Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 омплексне квал≥ф≥кац≥йне завданн€ є18
« профес≥њ: обл≥ковець з реЇстрац≥њ бухгалтерських даних, код 4121

¬и працюЇте обл≥ковцем на п≥дприЇмств≥. ¬ам пропонуЇтьс€ виконати наступн≥ завданн€:

1. —класти початковий баланс.

2. ¬ журнал≥ реЇстрац≥њ господарських операц≥й визначити кореспонденц≥ю рахунк≥в та де€к≥ суми.

3. ¬≥дкрити синтетичн≥ та анал≥тичн≥ рахунки, винести в них початков≥ залишки та рознести господарськ≥ операц≥њ.

4. ѕ≥драхувати к≥нцев≥ сальдо по синтетичних та анал≥тичних рахунках.

5. ѕобудувати оборотн≥ в≥домост≥ по синтетичних та анал≥тичних рахунках.

6. —класти баланс п≥дприЇмства на 31 серпн€ 2015 року.

7. «г≥дно операц≥њ є 5 оформитиѕ ќ є 170 (ƒодаток 1), операц≥њ є9 оформити накладну є 38 (ƒодаток 2). –екв≥зити заповнити в дов≥льн≥й форм≥

«алишки на синтетичних рахунках (в грн.)

ѕ≥дприЇмства на 31 липн€ 2015 р.

є з/п —татт≥ балансу —ума, грн.
Ђћодульї ЂЅарсї Ђ’вил€ї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  ¬иробництво      
  –озрахунки з постачальниками та п≥др€дниками      
  –озрахунки за податками й платежами      
  –озрахунки за в≥дшкодуванн€м завданих збитк≥в      
  –озрахунки з покупц€ми та замовниками      
  «нос основних засоб≥в      
  ќсновн≥ засоби      
  —ировина й матер≥али      
  —татутний кап≥тал      
   аса      
  –озрахунки в банках (поточний)      
   ороткостроков≥ позики ? ? ?

¬≥дом≥сть залишк≥в по субрахунку

—ировина й матер≥алиї на 31 липн€ 2015 р.

є з/п Ќайменуванн€ матер≥алу ќд. вим≥ру  ≥льк≥сть ÷≥на, грн. —ума, грн.
Ђћодульї ЂЅарсї Ђ’вил€ї Ђћодульї ЂЅарсї Ђ’вил€ї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3 ¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  —таль листова т             ?
  ћ≥дь кругла кг             ?
  ѕров≥д м≥дний кг             ?
–ј«ќћ ?

¬≥дом≥сть залишк≥в по субрахунку 63 Ђ–озрахунки з постачальниками та п≥др€дникамиї на 31 липн€ 2015 р.

є з/п Ќазва постачальника —ума, грн.
Ђћодульї ЂЅарсї Ђ’вил€ї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
  ‘≥рма Ђ«апчастиниї      
  ¬ј“ Ђ≈лектровим≥рювачї      
  ¬ј“ Ђ—в≥танокї      
–ј«ќћ ? ? ?

–еЇстр господарських операц≥й п≥дприЇмства

«а серпень 2015 р.

є опе-рац≥њ ѕервинний документ та зм≥ст господарськоњ операц≥њ  ореспонденц≥€ рахунк≥в —ума, грн.
ƒт  т Ђћодульї ЂЅарсї Ђ’вил€ї
¬ар≥ант 1 ¬ар≥ант 2 ¬ар≥ант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна  
1. ѕлат≥жне дорученн€ є127 виписка банку ѕерераховано з поточного рахунку кошти в погашенн€ заборгованост≥ перед бюджетом за податками.                  
2. ѕрибутковий ордер є11 Ќад≥йшло на склад в≥д:
 • ¬ј“ Ђ—в≥танокї
 • ‘≥рма Ђ«апчастиниї
        ?     ?   ?  
3. ¬иписка банку Ќад≥йшла в≥д покупц≥в на поточний рахунок виручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ                  
4. ¬имога є 51 ¬≥дпущено з≥ складу в цех матер≥али дл€ виготовленн€ продукц≥њ:
 • пров≥д м≥дний Ц 300 кг
 • м≥дь кругла Ц 125 кг
 • сталь листова Ц 3 т
        ? ? ? ?     ? ? ? ?     ? ? ? ?  
5. ѕ ќ є 170 ¬ касу над≥йшли кошти по в≥дшкодуванню завданих збитк≥в                  
6. јкт прийманн€-передач≥ основних засоб≥в є7 ѕрийн€то безоплатно в≥д ¬ј“ Ђ¬им≥рювачї верстат                  
7. ¬иписка банку ¬несено гот≥вку з каси «арахована короткотерм≥нова позика банку       ?       ?   ?  
8. ѕрибутковий ордер є 12 ќприбутковано в≥д ¬ј“ Ђ≈лектровим≥рювачї:
 • пров≥д м≥дний 70 кг
 • м≥дь кругла 60 кг
      ? ? ?   ? ? ?   ? ? ?  
9. Ќакладна є 38 ѕовернуто на склад невикористан≥ у виробництв≥ матер≥али:
 • сталь листова 0,5 т
 • пров≥д м≥дний 60 кг
        ? ? ?     ? ? ?     ? ? ?  
10. ѕлат≥жне дорученн€ єє 128, 129, 130 ѕогашена з поточного рахунку:
 • заборгован≥сть по короткотерм≥нов≥й позиц≥ банку
 • перед постачальниками
а) ¬ј“ Ђ—в≥танокї б)‘≥рма Ђ«апчастиниї
            ?         ?       ?  
–ј«ќћ:       ?   ?   ?
                             

 

 

“ерм≥н виконанн€ 4 години

 

 

ƒодаток 1

 

 

 

ƒодаток 2

 

ѕостачальник _________________________ Ќакладна
јдреса ________________________________  
–/рахунок _____________________________ є      
в _____________________________________  
____________________ ћ‘ќ_____________ в≥д "____" ____________________ р.  
™ƒ–ѕќ” ______________________________  
“ел./ф. _______________________________  
             

 

ќдержувач  
  назва, адреса, банк≥вськ≥ рекв≥зити
ѕлатник  
  назва, адреса, банк≥вськ≥ рекв≥зити
ѕ≥дстава  
  є договору, нар€ду тощо
„ерез кого  
  ≥н≥ц≥али, пр≥звище, є та дата видач≥ дов≥реност≥
є Ќайменуванн€ товару ќдиниц€ вим≥ру  ≥льк≥сть ÷≥на —ума  
             
             
             
             
             
¬сього з ѕƒ¬ (прописом) _________________________ –азом    
________________________________________________ ѕƒ¬ 20%    
               

 

 

ѕрофес≥йно-практична п≥дготовка

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 308 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

739 - | 557 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.