Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕрийн€тт€ управл≥нських р≥шень у систем≥ адм≥н≥стративного менеджменту
ѕрийн€тт€ р≥шень складаЇ сутн≥сть управл≥нського процесу, його вих≥дну ≥ найб≥льш в≥дпов≥дальну стад≥ю.

”правл≥нське р≥шенн€ €вл€Ї собою обдуманий висновок про необх≥дн≥сть зд≥йснити €к≥сь д≥њ (або, навпаки, утриматис€ в≥д них), пов'€зан≥ з дос€гненн€м ц≥лей п≥дприЇмства ≥ подоланн€м проблем, що сто€ть перед ним. ÷е процес вибору з множини на€вних альтернатив (ц≥лей, способ≥в д≥њ та ≥н.) найб≥льш кращоњ.

”правл≥нське р≥шенн€ також розгл€дають €к основний вид управл≥нськоњ роботи, сукупн≥сть взаЇмозалежних, ц≥леспр€мованих ≥ лог≥чно посл≥довних управл≥нських д≥й, що забезпечують реал≥зац≥ю управл≥нських задач.

”правл≥нськ≥ р≥шенн€ можна класиф≥кувати за р≥зними ознаками: за терм≥нами, за частотою прийн€тт€, за широтою охопленн€, за формами п≥дготовки, за складн≥стю, за регламентац≥Їю ≥ т.д.

ƒо управл≥нських р≥шень пред'€вл€Їтьс€ р€д вимог:

Ј ефективн≥сть (б≥льш повне дос€гненн€ поставлених ц≥лей);

Ј економ≥чн≥сть (дос€гненн€ поставленоњ мети з меншими витратами);

Ј своЇчасн≥сть (в≥дпов≥дн≥сть актуальн≥й ситуац≥њ);

Ј обірунтован≥сть (п≥дтверджен≥сть визначеною анал≥тичною ≥нформац≥Їю або фактами);

Ј реальн≥сть (в≥дпов≥дн≥сть силам колективу ≥ ресурсам п≥дприЇмства).

ѕрийн€тт€ управл≥нських р≥шень Ц усв≥домлений творчий процес вибору одн≥Їњ або дек≥лькох альтернатив з на€вних або потенц≥йно можливих вар≥ант≥в д≥й, спр€мованих на дос€гненн€ ц≥лей п≥дприЇмства.

ѕроцес прийн€тт€ управл≥нського р≥шенн€ складаЇтьс€ з 4-х етап≥в:

1. ƒ≥агностика проблеми (ви€вленн€ проблемноњ ситуац≥њ, зб≥р ≥ обробка ≥нформац≥њ, анал≥з проблемноњ ситуац≥њ).

2. –озробка управл≥нського р≥шенн€ (постановка завданн€, формулюванн€ критер≥њв ≥ обмежень, розробка альтернативних вар≥ант≥в р≥шень).

3. ѕрийн€тт€ управл≥нського р≥шенн€ (оц≥нка альтернатив, виб≥р найб≥льш оптимального р≥шенн€, затвердженн€ й оформленн€ р≥шенн€).

4. –еал≥зац≥€ управл≥нського р≥шенн€ (орган≥зац≥€ виконанн€ р≥шенн€, контроль заход≥в щодо реал≥зац≥њ р≥шенн€, оц≥нка вир≥шенн€ проблеми).

ƒл€ того щоб управл≥нське р≥шенн€ було ефективним, при прийн€тт≥ р≥шенн€ необх≥дно враховувати наступн≥ фактори:

1. ≤Їрарх≥€ у прийн€тт≥ р≥шень Ц делегуванн€ повноважень щодо прийн€тт€ р≥шень ближче до того р≥вн€, на €кому Ї б≥льше необх≥дноњ ≥нформац≥њ ≥ €кий безпосередньо бере участь у реал≥зац≥њ прийн€того р≥шенн€.

2. ¬икористанн€ ц≥льових м≥жфункц≥ональних груп, до складу €ких запрошують прац≥вник≥в з р≥зних п≥дрозд≥л≥в ≥ р≥зних п≥дприЇмств.

3. ¬икористанн€ пр€мих горизонтальних зв'€зк≥в п≥д час прийн€тт€ р≥шень. ” цьому випадку (особливо на початков≥й стад≥њ процесу прийн€тт€ р≥шень) ≥нформац≥ю збирають ≥ обробл€ють без зверненн€ до кер≥вництва вищого р≥вн€. “акий п≥дх≥д спри€Ї прийн€ттю р≥шень у стислий терм≥н, п≥двищенню в≥дпов≥дальност≥ за виконанн€ прийн€тих р≥шень.

4. ÷ентрал≥зац≥€ кер≥вництва припускаЇ, що процес ухваленн€ р≥шенн€ може знаходитис€ п≥д кер≥вництвом одного (загального) кер≥вника. ” цьому випадку формуЇтьс€ ≥Їрарх≥€ у прийн€тт≥ р≥шень, тобто кожен кер≥вник нижчого р≥вн€ вир≥шуЇ своњ проблеми (приймаЇ р≥шенн€) з≥ своњм безпосередн≥м кер≥вником, а не з кер≥вником вищого р≥вн€, минаючи свого безпосереднього кер≥вника.

ѕ≥д час розгл€ду процесу прийн€тт€ управл≥нських р≥шень адм≥н≥страц≥Їю необх≥дно враховувати два моменти:

1) приймати р≥шенн€, €к правило, легко, але гарне р≥шенн€ прийн€ти важко;

2) прийн€тт€ р≥шенн€ Ц це психолог≥чний процес, тому можна стверджувати, що прийн€тт€ р≥шенн€ маЇ ≥нтуњтивний, заснований на судженн€х або рац≥ональний характер.

≤нтуњтивне р≥шенн€ Ч це виб≥р, зроблений т≥льки на п≥дстав≥ впевненост≥ кер≥вника в тому, що в≥н правильний.

–≥шенн€, засноване на судженн€х, - це виб≥р, обумовлений знанн€ми ≥ накопиченим досв≥дом кер≥вника.

–ац≥ональне р≥шенн€ не залежить в≥д минулого досв≥ду, обірунтовуЇтьс€ за допомогою об'Їктивного анал≥тичного процесу, ірунтуЇтьс€ на розрахунках ≥ результатах всеб≥чного анал≥зу.

” зв'€зку з цим, спектр метод≥в, що застосовуютьс€ дл€ розробки альтернатив управл≥нських р≥шень, њх оц≥нки ≥ вибору найб≥льш оптимального р≥шенн€ досить широкий: неформальн≥ методи (евристичн≥), колективн≥ методи (метод Ђмозкового штурмуї, метод 635, метод ƒельф≥ та ≥н.), к≥льк≥сн≥ методи (л≥н≥йне моделюванн€, математичне програмуванн€, ≥мов≥рн≥сн≥ ≥ статистичн≥ модел≥, теор≥€ ≥гор, ≥м≥тац≥йн≥ модел≥ ≥ т.д.), €к≥сн≥ методи (експертн≥ оц≥нки, метод сценар≥њв, проблемно-ор≥Їнтованих таблиць ≥ т.д.), граф≥чн≥ методи (метод Ђдерева р≥шеньї ≥ ≥н.)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 512 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1946 - | 1914 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.