Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤нструменти адм≥н≥стративного контролю
ћехан≥зм адм≥н≥стративного контролю €вл€Ї собою сукупн≥сть ≥нструмент≥в, що використовуютьс€ дл€ оц≥нки процес≥в ≥ €вищ, €к≥ в≥дбуваютьс€ у систем≥ управл≥нн€ п≥дприЇмства.

ќсновними ≥нструментами адм≥н≥стративного контролю Ї бюджетний контроль, управл≥нський (адм≥н≥стративний) аудит, статистичне спостереженн€, особисте спостереженн€, допов≥д≥ ≥ наради.

Ѕюджетний контроль використовуЇтьс€ дл€ одержанн€ вичерпноњ ≥нформац≥њ про доходи ≥ витрати п≥дприЇмства. Ѕюджет €вл€Ї собою складений у грошовому вираженн≥ основний план утворенн€, розпод≥лу ≥ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в п≥дприЇмства.

јдм≥н≥стративний аудит €вл€Ї собою сукупн≥сть контрольних д≥й, що дозвол€ють одержати об'Їктивну ≥ своЇчасну ≥нформац≥ю про поточний стан ≥ функц≥онуванн€ системи управл≥нн€ п≥дприЇмства.

ќсновними об'Їктами адм≥н≥стративного аудиту Ї:

Ј м≥с≥€, ц≥л≥ ≥ задач≥ п≥дприЇмства;

Ј закони ≥ принципи формуванн€, розвитку ≥ функц≥онуванн€ п≥дприЇмства;

Ј стратег≥њ п≥дприЇмства;

Ј функц≥њ п≥дприЇмства;

Ј структура п≥дприЇмства;

Ј технолог≥њ управл≥нн€;

Ј внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ комун≥кац≥њ;

Ј управл≥нськ≥ р≥шенн€;

Ј ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ;

Ј системи документооб≥гу.

ќсновн≥ принципи адм≥н≥стративного аудиту:

ü принцип вид≥ленн€ головного говорить, що при проведенн≥ адм≥н≥стративного аудиту суб'Їкт контролю повинен акцентувати свою увагу на головних, ключових моментах ≥ не в≥двол≥катис€ на вивченн€ другор€дних фактор≥в;

ü принцип в≥дпов≥дност≥ вимагаЇ, щоб профес≥онал≥зм прац≥вника, €кий складаЇ аудиторський висновок, в≥дпов≥дав ступеню складност≥ зазначеного висновку;

ü принцип енциклопедичност≥ припускаЇ, що в груп≥ прац≥вник≥в, €к≥ складають аудиторський висновок, необх≥дно мати фах≥вц€ широкого проф≥лю у сфер≥ формуванн€ ≥ функц≥онуванн€ системи управл≥нн€, здатного сп≥вставити обл≥ков≥ дан≥ з ≥снуючими стандартами;

ü принцип повноти пол€гаЇ у наступному: чим точн≥ший ≥ достов≥рн≥ший потр≥бен висновок про стан системи управл≥нн€, тим б≥льше њњ елемент≥в повинно п≥ддати контролю;

ü сутн≥сть принципу системност≥ пол€гаЇ в тому, що при проведенн≥ аудиту необх≥дно враховувати взаЇмний вплив елемент≥в системи управл≥нн€;

ü значенн€ принципу централ≥зац≥њ зводитьс€ до того, що вс≥ аудиторськ≥ висновки за окремими елементами системи управл≥нн€ повинн≥ ст≥катис€ до одного фах≥вц€ дл€ складанн€ об'Їктивного й обірунтованого загального висновку;

ü принцип стандартизац≥њ говорить, що за кожною формою контролю елемент≥в системи управл≥нн€ повинен сто€ти в≥дпов≥дний стандарт;

ü принцип своЇчасного використанн€ контрольованих даних вимагаЇ, щоб аудитору вчасно надавалас€ достов≥рна ≥нформац≥€ про стан системи управл≥нн€.

—татистичне спостереженн€ може бути використане дл€ того, щоб визначити к≥льк≥сть, €к≥сть ≥ час виконанн€ конкретноњ роботи. як правило, статистичн≥ дан≥ складаютьс€ дл€ того, щоб визначити, ск≥льки роботи було виконано, за €кий пер≥од часу ≥ ск≥льки при цьому було допущено помилок.

ƒопов≥д≥. ” систем≥ адм≥н≥стративного менеджменту часто застосовуютьс€ формал≥зован≥ системи контролю, коли ч≥тко розроблена методика складанн€ допов≥д≥ ≥ пор€док передач≥ њњ вищесто€щому кер≥вництву. Ѕудь-€ка допов≥дь повинна м≥стити ≥нформац≥ю:

ü про ≥дентиф≥кац≥ю, час виникненн€ ≥ ступ≥нь ви€вленого в≥дхиленн€ в≥д норми;

ü про можлив≥ причини виникненн€ в≥дхиленн€;

ü про анал≥з насл≥дк≥в в≥дхиленн€;

ü про рекомендац≥њ з усуненн€ в≥дхиленн€.

Ќаради дозвол€ють уникнути зайвих витрат робочого часу на складанн€ об'Їмних письмових зв≥т≥в ≥ надають кер≥внику групи можлив≥сть швидко одержати достов≥рну оперативну ≥нформац≥ю. Ќаради можуть бути корисн≥ дл€ оц≥нки психолог≥чноњ атмосфери у колектив≥ або стану ≥м≥джу п≥дприЇмства.

ƒо вс≥х систем контролю незалежно в≥д њх виду пред'€вл€ютьс€ визначен≥ вимоги, дотриманн€ €ких Ї нев≥д'Їмною умовою ефективност≥ њх функц≥онуванн€. ƒо таких умов в≥днос€тьс€ наступн≥:

1) система контролю повинна в≥дпов≥дати ц≥л€м, задачам ≥ планам п≥дприЇмства;

2) система контролю повинна бути зрозум≥ла ≥ прийн€та кер≥вниками вс≥х р≥вн≥в управл≥нн€ п≥дприЇмством;

3) система контролю повинна бути економ≥чна, тобто забезпечувати максимальну ефективн≥сть контрольних заход≥в при м≥н≥мальних витратах;

4) система контролю повинна забезпечувати своЇчасне його зд≥йсненн€;

5) система контролю повинна бути гнучкою, тобто мати здатн≥сть швидко пристосовуватис€ до зм≥н у зовн≥шньому ≥ внутр≥шньому середовищ≥ п≥дприЇмства.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 663 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2157 - | 1836 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.