Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«апитанн€ дл€ самоконтролю.
 1. „ому, попри обмеженост≥ економ≥чноњ реформи 1965р., темпи розвитку промисловост≥ в 1966-1970рр.були пор≥вн€но високими?
 2. як≥ чинники забезпечили позитивн≥ зм≥ни у розвитку с≥льського господаоства в друг≥й половин≥ 60-х рок≥в?
 3. ” чому про€вл€вс€ заст≥й у промисловост≥ в 70-80-т≥ рок≥в?
 4. ” чому про€вл€вс€ заст≥й в духовному житт≥?
 5. яку роль в≥д≥гравав ≥мпорт товар≥в повс€кденного вжитку дл€ задоволенн€ елементарних потреб населенн€? як≥ ф≥нансов≥ джерела дозволили зд≥йснювати закордонн≥ закуп≥вл≥?
 6. ќхарактеризуйте побут кер≥вноњ верх≥вки ”–—– в 70-80-х роках. „и можна вважати справедливим пор€док розпод≥лу матер≥альних благ ≥ послуг, €кий склавс€ в крањн≥ в 70-80-х роках?
 7. ќхарактеризуйте умови розвитку л≥тератури ≥ мистецтва. яку тематику влада вважала особливо актуальною? „ому саме њњ?

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

 1. Ѕойко ќ.ƒ. ≤стор≥€ ”крањни,- .: ¬идавничий центр У јкадем≥€Ф 2001, с.529-544
 2. —в≥тлична ¬.¬.≤стор≥€ ”крањни.- .: аравела; Ћьв≥в: Ќовий —в≥т Ц2000,2002,с.Ф221-225
 3. “урченко ‘.√.,ѕанченко ѕ.ѕ., “имченко —.ћ. Ќов≥тн€ ≥стор≥€ ”крањни- .: У√енезаФ, 2003,с.168-190.

 

 

“ести

 

1. ∆овтневий (1964р.) ѕленум ÷   ѕ–—:

а) усунув з посади ѕ. Ўелеста;

б) усунув а посади ћ.’рущова;

в) призначив першим секретарем ÷   омпарт≥њ ”крањни ¬. ўербицького.

2. 20 кв≥тн€ 1978 р.:

а) затверджено нову  онституц≥ю —–—–;

б) затверджено нову  онституц≥ю ”–—–;

в) реаб≥л≥товано «. “улуб.

3. ѕ.Ўелест перебував на посад≥ першого секретар€ ÷   омпарт≥њ ”крањни:

а) 1956р. по 1964.;

б) з 1963 р. по 1972 р.;

в) з 1968 р. по 1974 р.

4. ѕ.Ўелест був п≥дданий критиц≥ за свою книгу;

а) "”крањна наша –ад€нська"

б) "Ќаша –ад€нська ”крањна"

в) "–ад€нська ”крањна - наш р≥дш≥й край"'.

5. ¬. ўербицький перебував на посад≥ першого секретар€ ÷   омпарт≥њ ”крањни:

а) з 1964 р. по 1972;

б) з 1968р. по 1974р.;

в) з 1972 р. по 1989 р.

6. якщо на початку 60-х рок≥в  омун≥стична парт≥€ ”крањни нал≥чувала у своњх р€дах 1,2 млн. ос≥б, то наприк≥нц≥ 70-х рок≥в:

а) 2,7 млн.;

б) « млн.,

в) 3,4 млн.,

7 –адгоспи було л≥кв≥довано:

а) у 1963 р.;

б) у 1964 р.;

в) у 1965 р.,

г) у 1966 р..

8. ’то €ку посаду об≥ймав п≥сл€ того, €к ¬.ўербицький став першим секретарем ÷   омпарт≥њ ”крањни;

а) ¬. ћаланчук; а) √олова –ада ћ≥н≥стр≥в ”–—–;

б) ќ. Ћ€шко; б) √олови ѕрезид≥њ ¬ерховноњ –ади ”–—–;

в) ћ. √рушевський. в) —екретар ÷   ѕ ”крањни з питань ≥деолог≥њ.

9. ’арактерними рисами розвитку пол≥тичноњ сфери у 1965 - 1985 рр. були:

а) утвердженн€ культу особи (Ћ.ЅрежнЇва);

б) розширенн€ прав союзних республ≥к;

в) п≥дм≥на справжнього народовладд€ формальним представництвом труд€щих

у –адах:

г) зростанн€ бюрократичного апарату;

г)послабленн€ ≥деолог≥чного диктату;

д) зведенн€ нан≥вець самост≥йност≥ сусп≥льних орган≥зац≥й;

е) пом'€кшенн€ цензури;

Ї) висуванн€ гасла про "–озвинутий соц≥ал≥зм"

ж) розширенн€ гласност≥.

10. яку модель розвитку ”крањни обстоювали њњ парт≥йн≥

л≥дери?

а) ѕ. Ўелест; а) автоном≥зац≥йну,

б) ¬.ўербицький. б) централ≥стську.

≈кспрес-тести

1.як≥ питанн€ включала економ≥чна дискус≥€ початку 60-х рок≥в?

2.як зм≥нилис€ умови та пр≥оритети розвитку св≥товоњ економ≥ки в умовах науково-техн≥чноњ революц≥њ?

3.–озкрийте суть господарськоњ реформи середини 60-х рр.

4.ѕо€сн≥ть причини незавершеност≥ господарськоњ реформи середини 60-х рр.

5.як≥ чинники зумовили позитивн≥ зм≥ни у розвитку с≥льського господарства в друг≥й половин≥ 60-х рок≥в?

6.ѕерел≥ч≥ть основн≥ галуз≥ промисловост≥ ”крањни, розвитку €ких спри€в центр у 70-80-х роках? „ому саме ц≥ галуз≥ мали всеб≥чну п≥дтримку союзних в≥домств?

7.яке твердженн€ правильне? ” часи Ѕрежнева в —–—–:

Ј продовжувалас€ робота по дестал≥н≥зац≥њ сусп≥льно-пол≥тичного житт€;

Ј продовжувалос€ згортанн€ хрущовських демократичних починань, була спроба реаб≥л≥тац≥њ —тал≥на;

Ј питанн€ про продовженн€ розпочатоњ в часи ’рущова дестал≥н≥зац≥њ не ставилис€.

8.як≥ обставини спричинили усуненн€ ѕ.Ўелеста з посади першого секретар€ ÷   ѕ ”крањни?

9. оли була прийн€та  онституц≥€ ”крањнськоњ –—–?

10. ¬изначте, чому, незважаючи на декларований суверен≥тет союзних республ≥к конституц≥Їю —–—– (1977р.) ≥  онституц≥Їю ”–—– (1978р.), правового механ≥зму њхнього виходу ≥з —–—– вироблено так ≥ не було.

11. ¬аше розум≥нн€ пон€тт€ Ур≥вень житт€Ф. як≥ компоненти, на ваш погл€д, воно включаЇ?

12. ќхарактеризуйте життЇвий р≥вень основноњ маси населенн€ ”крањни в ц≥ роки.

13. ќхарактеризуйте побут кер≥вноњ верх≥вки ”–—– у 70-80-х роках. „и можна вважати справедливим пор€док розпод≥лу матер≥альних благ ≥ послуг, що склавс€ в крањн≥ в 70-80-х роках?

14. ќхарактеризуйте умови розвитку л≥тератури ≥ мистецтва. яку тематику влада вважала особливо актуальною? „ому саме њњ?

15. як≥ приклади Уадм≥н≥стративнихФ пересл≥дувань за обстоюванн€ украњнства ви можете назвати?

 

јнал≥тичн≥ тести

1. ” чому пол€гала ≥деолог≥чна криза режиму? „и можна було, на вашу думку, подолали цю кризу в рамках пол≥тичного ладу, закр≥пленого  онституц≥Їю ”–—– 1978р.?

2. ѕроанал≥зуйте механ≥зм реал≥зац≥њ ст.в  онституц≥њ щодо Укер≥вноњ ≥ спр€мовуючоњФ рол≥  ѕ–—. ¬ чому це виражалос€ ≥ €к≥ насл≥дки таке УЇдиновладд€Ф мало дл€ ”крањни?

3. —пробуйте обгрунтувати чи заперечити тезу ≥сторик≥в про те, що в к≥нц≥ 60-х Цна початку 70-х рок≥в в украњнському кер≥вництв≥ ≥снували дв≥ теч≥њ Цавтоном≥стська та централ≥заторська.

4. який терм≥н найточн≥ше характеризуЇ стан економ≥ки ”крањни в 70-х Цперш≥й половин≥ 80-х рок≥в?

5. —еред частини мешканц≥в ”крањни ≥снуЇ переконанн€, що в 60-80-х роках було дос€гнуто досить високого життЇвого р≥вн€, €кий задовольн€в переважну б≥льш≥сть населенн€. ƒайте оц≥нку цим настро€м.

6. як ви розум≥Їте терм≥н Усистемна кризаФ сусп≥льства? „и можна було вийти з ц≥Їњ кризи без кардинальних зм≥н економ≥чного, пол≥тичного ладу, без л≥кв≥дац≥њ —–—–? ќбгрунтуйте свою думку.

7. ќц≥н≥ть описану ситуац≥ю. ” брежн≥вський пер≥од пол≥тичне житт€ в —–—– в ц≥лому ≥ в республ≥ц≥ зокрема дедал≥ б≥льше набуваЇ закритого характеру, посилюЇтьс€ ≥деолог≥чний диктат. ” сам≥й парт≥њ поглиблюЇтьс€ пр≥рва, що в≥дд≥л€Ї парт≥йну верх≥вку в≥д основноњ маси комун≥ст≥в. Ќа думку поета та пол≥тичного д≥€ча Ѕ.ќл≥йника, ≥снувало дв≥ парт≥њ. Уодна-в особ≥ њњ верхн≥х ешелон≥в, €к≥ самочинно привласнили соб≥ право глаголити в≥д ≥мен≥ парт≥њ. ≤ друга-по сут≥, вс€ парт≥€, що добуваЇ хл≥б насущий, вуг≥лл€, метал ≥ про €ку згадували верхи лише тод≥, коли наступав час сплати внеск≥в або коли треба було йти в смертельну атаку: У  омун≥сти, три кроки вперед!Ф

Ј „ому пол≥тичне житт€ в ”крањн≥ набувало закритого характеру? ” чому ще ви€вилос€?

Ј ўо таке ≥деолог≥чний диктат?

Ј „ому саме у брежн≥вський пер≥од парт≥йна верх≥вка найб≥льш в≥ддалилас€ в≥д основноњ маси комун≥ст≥в?

Ј ÷ей процес-результат недалекогл€дност≥ парт≥йних л≥дер≥в чи байдужост≥ р€дових комун≥ст≥в?

Ј „и погоджувались ви з оц≥нкою Ѕ.ќл≥йника?

“ ≈ ћ ј 16. –ќ«ѕјƒ –јƒяЌ—№ ќ√ќ —ќё«” ≤ ¬≤ƒ–ќƒ∆≈ЌЌя Ќ≈«јЋ≈∆Ќќѓ ” –јѓЌ»

ѕлан

 1. ‘ормуванн€ передумов перебудови.
 2. ѕошуки шл€х≥в виходу з кризи.

Ј етапи перебудови;

Ј напр€ми перебудови.

3. ѕроведенн€ економ≥чних реформ.

4. –еформи в пол≥тичн≥й систем≥.

5. Ќаростанн€ нац≥онально-визвольного руху.

6. –озпад —–—–

 лючов≥ терм≥ни та пон€тт€

Ќауково-техн≥чний прогрес, революц≥€ Ђзгориї, перебудова, пол≥тичний плюрал≥зм, гласн≥сть, чорнобильська катастрофа, ”крањнська √ельс≥нська сп≥лка, “овариство украњнськоњ мови ≥м. “. √. Ўевченка, еколог≥чна орган≥зац≥€ Ђ«елений св≥тї, товариство Ђћемор≥алї, реформаторськ≥ сили, консервативн≥ сили, ƒекларац≥€ про державний суверен≥тет, јкт проголошенн€ незалежност≥, людський фактор, консерватизм.

ќпорний конспект.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 408 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2024 - | 1871 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.