З чого складається космічний сегмент системи GPS?
Лекции.Орг

Поиск:


З чого складається космічний сегмент системи GPS?
1) різноманітні приймачі GPS, які приймають сигнали супутників

2) п’яти моніторингових станцій, які керують супутниками

3) з 24 штучних супутників Землі, які розподілені на шести орбітах +

4) з 20 штучних супутників Землі, які розподілені на п’яти орбітах

202. Знімання, за якого на місцевості виміряють горизонтальні кути і довжини ліній, в результаті чого отримують план місцевості із зображенням елементів ситуації без рельєфу – це:

1) тахеометричне знімання

2) нівелірне знімання

3) мензульне знімання

4) теодолітне знімання +

203. Топографічний план місцевості отримують у результаті знімання:

1) тахеометричного +

2) бусольного

3) окомірного

4) теодолітного

204. Мензульне знімання виконується за допомогою:

1) теодоліта

2) нівеліра

3) мензули та кіпрегеля +

4) тахеометра

205. Вид знімання, за якого на плані місцевості викреслюється ситуація і рельєф, має назву:

1) топографічне знімання +

2) бусольне знімання

3) окомірне знімання

4) теодолітне знімання

206. Мензульне знімання виконують за допомогою приладу:

1) теодоліта

2) нівеліра

3) кіпрегеля +

4) тахеометра

207. На топографічний план пікетні точки наносять за допомогою:

1) нівеліра

2) тахеометра

3) планіметра

4) тахографа або транспортира. +

208. У полігонометрії 4 класу, 1 та 2 розрядів довжини сторін вимірють:

1) штриховими мірними стрічками

2) теодолітом

3) світлодалекомірами +

4) нитковим далекоміром

209. У полігонометрії 4 класу, 1 та 2 розрядів кути вимірюють:

1) теодолітами технічної точності

2) точними теодолітами +

3) точними нівелірами

4) світлодалекомірами

210. Для визначення положення точок методом GPS-спостережень одночасно мають спостерігати не менше:

1) трьох супутників

2) чотирьох супутників +

3) п’яти супутників

4) шести супутників

211. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом використовують:

1) статичні відносні GPS-спостереження +

2) кінематичні відносні GPS-спостереження

3) напівкінематичні відносні GPS-спостереження

4) GPS-спостереження в режимі stop&go

212. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом одночасно потрібно вести GPS-спостереження не менш ніж:

1) одним приймачем

2) двома приймачами +

3) трьома приймачами

4) чотирма приймачами

213. Під час нівелювання IV класу нівелірні ходи прокладають:

1) тільки в одному напрямі +

2) у прямому та зворотному напрямах

3) два рази в одному напрямі

4) по два рази в прямому та зворотному напрямах

214. Під час нівелювання IV класу нерівність відстаней від нівеліра до рейок на станції допускається до:

1) 5 м +

2) 10 м

3) 2 м

4) 4 м

215. Під час нівелювання IІІ класу нерівність відстаней від нівеліра до рейок на станції допускається до:

1) 5 м

2) 10 м

3) 2 м +

4) 4 м

216. Під час нівелювання IV класу нев’язки в ходах між вихідними пунктами мають бути не більше:

1) 5 мм на 1 км ходу

2) 10 мм на 1 км ходу

3) 20 мм на 1 км ходу +

4) 50 мм на 1 км ходу

217. Під час нівелювання IІІ класу нев’язки в ходах між вихідними пунктами мають бути не більше:

1) 5 мм на 1 км ходу

2) 10 мм на 1 км ходу +

3) 20 мм на 1 км ходу

4) 50 мм на 1 км ходу

218. Під час нівелювання IV класу розходження значень перевищень на станції, що визначені за чорними та червоними шкалами рейок, допускається до:

1) 1 мм

2) 2 мм

3) 3 мм

4) 5 мм. +

219. Державну нівелірну мережу України поділяють на класи:

1) два

2) три

3) чотири +

4) п’ять

220. Лінії державної нівелірної мережі І, ІІ, ІІІ та ІV класів закріплюють реперами вздовж траси через:

1) 1 км

2) 2 км

3) 5 км +

4) 8 км

221. Висотну прив’язку центрів тріангуляції 4 класу, 1 і 2 розрядів проводять нівелюванням:

1) І класу

2) ІІ класу

3) ІІІ класу

4) ІV класу або технічним +

222. До крупномасштабного топографічного знімання належать знімання у масштабах:

1) 1:25 000

2) 1:100 000

3) 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 +

4) 1:50 000.

223. Щільність пунктів мережі згущення на забудованій території має бути не менш ніж:

1) 1 пункт на 1 км2

2) 2 пункти на 1 км2

3) 4 пункти на 1 км2 +

4) 8 пунктів на 1 км2

224. Щільність пунктів мережі згущення на незабудованій території має бути не менш ніж:

1) 1 пункт на 1 км2 +

2) 2 пункти на 1 км2

3) 4 пункти на 1 км2

4) 8 пунктів на 1 км2)

За формулою

де a , b – велика та мала півосі земного еліпсоїда, визначається:

1) стиснення земного еліпсоїда +

2) ексцентриситет земного еліпсоїда

3) другий ексцентриситет земного еліпсоїда

4) полярний радіус

226. Проекція Гавсса є:

1) рівнокутною +

2) рівновеликою

3) рівнопроміжною

4) довільною

227. Дисципліна, яка вивчає форму, розмір, розташування та інші кількісні та якісні характеристики об’єктів за їх фотографічним зображенням:

1) фотограмметрія +

2) геодезія

3) картографія

4) геодезичні роботи під час землеустрою

228. Знімок – це зображення об’єкта:

1) проектувальні промені якого не перетинаються

2) проектувальні промені якого перетинаються в одній точці +

3) проектувальні промені якого перетинаються в двох точках

4) не паралельними лініями з ефемеридами

229. Ортогональна проекція – це проектування:

1) не паралельними лініями

2) перпендикулярними лініями

3) паралельними лініями +

4) циліндричними лініями

230. Що є ортогональною проекцією:

1) топографічна карта +

2) знімок

3) векторне зображення

4) інтерферометрія

231. Що є центральною проекцією:

1) топографічна карта

2) знімок +

3) векторне зображення

4) інтерферометрія

232. Процес фотографування ділянок земної поверхні з літаючого апарату для створення топографічних карт – це:

1) теодолітне знімання

2) трансформування

3) нівелювання

4) аерофотознімання +

233. Як називається аерофотозйомка, коли відхилення оптичної осі від прямовисної не перевищує 3°:

1) перпективна

2) прямовисна

3) планова +

4) інтерпольована

234. Як називається аерофотозйомка коли відхилення оптичної осі від прямовисної перевищує 3°:

1) перпективна +

2) прямовисна

3) планова

4) інтерпольована

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 748 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.