Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«апитанн€ дл€ самоконтролю..
 1.  оли був прийн€тий јкт пронезалежн≥сть ”крањни?
 2. ќхарактеризуйте процес державотворенн€ та його складов≥.
 3. –озкрийте процес формуванн€ м≥сцевих орган≥в влади.
 4. „ому дл€ забезпеченн€ демократичного розвитку необх≥дний под≥л на 3 г≥лки влади.
 5. –озкаж≥ть про д≥€льн≥сть ¬ерховноњ –ади 12 скликанн€.
 6. ќхарактеризуйте основн≥ риси формуванн€ та д≥€льност≥ виконавчоњ г≥лки влади.
 7. ¬изначте осовн≥ етапи формуванн€ украњнськоњ арм≥њ. –озкрийте завданн€, що сто€ть перед «бройними силами ”крањнськоњ держави.
 8. ўо в≥др≥зн€ло вибори до ¬ерховноњ –ади ”крањни 1998 р. в≥д парт≥йних?
 9. ’то отримав перемогу на виборах ѕрезидента ”крањни 1998 р.? „ому?
 10. як≥ ви знаЇте виборч≥ системи?
 11. ўо таке парламентська б≥льш≥сть у парламент≥? як вона складалас€ у ¬ерховн≥й –ад≥ 13 скликанн€? яке њњ значенн€ дл€ роботи законодавчого органу?
 12. Ќа €к≥ групи розд≥л€лис€ пол≥тичн≥ парт≥њ в ”крањн≥ 1991 Ц 1994?
 13. ќбгрунтуйте актуальн≥сть розробки та прийн€тт€  онституц≥њ дл€ молодоњ держави ”крањни.
 14. ќхарактеризуйте основн≥ етапи конституц≥йного процесу в”карњн≥ 1991 Ц 1995 р.
 15. як≥ форми прийн€тт€  онституц≥њ ¬и знаЇте? ¬ чому пол€гають переваги ≥ недол≥ки того, що нова украњнська  онституц≥€ була прийн€та ¬ерховною –адою?
 16. ќхарактеризуйте основн≥ завданн€, що сто€ли перед економ≥кою ”карњни п≥сл€ проголошенн€ незалежност≥? ¬ чому суть радикальних економ≥чних реформ 1994?
 17. як≥ причини економ≥чного спаду в перш≥й половин≥ 90- х рок≥в? ўо робилос€ дл€ стаб≥л≥зац≥њ економ≥ки?
 18. ƒайте характеристику п≥дсумкам економ≥чного розвитку ”крањни до 1999 р.
 19. ƒайте характеристику програми Ђ”крањна Ц поступ у ’’≤ стол≥тт€ї.
 20. –озкрийте п≥дсумки виконанн€ економ≥чних завдань 2000 Ц 2004 рок≥в.
 21. –озкрийте процес розшаруванн€ нашого сусп≥льства. „и завжди зростаюче багатство пропорц≥йне вкладен≥й прац≥?

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

 1. Ѕойко ќ.ƒ. ≤стор≥€ ”крањни Ц  .: ¬идавничий центр Ђјкадем≥€ї, 2001; с. 566 Ц 612.
 2. —в≥тлична ¬.¬. ≤стор≥€ ”крањни.-  .:  аравела; Ћьв≥в: Ќовий св≥т Ц 2000, 2002, с. 242 Ц 256.
 3. “урченко ‘. √., ѕанченко ѕ. ѕ., “имченко —. ћ. Ќов≥тн€ ≥стр≥€ ”карњни. „астина друга 1939 Ц 2001. Ц  ,: √енеза; 2003, с. 353.

≈кспрес-тести

1.  оли був прийн€тий јкт пронезалежн≥сть ”крањни?

2. ќхарактеризуйте процес державотворенн€ та його складов≥.

3. –озкрийте процес формуванн€ м≥сцевих орган≥в влади.

4. „ому дл€ забезпеченн€ демократичного розвитку необх≥дний под≥л на 3 г≥лки влади.

5. –озкаж≥ть про д≥€льн≥сть ¬ерховноњ –ади 12 скликанн€.

6. ќхарактеризуйте основн≥ риси формуванн€ та д≥€льност≥ виконавчоњ г≥лки влади.

7. ¬изначте осовн≥ етапи формуванн€ украњнськоњ арм≥њ. –озкрийте завданн€, що сто€ть перед «бройними силами ”крањнськоњ держави.

8. ўо в≥др≥зн€ло вибори до ¬ерховноњ –ади ”крањни 1998 р. в≥д парт≥йних?

9. ’то отримав перемогу на виборах ѕрезидента ”крањни 1998 р.? „ому?

10. як≥ ви знаЇте виборч≥ системи?

11. ўо таке парламентська б≥льш≥сть у парламент≥? як вона складалас€ у верховн≥й –ад≥ 13 скликанн€? яке њњ значенн€ дл€ роботи законодавчого органу?

12. Ќа €к≥ групи розд≥л€лис€ пол≥тичн≥ парт≥њ в ”крањн≥ 1991 Ц 1994?

13. ќбгрунтуйте актуальн≥сть розробки та прийн€тт€  онституц≥њ дл€ молодоњ держави ”крањни.

14. ќхарактеризуйте основн≥ етапи конституц≥йного процесу в”карњн≥ 1991 Ц 1995 р.

15. як≥ форми прийн€тт€  онституц≥њ ¬и знаЇте? ¬ чому пол€гають переваги ≥ недол≥ки того, що нова украњнська конституц≥€ була прийн€та вищим законодавчим органом ¬ерховною –адою?

16. ќхарактеризуйте основн≥ завданн€, що сто€ли перед економ≥кою ”карњни п≥сл€ проголошенн€ незалежност≥? ¬ чому суть радикальних економ≥чних реформ 1994?

17. як≥ причини економ≥чного спаду в перш≥й половин≥ 90- х рок≥в? ўо робилос€ дл€ стаб≥л≥зац≥њ економ≥ки?

18. ƒайте характеристику п≥дсумкам економ≥чного розвитку ”крањни до 1999 р.

19. ƒайте характеристику програми Ђ”крањна Ц поступ у ’’≤ стол≥тт€ї.

20. –озкрийте п≥дсумки виконанн€ економ≥чних завдань 2000 Ц 2004 рок≥в.

 

 

јнал≥тичн≥ тести.

 

 1. ƒайте характеристику проблем, що виникли в економ≥чн≥й та пол≥тичн≥й сферах житт€ п≥сл€ здобутт€ ”крањною незалежност≥.
 2. –озкрийте суть пон€тт€ Ђдержавотворенн€ї та назв≥ть його складов≥ в ”крањн≥.
 3. „ому було викликане перегрупуванн€ парт≥йно-пол≥тичних сил в ”крањн≥ п≥сл€ здобутт€ незалежност≥? „ому одна частина пол≥тичних сил п≥дтримала курс ѕрезидента ”крањни Ћ. равчука, а ≥нша перебувала в опозиц≥њ?
 4. ќхарактеризуйте парт≥йно-пол≥тичне житт€ в ”крањн≥ в 90-х роках.
 5. „ому в процес≥ п≥дготовки президентських вибор≥в 1999 р значно актив≥зувавс€ процес формуванн€ нових пол≥тичних парт≥й?
 6. який терм≥н найчаст≥ше характеризуЇ стан економ≥ки ”крањни в перш≥й половин≥ 90-х рок≥в: Ђкризаї, Ђреформуванн€ї, Ђруйнац≥€ї. ќбірунтуйте свою думку.
 7. яку роль у розбудов≥ незалежноњ ”крањни в≥д≥грало прийн€тт€  онституц≥њ ”крањни 1990 р.? «гадайте основн≥ етапи конституц≥йного процесу.
 8. –озкрийте суть основних програм реформуванн€ украњнськоњ економ≥ки в умовах незалежност≥. „и все з нам≥ченого вдалос€ реал≥зувати?
 9. ќхарактеризуйте життЇвий р≥вень населенн€ ”крањни в нових ≥сторичних умовах. ўо викликало соц≥альне розчаруванн€ в ”крањн≥?
 10. «гадайте основн≥ дос€гненн€ украњнськоњ культури 90-х рок≥в. „им ≥сторичн≥ умови њњ розвитку в≥др≥зн€лись в≥д рад€нських час≥в?

 

“ести

1.  оли було обрано першого ѕрезедента ”карањни ≥ хто ним став?

 

1. 1990 р.; а) Ћ.  учма;

2. 1991 р.; б) Ћ.  учма;

3. 1992 р. в) ќ. ћороз.

 

2. Ќазва украњнська рад€нська —оц≥ал≥стична –еспубл≥ка була зам≥нена на назву - Ђ”крањнаї:

а) вересн€ 1990 р.;

б) вересн€ 1991 р.;

в) вересн€ 1992 р.

 

3. «акон Ђѕро державний кордон ”крањниї буо прийн€то:

а) у жовтн≥ 1991 р.;

б) у листопад≥ 1991 р.;

в) у вересн≥ 1992 р.

 

4. «акон Ђѕро збройн≥ сили ”крањниї було прийн€то:

а) 6 грудн€ 1990 р.;

б) 6 грудн€ 1991 р.;

в) 6 грудн€ 1993 р.;

 

5. ƒержавну символ≥ку ”крањни ¬ерховна –ада затвердила:

а) с≥чн≥ Ц лютому 1991 р.;

б) с≥чн≥ Ц лютому 1992 р.;

в) с≥чн≥ Ц лютому 1993 р.;

 

6. ¬ибори до ¬ерховноњ –ади 13 скликанн€ в≥дбулас€:

а) березень 1994 р.;

б) березень 1995 р.;

в) березень 1996 р.

 

7. Ћ.  учма був обраний ѕрезидентом ”карњни п≥д час вибор≥в:

а) черн€ Ц липн€ 1993 р.;

б) черн€ Ц липн€ 1994 р.;

в) черн€ Ц липн€ 1995 р.

 

8. √оловою ¬ерховноњ –ади 13 скликанн€ був:

а) ќ. ћороз;

б) ќ. “каченко;

в) Ќ. ¬≥тренко.

 

9. ¬ерховна –ада 14 скликанн€, €ку очолив ќ. “каченко, а ≤. ѕлющ проводила

свою роботу:

а) в 1994 Ц 1998 рр.;

б) 1998 Ц 2002 рр.;

в) 2002 Ц 2006 рр.

10. Ќа другий строк ѕрезидентом ”крањни Ћ.  учму було обрано:

а) 1998 р.;

б) 1999 р.;

в) 2000 р.

 

 

11.  онституц≥€ ”крањни була прийн€та:

а) 28 червн€ 1995 р.;

б) 28 червн€ 1996 р.;

в) 28 червн€ 1997 р.

 

 

¬≥дпов≥д≥ на тести

“ема 1. Ќайдавн≥ша ≥стор≥€ ”крањни

“ести

1 Ц а); 2 Ца); 3 Ц а); 4 Ц а); 5 Ц г); 6 Ц а); 7 Ц а); 8 Ц а); 9: 1) Ц а), 2 Ц е), Ц а), 4 Ц в), 5 Ц г), 6 Ц б); 10: 1) Ц в, 2) Ц а), 3) Ц б).

 

јнал≥тичн≥ тести

1. 1) Ц а), б), в), Ї), ≥). 6. 1 збиральництво;

2) Ц г); д); е). 2 полюванн€;

2. 1) Ц а), в), г). 3 рибальство;

2) Ц б), е), Ї), з). 4 землеробство;

3. 1) Ц а), б), д), Ї), з). 5 скотарство;

2) Ц в), г), е), ж), ≥). 6 ремесло.

4. 1) Ц б);

2) Ц д); 7. 1 перв≥сне стадо;

3) Ц г); 2 р≥д;

4) Ц в); 3 племТ€;

5) Ц а). 4 союз племен.

5. 2 Ц гуни IV-V ст.; 8. 1 Ц п≥текантроп;

1 Ц готи ≤≤≤-IV ст.; 2 Ц неандерталець;

печен≥ги ’-’≤ ст. 3 Ц кроманьйонець

3 Ц авари VI-VII ст. (Homo Sapiens)

половц≥ ’≤-’≤≤≤ ст. 9. √ора, ќльв≥€, ‘еодос≥€,

ѕант≥капей, ’ерсонес

10. —х≥дн≥, зах≥дн≥, п≥вденн≥

 

“ема 2: ”творенн€ ≥ розвиток ранньофеодальноњ держави  ињвська –усь

 

“ести

 

1 Ц б); 2 Ца); в); 3 Ц б); 4 Ц а); 5 Ц б); 6 Ц а); 7 Ц а);

8. 1) Ц а; 2) Ц г); 3) Ц в); 4) Ц б).

9. 1) Ц в); 2) Ц а); 3) Ц в); 4) Ц е); 5) Ц г); 6) Ц д).

10. 1) Ц в) 945-964 рр.;

2) Ц б) 912 Ц 945 рр.;

3) Ц а) 882 Ц 912рр.;

4) Ц д) 980-1015 рр.;

5) Ц Ї) 1113 Ц 1125 рр.

≈кспрес-тести

 

1. 1) Ц а), б), в), г). 5. 1) Ц б)

2) Ц д); е). 2) Ц а)

3) Ц Ї), ж). 3) -

2. 1) Ц а); 4) Ц в)

2) Ц д); 6. 1) Ц в)

3) Ц б); 2) Ц б)

4) Ц в); 3) Ц а)

5) Ц г) 7. Ц б), в), г), д), е).

3. 1) Цв), г), е), Ї), њ). 8. Ц б), г), в).

2) Ц а), б), д), ж), з), ≥). 9. Ц  ињвська –усь була

4. 1) Ц б) ранньофеодальною державою.

2) Ц в) « монарх≥чною формою правл≥нн€.

3) Ц г) јдм≥н≥стративна, воЇнна ≥ судова

4) Ц д) влада була зосереджена в руках

5) Ц а) кињвськогокн€з€, ≥ радивс€ в≥н

з дружиною, п≥зн≥ше бо€рами.

¬ Ќовгород≥, р≥дше в  иЇв≥, та

≥нших м≥стах збиралос€ в≥че.

10. ” пер≥од феодальноњ

роздробленост≥ в≥дбувалос€ зм≥на

державноњ влади: централ≥зована

форма державноњ влади поступилас€

м≥сцем пол≥центричн≥й.

 

“ема 3: √алицько-¬олинське кн€з≥вство

 

“ести

1. 3) Ц б); 2. 3) Ц б); 3. 3) Ц а); 4 Ц б); 5 Ц в); 6 Ц а); 7 Ц в); 8 Ц а); 9 Ц а); 10 Ц б); 11 Ц а); 12 Ц а).

 

јнал≥тичн≥ тести

6. а); в); г); д); е); Ї).

7. а); в).

8.

Ѓ продовжила культурно-духовий розвиток украњнських земель;

Ѓ стала новим центром, п≥сл€  иЇва, економ≥чного житт€;

Ѓ п≥дтвердила, що словТ€нських народ самост≥йно може створити державу;

Ѓ спри€ла обТЇднанню сх≥дного словТ€нства ≥ зберегла в≥д завоюванн€;

Ѓ продовжила славн≥ дипломатичн≥ традиц≥њ  ињвськоњ –ус≥;

Ѓ в≥дкрила доступ зах≥дноЇвропейськоњ культури в зах≥дноукрањнськ≥ земл≥.

9. √алицько-¬олинська по форм≥ правл≥нн€ була монарх≥Їю, найб≥льшого розвитку дос€гла в 1238 Ц 1264 рр. за час≥в правл≥нн€ ƒанила √алицького. —таб≥льний розвиток √алицько-¬олинська держава переживала за спадкоЇмц≥в ёр≥€ ≤ та його син≥в јндр≥€ та Ћева ≤≤, поступовий занепад в≥дбувавс€ в пер≥од правл≥нн€ ёр≥€ ≤≤ (1325-1340 рр.).

“ема 12. ”крањнська –—– в умовах модерн≥зац≥њ

(1928 Ц 1939рр.)

“ести

 

1Ц а), в); 2 Ц б); 3 Ц в); 4 Ц а); 5 Ц б); 6 Ц в); 7 Ц а); 8 Ц б); 9 Ц а); 10 Ц б); 11 Ц б);

12 Ц б); 13 Ц б); 14 Ц б); 15 Ц б), в), г).

 

“ема 14. ”крањна в умовах дестал≥н≥зац≥њ

“ести

1 Ц б); 2 Ц а); 3 Ц в); 4 Ц в); 5 Ц б); 6 Ц б); 7 Ц в); 8 Ц а); 9 Ц а); 10 Ц в).

“ема 15. ”крањна в пер≥од стаб≥л≥зац≥њ рад€нськоњ системи та загостренн€ њњ соц≥ально-економ≥чноњ кризи та пол≥тичноњ кризи

“ести

 

1 Ц б); 2 Ц б); 3 Ц б); 4 Ц б); 5 Ц б); 6 Ц а); 7 Ц б); 8 Ц а); 9 Ц б); 10 Ц б); 11 Ц б.

“ема 17. ”крањна в умовах незалежност≥

“ести

1 Ц 1 Ц б); 2 Ц б); 3 Ц б); 4 Ц б); 5 Ц б); 6 Ц а); 7 Ц б); 8 Ц а); 9 Ц б); 10 Ц б); 11 Ц б)

—ѕ»—ќ  Ћ≤“≈–ј“”–»

ќсновна л≥тература

 1. Ѕойко ќ.ƒ. ≤стор≥€ ”крањни. Ц  ,, 1999.
 2. √рушевський ћ.—. ≤люстрована ≥стор≥€ ”крањни. Ц  ., 1990.
 3.  оваль ћ.¬.,  ульчицький —.¬.,  урносов ё.ќ. ≤стор≥€ ”крањни. Ц  ., 1992.
 4. ѕол€нська-¬асиленко Ќ. ≤стор≥€ ”крањни.: ” 2 т. Ц  ., 1995.
 5. —в≥тлична ¬.¬. ≤стор≥€ ”крањни. Ц  .: Ћьв≥в, 2002.
 6. —убтельний ќ. ”крањна. ≤стор≥€. Ц  ., 1990.
 7. “урченко ‘.√. Ќов≥тн€ ≥стор≥€ ”крањни. Ц  ., 1995, 2002.
 8. –ибалка ≤. . ≤стор≥€ ”крањни: ” 2 ч. Ц ’арк≥в, 1997.

ƒов≥дкова л≥тература

 1.  отл€р ћ.,  ульчицький —. Ўл€хами в≥к≥в: дов≥дник з ≥стор≥њ ”крањни. Ц  ., 1996.
 2. ћалий словник ≥стор≥њ ”крањни. Ц  ., 1997.
 3. 100 видатних украњнц≥в. Ц  ., 2000.

 

 

ƒодаткова л≥тература

 1. Ѕоротьба ≥ д≥€льн≥сть ќ”Ќ п≥д час в≥йни. ƒокументи ≥ матер≥али // ”кр.-≥ст. журнал. Ц 2000 - є2.
 2. √урбик ј.ќ. ¬иникненн€ «апор≥зькоњ —≥ч≥ // ”кр. Ц≥ст, журнал. Ц 1999 - є6.
 3. √аз≥н ¬.¬.  рим Ц ”крањна: пол≥тичн≥ стосунки пер≥оду гетьмануванн€ ѕавла “етер≥. // ”кр. Ц≥ст. журнал. Ц 2001 - є1.
 4. ≤стор≥€ ”крањни в особах ≤’ Ц XVIII ст. Ц  ., 1995.
 5. ЌагаЇвський ≤. ≤стор≥€ украњнськоњ держави ’’ ст. Ц  ., 1993.
 6. яворницький ƒ. ≤стор≥€ запор≥зьких козак≥в: ” 3 т. Ц  ., 1990-1991.
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 330 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1775 - | 1446 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.037 с.