Лекции.Орг


Поиск:
Підприємства на 30 вересня 2015 р.
№ з/п Статті балансу Сума, грн.
«Дублікат» «Каскад» «Сандора»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Основні засоби      
  Сировина й матеріали      
  Статутний капітал ? ? ?
  Каса      
  Рахунки в банках (поточний)      
  Нерозподілені прибутки (не6покриті збитки)      
  Виробництво      
  Розрахунки з підзвітними особами      
  Розрахунки з оплати праці      
  Готова продукція      
  Розрахунки за страхуванням      
  Знос основних засобів      

Відомість залишків по субрахунку 201 “Сировина й матеріали”

На 30 вересня 2015 р.

№ з/п Найме нування матеріалу Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
«Дублікат» «Каскад» «Сандора» «Дублікат» «Каскад» «Сандора»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант1 Варіант 2 Варіант3
  Льняне волокно кг       0,13 0,3   ?
  Пенько ве волокно кг       0,54 0,5 0,51 ?
РАЗОМ ?

Відомість залишків по субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” на 30 вересня 2015 р.

№ з/п Посада, прізвище та ініціали підзвітної особи Сума, грн.
«Дублікат» «Каскад» «Сандора»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Начальник відділу фабрики Безелюк Б.К.      
  Завідуючий господарством Сотін С.Н.      
РАЗОМ ? ? ?

Реєстр господарських операцій «підприємство» за жовтень 2015 р.

№ опе-рації Первинний документ та зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт «Дублікат» «Каскад» «Сандора»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна
1. Вимоги №№110, 111 Відпущені зі складу у виробництво:
 • льняне волокно 3200 кг
 • пенькове волокно 1800 кг
        ?   ?     ?     ?   ?     ?     ?   ?     ?
2. Авансові звіти №№ 28,29 Використано підзвітні суми:
 • начальником відділу Безелюком Б.К. на потреби виробництва
 • зав. господарством Соті ним С.Н. на фарбу 110 кг
            ?   ?         ?   ?         ?   ?
3. ВКО № 76,77 Видано з каси готівкою:
 • Сотіну Н.С. на господарські потреби
 • Безелюку Б.К. на поштово-телефонні витрати
              ?           ?           ?
4. Авансовий звіт №30 Витрачено зав. господарством Сотіним С.Н. на потреби виробництва.                  
5. Рахунок № 65 ВАТ «Волокно», прибуткові ордери №№ 51,52 Оприбутковано на склад:
 • льняне волокно 6100 кг
 • пенькове волокно 1200 кг
      ?   ? ? ?   ? ? ?   ? ?
6. Розрахунок бухгалтерії Проведено нарахування на страхування від заробітної плати виробничих робітників.                      
7. Вимоги №№ 112,113,114 Відпущено зі складу у виробництво:
 • льняне волокно 7500 кг
 • пенькове волокно 950 кг
 • фарбу 100 кг
        ?   ? ?   ?     ?   ? ?   ?     ?   ? ?   ?
8. Платіжна відомість Нарахована заробітна плата виробничим робітникам.                
9. Розрахунок бухгалтерії Проведено нарахування на страхування від заробітної плати виробничих робітників                      
10. Накладна № 47 Надійшла з виробництва на склад готова продукція.                
РАЗОМ:   ?   ?   ?

Термін виконання 4 години

Додаток1

Постачальник _________________________  
Адреса _______________________________ РАХУНОК-ФАКТУРА
Р/рахунок ____________________________    
в ____________________________________    
____________________МФО_____________ від "____" _____________________ р.
ЄДРПОУ _____________________________      
Тел./ф. _______________________________ до платіжн. вимоги №  
   
Платник Доповнення
             
Найменування Од. вим. К-сть Ціна Сума
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Всього  
Податок на додану вартість (ПДВ)  
Загальна сума з ПДВ  

Загальна сума, що підлягає оплаті ________________________________________________

___________________________________________________________ грн. ____________ коп.

Директор ______________________ Гол. бухгалтер __________________________

Додаток 2

Професійно-практична підготовка

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №14

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 378 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

591 - | 543 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.