Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«апитанн€ дл€ самоконтролю. 1.  оли розпочалас€ перебудова ≥ хто був њњ ≥н≥ц≥атором.
 

1.  оли розпочалас€ перебудова ≥ хто був њњ ≥н≥ц≥атором?

2. як≥ були причини перебудови?

3. як ви оц≥нюЇте значенн€ кв≥тневого (1985 р.) пленуму ÷   ѕ——? ўо означав курс на прискоренн€? ўо було його метою?

4. ¬изначте основн≥ напр€мки реформ ћ √орбачова.

5. якою була мета пол≥тики Ђприскоренн€ї у сфер≥ промисловост≥? „ому вона не дала оч≥куваних результат≥в?

6. ¬ €кому напр€м≥ велос€ поглибленн€ економ≥чноњ реформи? ўо було зроблено дл€ цього? „ому ц≥ д≥њ не дали в 1987-1989 р. бажаного результату?

7. „ому п≥сл€ чисельних спроб п≥двищити темпи розвитку економ≥ки в 1990 р. спостер≥галос€ скороченн€ обс€г≥в матер≥ального виробництва?

8. яке значенн€ в розвитку пол≥тичноњ системи в≥д≥грали р≥шенн€ ’≤’ парт≥йноњ конференц≥њ?

9. ќхарактеризуйте реформуванн€ пол≥тичноњ системи в —–—–.

10. „им було викликане загостренн€ нац≥онального питанн€ в —–—– у друг≥й половин≥ 80 Ц х рок≥в? ƒо €ких под≥й воно привело?

11. ƒовед≥ть, що в ”крањн≥ в 1985-1990 рр. наростав нац≥онально-визвольний рух.

12. –озкрийте значенн€ страйковоњ боротьби шахтар≥в. який вплив на подальший розвиток пол≥тичних под≥й в ”крањн≥ вона справила?

13. який був процес формуванн€ Ќародного руху ”крањни? ¬ чому пол€гаЇ ≥сторичне значенн€ ц≥Їњ громадськоњ орган≥зац≥њ?

14. ƒайте класиф≥кац≥ю новостворених пол≥тичних орган≥зац≥й ”крањни. як≥ критер≥њ покладено в основу класиф≥кац≥њ?

15.  оли ≥ за €ких обставин була прийн€та ƒекларац≥€ про державний суверен≥тет ”крањни? ” чому пол€гаЇ њњ ≥сторичне значенн€?

16. ўо зм≥нилос€ в д≥€льност≥ ¬ерховноњ –ади республ≥ки?

17. як вплинула на процес державотворенн€ в ”крањн≥ спроба державного перевороту √ „ѕ 19 серпн€ 1991 р. у ћоскв≥? ƒайте оц≥нку д≥й кер≥вництва ¬ерховноњ –ади ”–—– ≥ ÷  ѕ ”крањни щодо √ „ѕ.

18. ѕроанал≥зуйте обставини прийн€тт€ ¬ерховною –адою ”–—– јкта проголошенн€ незалежност≥ ”крањни?

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

 

1. Ѕойко ќ.ƒ. ≤стр≥€ ”крањни.- .: ¬идавничий центр Ђјкадем≥€ї, 2001 с. 549-567

2. —в≥тлична ¬.¬. ≤стор≥€ ”крањни.-  .:  аравела; Ћьв≥в: Ќовий —в≥т 2000, 2002, с. 226-231

3. “урченко ‘.√. Ќов≥тн€ ≥стор≥€ ”крањни.„астина друга. -  .: •енеза, 2003, с. 216-261

 

≈кспрес-тест.

 

1.  оли розпочалас€ перебудова ≥ хто був њњ ≥н≥ц≥атором?

2.  оли в≥дбувс€ кв≥тневий (1985 р.) пленум ÷   ѕ–—?

3. ўо означав курс на Ђприскоренн€ї?ўо було його метою?

4. „ому плани вир≥шенн€ соц≥альних проблем, накреслен≥ п≥сл€ кв≥тневого (1985 р.) пленуму ÷   ѕ–—, можна назвати утоп≥чними?

5. ¬ €кому напр€м≥ велос€ поглибленн€ економ≥чноњ реформи? „ому ц≥ д≥њ не дали в 1987-1989 рр. бажаного результату?

6. „ому п≥сл€ численних спроб п≥двищити темпи розвитку економ≥ки в 1990 р спостер≥галос€ скороченн€ обс€г≥в матер≥ального виробництва?

7. яке значенн€ в розвитку пол≥тичноњ системи в≥д≥грали р≥шенн€ X≤X парт≥йноњ конференц≥њ?

8. ќхарактеризуйте реформуванн€ пол≥тичноњ системи в —–—–.

9. „им було викликане загостренн€ нац≥онального питанн€ в —–—– у друг≥й половин≥ 80-х рок≥в? ƒо €ких под≥й воно призвело?

10. ўо св≥дчить про п≥днесенн€ нац≥онально-визвольного руху в ”крањн≥ в 1985-1990 рр.?

11. –озкрийте значенн€ страйковоњ боротьби шахтар≥в. який вплив на подальший розвиток пол≥тичних под≥й в ”крањн≥ вони справили?

12. який був процес формуванн€ Ќародного –уху ”крањни? ¬ чому пол€гаЇ ≥сторичне значенн€ ц≥Їњ громадськоњ орган≥зац≥њ?

13. ƒайте класиф≥кац≥ю новостворених пол≥тичних парт≥й ”крањни. як≥ критер≥њ покладено в основу класиф≥кац≥њ?

14. як≥ причини спонукали ¬ерховну –аду ”–—– прийн€ти «акон про мови?  оли в≥н був прийн€тий?

15.  оли в≥дбулис€ вибори до ¬ерховноњ –ади республ≥ки на багатопарт≥йн≥й основ≥? як називалас€ парламентська опозиц≥€ в ¬ерховн≥й –ад≥?

16.  оли ≥ за €ких обставин була прийн€та ƒекларац≥€ про державний суверен≥тет ”крањни? ” чому пол€гаЇ њњ ≥сторичне значенн€?

17. „им була викликана пол≥тична конфронтац≥€ восени 1890 р.? ќхарактеризуйте основн≥ вимоги студент≥в. як≥ результати њхнього голодуванн€?

18.  оли в≥дбувалас€ спроба державного перевороту √ „ѕ у ћоскв≥? ƒайте оц≥нку д≥й кер≥вництва ¬ерховноњ –ади ”–—– ≥ ÷   ѕ ”крањни щодо √ „ѕ.

19. ѕроанал≥зуйте обставини прийн€тт€ ¬ерховною –адою ”–—– јкта проголошенн€ незалежност≥ ”крањни.

20.  оли був проведений ¬сеукрањнський референдум ≥ €к≥ його результати?

21.  оли було проголошено що —–—– €к субТЇкт м≥жнародного права припин€Ї своЇ ≥снуванн€?

22. ќхарактеризуйте причини розпаду —–—–.

23.  оли була створена сп≥вдружн≥сть незалежних держав.

24. ƒайте визначенн€ пон€ть: Ђперебудоваї, Ђприскоренн€ї, Ђлюдський факторї, Ђреволюц≥€ Ђзгориї, консерватизмї.

јнал≥тичн≥ тести

 

1. „им була викликана перебудова в —–—–? Ќа що розраховували Ђарх≥текториї перебудови?

2. ” чому ви вбачаЇте њхн≥й позитивний внесок в ≥стор≥ю, а у чому Ц обмежен≥сть?

3. –озкрийте роль –уху у под≥€х 1989-1991 р. в ”крањн≥?

4. ” 1987 р. м. √орбачов писав: Ђ—права перебудови ви€вилас€ важчою, н≥ж у€вл€лос€ на початкуЕ якби в кв≥тн≥ нам сказали: через 2 роки у вас буде ось це, тобто те, що в≥дбуваЇтьс€ сьогодн≥ в житт≥, ми б, скор≥ше за все не пов≥рили ≥ нав≥ть вважали, що це не прийн€тної. „ому на старт≥ перебудови не вдалос€ повн≥стю усв≥домити масштабност≥ необх≥дних перетворень? як≥ саме €вища та сусп≥льн≥ процеси мав на уваз≥ ћ.√орбачов? як≥ €вища та процеси виникли та розгортаютьс€ в

”крањн≥?

5. „им по€снити, що реформаторський курс, €кий мав на мет≥ удосконаленн€ рад€нськоњ системи та зм≥цненн€ державност≥ —–—– прив≥в до јкту проголошенн€ незалежност≥ ”крањни? —ерпнева спроба державного перевороту в —–—– Ц прив≥д чи причина проголошенн€ незалежност≥ ”крањни?

 

“ ≈ ћ ј 17. ” –јѓЌј ¬ ”ћќ¬ј’ Ќ≈«јЋ≈∆Ќќ—“≤

ѕлан

  1. ѕол≥тичний розвиток ”крањни.

1.1 —тановленн€ владних структур.

1.2  онституц≥йний процес.

1.3 Ѕагатопарт≥йна система.

  1. –озвиток економ≥ки
  2. —тановище в соц≥альн≥й сфер≥.

 

 лючов≥ терм≥ни та пон€тт€

ƒержавна символ≥ка, правова держава, соц≥альна держава, референдум, консенсус, соборна держава, громад€нське сусп≥льство.

ќпорний конспект

–озпад —–—– перед украњнським сусп≥льством поставив нов≥ завданн€:

Ø розбудова незалежноњ держави;

Ø створенн€ ринковоњ економ≥ки, ор≥Їнтованоњ на соц≥альн≥ проблеми;

Ø консол≥дац≥€ сусп≥льства.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 492 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2216 - | 2154 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.