Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 омплексне квал≥ф≥кац≥йне завданн€ є23
« профес≥њ: обл≥ковець з реЇстрац≥њ бухгалтерських даних, код 4121

¬и працюЇте обл≥ковцем на п≥дприЇмств≥. ¬ам пропонуЇтьс€ виконати наступн≥ завданн€:

1. —класти початковий баланс.

2. ¬ журнал≥ реЇстрац≥њ господарських операц≥й визначити кореспонденц≥ю рахунк≥в та де€к≥ суми.

3. ¬≥дкрити синтетичн≥ та анал≥тичн≥ рахунки, винести в них початков≥ залишки та рознести господарськ≥ операц≥њ.

4. ѕ≥драхувати к≥нцев≥ сальдо по синтетичних та анал≥тичних рахунках.

5. ѕобудувати оборотн≥ в≥домост≥ по синтетичних та анал≥тичних рахунках.

6. —класти баланс п≥дприЇмства на 31 серпн€ 2015 року.

7. «г≥дно операц≥њ є 5 скласти “абель робочого часу (ƒодаток є 1)

 

ћайстер цеху Ћокон ≤ванов Ћ.ѕ. ћайстер цеху  осмос ƒроздов ќ.Ѕ ћайстер цеху ≤скра –€дська ¬.¬.
ћ≥с€чний оклад 1200 ћ≥с€чний оклад 1300 ћ≥с€чний оклад 1400

–озрахунково-плат≥жна в≥дом≥сть (ƒодаток є2).

ƒов≥дков≥ дан≥:


ѕѕ ЂЋоконї:

 од ™ƒ–ѕќ” 12399965

ѕ/рахунок 26005000131001

¬ –‘ ј“ Ђ”кр≥нбанкї м. –≥вне,

код банку 333216

м. –≥вне, вул. ћиру, 52

ƒиректор ≤щук ќ.Ћ.,

√оловний бухгалтер “оросова ќ.√.,

“зќ¬ Ђ осмосї

 од ™ƒ–ѕќ” 28884736

ѕ/рахунок 26854986127812

ѕј“ "Ѕрокб≥знесбанк" м. ¬иноград≥в,

код банку 389746

м. ¬иноград≥в, вул. Ўевченка, 57

ƒиректор  лименко ќ.«.,

√оловний бухгалтер  лець —.ћ.,

 


«ј“ Ђ≤скраї:

 од ™ƒ–ѕќ” 26895423

ѕ/рахунок 24967524354721

ѕј“ Ђ√р≥н Ѕанкї м. ”жгород, код банку 322667

м. ”жгород, вул. ѕлеханова, 3

ƒиректор ћарков ќ.¬.,

√оловний бухгалтер  олос —.ћ.,

 

«алишки на синтетичних рахунках (в грн..):

ѕ≥дприЇмства на 30 вересн€ 2015 р.

є з/п —татт≥ балансу —ума, рн..
ЂЋоконї Ђ осмосї Ђ≤скраї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  ¬иробництво      
  –озрахунки з п≥дзв≥тними особами      
  –озрахунки з оплати прац≥      
  √отова продукц≥€      
  –озрахунки за страхуванн€м      
  «нос основних засоб≥в      
  ќсновн≥ засоби      
  —ировина й матер≥али      
  —татутний кап≥тал      
   аса      
  –озрахунки в банках (поточний)      
  Ќерозпод≥лен≥ прибутки (непокрит≥ збитки)      

 

¬≥дом≥сть залишк≥в по субрахунку 201 У—ировина й матер≥алиФ

Ќа 30 вересн€ 2015 р.

є з/п Ќайменуванн€ матер≥алу ќдиниц€ вим≥ру  ≥льк≥сть ÷≥на, рн.. —ума, рн..
ЂЋоконї Ђ осмосї Ђ≤скраї ЂЋоконї Ђ осмосї Ђ≤скраї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3 ¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  Ћьн€не волокно кг       0,25 0,30 0,40 ?
  ѕенькове волокно кг       0,45 0,50 0,60 ?
–ј«ќћ: ?

¬≥дом≥сть залишк≥в по субрахунку 372 У–озрахунки з п≥дзв≥тними особамиФ на 30 вересн€ 2015 р.

є з/п ѕосада, пр≥звище та ≥н≥ц≥али п≥дзв≥тноњ особи —ума, грн..
ЂЋоконї Ђ осмосї Ђ≤скраї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  Ќачальник в≥дд≥лу фабрики ¬олошин ѕ.ѕ.      
  «ав≥дуючий господарством —опчук ј.ј.      
–ј«ќћ ? ? ?

–еЇстр господарських операц≥й п≥дприЇмства за жовтень 2015 р.

є опе-рац≥њ ѕервинний документ та зм≥ст господарськоњ операц≥њ  ореспонденц≥€ рахунк≥в —ума, рн..
ƒт  т ЂЋоконї Ђ осмосї Ђ≤скраї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна
1. –ахунок є 65 ¬ј“ Ђ¬олокної, прибутков≥ ордери єє51,52 ќприбутковано на склад:
 • льн€не волокно 6100 кг
 • пенькове волокно 1200 кг
      ?     ? ?     ?     ? ?   ?     ? ?
2. ѕлат≥жне дорученн€ є89, виписка банку ѕерераховано в погашенн€ заборгованост≥:
 • по рахунку є 65 ¬ј“ Ђ¬олокної
 • ‘онду соц≥ального страхуванн€ (станом на 30.09)
        ?     ? ?     ?     ? ?     ?     ? ?
3. јвансов≥ зв≥ти єє 28,29 ¬икористано п≥дзв≥тн≥ суми:
 • ¬олошиним ѕ.ѕ. на виробництво
 • зав. √осподарством —опчуком ј.ј. на фарбу 110 кг
          ? ?     ? ?     ? ?
4. ¬имоги єє110, 111 ¬≥дпущен≥ у виробництво:
 • льн€не волокно 3200 кг
 • пенькове волокно 1800 кг
      ?     ? ?   ?     ? ?   ?     ? ?
5. ѕлат≥жна в≥дом≥сть Ќарахована зароб≥тна плата виробничим роб≥тникам.                  
6. –озрахунок бухгалтер≥њ ѕроведено нарахуванн€ на страхуванн€ в≥д зароб≥тноњ плати виробничих роб≥тник≥в.                
7. ¬имоги єє 112,113,114 ¬≥дпущено з≥ складу у виробництво:
 • льн€не волокно 750 кг
 • пенькове волокно 950 кг
 • фарбу 100 кг
        ?     ? ? ?     ?     ? ? ?     ?     ? ? ?
8. Ќакладна є 47 Ќад≥йшла з виробництва на склад готова продукц≥€.                  
9. ¬ ќ є 76,77 ¬идано з каси гот≥вкою:
 • —опчуку ј.ј. на господарськ≥ потреби
 • √л≥бчуку ћ.ћ. на поштово-телефонн≥ витрати
          ?       ?   ?
10. јвансовий зв≥т є30 ¬итрачено —опчуком ј.ј. на виробництво.                    
–ј«ќћ:       ?   ?   ?

“ерм≥н виконанн€ 4 години

 

 

ƒодаток є1

 

 


ƒодаток є2

–озрахунково-плат≥жну в≥дом≥сть

за ____________ 20______року при

“абельний номер ќклад ѕ≤ѕ ¬≥дпрацьован≥ дн≥ —таж Ќарахуванн€ –азом нараховано ”триманн€ —ума на руки
Ћ≥кар н€н≥ ¬≥дпу скн≥ ¬≥др€ дн≥ Ќарахуванн€ з/п за в≥дпрацьован≥ дн≥ ѕенс≥йний фонд ѕƒ‘ќ јванс ѕроф. внески ѕодатки на арм≥ю ”тримано за виконавчими листами –азом утримано
ƒн≥ —ума ƒн≥ —ума ƒн≥ —ума  ≥льк≥сть д≥тей —ума
                                           
                                           
                                           
–ј«ќћ   X X X X   X   X               X        

 олонка 7 = 2 колонка * 6 (колонка) *50% стаж в≥д1-3 рок≥в; 60% стаж в≥д 3-5 рок≥в; 70% стаж 5-8 рок≥в; 100% б≥льше 8 рок≥в;

21(роб.день)

 олонка 9 = 2колонка*8 колонка

21 робочий день

 олонка 11 = 2колонка*10 колонка

21 робочий день

 олонка 12 = 2колонка*4 колонка

21 робочий день

 олонка 13 = 7 колонка+9 колонка+11 колонка+12 колонка

 олонка 14 = 7 колонка*3,6%

 олонка 15 = (13 колонка-14 колонка-609грн)*15%, податкова соц≥альна п≥льга використовуЇтьс€ при зароб≥тн≥й плат≥ не б≥льше 1710 грн

 олонка 17= 13 колонка*1%

 олонка 18= 13 колонка*1,5%

 олонка 20 = (13колонка-14 колонка-15 колонка-18колонка)*25% за одну дитину,33% за дв≥ дитини, 50% за три дитини

 олонка 21 = 14 колонка+15 колонка+16 колонка+17 колонка+18 колонка+20 колонка

 олонка 22= 13колонка-21колонка


ѕрофес≥йно-практична п≥дготовка

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 345 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1688 - | 1361 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.