Лекции.Орг


Поиск:
Відомість залишків по субрахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на 30 квітня 2015 р.
№ з/п Назва постачальника Сума, грн.
«Сатурн» «Юпітер» «Старт»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
  Магазин «Тканини»      
  Фірма «Олена»      
РАЗОМ ? ? ?

Журнал реєстрації господарських операцій

Підприємства за травень 2015 р.

№ опе-рації Первинний документ та зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт «Сатурн» «Юпітер» «Старт»
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
часткова загальна часткова загальна часткова загальна
1. Рахунок-фактура № 110, прибутковий ордер № 26 Оприбутковано на склад матеріали від магазину «Тканини»:
  • Тканина 300 м
  • Нитки 200 кот.
      ? ?     ?   ? ?     ?   ? ?     ?
2. Авансові звіти № 31 За рахунок підзвітних сум придбано нитки 50 кот. по ціні 1,10 грн.           ?       ?       ?
3. Рахунок № 3120 Водоканалу за використану на виробництво воду.                      
4. Вимоги №№ 45,46 Відпущені на потреби основного виробництва матеріали:
  • тканина 600 м
  • дошки 50 куб.м
          ?   ?   ?
5. Платіжне доручення №№ 15, 16 виписка банку Погашено з поточного рахунку заборгованість перед:
  • магазином «Тканини»
  • фірмою «Олена»
               
6. Рахунок-фактура № 129, прибутковий ордер № 27 Оприбутковано на склад матеріали від фірми «Олена»:
  • дошки 40 куб. м
  • лак 20 л
    ? ?     ? ? ?     ? ? ?     ?
7. Накладна № 42 З виробництва на склад надійшла готова продукція                  
8. Прибутковий касовий ордер №94 Прийнято залишок підзвітної суми згідно авансового звіту №31                
9. Виписка банку На поточний рахунок зарахована:
  • виручка за реалізовану продукцію
  • короткотермінова позика банку
                 
10. Платіжна вимога № 201 Акцептовано рахунок ЗАТ «Газтехнопром» за використаний на виробництві газ                      
РАЗОМ: ? ? ?
                     

Термін виконання 4 години

Додаток1

Постачальник _________________________  
Адреса _______________________________ РАХУНОК-ФАКТУРА
Р/рахунок ____________________________    
в ____________________________________    
____________________МФО_____________ від "____" _____________________ р.
ЄДРПОУ _____________________________      
Тел./ф. _______________________________ до платіжн. вимоги №  
   
Платник Доповнення
             
Найменування Од. вим. К-сть Ціна Сума
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Всього  
Податок на додану вартість (ПДВ)  
Загальна сума з ПДВ  

Загальна сума, що підлягає оплаті ________________________________________________

___________________________________________________________ грн. ____________ коп.

Директор ______________________ Гол. бухгалтер __________________________

Додаток 2

Професійно-практична підготовка

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №13

З професії: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, код 4121

Ви працюєте обліковцем на підприємстві. Вам пропонується виконати наступні завдання:

1. Скласти початковий баланс.

2. В журналі реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків та деякі суми.

3. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, винести в них початкові залишки та рознести господарські операції.

4. Підрахувати кінцеві сальдо по синтетичних та аналітичних рахунках.

5. Побудувати оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

6. Скласти баланс підприємства на 31 серпня 2015 року.

7. Згідно операції № 5 скласти рахунок-фактуру № 65 (Додаток 1) та оформити ПКО № 51 (Додаток 2)

Довідкові дані

ТзОВ «Дублікат» ТзОВ «Каскад»

Код ЄДРПОУ 27572701, м.Хуст, Миру, 13 Код ЄДРПОУ 21571701, м.Хуст, Станційна, 42

п/рахунок 15004800131001, В РФ АТ «________», п/р 26005056131001, В РФ АТ «__________»,

код банку 323216 Код банку 333217

Керівник ТОВ «Дублікат» - _______. Керівник ТОВ «Каскад» - ___________

Головний бухгалтер ТОВ «Дублікат» - ________ Головний бухгалтер ТОВ «Каскад» - ______

Касир ТзОВ «Дублікат» - __________ Касир ТОВ «Каскад» - ___________

 

ТзОВ «Сандора»

Код ЄДРПОУ 21571701, м.Виноградів, Ів.Франка, 45

п/р 26005000131001, В РФ АТ «_________________»,

Код банку 138916

Керівник ТОВ «Сандора» - ______________

Головний бухгалтер ТОВ «Сандора» - _____________.

Касир ТОВ «Сандора» - ________________

Залишки на синтетичних рахунках (в грн.):

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 551 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

813 - | 643 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.