знімків

3) монтування

4) всі відповіді вірні +

251. Який з контролів не входить до процесу оцінки якості і оформлення фотопланів?

1) контроль по опорних точках

2) контроль по порізах

3) контроль по окомірній засічці +

4) контроль по зведеннях з сусідніми планшетами

252. Фотографічне зображення частини місцевості, отримане з робочих площин контактних чи збільшених аерознімків – це:

1) фотосхема +

2) абрис

3) топографічний план

4) цифрове графічне зображення растру

Оберіть правильний вид фотосхеми?

1) багатомаршрутний +

2) дисторсійний

3) шляховий

4) дотиковий

Який вид фотосхеми розрізняють за способом монтажу?

1) контурами +

2) абрисами

3) растровими зображеннями

4) рельєфом

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 963 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.