Лекции.Орг


Поиск:
Комплексне кваліфікаційне завдання №22
З професії: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, код 4121

Ви працюєте обліковцем на підприємстві. Вам пропонується виконати наступні завдання:

1. Скласти початковий баланс.

2. В журналі реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків та деякі суми.

3. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, винести в них початкові залишки та рознести господарські операції.

4. Підрахувати кінцеві сальдо по синтетичних та аналітичних рахунках.

5. Побудувати оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

6. Скласти баланс підприємства на 31 серпня 2015 року.

7. Згідно господарської операції № 3 скласти Видатковий касовий ордер №76 від 15.вересня 20___р. Сотіну Н.С. (паспорт ВР 526894 виданим 03 березня 2003р. Виноградівським РВ ГУДМС в Закарпатській обл.)(Додаток 1), господарської операції №4 Посвідчення про відрядження (Додаток 2), Авансовий звіт (Додаток 3)

Довідкові дані:


ПП «Пластик»:

Код ЄДРПОУ 12314465

П/рахунок 26005000131001

В РФ АТ «Укрінбанк» м. Виноградів,

код банку 333216

м. Виноградів, вул. Миру, 52

Директор Іщук О.Л.,

Головний бухгалтер Торосова О.Г.,

Касир Марчук А.Д.

 

 

ВАТ «Лілія»:

Код ЄДРПОУ 28884736

П/рахунок 26854986127812

ПАТ "Брокбізнесбанк" м. Івано-Франківськ,

код банку 389746

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Директор Клименко О.З.,

Головний бухгалтер Клець С.М.,

Касир Марушка А.С.

 


ТзОВ «Муза»:

Код ЄДРПОУ 26895423

П/рахунок 24967524354721

ПАТ "Грін Банк" м. Дніпропетровськ, код банку 322667

м. Дніпропетровськ, вул Плеханова, 3

Директор Марков О.В.,

Головний бухгалтер Колос С.М.,

Касир Марков О.Л.

Залишки на синтетичних рахунках (в грн.):

Підприємства на 30 вересня 2015 р.

№ з/п Статті балансу Сума, грн.
«Пластик» «Лілія» «Муза»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Основні засоби      
  Сировина й матеріали      
  Статутний капітал      
  Каса      
  Рахунки в банках (поточний)      
  Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)      
  Виробництво      
  Розрахунки з підзвітними особами      
  Розрахунки з оплати праці      
  Готова продукція      
  Розрахунки за страхуванням      
  Знос основних засобів (2000) (2001) (2002)

Відомість залишків по субрахунку 201 “Сировина й матеріали”

На 30 вересня 2015 р.

№ з/п Найменування матеріалу Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
«Пластик» «Лілія» «Муза» «Пластик» «Лілія» «Муза»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Льняне волокно кг       0,30 0,40 0,35 ?
  Пенькове волокно кг       0,50 0,60 0,55 ?
РАЗОМ ?

Відомість залишків по субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” на 30 вересня 2015 р.

№ з/п Посада, прізвище та ініціали підзвітної особи Сума, грн.
«Пластик» «Лілія» «Муза»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Начальник відділу фабрики Безелюк Б.К.      
  Завідуючий господарством Сотін С.Н.      
РАЗОМ ? ? ?

Реєстр господарських операцій підприємства

За жовтень 2015 р.

№ опе-рації Первинний документ та зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт «Пластик» «Лілія» «Муза»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна
1. Вимоги №№110, 111 Відпущені зі складу у виробництво:
 • льняне волокно 3200 кг
 • пенькове волокно 1800 кг
    ?   ? ? ?   ? ? ?   ? ?
2. Авансові звіти №№ 28,29 Використано підзвітні суми:
 • Безелюком Б.К. на виробництво
 • зав. господарством Сотіним С.Н. на фарбу 110 кг по ціні 6,50 грн.
        ? ?     ? ?     ? ?
3. ВКО № 76,77 Видано з каси готівкою:
 • Сотіну Н.С. на господарські потреби
 • Безелюку Б.К. на поштово-телефонні витрати
            ?     ?   ?
4. Авансовий звіт №30 Витрачено підзвітні суми Сотіним С.Н. на виробництво.                
5. Рахунок № 65 ВАТ «Волокно», прибуткові ордери №№ 51,52 Оприбутковано на склад:
 • льняне волокно 6100 кг
 • пенькове волокно 1200 кг
        ?     ? ?     ?     ? ?     ?     ? ?
6. Вимоги №№ 112,113,114 Відпущено зі складу у виробництво:
 • льняне волокно 750 кг
 • пенькове волокно 950 кг
 • фарбу 100 кг
      ?   ? ? ?   ?   ? ? ?   ?   ? ? ?
7. Платіжне доручення № 89, виписка банку Перераховано в погашення заборгованості: - по рахунку №65 ВАТ «Волокно» - Фонду соціального страхування (станом на 30.09)       ?     ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?  
8. Платіжна відомість Нарахована заробітна плата виробничим робітникам.                
9. Розрахунок бухгалтерії Проведено нарахування на страхування від заробітної плати виробничих робітників.                
10. Накладна № 47 Надійшла з виробництва на склад готова продукція.                
РАЗОМ:       ?   ?   ?

 

Термін виконання 4 години

 

Додаток 1

Додаток 2

 

 

Додаток 3

Професійно-практична підготовка

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 424 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

632 - | 494 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.