Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 омплексне квал≥ф≥кац≥йне завданн€ є27
« профес≥њ: обл≥ковець з реЇстрац≥њ бухгалтерських даних, код 4121

¬и працюЇте обл≥ковцем на п≥дприЇмств≥. ¬ам пропонуЇтьс€ виконати наступн≥ завданн€:

1. —класти початковий баланс.

2. ¬ журнал≥ реЇстрац≥њ господарських операц≥й визначити кореспонденц≥ю рахунк≥в та де€к≥ суми.

3. ¬≥дкрити синтетичн≥ та анал≥тичн≥ рахунки, винести в них початков≥ залишки та рознести господарськ≥ операц≥њ.

4. ѕ≥драхувати к≥нцев≥ сальдо по синтетичних та анал≥тичних рахунках.

5. ѕобудувати оборотн≥ в≥домост≥ по синтетичних та анал≥тичних рахунках.

6. —класти баланс п≥дприЇмства на 31 серпн€ 2015 року.

7. «г≥дно операц≥њ є 7 Ќакладна-вимога (ƒодаток 1), «в≥т про рух “ћ÷. (ƒодаток 2), —альдова в≥дом≥сть (ƒодаток 3).

ƒов≥дков≥ дан≥:


“зќ¬ Ђƒесантї:

 од ™ƒ–ѕќ” 21344513

ѕ/рахунок 26006002291006

–ќƒ Ђ–айффайзенбанк ј¬јЋ№ї м.  ињв,

код банку 333227

м.  ињв, ¬ербова, 37/28

¬х≥дний залишок: 5570 грн.

ƒиректор  урочк≥н ¬.¬.,

√оловний бухгалтер √аврикова ћ.ћ.,

ѕѕ Ђ—атурнї:

 од ™ƒ–ѕќ” 22584736

ѕ/рахунок 26854796127812

ѕј“ "јкцент-Ѕанк" м. ƒн≥пропетровськ,

код банку 386432

м. ƒн≥пропетровськ, вул. Ѕатумська, 11

¬х≥дний залишок: 5411 грн.

ƒиректор Ћаст≥вка —.ћ.,

√оловний бухгалтер ћирон ћ.ћ.,

 


ѕѕ Ђƒизайнї:

 од ™ƒ–ѕќ” 26895423

ѕ/рахунок 24967524354721

ѕј“ ј Ѕ " ап≥тал" м. Ћьв≥в, код банку 322667

м. Ћьв≥в вул. Ѕ. ’мельницького, 10

¬х≥дний залишок: 5280 грн.

ƒиректор ћарков ќ.¬.,

√оловний бухгалтер  олос —.ћ.,

                   

«алишки на синтетичних рахунках (в грн.):

ѕ≥дприЇмства на 30 вересн€ 2015 р.

є з/п —татт≥ балансу —ума, грн.
УƒесантФ У—атурнФ УƒизайнФ
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  ¬иробництво      
  –озрахунки з п≥дзв≥тними особами      
  –озрахунки з оплати прац≥      
  √отова продукц≥€      
  –озрахунки за страхуванн€м      
  «нос основних засоб≥в      
  ќсновн≥ засоби      
  —ировина й матер≥али      
  —татутний кап≥тал      
   аса      
  –озрахунки в банках (поточний)      
  Ќерозпод≥лен≥ прибутки (непокрит≥ збитки)      

¬≥дом≥сть залишк≥в по субрахунку 201 У—ировина й матер≥алиФ

Ќа 30 вересн€ 2015 р.

є з/п Ќайменуванн€ матер≥алу ќдиниц€ вим≥ру  ≥льк≥сть ÷≥на, грн. —ума, грн.
УƒесантФ У—атурнФ УƒизайнФ УƒесантФ У—атурнФ УƒизайнФ
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3 ¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  Ћьн€не волокно кг       0,30 0,35 0,40 ?
  ѕенькове волокно кг       0,50 0,55 0,60 ?
–ј«ќћ ?

¬≥дом≥сть залишк≥в по субрахунку 372 У–озрахунки з п≥дзв≥тними особамиФ на 30 вересн€ 2015 р.

є з/п ѕосада, пр≥звище та ≥н≥ц≥али п≥дзв≥тноњ особи —ума, грн.
УƒесантФ У—атурнФ УƒизайнФ
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  Ќачальник в≥дд≥лу фабрики ¬олошин ѕ.ѕ.      
  «ав≥дуючий господарством —опчук ј.ј.      
–ј«ќћ: ? ? ?

–еЇстр господарських операц≥й п≥дприЇмства

«а жовтень 2015 р.

є опе-рац≥њ ѕервинний документ та зм≥ст господарськоњ операц≥њ  ореспонденц≥€ рахунк≥в —ума, грн.
ƒт  т УƒесантФ У—атурнФ УƒизайнФ
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна
1. –ахунок є 65 ¬ј“ Ђ¬олокної, прибутков≥ ордери єє 51,52 ќприбутковано на склад:
 • льн€не волокно 6100 кг
 • пенькове волокно 1200 кг
        ?   ?     ?     ?   ?     ?     ?   ?     ?
2. ѕлат≥жне дорученн€ є89, виписка банку ѕерераховано в погашенн€ заборгованост≥:
 • по рахунку є 65 ¬ј“ Ђ¬олокної
 • ‘онду соц≥ального страхуванн€ (станом на 30.09)
      ?     ?     ?   ?     ?     ?   ?     ?   ?
3. јвансов≥ зв≥ти єє 28,29 ¬икористано п≥дзв≥тн≥ суми:
 • начальником в≥дд≥лу ¬олошиним ѕ.ѕ. на потреби виробництва
 • зав. господарством —опчуком ј.ј. на фарбу 110 кг по ц≥н≥ 7,00 грн.
        ?   ?     ?   ?     ?   ?
4. ¬имоги єє110, 111 ¬≥дпущен≥ у виробництво:
 • льн€не волокно 3200 кг
 • пенькове волокно 1800 кг
        ?   ?     ?   ?   ?     ?   ?   ? ?
5. ѕлат≥жна в≥дом≥сть Ќарахована зароб≥тна плата виробничим роб≥тникам.                
6. –озрахунок бухгалтер≥њ ѕроведено нарахуванн€ на страхуванн€ в≥д зароб≥тноњ плати виробничих роб≥тник≥в.                
7. ¬имоги єє 112,113,114 ¬≥дпущено з≥ складу у виробництво:
 • льн€не волокно 750 кг
 • пенькове волокно 950 кг
 • фарбу 100 кг
        ?   ? ?   ?     ?   ? ?   ?     ?   ? ?   ?
8. Ќакладна є 47 Ќад≥йшла з виробництва на склад готова продукц≥€.                
9. ¬ ќ є 76,77 ¬идано з каси гот≥вкою:
 • —опчуку ј.ј. на господарськ≥ потреби
 • √л≥бчуку ћ.ћ. на поштово-телефонн≥ витрати
              ?           ?           ?
10. јвансовий зв≥т є30 ¬итрачено зав. господарством —опчуком ј.ј. на потреби виробництва.                
–ј«ќћ:       ?   ?   ?
                     

“ерм≥н виконанн€ 4 години

ƒодаток 1

___________________________________ (п≥дприЇмство, орган≥зац≥€)   “ипова форма N ћ-11 «атверджена наказом ћ≥нстату ”крањни в≥д 21.06.96 р. N 193
≤дентиф≥кац≥йний код ™ƒ–ѕќ”      од за ” ”ƒ  
         

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 278 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1844 - | 1826 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.