Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ј “ прийн€тт€-передач≥ основних засоб≥в
            Ќомер доку- мента ƒата складанн€ ќсоба, в≥дпов≥дальна за збер≥ганн€ основних засоб≥в  
                   
«давач ќдер- жувач ƒебет  редит ѕер- в≥сна (балан- сова) вар- т≥сть ≤нвен- тарний номер «нос –≥к випус- ку (побу- дови) ƒата введенн€ в експлу- атац≥ю (м≥с€ць, р≥к) Ќомер пас- порта  
раху- нок, суб- раху- нок код анал≥- тичного обл≥ку раху- нок, суб- раху- нок код анал≥- тичного обл≥ку  
в≥дд≥л, д≥льниц€  
                         
                         
                         
                           

 

Ќа п≥дстав≥ наказу, розпор€дженн€ _______________________

в≥д "___" ____________ 20__ р. є ____ проведено огл€д______________________________________

_______________________
(найменуванн€ об'Їкта)

що приймаЇтьс€ (передаЇтьс€) в експлуатац≥ю в≥д _______________________

” момент прийн€тт€ (передач≥) об'Їкт знаходитьс€ в _______________________

(м≥сцезнаходженн€ об'Їкта)

 

 оротка характеристика об'Їкта _______________________

ќб'Їкт техн≥чним умовам в≥дпов≥даЇ (не в≥дпов≥даЇ) _______________________
(вказати, що саме не в≥дпов≥даЇ)

доробка не потр≥бна (потр≥бна) _______________________
потр≥бна (вказати, що саме потр≥бно)

–езультати випробуванн€ об'Їкта _______________________

¬исновок ком≥с≥њ _______________________

_______________________

ƒодаток. ѕерел≥к техн≥чноњ документац≥њ _______________________

_______________________

√олова ком≥с≥њ __________________ (посада) __________________ (п≥дпис) ____________________________ (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)
„лени ком≥с≥њ __________________ (посада) __________________ (п≥дпис) ____________________________ (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)
  __________________ (посада) __________________ (п≥дпис) ____________________________ (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)
  __________________ (посада) __________________ (п≥дпис) ____________________________ (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)
       
ќб'Їкт основних засоб≥в прийн€в __________________ (посада) __________________ (п≥дпис) ____________________________ (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

¬≥дм≥тка бухгалтер≥њ про в≥дкритт€ картки

або перем≥щенн€ об'Їкта

 

"___" ____________ 20__ р.

 

√оловний бухгалтер ___________________________________
(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

 

 

ѕрофес≥йно-практична п≥дготовка

 ќћѕЋ≈ —Ќ≈  ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќ≈ «ј¬ƒјЌЌя є25

« профес≥њ: обл≥ковець з реЇстрац≥њ бухгалтерських даних, код 4121

¬и працюЇте обл≥ковцем на п≥дприЇмств≥. ¬ам пропонуЇтьс€ виконати наступн≥ завданн€:

1. —класти початковий баланс.

2. ¬ журнал≥ реЇстрац≥њ господарських операц≥й визначити кореспонденц≥ю рахунк≥в та де€к≥ суми.

3. ¬≥дкрити синтетичн≥ та анал≥тичн≥ рахунки, винести в них початков≥ залишки та рознести господарськ≥ операц≥њ.

4. ѕ≥драхувати к≥нцев≥ сальдо по синтетичних та анал≥тичних рахунках.

5. ѕобудувати оборотн≥ в≥домост≥ по синтетичних та анал≥тичних рахунках.

6. —класти баланс п≥дприЇмства на 31 серпн€ 2015 року.

7. «г≥дно операц≥њ є 9 скласти ќб'€ва про внесенн€ гот≥вки (ƒодаток 1), ¬идатковий касовий ордер (ƒодаток 2), ¬иписка банку (ƒодаток 3)

ƒов≥дков≥ дан≥:


“зќ¬ Ђћагнатї

код ™ƒ–ѕќ” 12314465,

м. ’уст, ƒубенська, 131

ѕ/рахунок 26005000131001,

¬ –‘ ј“ У”кр≥нбанкФ,

код банку 333216

¬х≥дний залишок в банку: 41150

√оловний бухгалтер - “качук ќ.Ќ.

 асир ≤ван ¬.—.

ѕѕ Ђћедальї

код ™ƒ–ѕќ” 12468954,

м. ≤ршава, «елена, 11

ѕ/рахунок 26005000132002,

–‘ ¬ј“ У”ксицбанкФ,

код банку 321633

¬х≥дний залишок в банку: 35102

√оловний бухгалтер -  ругла –.ќ.

 асир ћолнар ¬. .


«ј“ Ђ—тальї

код ™ƒ–ѕќ” 12544316,

м. Ѕерегово, Ћ.”крањнки, 78

ѕ/рахунок 26001310015000,

ј“ Ђƒ≈Ћ№“ј ЅјЌ ї,

код банку 363321

¬х≥дний залишок в банку: 35402

√оловний бухгалтер -  озак ¬. .

 асир Ћизанець ћ.ё.

 

«алишки на синтетичних рахунках (в грн.)

Ќа 31 липн€ 2015 р.

є з/п —татт≥ балансу —ума, грн.
Ђћагнатї Ђћедальї Ђ—тальї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  ќсновн≥ засоби      
  —ировина й матер≥али      
  —татутний кап≥тал      
   аса      
  –озрахунки в банках (поточний)      
   ороткостроков≥ позики      
  ¬иробництво      
  –озрахунки з постачальниками та п≥др€дниками      
  –озрахунки за податками й платежами      
  –озрахунки за в≥дшкодуванн€м завданих збитк≥в      
  –озрахунки з покупц€ми та замовниками      
  «нос основних засоб≥в      

¬≥дом≥сть залишк≥в по субрахунку

—ировина й матер≥алиї на 31 липн€ 2015 р.

є з/п Ќайменуванн€ матер≥алу ќд. вим≥ру  ≥льк≥сть ÷≥на, грн. —ума, грн.
Ђћагнатї Ђћедальї Ђ—тальї Ђћагнатї Ђћедальї Ђ—тальї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант3 ¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  ѕров≥д м≥дний кг             ?
  ћ≥дь кругла кг             ?
  —таль листова т             ?
–ј«ќћ ?

¬≥дом≥сть залишк≥в по субрахунку 63 Ђ–озрахунки з постачальниками та п≥др€дникамиї на 31 липн€ 2015 р.

є з/п Ќазва постачальника —ума, грн.
Ђћагнатї Ђћедальї Ђ—тальї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  ¬ј“ Ђ≈лектровим≥рювачї      
  ¬ј“ Ђ—в≥танокї      
  ‘≥рма Ђ«апчастиниї      
–ј«ќћ ? ? ?

–еЇстр господарських операц≥й п≥дприЇмства

«а серпень 2015 р.

є опе-рац≥њ ѕервинний документ та зм≥ст господарськоњ операц≥њ  ореспонденц≥€ рахунк≥в —ума, грн.
ƒт  т Ђћагнатї Ђћедальї Ђ—тальї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна
1. ¬иписка банку Ќад≥йшла в≥д покупц≥в на поточний рахунок виручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ                
2. ¬имога є 51 ¬≥дпущено з≥ складу в цех матер≥али дл€ виготовленн€ продукц≥њ:
  • пров≥д м≥дний Ц 300 кг
  • м≥дь кругла Ц 125 кг
  • сталь листова Ц3 т
      ?   ?   ? ?   ?   ?   ? ?   ?   ?   ? ?
3. ѕрибутковий ордер є11 Ќад≥йшли на склад матер≥али:
  • ¬ј“ Ђ—в≥танокї
  • ‘≥рма Ђ«апчастиниї
        ?     ?   ?
4. ѕлат≥жне дорученн€ є127 виписка банку ѕерераховано з поточного рахунку кошти в погашенн€ заборгованост≥ перед бюджетом за податками.                
5. ѕрибутковий ордер є 12 ќприбутковано в≥д ¬ј“ Ђ≈лектровим≥рювачї:
  • пров≥д м≥дний 70 кг
  • м≥дь кругла 60 кг
      ?   ? ? ?   ? ? ?   ? ?
6. ѕ ќ є 170 ¬ касу над≥йшли кошти по в≥дшкодуванню завданих збитк≥в                
7. ѕлат≥жне дорученн€ єє 128, 129, 130 ѕогашена з поточного рахунку:
  • заборгован≥сть по короткотерм≥нов≥й позиц≥ банку
  • перед постачальниками
а) ¬ј“ Ђ—в≥танокї б) ‘≥рма Ђ«апчастиниї
            ?       ?     ?
8. Ќакладна є 38 ѕовернуто на склад невикористан≥ у виробництв≥ матер≥али: І сталь листова 0,5 т І пров≥д м≥дний 60 кг       ?   ? ?   ?   ? ?   ?   ? ?
9. ¬иписка банку, об′€ва, ¬ ќ є212 ¬несено гот≥вку з каси «арахована короткотерм≥нова позика банку         ?         ?     ?
10. јкт прийманн€-передач≥ основних засоб≥в є7 ѕрийн€то безоплатно в≥д ¬ј“ Ђ¬им≥рювачї верстат                
–ј«ќћ:       ?   ?   ?

“ерм≥н виконанн€ 4 години

ƒодаток 1

«атверджено ѕостановою ѕравл≥нн€ Ќац≥онального
банку ”крањни є 129 в≥д 7 липн€ 1994 р.

     

(дата) ќб'€ва є

Ќа внесенн€ гот≥вки

¬≥д кого_________________________________________________________________ ƒл€ зарахув. Ѕанк одержувача на рахунок    
  —ума цифрами  
ќдержувач —ума л≥терами  
   
   
   
ѕризначенн€ платежу____________________ ѕ≥дпис кл≥Їнта Ѕухгалтер √рош≥ прийн€в касир  
(дата)  ¬»“јЌ÷≤я   ¬≥д кого_______________________________________________    
 
     
ƒл€ зарахув. Ѕанк одержувача на рахунок  
ќдержувач —ума л≥терами —ума цифрами  
   
   
   
ѕризначенн€ платежу___________________ ћ.ѕ. Ѕухгалтер √рош≥ прийн€в касир  
  ____________________________ ќ–ƒ≈– (дата)          
 
     
¬≥д кого_________________________________________________________ Ѕанк одержувач рах є —ума загальна  
 –≈ƒ»“ —уми частков≥  од  
   од –ах.єє      
    ќдержувач ѕризначенн€ платежу__________   Ѕухгалтер        
     
     
     
 асир вид.опер.    
ѕриз. плат.    
є гр. банку    
                 

 

 

ƒодаток 2

 

 

 

ƒодаток 3

 

ѕрофес≥йно-практична п≥дготовка

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 651 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2144 - | 1897 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.