Лекции.Орг


Поиск:
Комплексне кваліфікаційне завдання №20
З професії: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, код 4121

Ви працюєте обліковцем на підприємстві. Вам пропонується виконати наступні завдання:

1. Скласти початковий баланс.

2. В журналі реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків та деякі суми.

3. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, винести в них початкові залишки та рознести господарські операції.

4. Підрахувати кінцеві сальдо по синтетичних та аналітичних рахунках.

5. Побудувати оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

6. Скласти баланс підприємства на 31 серпня 2015 року.

7. Згідно операції № 4 оформитиВимоги №№ 45,46 (Додаток 1), операції №5 оформити платіжне доручення № 15,16(Додаток 2) виписка банку та (Додаток 3)Реквізити заповнити в довільній формі

Баланс підприємства на 30 квітня 2015 р.

Статті балансу Сума Грн. Статті балансу Сума, грн.
«Смерека» «Люкс» «Так» «Смерека» «Люкс» «Так»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
Основні засоби       Статутний капітал      
Сировина й матеріали       Розрахунки з вітчизняними постачальниками      
Знос основних засобів (12170) (12170) (12170)      
Виробництво       Розрахунки за податками      
Розрахунки з вітчизняними покупцями       Розрахунки за заробітною платою ? ? ?
Розрахунки з підзвітними особами       Додатковий капітал      
Рахунки в банках      
Баланс ? ? ? Баланс ? ? ?

Відомість залишків по субрахунку 201 “Сировина й матеріали”

На 30 квітня 2015 р.

№ з/п Найменування матеріалу Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
«Смерека» «Люкс» «Так» «Смерека» «Люкс» «Так»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Тканина м       9,50   9,50 ?
  Дошки куб. м       25,00 25,10   ?
  Лак л       7,00 7,50   ?
РАЗОМ ?
                     

Відомість залишків по субрахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на 30 квітня 2015 р.

№ з/п Назва постачальника Сума, грн.
«Смерека» «Люкс» «Так»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Магазин «Тканини»      
  Фірма «Олена»      
РАЗОМ ? ? ?

Журнал реєстрації господарських операцій

Підприємства за травень 2015 р.

№ опе-рації Первинний документ та зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт «Смерека» «Люкс» «Так»
Варіант 1 Варіант2 Варіант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна
1. Рахунок-фактура № 110, прибутковий ордер № 26 Оприбутковано на склад матеріали від магазину «Тканини»:
  • Тканина 900 м
  • Нитки 200 кот.
        ? ? ?     ? ? ?     ? ? ?
2. Авансові звіти № 31 За рахунок підзвітних сум придбано нитки 50 кот.       ?       ?   ?
3. Рахунок № 3120 Водоканалу за використану на виробництво воду.                  
4. Вимоги №№ 45,46 Відпущені на потреби основного виробництва матеріали:
  • тканина 600 м
  • дошки 50 куб.м
        ? ? ?     ? ? ?     ? ? ?
5. Платіжне доручення №№ 15, 16 виписка банку Погашено з поточного рахунку заборгованість перед:
  • магазином «Тканини»
  • фірмою «Олена»
        ?   ?   ?
6. Рахунок-фактура № 129, прибутковий ордер № 27 Оприбутковано на склад матеріали від фірми «Олена»:
  • дошки 40 куб. м
  • лак 20 л
      ? ? ?   ? ? ?   ? ? ?
7. Накладна № 42 З виробництва на склад надійшла готова продукція                
8. Прибутковий касовий ордер №94 Прийнято залишок підзвітної суми згідно авансового звіту №31                
9. Виписка банку На поточний рахунок зарахована:
  • виручка за реалізовану продукцію
  • короткотермінова позика банку
          ?   ?   ?
10. Платіжна вимога № 201 Акцептовано рахунок ЗАТ «Газтехнопром» за використаний на виробництві газ                  
РАЗОМ:       ?   ?   ?

 

Термін виконання 4 години

Додаток1

Додаток 2

 

 

 

Додаток 3

                     
             
(назва банку)   (МФО банку)        
                     
      Банківська виписка №   від        
                     
    Рахунок №      
(назва організації, підприємства)              
За період     Валюта        
                     
МФО Рахунок № Дебет Кредит  
п/п докум.  
                     
        Вхідний залишок      
             
             
             
             
Всього оборотів        
                     
        Вихідний залишок      
                     
                                     

Професійно-практична підготовка

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 360 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

852 - | 674 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.